Sonoff B1 SUPLA

Beku
Posty: 331
Rejestracja: wt lis 06, 2018 1:49 pm

czw sty 17, 2019 9:14 pm

Cześć,

Dzisiaj przyszła do mnie żarówka jak w temacie. Pobawiłem się trochę korzystając z zasobów internetu i efekt poniżej.

Skorzystałem z Arduino IDE i biblioteki SuplaDevice (kod w załączniku).
Nie jest doskonały i wymaga poprawek i optymalizacji ale dla dzisiejszego efektu wystarczy :)

Kod: Zaznacz cały


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "XXXX";
const char* password = "XXXX";

unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 0;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;

uint8_t light_pdi_pin;
uint8_t light_pdcki_pin;

float light_hue = 0.0;
float light_saturation = 0.0;

typedef struct {
  double h;
  double s;
  double v;
} hsv;


extern "C" {
 void os_delay_us(unsigned int);
}

hsv rgb2hsv(int rgb)
{
  hsv     out;
  double   min, max, delta;

  unsigned char r = (unsigned char)((rgb & 0x00FF0000) >> 16);
  unsigned char g = (unsigned char)((rgb & 0x0000FF00) >> 8);
  unsigned char b = (unsigned char)(rgb & 0x000000FF);

  min = r < g ? r : g;
  min = min < b ? min : b;

  max = r > g ? r : g;
  max = max > b ? max : b;

  out.v = max;
  delta = max - min;
  if (delta < 0.00001)
  {
    out.s = 0;
    out.h = 0;
    return out;
  }
  if( max > 0.0 ) {
    out.s = (delta / max);
  } else {
    out.s = 0.0;
    out.h = -1;
    return out;
  }
  if( r >= max )
    out.h = ( g - b ) / delta;
  else
  if( g >= max )
    out.h = 2.0 + ( b - r ) / delta;
  else
    out.h = 4.0 + ( r - g ) / delta;

  out.h *= 60.0;

  if( out.h < 0.0 )
    out.h += 360.0;

  return out;
}

int hsv2rgb(hsv in)
{
  double   hh, p, q, t, ff;
  long    i;

  unsigned char r,g,b;
  int rgb = 0;

  if(in.s <= 0.0) {    // < is bogus, just shuts up warnings
    r = in.v;
    g = in.v;
    b = in.v;

    rgb = r & 0xFF; rgb<<=8;
    rgb |= g & 0xFF; rgb<<=8;
    rgb |= b & 0xFF;

    return rgb;
  }
  hh = in.h;
  if(hh >= 360.0) hh = 0.0;
  hh /= 60.0;
  i = (long)hh;
  ff = hh - i;
  p = in.v * (1.0 - in.s);
  q = in.v * (1.0 - (in.s * ff));
  t = in.v * (1.0 - (in.s * (1.0 - ff)));

  switch(i) {
  case 0:
    r = in.v; g = t; b = p;
    break;
  case 1:
    r = q; g = in.v; b = p;
    break;
  case 2:
    r = p; g = in.v; b = t;
    break;
  case 3:
    r = p; g = q; b = in.v;
    break;
  case 4:
    r = t; g = p; b = in.v;
    break;
  case 5:
  default:
    r = in.v; g = p; b = q;
    break;
  }

  rgb = r & 0xFF; rgb<<=8;
  rgb |= g & 0xFF; rgb<<=8;
  rgb |= b & 0xFF;

  return rgb;
}


void LightMy92x1Write(uint8_t data)
{
 for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {   // Send 8bit Data
  digitalWrite(light_pdcki_pin, LOW);
  digitalWrite(light_pdi_pin, (data & 0x80));
  digitalWrite(light_pdcki_pin, HIGH);
  data = data << 1;
  digitalWrite(light_pdi_pin, (data & 0x80));
  digitalWrite(light_pdcki_pin, LOW);
  digitalWrite(light_pdi_pin, LOW);
  data = data << 1;
 }
}

void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {

 *brightness = _brightness;
 *color_brightness= _color_brightness;
 *red = _red;
 *green = _green;
 *blue = _blue;
}


void set_rgbw() {

 hsv _hsv;
 int rgb = _red & 0xFF; rgb<<=8;
 rgb |= _green & 0xFF; rgb<<=8;
 rgb |= _blue & 0xFF;
 
 _hsv = rgb2hsv(rgb);
 _hsv.v = 255 * _color_brightness / 100;

 rgb = hsv2rgb(_hsv);

 unsigned char r = (unsigned char)((rgb & 0x00FF0000) >> 16);
 unsigned char g = (unsigned char)((rgb & 0x0000FF00) >> 8);
 unsigned char b = (unsigned char)(rgb & 0x000000FF);

 uint8_t duty[6] = {(_brightness * 255) / 100, (_brightness * 255) / 100, 0, g, r, b }; // Definition for RGBWC channels

 os_delay_us(12);           // TStop > 12us.
 for (uint8_t channel = 0; channel < 6; channel++) {
  LightMy92x1Write(duty[channel]); // Send 8bit Data
 }
 
 os_delay_us(12);           // TStart > 12us. Ready for send DI pulse.
 LightDiPulse(8);           // Send 8 DI pulse. After 8 pulse falling edge, store old data.
 os_delay_us(12);           // TStop > 12us.
}

void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
  
  _brightness = brightness;
  _color_brightness= color_brightness;
 
  _red = red;
  _green = green;
  _blue = blue; 
  
  set_rgbw();
}

void LightDiPulse(uint8_t times)
{
 for (uint8_t i = 0; i < times; i++) {
  digitalWrite(light_pdi_pin, HIGH);
  digitalWrite(light_pdi_pin, LOW);
 }
}

void LightDckiPulse(uint8_t times)
{
 for (uint8_t i = 0; i < times; i++) {
  digitalWrite(light_pdcki_pin, HIGH);
  digitalWrite(light_pdcki_pin, LOW);
 }
}

void LightMy92x1Init(void)
{
 uint8_t chips = 2;          // 1 (AiLight)
 
 LightDckiPulse(chips * 32);      // Clear all duty register
 os_delay_us(12);           // TStop > 12us.
 // Send 12 DI pulse, after 6 pulse's falling edge store duty data, and 12
 // pulse's rising edge convert to command mode.
 LightDiPulse(12);
 os_delay_us(12);           // Delay >12us, begin send CMD data
 for (uint8_t n = 0; n < chips; n++) { // Send CMD data
  LightMy92x1Write(0x18);       // ONE_SHOT_DISABLE, REACTION_FAST, BIT_WIDTH_8, FREQUENCY_DIVIDE_1, SCATTER_APDM
 }
 os_delay_us(12);           // TStart > 12us. Delay 12 us.
 // Send 16 DI pulse, at 14 pulse's falling edge store CMD data, and
 // at 16 pulse's falling edge convert to duty mode.
 LightDiPulse(16);
 os_delay_us(12);           // TStop > 12us.
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(10);
 Serial.write("test");
 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x09,0xFA,0xF8,0x1D,0x00,0x58,0x3C,0x76,0x2D,0x0B,0x86,0x7D,0x63,0xB0,0xF9};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};


 light_pdi_pin = 12;
 light_pdcki_pin = 14;
 
 pinMode(light_pdi_pin, OUTPUT);
 pinMode(light_pdcki_pin, OUTPUT);
 digitalWrite(light_pdi_pin, LOW);
 digitalWrite(light_pdcki_pin, LOW);
 
 LightMy92x1Init();
 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */
 SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
 SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer();
  
 
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "srv", // SUPLA server address
          0,         // Location ID 
          "XXXX");        // Location Password
 
}

void loop() {

  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
 {
  WiFi_up();
 }
 SuplaDevice.iterate();
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
{
 Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
 Serial.println(ssid);

 WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci


 for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
  {
   break;              // to zatrzymaj pętlę
  }
  else                 // w przeciwnym wypadku
  {
   Serial.print(".");        // wystaw na serial .
   delay(500);           // i czekaj 0,5 sekundy
  }

 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Polaczenie nawiazane");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("Brama: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
 }
}
Poniżej filmik

https://youtu.be/9-9kH-GmFoI
Załączniki
IMG-20190117-WA0003.jpg
IMG-20190117-WA0003.jpg (84.48 KiB) Przejrzano 4582 razy
IMG-20190117-WA0005.jpg
IMG-20190117-WA0005.jpg (79.18 KiB) Przejrzano 4582 razy
IMG-20190117-WA0007.jpg
IMG-20190117-WA0007.jpg (44.94 KiB) Przejrzano 4582 razy
Awatar użytkownika
pilcu
Posty: 165
Rejestracja: pt sty 11, 2019 9:49 am
Lokalizacja: Wrocław

śr maja 29, 2019 9:12 am

W którym miejscu w kodzie należy dodać linijkę wyłączającą rozgłaszanie sieci przez żarówkę?
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 1954
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

śr maja 29, 2019 9:58 am

Ja mniej więcej w tym miejscu mam ten wpis

Kod: Zaznacz cały

void setup() {
// Serial.begin(115200);
 delay(10);
 EEPROM.begin(512);                //-------------- Start EEprom ------------- EEprom

 WiFi.softAPdisconnect(true);             // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
 wifi_station_set_hostname("E_Supla_lampa");    // zmiana nazwy ESP w sieci lokalnej
// WiFi.setOutputPower(10);            //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)
...
Pozdrawiam
Wojtek
Awatar użytkownika
pilcu
Posty: 165
Rejestracja: pt sty 11, 2019 9:49 am
Lokalizacja: Wrocław

czw maja 30, 2019 7:58 am

Dzięki wielkie Wojtku.
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 1954
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

czw maja 30, 2019 8:20 am

:D :D
Pozdrawiam
Wojtek
ODPOWIEDZ