[tutorial] Raspberry Pi – Docker, Proxy, Let’s Encrypt, SUPLA, SUPLA-Scripts...

User avatar
lesny8
Posts: 779
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Wed Jun 19, 2019 8:18 am

superprzemo wrote:
Wed Jun 19, 2019 6:54 am
A dlaczego nie proxy? Problem portów zniknie.
Założenie jest takie żeby wszystko działało w sieci lokalnej bez względu na to czy jest sieć podpięta do WAN (zmniejszenie ryzyka awarii systemu z powodu braku internetu).
[...]
U mnie lata wszystko w PROXY niezależnie, czy mam dostęp do WAN, czy też nie. Ostatnio miałem problemy ze światłowodem i zanim doszli co i jak to mięło 1,5 dnia. W tym czasie wszystko działało bez zająknięcia. Warunek, to albo router obsługujący loopback, hairpin itp. lub własny DNS na malinie w przypadku upośledzonych routerów ;)
superprzemo wrote:
Wed Jun 19, 2019 6:54 am
[...]
Tak
Sprawdź to.
Tylko dodaj nr portu po dwukropku np.:192.168.0.2:453
Nie mam takiego pliku w katalogu supla-docker. Mam go utworzyć i podać w nim adres maliny czyli 192.168.1.45, czy ten co podałeś 192.168.0.2?
Utwórz plik, oczywiście podaj swój adres. Zerknij sobie też tu.
superprzemo
Posts: 64
Joined: Thu May 09, 2019 6:52 am

Wed Jun 19, 2019 10:41 am

W ruterze mam wgranego Gargoyle i może być problem z loopback, pewnie jak nie dam rady postawić tego w trybie standalone, to spróbuje z proxy.
Na razie po dodaniu pliku docker-compose.local.yml oraz dopisaniu go pliku .env, po próbie restartu mam takie coś:

Code: Select all

pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh restart
Stopping SUPLA containers
ERROR: The Compose file is invalid because:
Service suplascripts has neither an image nor a build context specified. At least one must be provided.
Starting SUPLA containers
ERROR: The Compose file is invalid because:
Service suplascripts has neither an image nor a build context specified. At least one must be provided.
User avatar
lesny8
Posts: 779
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Wed Jun 19, 2019 11:32 am

W złym miejscu zrobiłeś. Zrób to dla skryptów, a nie dla Supli ;)
superprzemo
Posts: 64
Joined: Thu May 09, 2019 6:52 am

Wed Jun 19, 2019 12:51 pm

lesny8 wrote:
Wed Jun 19, 2019 11:32 am
W złym miejscu zrobiłeś. Zrób to dla skryptów, a nie dla Supli ;)
Słuszna uwaga :oops:
Przy restarcie Supla-scritps daje mi coś takiego:

Code: Select all

pi@raspberrypi:~ $ supla-scripts/docker/suplascripts.sh restart
Stopping SUPLA Scripts containers
Stopping suplascripts-db ... done
SUPLA Scripts containers has been stopped.
 ___ _  _ ___ _   _
 / __| | | | _ \ |  /_\
 \__ \ |_| | _/ |__ / _ \
 |___/\___/|_| |____/_/ \_\
 / __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
 \__ \/ _| '_| | '_ \ _(_-<
 |___/\__|_| |_| .__/\__/__/
        |_| by @fracz

Starting SUPLA Scripts containers
Building suplascripts
Step 1/10 : FROM php:7.1.27-apache-stretch
 ---> 42b69c7f2cf1
Step 2/10 : WORKDIR /var/www
 ---> Using cache
 ---> c238956d098f
Step 3/10 : RUN apt-get update   && apt-get install -y --no-install-recommends    libicu-dev    libpq-dev    ca-certificates    ssl-cert    libcurl4-gnutls-dev    git    unzip    mysql-client    supervisor    cron    wget    zlib1g-dev   && update-ca-certificates   && docker-php-ext-install    pdo_mysql    opcache    curl    zip   && apt-get autoremove   && rm -r /var/lib/apt/lists/*
 ---> Using cache
 ---> 99cf8f8bb89a
Step 4/10 : COPY utils/crontab /etc/cron.d/suplascripts
 ---> Using cache
 ---> 9c03d88ef535
Step 5/10 : RUN {        echo 'opcache.memory_consumption=128';     echo 'opcache.interned_strings_buffer=8';        echo 'opcache.max_accelerated_files=4000';        echo 'opcache.revalidate_freq=2';        echo 'opcache.fast_shutdown=1';         echo 'opcache.enable_cli=1';  } > /usr/local/etc/php/conf.d/opcache-recommended.ini   && a2enmod rewrite expires deflate ssl cgi alias env && a2ensite default-ssl   && chmod 0644 /etc/cron.d/suplascripts
 ---> Using cache
 ---> 5e5b0be13956
Step 6/10 : ENV SUPLA_SCRIPTS_VERSION=3.1.1
 ---> Using cache
 ---> 1a580569e3db
Step 7/10 : RUN wget -nc https://github.com/fracz/supla-scripts/releases/download/v${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}/supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz   && tar -xzf supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz -C .   && rm -f supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz   && chown -hR www-data:www-data .
 ---> Using cache
 ---> 2f716266c82d
Step 8/10 : COPY utils/supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf
 ---> Using cache
 ---> f6935bef3017
Step 9/10 : COPY utils/entrypoint.sh /usr/local/bin/docker-php-entrypoint
 ---> Using cache
 ---> 6b385b5be142
Step 10/10 : CMD ["/usr/bin/supervisord", "--nodaemon", "--configuration", "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf"]
 ---> Using cache
 ---> 3d170e75fd98
Successfully built 3d170e75fd98
Successfully tagged suplascripts_suplascripts:latest
Starting suplascripts-db ... done
Recreating 4b28069f6961_suplascripts ... error

ERROR: for 4b28069f6961_suplascripts Cannot create container for service suplascripts: invalid IP address in add-host: "453"

ERROR: for suplascripts Cannot create container for service suplascripts: invalid IP address in add-host: "453"
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
User avatar
lesny8
Posts: 779
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Wed Jun 19, 2019 2:47 pm

Teraz ja się trochę powstydzę :oops:
Z rozpędu chyba wprowadziłem Cię w błąd. Plik docker-compose.local.yml tyczy się instalacji w trybie PROXY, bo przecież podaje się tam nazwę domeny. Ekstra_hosts jest po to, by wstrzyknąć do kontenera adres tej samej maliny, na której stoii też cloud, bo z jakiegoś powodu docker sobie sam z tym nie radzi. Nie zmienia to faktu, że trzeba podać nazwę domeny.

Code: Select all

version: '3'

services:
 suplascripts:
  extra_hosts:
   - "mojadomena.pl:192.168.0.2"
W przypadku instalacji w trybie standalone DNS nie bierze przecież udziału. Wycofaj wprowadzone zmiany. Muszę przetestować u siebie ten tryb i wiązanie aplikacji za pomocą tokena.
User avatar
lesny8
Posts: 779
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Fri Jun 21, 2019 11:56 pm

superprzemo wrote:
Tue Jun 18, 2019 8:38 pm
[...]
Jeżeli tak, to co źle robię, czego nie mogę się połączyć za pomocą tokena?
Sorry, że dopiero teraz odpisuję, ale lepiej późno niż wcale ;)
Komunikat, który sę pojawia trochę wprowadza w błąd, gdyż problemu z połączeniem do API wcale tam nie ma. Brakuje natomiast zarejestrowanych urządzeń na koncie, do którego chcesz sparować skrypty.Trzeba mieć conamniej jedno urządzenie, żeby połączyć aplikacje ze sobą. Konfiguracja nie ma tu w ogóle znaczenia. W trybie proxy, jest to samo, gdy urządzeń brak.

Zarejestruj chociaż jedno urządzenie w Cloud i dopiero wtedy podepnij skrypty za pomocą tokena.
superprzemo
Posts: 64
Joined: Thu May 09, 2019 6:52 am

Mon Jun 24, 2019 3:12 pm

Problem się rozwiązał, po dodaniu urządzenia do SUPLA cloud, SUPLA-scripts loguje się przez token (bez dodania urządzenia nie ma możliwości zalogowania przez token).
Przepraszam za zamieszanie ;)
tijo
Posts: 107
Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm

Mon Jun 24, 2019 10:47 pm

pi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://get.docker.com | sh
# Executing docker install script, commit: 2f4ae48
+ sudo -E sh -c apt-get update -qq >/dev/null
E: The repository 'https://download.docker.com/linux/raspbian 10 Release' does not have a Release file.


Utknąłem....jakaś podpowiedź??
User avatar
lesny8
Posts: 779
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Mon Jun 24, 2019 11:03 pm

Zrobiłeś?

Code: Select all

sudo apt update
tijo
Posts: 107
Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm

Mon Jun 24, 2019 11:27 pm

lesny8 wrote:
Mon Jun 24, 2019 11:03 pm
Zrobiłeś?

Code: Select all

sudo apt update
robie zgodnie z tutorialem....zrobiłem...

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Ign:3 https://download.docker.com/linux/raspbian 10 InRelease
Err:4 https://download.docker.com/linux/raspbian 10 Release
404 Not Found [IP: 52.84.198.39 443]
Reading package lists... Done
E: The repository 'https://download.docker.com/linux/raspbian 10 Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
pi@raspberrypi:~ $
Post Reply