SUPLA Scripts (Docker) - zarządzanie własną instancją

Post Reply
User avatar
fracz
Posts: 1454
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Rybna

Sat Feb 23, 2019 9:28 am

Poniżej znajdziesz przydatne komendy pozwalające na zarządzanie Twoją instancją SUPLA Scripts.

Jeśli w poniższych komendach pojawiają się zmienne środowiskowe typu $DATABASE_PASSWORD, możesz je przed wykonaniem komendy ustawić manualnie, np:

Code: Select all

DATABASE_PASSWORD=HasloDoBazyDanych
albo użyć pliku .env z konfiguracji dockera i załadować je automatycznie:

Code: Select all

source supla-scripts/docker/.env
Po takiej konfiguracji komendy już można wklejać bez żadnych modyfikacji.
User avatar
fracz
Posts: 1454
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Rybna

Sat Feb 23, 2019 9:28 am

Coś nie działa - zobacz logi
Something does not work - inspect the logs

Code: Select all

docker logs --tail=50 suplascripts
docker logs --tail=50 suplascripts-db
Zmiana strefy czasowej dla wybranego użytkownika
Change user timezone

Code: Select all

docker exec suplascripts-db mysql -u suplascripts --password=$DB_PASSWORD suplascripts -e "UPDATE users SET timezone='Europe/Warsaw' WHERE username='youruser'"
Kopia zapasowa bazy danych
Database backup

Code: Select all

docker exec suplascripts-db mysqldump -u root --password="$DATABASE_PASSWORD" suplascripts > suplascripts.sql
Jeśli przenosisz działającą instancję w inne miejsce, skopiuj też plik supla-scripts/var/system/key (jest to klucz używany do szyfrowania danych dostępowych do SUPLA API w bazie danych).

Przywrócenie danych z kopii zapasowej
Restore database from the backup

Code: Select all

docker exec suplascripts-db mysql -u root --password="$DATABASE_PASSWORD" -e "DROP SCHEMA suplascripts;"
docker exec suplascripts-db mysql -u root --password="$DATABASE_PASSWORD" -e "CREATE SCHEMA suplascripts;"
docker exec suplascripts-db mysql -u root --password="$DATABASE_PASSWORD" -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON suplascripts.* TO 'suplascripts'@'localhost';"
cat suplascripts.sql | docker exec -i suplascripts-db mysql -u root --password="$DATABASE_PASSWORD" suplascripts
Jeśli przeniosłeś instancję w inne miejsce, podmień plik supla-scripts/var/system/key na ten używany w poprzedniej instancji.
Post Reply