Sterownik LED do podświetlenia schodów, podjazdu i co tam się jeszcze wymyśli

dobo
Posty: 595
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Spróbuję jeszcze pokombinować z podmianą na TLC5947.
Chyba, że czyta to ktoś bardziej ogarnięty ode mnie i wie gdzie wprowadzić zmiany :D

Jak by co kod poniżej.

Kod: Zaznacz cały

#include <Tlc5940.h>
#include "ClickButton.h"
const int downButtonPin = 8;
const int upButtonPin = 6;
const int midButtonPin = 7;
int ledCount = 18; //liczba aktywnych wyjść (taśm led)
int brightness = 4095; //maksymalna jasność
int delayTime = 1;
int midStep = 13;
int outs[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17}; //wyjścia do których podpinane są taśmy
int outState[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
// Nr. of buttons in the array
const int buttons = 3;
ClickButton button[3] = {
 ClickButton (downButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
 ClickButton (upButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
 ClickButton (midButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
};
int LEDfunction[buttons] = { 0, 0, 0 };
const int DOWN_BUTTON = 0;
const int UP_BUTTON = 1;
const int MID_BUTTON = 2;
const int STAN_WYLACZONY = 0;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU = 1;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU = 2;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY = 3;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY = 4;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA = 5;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA = 6;
const int STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI = 7;
const int STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI = 8;
const int STAN_WLACZONY = 9;

const int SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP = 5;
const int SCIEMNIANIE_CALOSCI_STEP = 10;
const int ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP = 25;
const int ROZJASNIANIE_CALOSCI_STEP = 10;
int STAN = STAN_WYLACZONY;
void setup()
{

 Tlc.init();
 for (int i = 0; i < buttons; i++)
 {
  // Setup button timers (all in milliseconds / ms)
  // (These are default if not set, but changeable for convenience)
  button[i].debounceTime  = 20;  // Debounce timer in ms
  button[i].multiclickTime = 250; // Time limit for multi clicks
  button[i].longClickTime = 800; // Time until long clicks register
 }
 updateLed();

}


void loop()
{

 for (int i = 0; i < buttons; i++) {
  // Update state of all buitton
  button[i].Update();

  // Save click codes in LEDfunction, as clicks counts are reset at next Update()
  if (button[i].clicks != 0) LEDfunction[i] = button[i].clicks;

  // Simply toggle LED on single clicks
  // (Cant use LEDfunction like the others here,
  // as it would toggle on and off all the time)
  if (button[i].clicks == 1) {
   wlaczPianino(i);
  }

  // slow blink (must hold down button. 1 second long blinks)
  if (LEDfunction[i] == -1) {
   ustawStanStaly(i);
   LEDfunction[i] = 0;
  }
 }

 updateCircuitState();
 updateLed();
 delay(delayTime);
}

void updateLed() {
 for (byte diode = 0; diode < ledCount; diode++) {
  Tlc.set(outs[diode], brightness - outState[diode]);
 }
 Tlc.update();
}

void updateCircuitState() {
 if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU) {
  rozjasnianieOdDolu();
 }
 if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU) {
  sciemnianieOdDolu();
 }

 if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY) {
  rozjasnianieOdGory();
 }
 if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY) {
  sciemnianieOdGory();
 }
 if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI) {
  rozjasnianieCalosci();
 }
 if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI) {
  sciemnianieCalosci();
 }

 if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA) {
  rozjasnianieOdSrodka();
 }
 if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA) {
  sciemnianieOdSrodka();
 }

}

void rozjasnianieOdSrodka() {
 bool changed = false;

 for (int diode = midStep; diode < ledCount; diode++) {
  if (outState[diode] < brightness) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState + ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState > brightness) {
    newState = brightness;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }
 }
 for (int diode = midStep - 1; diode >= 0; diode--) {
  if (outState[diode] < brightness) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState + ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState > brightness) {
    newState = brightness;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }

 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA;
 }

}

void sciemnianieOdSrodka() {
 bool changed = false;

 for (int diode = midStep; diode < ledCount; diode++) {
  if (outState[diode] > 0) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState - SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState < 0 ) {
    newState = 0;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }
 }
 for (int diode = midStep - 1; diode >= 0; diode--) {
  if (outState[diode] > 0) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState - SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState < 0) {
    newState = 0;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }


 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_WYLACZONY;
 }
}

void rozjasnianieCalosci() {
 bool changed = false;
 for (int diode = 0; diode < ledCount; diode++) {
  if (outState[diode] < brightness) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState + ROZJASNIANIE_CALOSCI_STEP;
   if (newState > brightness) {
    newState = brightness;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
  }


 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_WLACZONY;
 }
}

void sciemnianieCalosci() {
 bool changed = false;
 for (int diode = 0; diode < ledCount; diode++) {
  if (outState[diode] > 0) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState - SCIEMNIANIE_CALOSCI_STEP;
   if (newState < 0) {
    newState = 0;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;

  }


 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_WYLACZONY;
 }
}

void rozjasnianieOdDolu() {
 bool changed = false;
 for (int diode = 0; diode < ledCount; diode++) {
  if (outState[diode] < brightness) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState + ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState > brightness) {
    newState = brightness;

   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }
 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU;
 }

}

void sciemnianieOdDolu() {
 bool changed = false;
 for (int diode = 0; diode < ledCount; diode++) {
  if (outState[diode] > 0) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState - SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState < 0) {
    newState = 0;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }

 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_WYLACZONY;
 }

}

void rozjasnianieOdGory() {
 bool changed = false;
 for (int diode = ledCount - 1; diode >= 0; diode--) {
  if (outState[diode] < brightness) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState + ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState > brightness) {
    newState = brightness;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }


 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY;
 }
}

void sciemnianieOdGory() {
 bool changed = false;
 for (int diode = ledCount - 1; diode >= 0; diode--) {
  if (outState[diode] > 0) {
   int newState = outState[diode];
   newState = newState - SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
   if (newState < 0) {
    newState = 0;
   }
   outState[diode] = newState;
   changed = true;
   break;
  }

 }
 if (!changed) {
  STAN = STAN_WYLACZONY;
 }

}

void wlaczPianino(int button) {
 /*
  jesli swiatla byly wlaczone, tylko plynnie wylaczamy
 */
 if (STAN == STAN_WLACZONY) {
  if (button == DOWN_BUTTON) {
   STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU;
  }
  if (button == UP_BUTTON) {
   STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY;
  }
  if (button == MID_BUTTON) {
   STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA;
  }
 }

 /*
  jesli swiatla byly wylaczone, wtedy plynnie wlaczamy
 */
 if (STAN == STAN_WYLACZONY) {
  if (button == DOWN_BUTTON) {
   STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU;
  }
  if (button == UP_BUTTON) {
   STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY;
  }
  if (button == MID_BUTTON) {
   STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA;
  }
 }

}

void ustawStanStaly(int button) {
 Serial.print("ustawStanStaly ");
 Serial.print(button);
 Serial.print(" ");
 Serial.println(STAN);
 if (
  STAN == STAN_WLACZONY ||
  STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU ||
  STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY ||
  STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA
 ) {
  STAN = STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI;
 }

 if (
  STAN == STAN_WYLACZONY ||
  STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU ||
  STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY ||
  STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA
 ) {
  STAN = STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI;
 }
}
dobo
Posty: 595
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Sterownik częściowo zmontowany i przetestowany.

https://youtu.be/m6yPE6fRjeI
Nagrywane z ręki więc lekko lata ;)
radzik_r
Posty: 166
Rejestracja: ndz sie 11, 2019 5:32 pm

Super.
Fajnie, że z diodami wskazującymi stan poszczególnych wyjść bez potrzeby podłączania taśmy led .
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1837
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Fajny projekt 👏
dobo
Posty: 595
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Sterownik już kompletny.
Główne linie zasilania wzmocniłem przewodem miedzianym i przyoszczędziłem na cynie ;)
Wlutowane złącza śrubowe trzeba było podzielić i połączyć po 4 sztuki bo Chińczyk walnął się i zamiast wysłać 5,08 wysłał 5,0 inaczej całość nie dało się włożyć w PCB.
W obudowie elementy podtrzymujące PCB wymagały lekkiego podcięcia ponieważ nóżki paru tranzystorów wypadały w ich miejscu, podobnie przy przewodzie miedzianym elementy podtrzymujące PCB na krawędzi również wymagały lekkiego podcięcia.
.
IMG_20210729_120004.jpg
IMG_20210729_120004.jpg (2.49 MiB) Przejrzano 473 razy
.
IMG_20210729_120121.jpg
IMG_20210729_120121.jpg (985.4 KiB) Przejrzano 473 razy
.
IMG_20210729_124857.jpg
IMG_20210729_124857.jpg (1.04 MiB) Przejrzano 473 razy
radzik_r
Posty: 166
Rejestracja: ndz sie 11, 2019 5:32 pm

Fajne.
Nagraj film jak działa.
Gratuluje samozaparcia w projekcie.
dobo
Posty: 595
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Nie ma problemu na pewno się pochwalę.
Muszę jeszcze zamówić profile aluminiowe oraz zamontować je z ledami we wcześniej przygotowane frezy.
Najgorszy jest brak czasu, a jak się już czas znajdzie to znowu jest tak, że i brakuje weny twórczej :)
A jak tam twój projekt?
radzik_r
Posty: 166
Rejestracja: ndz sie 11, 2019 5:32 pm

Pomału w realizacji.
elmaya
Posty: 1298
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: El Saucejo - Sevilla

radzik_r
Posty: 166
Rejestracja: ndz sie 11, 2019 5:32 pm

@elmaya opracowal soft z uzyciem PCA9685 do realizacji sterownika schodowego.
Fajny projekt, wlasnie testuje na złożonej platformie testowej.
Załączniki
20210801_124437.jpg
20210801_124437.jpg (2.7 MiB) Przejrzano 320 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”