SUPLA Events - "zdarzenia"

User avatar
fracz
Posts: 1603
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Rybna

Wed Jul 24, 2019 9:12 pm

Problemem był brak spacji w configu:

Code: Select all

webhooks:https://domena/direct/7/D4M2ZmMhUNN/turn-on # execute this url
Powinno być:

Code: Select all

webhooks: https://domena/direct/7/D4M2ZmMhUNN/turn-on # execute this url
Takie problemy można wyłapać próbując odpalić przetworzenie eventów ręcznie:

Code: Select all

docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console supla:unofficial:simulate-events --dispatch
cino111
Posts: 707
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Wed Jul 24, 2019 9:24 pm

Jeszcze raz bardzo dziekuje. Sam bym tego nie znalazł.
superprzemo
Posts: 64
Joined: Thu May 09, 2019 6:52 am

Tue Jul 30, 2019 4:11 pm

Jak potem powrócić do normalnej pracy serwera SUPLA?
Po nieudanym zainstalowaniu zdarzeń, serwer w ogóle się nie uruchamia, wyczyściłem crona, z pliku events.yml zahaszowałem wszystko oprócz 1 linijki i dałem:

Code: Select all

docker cp events.yml supla-cloud:/var/www/cloud/src/SuplaBundle/Command/events.yml
Przy próbie odpalenia SUPLI wyskakuje mi takie coś:

Code: Select all

pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh start
Starting SUPLA containers
Recreating supla-db ... done
Recreating supla-cloud ... done
Recreating 2820d69b688c_supla-server ... error

ERROR: for 2820d69b688c_supla-server Cannot start service supla-server: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-server (b4a0c2a8ddd1bb68fc947eaf529e386aee1233665446e78c9982b56a7bb9af66): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:2016: bind: address already in use

ERROR: for supla-server Cannot start service supla-server: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-server (b4a0c2a8ddd1bb68fc947eaf529e386aee1233665446e78c9982b56a7bb9af66): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:2016: bind: address already in use
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Czy da się to jakoś naprawić, czy muszę od nowa stawiać serwer?
cino111
Posts: 707
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Tue Jul 30, 2019 6:03 pm

superprzemo wrote:
Tue Jul 30, 2019 4:11 pm
Jak potem powrócić do normalnej pracy serwera SUPLA?
Po nieudanym zainstalowaniu zdarzeń, serwer w ogóle się nie uruchamia, wyczyściłem crona, z pliku events.yml zahaszowałem wszystko oprócz 1 linijki i dałem:

Code: Select all

docker cp events.yml supla-cloud:/var/www/cloud/src/SuplaBundle/Command/events.yml
Przy próbie odpalenia SUPLI wyskakuje mi takie coś:

Code: Select all

pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh start
Starting SUPLA containers
Recreating supla-db ... done
Recreating supla-cloud ... done
Recreating 2820d69b688c_supla-server ... error

ERROR: for 2820d69b688c_supla-server Cannot start service supla-server: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-server (b4a0c2a8ddd1bb68fc947eaf529e386aee1233665446e78c9982b56a7bb9af66): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:2016: bind: address already in use

ERROR: for supla-server Cannot start service supla-server: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-server (b4a0c2a8ddd1bb68fc947eaf529e386aee1233665446e78c9982b56a7bb9af66): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:2016: bind: address already in use
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Czy da się to jakoś naprawić, czy muszę od nowa stawiać serwer?
Zrob tak:

Code: Select all

docker-compose stop 
docker-compose rm -f
./supla.sh start  
superprzemo
Posts: 64
Joined: Thu May 09, 2019 6:52 am

Tue Jul 30, 2019 6:33 pm

To samo:

Code: Select all

pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker-compose stop
Stopping supla-cloud ... done
Stopping supla-db  ... done
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker-compose rm -f
Going to remove supla-server, supla-cloud, supla-db
Removing supla-server ... done
Removing supla-cloud ... done
Removing supla-db   ... done
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ ./supla.sh start
Starting SUPLA containers
Creating supla-db ... done
Creating supla-cloud ... done
Creating supla-server ... error

ERROR: for supla-server Cannot start service supla-server: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-server (a2a2c780501c11b43268c105234173a19ace5770f5c452fc839479783fcdac28): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:2016: bind: address already in use

ERROR: for supla-server Cannot start service supla-server: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-server (a2a2c780501c11b43268c105234173a19ace5770f5c452fc839479783fcdac28): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:2016: bind: address already in use
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
User avatar
lesny8
Posts: 870
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Tue Jul 30, 2019 7:27 pm

Code: Select all

docker ps -a
superprzemo
Posts: 64
Joined: Thu May 09, 2019 6:52 am

Tue Jul 30, 2019 7:42 pm

lesny8 wrote:
Tue Jul 30, 2019 7:27 pm

Code: Select all

docker ps -a

Code: Select all

pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE                          COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS                   NAMES
f55b5306c929    supla/supla-server:arm32v7               "/usr/bin/server-ent…"  About an hour ago  Created                                supla-server
f5d44ace648f    supla/supla-cloud:arm32v7                "docker-php-entrypoi…"  About an hour ago  Up About an hour      80/tcp                   supla-cloud
7fa0438540f6    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  About an hour ago  Up About an hour      3306/tcp                  supla-db
50b7197aaea1    suplascripts_suplascripts                "docker-php-entrypoi…"  2 weeks ago     Exited (0) 4 hours ago                        suplascripts
694057aefa9b    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  2 weeks ago     Exited (137) 4 hours ago                       suplascripts-db
d3da01a00587    nginx                          "nginx -g 'daemon of…"  2 weeks ago     Up 3 hours         0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp  nginx-web
0d228c132592    wouterds/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  2 weeks ago     Up 3 hours                              nginx-gen
f5794dbcd7ad    wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  2 weeks ago     Up 3 hours                              nginx-letsencrypt
User avatar
fracz
Posts: 1603
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Rybna

Tue Jul 30, 2019 8:13 pm

Coś Ci zostało na porcie 2016. Zrestartuj hosta.
superprzemo
Posts: 64
Joined: Thu May 09, 2019 6:52 am

Tue Jul 30, 2019 8:50 pm

Resetowałem kilka razy i za każdym razem jest komunikat o tym porcie 2016.
User avatar
lesny8
Posts: 870
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Tue Jul 30, 2019 9:23 pm

superprzemo wrote:
Tue Jul 30, 2019 7:42 pm

Code: Select all

pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE                          COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS                   NAMES
f55b5306c929    supla/supla-server:arm32v7               "/usr/bin/server-ent…"  About an hour ago  Created                                supla-server
f5d44ace648f    supla/supla-cloud:arm32v7                "docker-php-entrypoi…"  About an hour ago  Up About an hour      80/tcp                   supla-cloud
7fa0438540f6    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  About an hour ago  Up About an hour      3306/tcp                  supla-db
50b7197aaea1    suplascripts_suplascripts                "docker-php-entrypoi…"  2 weeks ago     Exited (0) 4 hours ago                        suplascripts
694057aefa9b    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  2 weeks ago     Exited (137) 4 hours ago                       suplascripts-db
d3da01a00587    nginx                          "nginx -g 'daemon of…"  2 weeks ago     Up 3 hours         0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp  nginx-web
0d228c132592    wouterds/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  2 weeks ago     Up 3 hours                              nginx-gen
f5794dbcd7ad    wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  2 weeks ago     Up 3 hours                              nginx-letsencrypt
Pokaż jeszcze

Code: Select all

sudo netstat -lp
Post Reply