Stacja pogodowa

Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1264
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

sob mar 16, 2019 4:30 pm

QLQ pisze:
sob mar 16, 2019 3:35 pm


Napiszę do @shimano73 czy mogę udostępnić ten kod bo dostałem go na priv.
Oczywiscie ze możesz udostępnić , mała korekta , mój soft mierzy prędkość wiatru na podstawie czasu pomiędzy pierwszym impulsem a kolejnym z tego względu ze taki pomiar jest dokładniejszy przy jednym impulsie na obrót
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
QLQ
Posty: 1382
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

sob mar 16, 2019 4:34 pm

Jak wspomniałem autorstwa kolegi @shimano73 z moim dodaniem BH1750 na czujniku odległości.
Dopiero sobie uświadomiłem, że nie ma jeszcze kierunku wiatru. Ale to jak już wejdzie "stacja pogody" :

Kod: Zaznacz cały

#define SUPLA_CHANNELTYPE_WEATHER_STATION 3100 // ver. >= 8
Proszę bardzo:

Kod: Zaznacz cały

/*
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
 */


#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DHT.h>
#include <lck.h>

#include <BH1750FVI.h> // I2C
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Bounce2.h>
WiFiClient client;#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

#define WindImpuls 13 // GPIO 13 - nr wejścia impulsatora anemometru
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) // cisnienie na poziomie morza 

Adafruit_BME280 bme; // I2C


double diameter = 2.75;
double mph; //Utworzenie zmiennej mile/godzinę
double kmh; //Utowrzenie zmiennej km/h
double ms; // Utworzenie zmiennej m/s 
double pomiar[3];
int licz_pomiar;

int rawVoltage ;
float voltage;

 
// Setup Supla connection
const char* ssid   = "SSID";
const char* password = "haslo_wifi";

//***************************************************************************************
double get_pressure(int channelNumber, double last_val) {

  double value = -275;
  switch(channelNumber) {
    
  case 0: {  
    value = bme.readPressure() / 100;
    Serial.print("Pressure = ");
     Serial.print(value);
     Serial.println(" hPa"); 
    break;  
  } //end case 0 
  case 1: {
     value = WiFi.RSSI();
     Serial.print("WiFi meter = ");
     Serial.print(value);
     Serial.println(" dBm"); 
   break;  
  } //end case 1
   
  case 2: { 
    rawVoltage = analogRead(A0);
    voltage = 62.5 * rawVoltage / 102.4;
   value=voltage;
   Serial.print("Battery = ");
   Serial.print(value);
   Serial.println(" V"); 
   break;  
  } //end case 2   
  }
  return value; 
}
//***************************************************************************************
double get_wind(int channelNumber, double last_val){
 
  double t = -275; 
  t=ms;
  return t;
}
//***************************************************************************************

void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  *temp = bme.readTemperature();
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.readTemperature());
  Serial.println(" *C");
  
  *humidity = bme.readHumidity();
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.readHumidity());
  Serial.println(" %");
  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
 
  
}
//***************************************************************************************
double get_distance(int channelNumber, double t) {

 // float lux = analogRead(LIGHTSENSORPIN);       //TEMT6000
  uint16_t lux = LightSensor.GetLightIntensity();   //BH1750
  t = abs(lux);
  Serial.print("Natezenie swiatla = ");
  Serial.print(LightSensor.GetLightIntensity());
  return t;

} //void
//***************************************************************************************
//Średnica anemometru

// Odczyt obrotĂłw (RPM)
int half_revolution_time = 0; //Utworzenie zmiennej przechowującej
double rpm = 0; //Utworzenie zmiennej RPM (obroty)
unsigned long lastmillis = 0; //Utworzenie zmiennej long lastmilis

void rpm_fan() {
 unsigned long static last_event = 0;
 if (millis() - last_event < 5) {  //debouncing
  return;
 }
 half_revolution_time = (millis() - last_event);
 last_event = millis();
}
//***************************************************************************************


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 LightSensor.begin(); 
 delay(10);
 pinMode(WindImpuls, INPUT_PULLUP);  
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WindImpuls), rpm_fan, FALLING); 
 Wire.begin(4,5);
 if (!bme.begin(0x76)) {
  Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
  while (1);
 }
 
 // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC5,0xCB,0x7A,0xA2,0x4D,0x41,0x84,0x81,0x4D,0xF6,0x7E,0xF7,0xB6,0xCD,0xD0,0x1E};
 // char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */
  
 // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.setName("R@F_Stacja Pogodowa");


  SuplaDevice.addWindSensor(); // Wind m/s
  SuplaDevice.addPressureSensor(); //Pressure
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // Level WiFi
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // Valtage battery
  SuplaDevice.addDHT22(); // BME T i %
  SuplaDevice.addDistanceSensor(); // Natezenie swiatla
  
  SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
  WiFi.softAPdisconnect(true);
 
 
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "server.supla.org", // SUPLA server address
          nr_ID,         // Location ID 
          "password");        // Location Password

}
//***************************************************************************************

void loop() {
 
 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
 
  if (millis() - lastmillis >= 1000) {
  //Aktualizuj co sekundę, będzie to równoznaczne z odczytem częstotliwości (Hz)

  lastmillis = millis();     // Aktualizacja lastmillis
  
  noInterrupts();          // W trakcie kalkulacji wyłącz obsługę przerwań
  if (half_revolution_time>0) rpm = (30000 / half_revolution_time) ;   
  interrupts() ; //Przywróć przerwania
  if (rpm>0) {
   mph = diameter / 5 * 3.14 * rpm * 60 / 5280;//Odczyt prędkości wiatru w milach/godzinę
   mph = mph * 3.5; // Kalibracja błędu odczytu, wartość należy dobrać we własnym zakresie
   kmh = mph * 1.609;// Zamiana mil/godzine na km/h
   ms = kmh / 3.6;   
  Serial.print("Wind meter = ");
   Serial.print(ms);
   Serial.println(" m/s"); 
  }
    pomiar[licz_pomiar]=ms; 
   if ((pomiar[0]==pomiar[1]) and (pomiar[1]==pomiar[2]) and (pomiar[2]==pomiar[3])) {
     ms=0;   
   }
   licz_pomiar=licz_pomiar+1;  
   if (licz_pomiar==4) licz_pomiar=0;
 
 }

}
//***************************************************************************************

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    //Serial.print("\nlocalIP: ");
    //Serial.println(WiFi.localIP());
    //Serial.print("subnetMask: ");
    //Serial.println(WiFi.subnetMask());
    //Serial.print("gatewayIP: ");
    //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }
//***************************************************************************************

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;    
     cb.get_temperature_and_humidity =get_temperature_and_humidity;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     cb.get_distance = NULL;
     cb.get_temperature = &get_pressure;
     cb.get_wind=&get_wind;
   cb.get_distance= get_distance;
     return cb;
}


QLQ
Posty: 1382
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

sob maja 18, 2019 7:14 pm

Gdzie coś takiego kupie w normalnych pieniądzach. Jest na Ali ale sama wysyłka to 50zl .
images.jpg
images.jpg (2.78 KiB) Przejrzano 2250 razy
Awatar użytkownika
maffiu
Posty: 500
Rejestracja: śr lis 30, 2016 9:30 pm
Lokalizacja: Kraków/Skawina

sob maja 18, 2019 7:50 pm

QLQ pisze:
sob maja 18, 2019 7:14 pm
Gdzie coś takiego kupie w normalnych pieniądzach. Jest na Ali ale sama wysyłka to 50zl .
images.jpg
Obudowy radiacyjne widziałem już kilka razy zrobione ze szpilek gwintowanych i podstawek do doniczek
QLQ
Posty: 1382
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

sob maja 18, 2019 8:17 pm

maffiu pisze:
sob maja 18, 2019 7:50 pm
QLQ pisze:
sob maja 18, 2019 7:14 pm
Gdzie coś takiego kupie w normalnych pieniądzach. Jest na Ali ale sama wysyłka to 50zl .
images.jpg
Obudowy radiacyjne widziałem już kilka razy zrobione ze szpilek gwintowanych i podstawek do doniczek
O Ty!! Dobry pomysł. Ale chodzi mi aby też wyglądało estetycznie. Ale pomysł zawsze jest dobry... Dzięki. Pochwalę się jak zrobię.
Awatar użytkownika
makrz
Posty: 333
Rejestracja: wt lis 27, 2018 1:43 pm
Lokalizacja: Opole

sob maja 18, 2019 8:23 pm

QLQ pisze:
sob maja 18, 2019 7:14 pm
Gdzie coś takiego kupie w normalnych pieniądzach. Jest na Ali ale sama wysyłka to 50zl .
images.jpg
Ja kupiłem taką.
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1264
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

sob maja 18, 2019 8:29 pm

A ja ma taki , pierwszy od lewej
Załączniki
A4777091-6DEB-4D3D-B1F3-28780E7C1E39.jpeg
A4777091-6DEB-4D3D-B1F3-28780E7C1E39.jpeg (1.97 MiB) Przejrzano 2216 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
QLQ
Posty: 1382
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

śr cze 19, 2019 8:21 pm

Zakupy jak na foto zrobione. Będę robił drugą. W standardzie:
Bme280
bh2750
Anemometr

I nowa rzecz : pomiar opadow.
Screenshot_20190619-221740_legro.jpg
Screenshot_20190619-221740_legro.jpg (24.71 KiB) Przejrzano 2005 razy
Ostatnio zmieniony śr cze 19, 2019 10:30 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
QLQ
Posty: 1382
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

śr cze 19, 2019 10:23 pm

Stacja pogody dziś dorobiła się czujnika pomiaru opadów:
.W krótce zrobię filmik aby pokazać jak on działa
.
Screenshot_2019-06-20-00-19-37.png
Screenshot_2019-06-20-00-19-37.png (129.46 KiB) Przejrzano 2007 razy
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 455
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

czw cze 20, 2019 11:55 am

wypaśna ta Twoja stacja :)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”