Page 8 of 11

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Fri Feb 03, 2017 6:44 pm
by pzygmunt
ps ax|grep supla-server

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Fri Feb 03, 2017 6:59 pm
by Seba5120
Image

Niestety nadal nie ma połączenia przez telnet

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Fri Feb 03, 2017 7:02 pm
by pzygmunt
Ponieważ serwer nie jest uruchomiony

/etc/init.d/supla-server start

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Fri Feb 03, 2017 7:12 pm
by Seba5120
pzygmunt wrote:
Fri Feb 03, 2017 7:02 pm
Ponieważ serwer nie jest uruchomiony

/etc/init.d/supla-server start
Dopisze się już do autostartu tą komendą?

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Fri Feb 03, 2017 8:04 pm
by pzygmunt
update-rc.d supla-server defaults

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Fri Feb 03, 2017 8:06 pm
by Seba5120
pzygmunt wrote:
Fri Feb 03, 2017 8:04 pm
update-rc.d supla-server defaults
Dzięki :)

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Wed Feb 08, 2017 7:42 pm
by Zybi
Zybi wrote:
Thu Feb 02, 2017 9:45 pm
Na kolejnym urządzeniu zainstalowałem serwer Supli - ORANGE PI LITE.
.......
Z dobrych wiadomości, to zainstalowałem także supla-device i uaktywniłem 12 kanałów (ale bez DS18B20 i DHT)
Termometr DS18B20 też już działa, ale kanał muszę dodać "ręcznie"

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Fri Feb 17, 2017 3:27 pm
by Zybi
Korzystając z opracowania @alv (tu wielki szacun) bazującym na ansible i kolejnych własnych doświadczeniach uzyskałem w końcu na Orange Pi Lite:
1. Postawienie serwera za pierwszym podejściem bez błędów
2. Bezproblemową rejestrację użytkowników wraz z aktywacją z linku w mailu
3. Działające recaptcha
4. Działające supla device (obsługa 12-tu GPIO w tym DS18B20)
5. Pobieranie i zapisywanie historii pomiarów z DS18B20

A co nie działa:
1. Resetowanie hasła (brak maila)
2. Pobieranie i zapisywanie historii pomiarów z czujników DHT (z żadnych urządzeń wykonawczych)

Czy może ktoś wie gdzie można "pogrzebać", coś doinstalować, etc, aby te niedziałające tematy "naprawić" ?

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Mon Feb 20, 2017 9:05 am
by Zybi
Przez weekend trochę przejrzałem źródła i wydaje mi się, że brak możliwości pobierania i zapisywania danych z czujników DHT wynika z braku na serwerze w bazie supla tabeli "supla_temphumidity_log".

Tabeli tej nie ma też w dumpie z bazy supla podanej w tym wątku:

viewtopic.php?f=19&t=55&p=392&hilit=dump#p392

a z którego to korzysta "instalator" opracowany przez @alv

EDIT:
Moja teoria potwierdziła się. Już działa pobieranie i zapisywanie danych z czujników DHT.
Jeszcze tylko resetowanie hasła.

Re: Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)

Posted: Mon Feb 20, 2017 10:04 pm
by andras
Witam
Próbuję zainstalować server na Orange PI PC , po ansible-playbook -i "localhost," -c local playbook.yml -k -K -s -D
wywala błędy

TASK [supla : Install app by composer] *****************************************
fatal: [localhost]: FAILED! => {"changed": true, "cmd": ["composer", "install"], "delta": "0:00:00.852406", "end": "2017-02-23 17:05:51.668430", "failed": true, "rc": 2, "start": "2017-02-23 17:05:50.816024", "stderr": "Loading composer repositories with package information\nInstalling dependencies (including require-dev) from lock file\nYour requirements could not be resolved to an installable set of packages.\n\n Problem 1\n - The requested PHP extension ext-intl * is missing from your system. Install or enable PHP's intl extension.\n Problem 2\n - The requested PHP extension ext-mbstring * is missing from your system. Install or enable PHP's mbstring extension.", "stdout": "", "stdout_lines": [], "warnings": []}

RUNNING HANDLER [supla : restart apache2] **************************************

RUNNING HANDLER [supla : restart supla-server] *********************************
to retry, use: --limit @/root/ansible/playbook.retry

PLAY RECAP *********************************************************************
localhost : ok=26 changed=11 unreachable=0 failed=1Gdy wpisuję adres servera https://192.168.1.113/ to wyswietla pustą stronę
i nie mogę sobie z tym poradzić , za pomoc dziękuję :)


pozdr