PIR BUTTON DIRECT-LINK by @elmaya

Awatar użytkownika
maffiu
Posty: 500
Rejestracja: śr lis 30, 2016 9:30 pm
Lokalizacja: Kraków/Skawina

sob lut 02, 2019 1:41 pm

Na moja prośbę @elmaya przygotował soft button direct link czyli wsad dla wemos z podłączona czujką ruchu przy pomocy tego rozważania możemy sterować dowolnym modułem za pomocą linków bezpośrednich
Załączniki
D_Link_Pir_1Mb.rar
(265.75 KiB) Pobrany 184 razy
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2019 7:09 pm przez maffiu, łącznie zmieniany 3 razy.
Awatar użytkownika
maffiu
Posty: 500
Rejestracja: śr lis 30, 2016 9:30 pm
Lokalizacja: Kraków/Skawina

sob lut 02, 2019 1:44 pm

schemat
Załączniki
768ACB0A-3B47-4448-8155-D51DD27A9E41.png
768ACB0A-3B47-4448-8155-D51DD27A9E41.png (290.49 KiB) Przejrzano 4921 razy
A1FBEFE2-0CA7-469C-A236-79050B91EAFD.png
A1FBEFE2-0CA7-469C-A236-79050B91EAFD.png (308.81 KiB) Przejrzano 4921 razy
Link_Pir.jpg
Link_Pir.jpg (181.72 KiB) Przejrzano 5022 razy
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2019 7:10 pm przez maffiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
maffiu
Posty: 500
Rejestracja: śr lis 30, 2016 9:30 pm
Lokalizacja: Kraków/Skawina

sob lut 02, 2019 1:47 pm

Kod: Zaznacz cały

[#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>   //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h>   //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>   //for LED status
Ticker ticker;

const char* host = "svr.supla.org";
const int httpsPort = 443;

const char* fingerprint = "CF 05 98 89 CA FF 8E D8 5E 5C E0 C2 E4 F7 E6 C3 C7 50 DD 5C";

char Supla_server[20];
char D_Link_1[40];
char D_Link_2[40];
byte mac[6];
String url = "/direct/xx/xxxxxxxxx/xxx";

bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool sendon = false; 
bool sendoff = false; 
#define onboard_led 2  //D4 
#define Config_PIN 0   //D3  // wifi config
#define Sensor_PIN 12  //D6   // triger Link 1

int timeout      = 120; // seconds to run for wifi Manager

void tick() {
 int state = digitalRead(onboard_led); 
 digitalWrite(onboard_led, !state);   
}
void pir_on(){
 detachInterrupt(Sensor_PIN);
 sendon = true ;
}
void pir_off(){
 detachInterrupt(Sensor_PIN);
 sendoff = true ;
}
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);

 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 20);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Link 1", "D_Link On", D_Link_1, 40);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_2("Link 2", "D_Link Off", D_Link_2, 40);

 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_2);


 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("DirectPir")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  Serial.println("connected...yeey :)");

  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
  strcpy(D_Link_2, custom_D_Link_2.getValue()); 
}

void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 Serial.begin(115200);

 pinMode(Config_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Sensor_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);

 ticker.attach(0.8, tick);
 
 if (WiFi.SSID()==""){  
  initialConfig = true;
 }

 Serial.println("mounting FS..."); 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
     strcpy(D_Link_2, json["D_Link_2"]);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 } 
 
 host = Supla_server;
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 attachInterrupt(Sensor_PIN, pir_on, RISING); 
}

void loop() { 

  if (digitalRead(Config_PIN) == LOW || (initialConfig)){
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }

 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  json["D_Link_2"] = D_Link_2;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000); 
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  ticker.attach(0.8, tick);
  WiFi_up();
 }
 if (sendon) {
  digitalWrite(onboard_led, LOW);
  url = D_Link_1;
  direct_Link() ;
  sendon = false;
  attachInterrupt(Sensor_PIN, pir_off, FALLING);
 }
 if (sendoff) {
  digitalWrite(onboard_led, LOW);
  url = D_Link_2;
  direct_Link() ;
  sendoff = false; 
  attachInterrupt(Sensor_PIN, pir_on, RISING); 
 } 
}

void WiFi_up() {
 WiFi.begin(); 
 
 for (int x = 20; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }
 }
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  Serial.println("");
  Serial.println("Connected");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.print(WiFi.subnetMask());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("(RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("connection failed");
 }
}
void direct_Link() {
 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 if (line.indexOf("true") >0) {
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(onboard_led, LOW); 
  delay(200);
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(onboard_led, LOW); 
  delay(200);
  digitalWrite(onboard_led, HIGH); 
  Serial.println("successfull!");
 } else {
  Serial.println("failed");
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
 }
}/code]
Awatar użytkownika
byniom
Posty: 430
Rejestracja: sob sty 07, 2017 1:17 pm

ndz sty 05, 2020 3:40 pm

Czy po skonfigurowaniu wemosa powinien on pokazać się w supli w cloud ? . Bo wgrywam juz któryś raz i nie jest widoczny w cloud a konfiguracja przechodzi prawidłowo ale nie steruje niczym i w cloud jest nie widoczny.
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1303
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

ndz sty 05, 2020 3:48 pm

byniom pisze:
ndz sty 05, 2020 3:40 pm
Czy po skonfigurowaniu wemosa powinien on pokazać się w supli w cloud ? . Bo wgrywam juz któryś raz i nie jest widoczny w cloud a konfiguracja przechodzi prawidłowo ale nie steruje niczym i w cloud jest nie widoczny.
Sądząc po konfiguracji to nie pojawi sie w Cloud bo nie wpisujesz maila tylko sam serwer
Awatar użytkownika
byniom
Posty: 430
Rejestracja: sob sty 07, 2017 1:17 pm

ndz sty 05, 2020 3:56 pm

Już działa. W Cloud się nie pojawia a nie działał bo w linku miałem ustawiony tylko odczyt.
Awatar użytkownika
PuteR
Posty: 831
Rejestracja: śr gru 06, 2017 10:07 am

pn sty 06, 2020 1:54 pm

Jakieś konkretne parametry wgrywanie czy tradycyjnie

adres: 0X00000

CreystalFreq 26M

SPI SPEED 40 MHz

SPI MODE DOUT

BAUDRATE 11520
elmaya
Posty: 960
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pn sty 06, 2020 1:58 pm

flashtool8Mbit.png
flashtool8Mbit.png (24.98 KiB) Przejrzano 2067 razy
Awatar użytkownika
uchnast.michal
Posty: 352
Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Lokalizacja: Czeladź
Kontaktowanie:

pn sty 06, 2020 9:12 pm

Nie macie fałszywych aktywności czujnika PIR (HC-SR501) podłączonego do ESP? Na arduino i samodzielnie działa bez zarzutu, lecz gdy podłączam do wemosa lub nodemcu (nawet gdy wymuszam sieć G) co kilkanaście minut podaje sygnał jak w momencie wykrycia ruchu.

Identycznie mam z mikrofalą RCWL-0516. Przerobiłem już wszystkie rozwiązania znalezione w necie lecz bez skutku:(

Będę wdzięczy za podpowiedź co zmienić by czujniki działały prawidłowo z ESP.
e-talking............
Zybi
Posty: 1467
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

pn sty 06, 2020 9:33 pm

Już była na forum o tym mowa, niestety HC-SR501 dostają "samozapłonu" przy współpracy z modułami ESP.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”