Włącznik

Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1096
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

ndz sie 04, 2019 9:12 am

dogu18 pisze:
sob sie 03, 2019 9:17 pm
co to jest i co to robi??
Wtyczka na kabel do urządzenia, które chcesz mieć pod kontrolą SUPLI. Włączasz i wyłączasz urządzenie lokalnie z przycisku lub z app, harmonogramów itd.
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1224
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

wt sie 06, 2019 4:07 pm

Obecny brak czasu , nie mam kiedy tego zlozyc. Moze pod koniec tygodnia.
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1224
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

sob sie 10, 2019 9:53 am

Prace trwają.
Przekaźnik - cewka 3V, tranzystor NPN BC817, dioda 1n4148, rezystory 4,7k oraz 10k, esp07, button mono - pojemnościowy - zrobię potem fotkę elementów

Kod jest - wg PrimaryGUI - ale jest jedno ale : nie działa mi przełączanie jak nie ma wifi - czy też jak esp nie jest zalogowane . Poniżej kod. Pomóżcie proszę - co tam zmienić. :

Kod: Zaznacz cały

/* *************************************************************************
 * 
 * Dzieki kolegom @wojtas567 i @Duch__ powstała ta wersja. 
 * 
 * 
 * Wszystkie potrzebne modyfikacja znajdują się w pliku "supla_settings.h" 
 * 
 * *************************************************************************
 */


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>

#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne

#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <DHT.h>

#include "supla_settings.h"
#include "supla_eeprom.h"
#include "supla_web_server.h"

extern "C" {
#include "user_interface.h"
}


#define DRD_TIMEOUT 5// Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);

const char* Config_Wifi_name = CONFIG_WIFI_LOGIN;
const char* Config_Wifi_pass = CONFIG_WIFI_PASSWORD;

const char* www_username;
const char* www_password;
const char* update_path = UPDATE_PATH;

WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Setup a DHT instance
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Setup a DS18B20 instance
//OneWire oneWire(DS18B20PIN);
//DallasTemperature sensors(&oneWire);
ETSTimer led_timer;

//SUPLA ****************************************************************************************************

char Supla_server[MAX_SUPLA_SERVER];
char Location_id[MAX_SUPLA_ID];
char Location_Pass[MAX_SUPLA_PASS];
//*********************************************************************************************************
void setup() {
 Serial.begin(74880);
 EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
// dht.begin();
 // sensors.begin();

 supla_led_set(LED_CONFIG_PIN);

 if ('1' != char(EEPROM.read(EEPROM_SIZE - 1))) {
  czyszczenieEEPROM();
  first_start();
  save_guid();
 }
 String www_username1 = String(read_login().c_str());
 String www_password1 = String(read_login_pass().c_str());

 www_password = strcpy((char*)malloc(www_password1.length() + 1), www_password1.c_str());
 www_username = strcpy((char*)malloc(www_username1.length() + 1), www_username1.c_str());

 if (drd.detectDoubleReset()) {
  drd.stop();
  gui_color = GUI_GREEN;
  Tryb_konfiguracji();
 }
 else gui_color = GUI_BLUE;

 delay(5000);
 drd.stop();

 //***********************  SuplaDevice **************************************************************************

 // SuplaDevice.addRelay(5);
 // SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5, 13);
 // SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0, 14, 12);
 // SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
 // SuplaDevice.addSensorNO(4);
 // SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
 // SuplaDevice.addDHT22();
 // SuplaDevice.addRelayButton(5, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
   
   
   SuplaDevice.addRelayButton(13, 12, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE);  // pin przekaźnika gpio13, przycisk monostab na gpio12

 //*********************************************************************************************************

 // Pokaz_zawartosc_eeprom();
 read_guid();
 int Location_id = read_supla_id().toInt();
 strcpy(Supla_server, read_supla_server().c_str());
 strcpy(Location_Pass, read_supla_pass().c_str());

 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
 if (String(read_wifi_ssid().c_str()) == 0
   || String(read_wifi_pass().c_str()) == 0
   || String(read_login().c_str()) == 0
   || String(read_login_pass().c_str()) == 0
   || String(read_supla_server().c_str()) == 0
   || String(read_supla_id().c_str()) == 0
   || String(read_supla_pass().c_str()) == 0
   ) {

  gui_color = GUI_GREEN;


  Tryb_konfiguracji();
 }

 read_guid();
 my_mac_adress();

 
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
 SuplaDevice.setName(SUPLA_DEVICE_NAME);

 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server, // SUPLA server address
          Location_id,         // Location ID
          Location_Pass);
 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 createWebServer();

 httpUpdater.setup(&httpServer, UPDATE_PATH, www_username, www_password);
 httpServer.begin();

}

//*********************************************************************************************************

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi_up();
 }
 else httpServer.handleClient();

 
 SuplaDevice.iterate(); 

}
//*********************************************************************************************************

// Supla.org ethernet layer
int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
 _supla_int_t size = client.available();

 if ( size > 0 ) {
  if ( size > count ) size = count;
  return client.read((uint8_t *)buf, size);
 };

 return -1;
};

int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
 return client.write((const uint8_t *)buf, count);
};

bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
 return client.connect(server, 2015);
}

bool supla_arduino_svr_connected(void) {
 return client.connected();
}

void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
 client.stop();
}

void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
 WiFi_up();
}


SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
// cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
// cb.get_temperature_and_humidity = NULL; // &get_temperature_and_humidity;
// cb.get_rgbw_value = NULL;
// cb.set_rgbw_value = NULL;

 return cb;
}
//*********************************************************************************************************

void createWebServer() {

 // My_mac = my_mac_adress();
 httpServer.on("/", []() {
  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(0));
 });

 httpServer.on("/set0", []() {

  save_wifi_ssid(httpServer.arg("wifi_ssid"));
  save_wifi_pass(httpServer.arg("wifi_pass"));
  save_login( httpServer.arg("modul_login"));
  save_login_pass(httpServer.arg("modul_pass"));
  save_supla_server(httpServer.arg("supla_server"));
  save_supla_hostname(httpServer.arg("supla_hostname"));
  save_supla_id(httpServer.arg("supla_id"));
  save_supla_pass(httpServer.arg("supla_pass"));

  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(1));
 });

 //************************************************************

 httpServer.on("/firmware_up", []() {
  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_upddate());
 });

 //****************************************************************************************************************************************
 httpServer.on("/reboot", []() {
  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(2));
  ESP.reset();
 }
        );
}

//****************************************************************************************************************************************
void Tryb_konfiguracji() {
 supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 100);
 my_mac_adress();
 Serial.println("Tryb konfiguracji");

 WiFi.disconnect();
 delay(1000);
 WiFi.mode(WIFI_AP);
 WiFi.softAP(Config_Wifi_name, Config_Wifi_pass);
 delay(1000);
 Serial.println("Tryb AP");
 createWebServer();
 httpServer.begin();
 Serial.println("Start Serwera");
 Modul_tryb_konfiguracji = 2;
 while (1) {
  httpServer.handleClient();
 }
}

void WiFi_up() {
 // WiFi.setOutputPower(20.5);
 supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 500);
 WiFi.disconnect();
 WiFi.hostname(String(read_supla_hostname().c_str()));
 WiFi.softAPdisconnect(true);

 String esid = String(read_wifi_ssid().c_str());
 String epass = String(read_wifi_pass().c_str());
 Serial.println("WiFi init");
 Serial.print("SSID: ");
 Serial.println(esid);
 Serial.print("PASSWORD: ");
 Serial.println(epass);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(esid.c_str(), epass.c_str());

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 Serial.print("\nlocalIP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.print("subnetMask: ");
 Serial.println(WiFi.subnetMask());
 Serial.print("gatewayIP: ");
 Serial.println(WiFi.gatewayIP());
}

void first_start(void) {
 EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
 delay(100);
 EEPROM.write(EEPROM_SIZE - 1, '1');
 EEPROM.end();
 delay(100);
 save_login(DEFAULT_LOGIN);
 save_login_pass(DEFAULT_PASSWORD);
 save_supla_hostname(DEFAULT_HOSTNAME);

}

String read_rssi(void) {
 long rssi = WiFi.RSSI();
 return String(rssi) ;
}

//void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
//
// *temp = dht.readTemperature();
// *humidity = dht.readHumidity();
//
// if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
//  *temp = -275;
//  *humidity = -1;
// }
//}

//double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
// double t = -275;
// if ( sensors.getDeviceCount() > 0 ) {
//  sensors.requestTemperatures();
//  t = sensors.getTempCByIndex(0);
// }
// return t;
//}

void supla_led_blinking_func(void *timer_arg) {
 int val = digitalRead(LED_CONFIG_PIN);
 digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, val == HIGH ? 0 : 1);
}

void supla_led_blinking(int led, int time) {

 os_timer_disarm(&led_timer);
 os_timer_setfn(&led_timer, supla_led_blinking_func, NULL);
 os_timer_arm (&led_timer, time, true);

}

void supla_led_blinking_stop(void) {
 os_timer_disarm(&led_timer);
 digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 0);
}
void supla_led_set(int ledPin) {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, 1);
}
IMG_20190810_115122.jpg
IMG_20190810_115122.jpg (178.46 KiB) Przejrzano 948 razy
IMG_20190810_115942.jpg
IMG_20190810_115942.jpg (253.19 KiB) Przejrzano 942 razy
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1224
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

sob sie 10, 2019 4:01 pm

Już działa , wymaga dopracowania - szczegóły w filmie
Godz. 18:00 właśnie wrzucam filmik z działania: https://youtu.be/JfncCmilNF0 za 5 min powinien być dostępny.
.
Soft i biblioteki (made in @Espablo - PrimaryGUI - bez termometrów ):
Wlacznik_Supla.rar
(284.21 KiB) Pobrany 66 razy
Awatar użytkownika
Daro1003
Posty: 74
Rejestracja: pt sty 18, 2019 6:22 am

pn sie 12, 2019 7:55 am

Coś mi nie kompiluje nie wiem dla czego - jestem zielony w środowisko arduino proszę o pomoc i wyrozumiałość,
Załadowałem wszystkie biblioteki.
Załączniki
Kompilacja.png
Kompilacja.png (20.74 KiB) Przejrzano 836 razy
Biblioteki.png
Biblioteki.png (43.92 KiB) Przejrzano 836 razy
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1224
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

ndz lis 17, 2019 8:21 pm

Chłopaki powrócę do pytania (kod powyżej ):
... nie działa mi przełączanie jak nie ma wifi - czy też jak esp nie jest zalogowane . Pomóżcie proszę - co tam zmienić. o co kaman ? :
elmaya
Posty: 817
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz lis 17, 2019 8:57 pm

QLQ pisze:
ndz lis 17, 2019 8:21 pm
Chłopaki powrócę do pytania (kod powyżej ):
... nie działa mi przełączanie jak nie ma wifi - czy też jak esp nie jest zalogowane . Pomóżcie proszę - co tam zmienić. o co kaman ? :
blocking loop

Kod: Zaznacz cały

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
try this:

Kod: Zaznacz cały

//while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  //delay(500);
  // Serial.print(".");
  //}
 yield();
krycha88
Posty: 710
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am

pn lis 18, 2019 6:20 am

QLQ pisze:
ndz lis 17, 2019 8:21 pm
Chłopaki powrócę do pytania (kod powyżej ):
... nie działa mi przełączanie jak nie ma wifi - czy też jak esp nie jest zalogowane . Pomóżcie proszę - co tam zmienić. o co kaman ? :
Musisz zastosować kod który poprawiłem, na Primary GUI przycisk nie działał bez wifi.

viewtopic.php?f=11&t=5233
Awatar użytkownika
ktsurma
Posty: 60
Rejestracja: pn lis 18, 2019 7:07 pm
Lokalizacja: Zgierz

pt lis 22, 2019 8:12 pm

QLQ pisze:
sob sie 10, 2019 4:01 pm
Już działa , wymaga dopracowania - szczegóły w filmie
Godz. 18:00 właśnie wrzucam filmik z działania: https://youtu.be/JfncCmilNF0 za 5 min powinien być dostępny.
.
Soft i biblioteki (made in @Espablo - PrimaryGUI - bez termometrów ): Wlacznik_Supla.rar
Bardzo fajna rzecz. Na początek szukam podobnego ale do włączania nożnego. Coś na kształt PNW - 01 od Zamel-a. Tam ta cena jest zaporowa.
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1224
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

pt lis 22, 2019 9:34 pm

ktsurma pisze:
pt lis 22, 2019 8:12 pm
QLQ pisze:
sob sie 10, 2019 4:01 pm
Już działa , wymaga dopracowania - szczegóły w filmie
Godz. 18:00 właśnie wrzucam filmik z działania: https://youtu.be/JfncCmilNF0 za 5 min powinien być dostępny.
.
Soft i biblioteki (made in @Espablo - PrimaryGUI - bez termometrów ): Wlacznik_Supla.rar
Bardzo fajna rzecz. Na początek szukam podobnego ale do włączania nożnego. Coś na kształt PNW - 01 od Zamel-a. Tam ta cena jest zaporowa.
Miałem tą przyjemność, że PNW-01 wygrałem w konkursie ZAMEL z własnym grawerem :)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”