BME280 + DS18B20 + LCD20x4

piomar2
Posty: 353
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

czw sty 30, 2020 9:38 am

Hej!

@BlackAdder
Tak tą wartość zmieniaj (-190) aż skorygujesz ciśnienie do swojego miejsca...

@Slawek77 miał problem z OLED-em... ;)
Baza jest - można sobie poukładać po swojemu.
IMG_20200130_102011.jpg
IMG_20200130_102011.jpg (1.7 MiB) Przejrzano 452 razy

Kod: Zaznacz cały

/* 
 * BME 280 + DS18B20 + OLED 1,3
 * D1 - SCL
 * D2 - SDA
 * D4 - DS18B20
 * OLED 1,3
*/

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "SH1106Wire.h" //----- 1.3 Oled ---
SH1106Wire display(0x3c,4,5); // D2-SDA D1-SCL ----- 1.3 Oled ---

#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0 
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

OneWire oneWire(2);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "xxxxxx";
const char* password = "xxxxxx";

float t1;// Temp DS18B20
float t2;// Temp z BME
float wilg; // Wilg z BME
int cisn; // Cisn z BME

double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
  
// pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
pressure = (bme.readPressure()-200) / 100.0F;//korekcja ciśnienia
cisn = pressure;
 
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.readPressure()/100);
  Serial.println(" hPa");
  Serial.println(cisn);
  return pressure;  
 }
 
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

 *temp = bme.readTemperature();
 t2 = *temp;
   t2=(t2-1.7);//korekta temperatury BME - taka jak w cloudzie
  *humidity = bme.readHumidity();
 wilg = *humidity;
  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
  *temp = -275;
  *humidity = -1;
 }
}

// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
   if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
    sensors.requestTemperatures();
    t = sensors.getTempCByIndex(0);
    t1=t;
    return t;   
   }
}
void setup() {
 
 Serial.begin(115200); delay(10);
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setContrast(255);
 display.clear();
 display.setContrast(100, 241, 64);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT); 
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
   
 Wire.begin(4,5);
 bme.begin(0x76);

 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x9A,0x20,0xD3,0x03,0x9D,0xDE,0x86,0xE8,0x57,0xCA,0x42,0x75,0xB8,0x0C,0xD4,0x7E};
 
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

 // Init DS18B20 library
 sensors.begin();
  sensors.setResolution(10);//rozdzielczosc DS-a  
  
 //SuplaDevice **************************************
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  SuplaDevice.addDHT22();
  SuplaDevice.addPressureSensor(); // cisnienie
 
 //************************************************

 SuplaDevice.setName("BME280+DS18B20+OLED");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "svrx.supla.org", // SUPLA server address
          xxxx,         // Location ID 
          "xxxx");        // Location Password
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();

     display.clear();
     display.drawString(1, 1, "Cisn bmp:");
     display.drawString(90, 1, "hPa");
     display.drawString(1, 16, "Temp bmp:");
     display.drawString(90, 16, "ºC"); 
     display.drawString(1, 31, "Wilg bmp:"); 
     display.drawString(90, 31, "%"); 
     display.drawString(1, 47, "Temp ds :"); 
     display.drawString(90, 47, "ºC"); 
     display.drawString(60, 1, String(cisn));
     display.drawString(60, 16, String(t2,1)); 
     display.drawString(60, 31, String(wilg,1));
     display.drawString(60, 47, String(t1,1)); 
     display.display();  
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    // Serial.print("\nlocalIP: ");
    // Serial.println(WiFi.localIP());
    // Serial.print("subnetMask: ");
    // Serial.println(WiFi.subnetMask());
    // Serial.print("gatewayIP: ");
    // Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity; 
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     cb.get_pressure = get_pressure; 
     
     return cb;
}

Ostatnio zmieniony ndz lut 02, 2020 7:08 pm przez piomar2, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
Dawid84
Posty: 132
Rejestracja: pn sty 14, 2019 12:45 pm
Lokalizacja: Piekary Śląskie

pt sty 31, 2020 3:31 pm

Jest jakiś łopatologiczny schemat jak to pospinac zeby dzialalo z oled-em.
Pozdrawiam
Dawid
piomar2
Posty: 353
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

pt sty 31, 2020 3:55 pm

/*
* BME 280 + DS18B20 + OLED 1,3
* D1 - SCL - BME i OLED
* D2 - SDA - BME i OLED
* Zasilanie BME i OLEDA - 3V3
* D4 - DS18B20
* OLED 1,3
*/
piomar2
Posty: 353
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

pt sty 31, 2020 6:35 pm

A tutaj wersja z oledem 0,96 cala i włączaniem wyświetlania na 15 sek
;)Kod: Zaznacz cały

/* 
 * BME 280 + DS18B20 + OLED 0,96
 * D1 - SCL - BME i OLED
 * D2 - SDA - BME i OLED
 * Zasilanie BME i OLEDA - 3V3
 * D4 - DS18B20
 * OLED 0,96
 * D6 (do masy)- załączenie wyświetlania OLED-a na 15 sek
*/

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#include "SSD1306Wire.h" 
SSD1306Wire display(0x3c,4,5); // D2-SDA D1-SCL ----- OLED 0,96 ---

#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0 
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

OneWire oneWire(2);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "xxxx";
const char* password = "xxxx";

float t1;// Temp DS18B20
float t2;// Temp z BME
float wilg; // Wilg z BME
int cisn; // Cisn z BME

double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
  
// pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
pressure = (bme.readPressure()-200) / 100.0F;//korekcja ciśnienia
cisn = pressure;
 
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.readPressure()/100);
  Serial.println(" hPa");
  Serial.println(cisn);
  return pressure;  
 }
 
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

 *temp = bme.readTemperature();
 t2 = *temp;
   t2=(t2-1.7);//korekta temperatury BME - taka jak w cloudzie
  *humidity = bme.readHumidity();
 wilg = *humidity;
  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
  *temp = -275;
  *humidity = -1;
 }
}

// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
   if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
    sensors.requestTemperatures();
    t = sensors.getTempCByIndex(0);
    t1=t;
    return t;   
   }
}
void setup() {
  pinMode(12, INPUT_PULLUP);
 Serial.begin(115200); delay(10);
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setContrast(255);
 display.clear();
 display.setContrast(100, 241, 64);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT); 
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
   
 Wire.begin(4,5);
 bme.begin(0x76);

 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xD8,0x0A,0x14,0xC8,0x4C,0xAB,0x10,0xFD,0x18,0x98,0x59,0xDD,0x8D,0x40,0x9E,0x5A};
 
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

 // Init DS18B20 library
 sensors.begin();
  sensors.setResolution(10);//rozdzielczosc DS-a  
  
 //SuplaDevice **************************************
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  SuplaDevice.addDHT22();
  SuplaDevice.addPressureSensor(); // cisnienie
 
 //************************************************

 SuplaDevice.setName("BME280+DS18B20+OLED");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "svr?.supla.org", // SUPLA server address
          xxxx,         // Location ID 
          "xxxx");        // Location Password

//WiFi.softAPdisconnect(true);//wył rozgłaszania wifi          
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();

   if (digitalRead(12)==LOW){
     display.clear();
     display.drawString(52, 1, "AIRLY");
     display.drawString(52, 4, "_____");
     
     display.drawString(11, 17, "Cisn bmp:");
     display.drawString(100, 17, "hPa");
     display.drawString(70, 17, String(cisn));
     
     display.drawString(11, 28, "Temp bmp:");
     display.drawString(100, 28, "ºC");
     display.drawString(70, 28, String(t2,1)); 
     
     display.drawString(11, 39, "Wilg bmp:"); 
     display.drawString(100, 39, "%"); 
     display.drawString(70, 39, String(wilg,1));
     
     display.drawString(11, 50, "Temp ds :"); 
     display.drawString(100, 50, "ºC"); 
     display.drawString(70, 50, String(t1,1));
      
     display.display();  
 delay(15000);
 display.clear();
 display.display(); 
   }
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    // Serial.print("\nlocalIP: ");
    // Serial.println(WiFi.localIP());
    // Serial.print("subnetMask: ");
    // Serial.println(WiFi.subnetMask());
    // Serial.print("gatewayIP: ");
    // Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity; 
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     cb.get_pressure = get_pressure; 
     
     return cb;
}

IMG_20200201_173811.jpg
IMG_20200201_173811.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 450 razy
Ostatnio zmieniony ndz lut 02, 2020 7:11 pm przez piomar2, łącznie zmieniany 2 razy.
elmaya
Posty: 832
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pt sty 31, 2020 7:06 pm

masz także Oled 0,96
Widać tylko za pomocą lupy takiej jak ja. :lol:
świetny przyjaciel pracy
piomar2
Posty: 353
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

pt sty 31, 2020 7:11 pm

If I see an eyeglass old man, young people can do it too ... hi, hi :lol:
Awatar użytkownika
Dawid84
Posty: 132
Rejestracja: pn sty 14, 2019 12:45 pm
Lokalizacja: Piekary Śląskie

pt sty 31, 2020 7:17 pm

piomar2 wylaczenie po 15 sec a kak go potem włączyć? ewentualnie zeby swiecil sie stale,
Pozdrawiam
Dawid
piomar2
Posty: 353
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

pt sty 31, 2020 7:30 pm

A po co ma się oled wypalać? :D żarty
W tej wersji nie ma takiej opcji...ale można coś zrobić...
elmaya
Posty: 832
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pt sty 31, 2020 8:22 pm

zgodnie z kodem, Gpio 12 - D6 do uziemienia, aby pozostało włączone
piomar2
Posty: 353
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

pt sty 31, 2020 8:54 pm

Oczywista oczywistość. Tylko trzeba zamiast przycisku mono dać przełącznik. ;)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”