Pool Controller - sterowanie do basenu

Awatar użytkownika
Lector
Posty: 571
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:

sob cze 20, 2020 6:55 pm

Chciałem Wam przedstawić jak zrobić sterownik WiFi do basenu. Jest on rozwojem mojego aktualnego sterowania.
Do czego ma on służyć - wszystko jest opisane na stronie do której podaje link (BIN na stronie).
https://pool-controller.lector.dev/

Na wszystkie pytania chętnie odpowiem.

Serdecznie dziękuje @elmaya za firmware pod moje wymagania - kod źódłowy:

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>      // ---- esp board manager 2.4.2 --- 
#include <ESP8266WiFi.h>
#define CUSTOMSUPLA_CPP
#include <CustomSupla.h> // ------ V 1.6.2C -------
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h> 
#include <Ticker.h>   
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Button3.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

/*
//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset


GPIO # Component
GPIO00 Button1
GPIO01 TX
GPIO02 SDA
GPIO03 RX
GPIO04 Relay3
GPIO05 Relay2
GPIO09 Button2
GPIO10 Button3
GPIO12 Relay1
GPIO13 Led1i
GPIO14 Button4
GPIO15 Relay4
GPIO16 None
S6: 1
K5: all 1
K6: all 0
 */
#define LONGCLICK_MS  1000
#define DOUBLECLICK_MS 2000
#define led_on HIGH
#define led_off LOW
#define ONE_WIRE_BUS 3
#define status_led 13  
#define BTN_COUNT 5
int relay_1 = 12;  //------------------- set relay Gpio -----
int relay_2 = 5;
int relay_3 = 4;
int relay_4 = 15;
int relay_5 = 110;
int button_1 = 0;  //------------------- set button Gpio ----
int button_2 = 111; 
int button_3 = 10;
int button_4 = 14; 
int button_5 = 112; //9
Button3 button = Button3(9);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress Thermometer_1,Thermometer_2,Thermometer_3,Thermometer_4,id1,id2,id3,id4;
int resolution = 10;
Ticker ticker;
bool pr_wifi = true;
bool start = true;
bool eep = LOW;   
int epr = 0;     
int s;
int cero = 0;       
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
unsigned long wifimilis;
unsigned long eep_milis;
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 10000;        // ----------------- config delay 10 seconds ----------------------
int C_W_state2 = HIGH; 
int last_C_W_state2 = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change2 = 0;    
bool tikOn = false;
bool booton_action = false;
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
const char* update_path = "/update";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
char update_username[21];
char update_password[21];
char Supla_status[51];
char temp1[6];
char temp2[6];
char temp3[6];
float Temp1;
float Temp2;
float Temp3;
char ds_id1[17];
char ds_id2[17];
char ds_id3[17];
char ds_id4[17];
char on_time[15];
long time_on = 0;
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
unsigned long last_on = 0;

void tick(){
 //toggle Led state
 int state = digitalRead(status_led); 
 digitalWrite(status_led, !state); 
}

void saveConfigCallback () {         
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

void ondemandwifiCallback () {

 ticker.attach(1.0, tick);
 
 char ds_temp_1[8] = (" --.-- ");
 char ds_temp_2[8] = (" --.-- ");
 char ds_temp_3[8] = (" --.-- ");
 char ds_temp_4[8] = (" --.-- ");
 float _temp1 = sensors.getTempC(Thermometer_1);if (_temp1 > -100){dtostrf(_temp1, 6, 2, ds_temp_1);}
 float _temp2 = sensors.getTempC(Thermometer_2);if (_temp2 > -100){dtostrf(_temp2, 6, 2, ds_temp_2);}
 float _temp3 = sensors.getTempC(Thermometer_3);if (_temp3 > -100){dtostrf(_temp3, 6, 2, ds_temp_3);}
 float _temp4 = sensors.getTempC(Thermometer_4);if (_temp4 > -100){dtostrf(_temp4, 6, 2, ds_temp_4);}
 char _ds_id1[17];
 char _ds_id2[17];
 char _ds_id3[17];
 char _ds_id4[17];
 array_to_string(Thermometer_1, 8, _ds_id1);
 array_to_string(Thermometer_2, 8, _ds_id2);
 array_to_string(Thermometer_3, 8, _ds_id3);
 array_to_string(Thermometer_4, 8, _ds_id4);
 
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80,"required");
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15,"required");
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34,"required");
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_Supla_tempa("tempa", "desired temperature", temp1, 6,"required");
 WiFiManagerParameter custom_Supla_tempb("tempb", "turn on when more than", temp2, 6,"required");
 WiFiManagerParameter custom_Supla_tempc("tempc", "turn off when less than", temp3, 6,"required");
 WiFiManagerParameter custom_html_id04("<div>");
 WiFiManagerParameter custom_html_id05( ds_temp_1);
 WiFiManagerParameter custom_html_id06("&deg;C - Ds18b20 1 id - "); 
 WiFiManagerParameter custom_html_id07( _ds_id1);
 WiFiManagerParameter custom_html_id08( "</div><div>");
 WiFiManagerParameter custom_html_id09( ds_temp_2);
 WiFiManagerParameter custom_html_id10("&deg;C - Ds18b20 2 id - ");
 WiFiManagerParameter custom_html_id11( _ds_id2);
 WiFiManagerParameter custom_html_id12( "</div><div>");
 WiFiManagerParameter custom_html_id13( ds_temp_3);
 WiFiManagerParameter custom_html_id14("&deg;C - Ds18b20 3 id - ");
 WiFiManagerParameter custom_html_id15( _ds_id3);
 WiFiManagerParameter custom_html_id16( "</div><div>");
 WiFiManagerParameter custom_html_id17( ds_temp_4);
 WiFiManagerParameter custom_html_id18("&deg;C - Ds18b20 4 id - ");
 WiFiManagerParameter custom_html_id19( _ds_id4);
 WiFiManagerParameter custom_html_id20( "</div>");
 WiFiManagerParameter custom_ds_id1("ds_ida", "Pool water temperature", ds_id1, 17,"required");
 WiFiManagerParameter custom_ds_id2("ds_idb", "Solar panel temperature", ds_id2, 17,"required");
 WiFiManagerParameter custom_ds_id3("ds_idc", "Return water temperature", ds_id3, 17,"required");
 WiFiManagerParameter custom_ds_id4("ds_idd", "Air temperature", ds_id4, 17);
 WiFiManagerParameter custom_on_time("on", "minimum running time in seconds", on_time, 15,"required");
 WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State -  ");
 WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
 WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");

 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_tempa);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_tempb);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_tempc);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id04);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id05);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id06);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id07);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id08);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id09);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id10);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id11);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id12);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id13);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id14);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id15);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id16);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id17);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id18);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id19);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id20);
 wifiManager.addParameter(&custom_ds_id1);
 wifiManager.addParameter(&custom_ds_id2);
 wifiManager.addParameter(&custom_ds_id3);
 wifiManager.addParameter(&custom_ds_id4);
 wifiManager.addParameter(&custom_on_time);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
 wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_Lector")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {   
   Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
  strcpy(temp1, custom_Supla_tempa.getValue());
  strcpy(temp2, custom_Supla_tempb.getValue());
  strcpy(temp3, custom_Supla_tempc.getValue());
  strcpy(ds_id1, custom_ds_id1.getValue());
  strcpy(ds_id2, custom_ds_id2.getValue());
  strcpy(ds_id3, custom_ds_id3.getValue());
  strcpy(ds_id4, custom_ds_id4.getValue());
  strcpy(on_time, custom_on_time.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true); 
  ticker.detach();
  digitalWrite(status_led, led_off);
}
void array_to_string(byte array[], unsigned int len, char buffer[])
{
  for (unsigned int i = 0; i < len; i++)
  {
    byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F;
    byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;
    buffer[i*2+0] = nib1 < 0xA ? '0' + nib1 : 'A' + nib1 - 0xA;
    buffer[i*2+1] = nib2 < 0xA ? '0' + nib2 : 'A' + nib2 - 0xA;
  }
  buffer[len*2] = '\0';
}
void hexCharacterStringToBytes(byte *byteArray, const char *hexString)
{
 bool oddLength = strlen(hexString) & 1;
 byte currentByte = 0;
 byte byteIndex = 0;

 for (byte charIndex = 0; charIndex < strlen(hexString); charIndex++)
 {
  bool oddCharIndex = charIndex & 1;

  if (oddLength)
  {
   if (oddCharIndex)
   {
    currentByte = nibble(hexString[charIndex]) << 4;
   }
   else
   {
    currentByte |= nibble(hexString[charIndex]);
    byteArray[byteIndex++] = currentByte;
    currentByte = 0;
   }
  }
  else
  {
   if (!oddCharIndex)
   {
    currentByte = nibble(hexString[charIndex]) << 4;
   }
   else
   {
    currentByte |= nibble(hexString[charIndex]);
    byteArray[byteIndex++] = currentByte;
    currentByte = 0;
   }
  }
 }
}
byte nibble(char c)
{
 if (c >= '0' && c <= '9')
  return c - '0';

 if (c >= 'a' && c <= 'f')
  return c - 'a' + 10;

 if (c >= 'A' && c <= 'F')
  return c - 'A' + 10;

 return 0; // Not a valid hexadecimal character
}
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
{
 for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
 {
  if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
 }
 Serial.println("");
}
typedef struct { //------------------------------------------- BTN ----------------------------------------------------
 int pin;
 int relay_pin;
 int channel;
 char last_val;
 int ms;
 unsigned long last_time;
 bool mem;
} _btn_t;

_btn_t btn[BTN_COUNT];

void itrate_Term() {
     float Thermometer1 = sensors.getTempC(id1);   
     float Thermometer2 = sensors.getTempC(id2);   
     float Thermometer3 = sensors.getTempC(id3);         
       
  if (btn[4].mem == true){ // is auto on ?
   if ((Thermometer1 > 0)&& (Thermometer2 > 0)&& (Thermometer3 > 0) && (btn[1].mem == false)){ // are temps > 0ºC & relay 2 off
   if (((Thermometer2 - Thermometer1) > Temp2) && (Thermometer1 < Temp1)){ 
    if ( time_on > 10 ) {
      Serial.println("Min run time: " + String(time_on / 1000) + " seconds");
      } 
     Serial.println(" Auto on by temp");
      booton_action = true;
      last_on = millis();
     CustomSupla.relayOn(1, 0);
    }
   }
   if (btn[1].mem == true){   // is pump on?
   if ( time_on > 10 ){ 
    if (( millis() - last_on > time_on) && (((Thermometer3 - Thermometer1) < Temp3) || (Thermometer1 > Temp1))){
     Serial.println("Auto off by temp + min run time");
      booton_action = true;
     CustomSupla.relayOff(1);     
    }
   }
    else if (((Thermometer3 - Thermometer1) < Temp3) || (Thermometer1 > Temp1)){
     Serial.println("Auto off by temp");
      booton_action = true;
     CustomSupla.relayOff(1);
   }
   }
  }
 sensors.requestTemperatures(); 
}

double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
  double t = -275;
  double _temp1 = -275; 
  double _temp2 = -275; 
  double _temp3 = -275; 
  double _temp4 = -275;  

  switch(channelNumber)
     {
      case 5:
     _temp1 = sensors.getTempC(id1);if (_temp1 > -100)t = _temp1;     
      return t; 
          break;
      case 6:
     _temp2 = sensors.getTempC(id2); if (_temp2 > -100)t = _temp2;    
      return t;   
          break;
      case 7:
     _temp3 = sensors.getTempC(id3);if (_temp3 > -100)t = _temp3;     
      return t;  
          break;    
      case 8:      
     _temp4 = sensors.getTempC(id4);if (_temp4 > -100)t = _temp4;     
      return t; 
       break;          
     }
  return t; 
}

void iterate_botton() {
 char v;
 unsigned long now = millis();
 {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    v = digitalRead(btn[a].pin-1);
    if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
      btn[a].last_val = v;
      btn[a].last_time = now;
      delay(30);
      v = digitalRead(btn[a].pin-1);
      if (v==0)
       {
       booton_action = true;
       if ( btn[a].ms > 10 ) {
         if ( (btn[a].mem) == 1 ) { 
         CustomSupla.relayOff(a);
         Serial.print("BTN Switsh off monostable relay: ");
         Serial.println(a);
         } else { 
         CustomSupla.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
         Serial.println("Monostable on for: " + String(btn[a].ms / 1000) + " seconds");         
         }                              
       } else {
         if ( (btn[a].mem) == 1 ) { 
         CustomSupla.relayOff(btn[a].channel);
         Serial.print("BTN Switsh off relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin-1);
         } else {
         CustomSupla.relayOn(btn[a].channel, 0);
         Serial.print("BTN Switsh on relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin-1);
         }    
       }
     }}
   }
  }
}

void supla_btn_init() {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    pinMode(btn[a].pin-1, INPUT_PULLUP);
    btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin-1);
    btn[a].last_time = millis();
    pinMode(btn[a].relay_pin-1,OUTPUT);
  }
}

int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
  
   return btn[channelNumber].mem;   
 
}

void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {    
   btn[channelNumber].mem =val;
   if (channelNumber == 4) {
    if ( (btn[channelNumber].mem) == 0 ) {          
         Serial.print("Manual Mode ");             
         eep_milis = millis() + 2000 ;
         Serial.println(" Relay off Manual Mode");
         CustomSupla.relayOff(1);         
         }else {
         Serial.println("Auto Mode ");    
         eep_milis = millis() + 2000 ;          
         }

    }else if ( (btn[channelNumber].mem) == 0 ) {          
         Serial.print("Switsh off relay ");
         Serial.println(btn[channelNumber].relay_pin-1);
         digitalWrite(btn[channelNumber].relay_pin-1, LOW);       
         eep_milis = millis() + 2000 ;         
         }else {
         Serial.print("Switsh on relay ");
         Serial.println(btn[channelNumber].relay_pin-1);
         digitalWrite(btn[channelNumber].relay_pin-1, HIGH);       
         eep_milis = millis() + 2000 ;          
         }
  
   if ((booton_action == false) && (CustomSupla.channel_pin[channelNumber].DurationMS != btn[channelNumber].ms) && (val == 0)) {
      int durationMS = CustomSupla.channel_pin[channelNumber].DurationMS;
       if (durationMS < 0 ) durationMS = 0;
        Serial.print("button_duration: ");Serial.print(durationMS);      
        Serial.print(" button: ");Serial.println(channelNumber);        
        EEPROM.put((channelNumber * 10) + 200, durationMS);
        EEPROM.commit();
        btn[channelNumber].ms = durationMS;
      }
   booton_action = false;
 return; 
}

void Eeprom_save() {         

    if (start){
     return;
    }
   for(int e=0;e<BTN_COUNT;e++) { // ---check relay except it have delay (staircase)
     if ( btn[e].ms > 0 ) {
    eep = (btn[e].mem);          // --- read relay state
    if (EEPROM.read(e) != 0){      // --- compare relay state with stored state
     EEPROM.write(e,0);         // --- if different write memory
     Serial.print(" channel monostable, mem off: ");
     Serial.println((btn[e].channel));
     EEPROM.commit();
    }     
           continue;
     } else {
    eep = (btn[e].mem);          // --- read relay state
    if (eep != EEPROM.read(e)){      // --- compare relay state with stored state     
     EEPROM.write(e,eep);         // --- if different write memory
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(e);
     Serial.print(" write.");
     Serial.print((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[e].channel));
     EEPROM.commit();     
    }
   }
  }
}

void Eepron_read() {         //----------EEPROM read ---------------------- EEprom                

    if ( btn[epr].ms > 10 ) {
           return; 
     } else {
     eep = EEPROM.read(epr);        // ---read relay state    
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(epr);
     Serial.print(" read.");
     Serial.print((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[epr].channel));
    
    if (eep == HIGH){          // --- if 1 send relay on
     booton_action = true;
     CustomSupla.relayOn(epr, 0);    // --- only one channel on each pass
     } 
     } 
}

void status_func(int status, const char *msg) { 
 if (s != status){
   s=status; 
   Serial.print("status: "); 
   Serial.println(s); 
     if (status != 10){
   strcpy(Supla_status, msg);
  } 
 }                    
}

void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY, 1); 
  delay(5000);
 pinMode(status_led,OUTPUT); 
 digitalWrite(status_led, led_on);
 EEPROM.begin(512);
 sensors.begin();
 Serial.println(".");
 Serial.println(".");
 sensors.begin();

 Serial.print("Locating devices...");
 Serial.print("Found ");
 Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
 Serial.println(" devices.");

 oneWire.reset_search();
 if (!oneWire.search(Thermometer_1)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 1"); else printAddress(Thermometer_1);
 if (!oneWire.search(Thermometer_2)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 2"); else printAddress(Thermometer_2);
 if (!oneWire.search(Thermometer_3)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 3"); else printAddress(Thermometer_3);
 if (!oneWire.search(Thermometer_4)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 4"); else printAddress(Thermometer_4); 
 sensors.setResolution(Thermometer_1, resolution); 
 sensors.setResolution(Thermometer_2, resolution);
 sensors.setResolution(Thermometer_3, resolution); 
 sensors.setResolution(Thermometer_4, resolution);   
 sensors.setWaitForConversion(false);
 sensors.requestTemperatures();

 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 }
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     
 CustomSupla.addRelay(101, false);  
 CustomSupla.addRelay(102, false); 
 CustomSupla.addRelay(103, false);
 CustomSupla.addRelay(104, false); 
 CustomSupla.addRelay(105, false);
 CustomSupla.addDS18B20Thermometer(); 
 CustomSupla.addDS18B20Thermometer(); 
 CustomSupla.addDS18B20Thermometer(); 
 CustomSupla.addDS18B20Thermometer(); 

 int btn0ms;EEPROM.get(200,btn0ms);Serial.print("initial_button_duration 0: ");Serial.println(btn0ms);
 int btn1ms;EEPROM.get(210,btn1ms);Serial.print("initial_button_duration 1: ");Serial.println(btn1ms);
 int btn2ms;EEPROM.get(220,btn2ms);Serial.print("initial_button_duration 2: ");Serial.println(btn2ms); 
 int btn3ms;EEPROM.get(230,btn3ms);Serial.print("initial_button_duration 3: ");Serial.println(btn3ms); 
   
 memset(btn, 0, sizeof(btn));
 btn[0].pin =button_1 +1;     // pin gpio buton +1
 btn[0].relay_pin =relay_1 +1; // pin gpio Relay  +1
 btn[0].channel =0;   // channel
 btn[0].ms = btn0ms;
 btn[0].mem =0;
 btn[1].pin =button_2 +1;     // pin gpio buton +1
 btn[1].relay_pin =relay_2 +1; // pin gpio Relay  +1
 btn[1].channel =1;   // channel
 btn[1].ms = btn1ms;
 btn[1].mem =0;
 btn[2].pin =button_3 +1;     // pin gpio buton +1
 btn[2].relay_pin =relay_3 +1; // pin gpio Relay  +1
 btn[2].channel =2;   // channel
 btn[2].ms = btn2ms;
 btn[2].mem =0;
 btn[3].pin =button_4 +1;     // pin gpio buton +1
 btn[3].relay_pin =relay_4 +1; // pin gpio Relay  +1
 btn[3].channel =3;   // channel
 btn[3].ms = btn3ms;
 btn[3].mem =0;
 btn[4].pin =button_5 +1;     // pin gpio buton +1
 btn[4].relay_pin =relay_5 +1; // pin gpio Relay  +1
 btn[4].channel =4;   // channel
 btn[4].ms = 0;
 btn[4].mem =0; 
 supla_btn_init();

 button.setClickHandler(Click);
 button.setLongClickHandler(Click);
 button.setDoubleClickHandler(doubleClick); 

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.prettyPrintTo(Serial);
    //json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     if (json.containsKey("Location_id")) strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     if (json.containsKey("Location_Pass")) strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     if (json.containsKey("update_username")) strcpy(update_username, json["update_username"]);
     if (json.containsKey("update_password")) strcpy(update_password, json["update_password"]);
     if (json.containsKey("temp1")) strcpy(temp1, json["temp1"]);
     if (json.containsKey("temp2")) strcpy(temp2, json["temp2"]);
     if (json.containsKey("temp3")) strcpy(temp3, json["temp3"]);
     if (json.containsKey("ds_id1")) strcpy(ds_id1, json["ds_id1"]);
     if (json.containsKey("ds_id2")) strcpy(ds_id2, json["ds_id2"]);
     if (json.containsKey("ds_id3")) strcpy(ds_id3, json["ds_id3"]);
     if (json.containsKey("ds_id4")) strcpy(ds_id4, json["ds_id4"]);
     if (json.containsKey("on_time")) strcpy(on_time, json["on_time"]);
     time_on = (atoi(on_time) * 1000);
     Temp1 = atof(temp1);Serial.print("Temp1: ");Serial.println(Temp1);
     Temp2 = atof(temp2);Serial.print("Temp2: ");Serial.println(Temp2);
     Temp3 = atof(temp3);Serial.print("Temp3: ");Serial.println(Temp3);
     hexCharacterStringToBytes(id1, ds_id1);
     hexCharacterStringToBytes(id2, ds_id2);
     hexCharacterStringToBytes(id3, ds_id3);
     hexCharacterStringToBytes(id4, ds_id4);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }

 printAddress(id1);printAddress(id2);printAddress(id3);printAddress(id4);
 
 CustomSupla.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);  //      ------Send Value to server -------
 CustomSupla.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);  //    ------- Read Value from server  -------
 CustomSupla.setStatusFuncImpl(&status_func);  //  ----------------------------- Status -----------------------------
 CustomSupla.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 CustomSupla.setName(Supla_name);
 wifi_station_set_hostname(Supla_name);

 int LocationID = atoi(Location_id);
 CustomSupla.begin(GUID, mac, Supla_server, LocationID, Location_Pass);

 WiFi.mode(WIFI_STA);
            
}

void loop() {

 if (initialConfig){
  for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){   
    EEPROM.write(i, 0);
    EEPROM.put((i * 10) + 200, cero); 
   }
   EEPROM.commit();
  ondemandwifiCallback () ;
 }
 
 if (start){
  // read_initial_relay_state
  for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){   // ---check relay except der have delay (staircase)
   if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
   digitalWrite(btn[i].relay_pin-1, LOW);    //--------------- relay active High   
           continue;
     } else {
    eep = EEPROM.read(i); 
    if (eep >= 2 ){
     EEPROM.write(i,0);         
     Serial.println("epp correct");
     EEPROM.commit();
    }
     Serial.print("Recover.");
     Serial.print(i);
     Serial.print(" read.");
     Serial.print((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.print((btn[i].channel));
     Serial.print(" Gpio ");     
     btn[i].mem =eep;
     digitalWrite(btn[i].relay_pin-1, eep);    //--------------- relay active High     
         Serial.print((btn[i].relay_pin) -1);
         Serial.print(" set ");
         Serial.println(eep);          
     }
  }
  start = false;
 } 
 
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["update_username"] = update_username;
  json["update_password"] = update_password;
  json["temp1"] = temp1;
  json["temp2"] = temp2;
  json["temp3"] = temp3;
  json["ds_id1"] = ds_id1;
  json["ds_id2"] = ds_id2;
  json["ds_id3"] = ds_id3;
  json["ds_id4"] = ds_id4;
  json["on_time"] = on_time;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {Serial.println("failed to open config file for writing");}  
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  ticker.detach();
  digitalWrite(status_led, led_off);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }

 if (millis() > eep_milis){
   itrate_Term();
   Eeprom_save() ;  //    ------------------------------Eepron save callback -----------------------------  
   eep_milis = millis() + 5000 ;
  }
  
 switch (s) {  //  ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:   // -----   STATUS_REGISTERED_AND_READY
  if (epr<BTN_COUNT){
   Eepron_read() ;        // ------------------------------- Eeprom read callback -------------------------------
   epr = epr+1;// -------- 1 loop for each output ----------  
   if (tikOn == true){      
    digitalWrite(status_led, led_off);
    tikOn = false;
    }
    }
   break;  
   case 10:   // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS ----------------------
   epr = 0 ;
   break;
 }
 
 int C_W_read = digitalRead(btn[0].pin-1);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {time_last_C_W_change = millis(); }
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
    if (C_W_read != C_W_state) {   
     Serial.println("Triger sate changed");
     C_W_state = C_W_read;    
     if (C_W_state == LOW) {
     ondemandwifiCallback () ;
     }
    }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
 }

 int C_W_read2 = digitalRead(btn[3].pin-1);{ 
  if (C_W_read2 != last_C_W_state2) {time_last_C_W_change2 = millis(); }
   if ((millis() - time_last_C_W_change2) > C_W_delay) {   
    if (C_W_read2 != C_W_state2) {   
     C_W_state2 = C_W_read2;    
     if (C_W_state2 == LOW) {
     Serial.println(" Btn 4 RESTART");
     ESP.restart();
     delay(5000); 
     }
    }
  }
  last_C_W_state2 = C_W_read2;      
 }
 
  CustomSupla.iterate(); 
  delay(50);
  iterate_botton(); 
  button.loop(); 
    
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){  
  if (pr_wifi == true){
   Serial.println("");
   Serial.println("CONNECTED");
   Serial.print("local IP: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.print("subnetMask: ");
   Serial.println(WiFi.subnetMask());
   Serial.print("gatewayIP: ");
   Serial.println(WiFi.gatewayIP());
   long rssi = WiFi.RSSI();
   Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
   Serial.print(rssi);
   Serial.println(" dBm"); 
   pr_wifi = false;    
   MDNS.begin(Supla_name);    
   httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
   httpServer.begin();
   MDNS.addService("http", "tcp", 81);
   Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", Supla_name, update_path, update_username, update_password);   

  }
  httpServer.handleClient(); 
  } else {
  WiFi_up(); 
  }

  if (s != 17){
  CustomSupla.iterateOfline();
  digitalWrite(status_led, led_on);
  tikOn = true; 
  }
  
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };  
    return -1;
  };  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
  }

CustomSuplaCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     CustomSuplaCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
  WiFi.begin();
  pr_wifi = true;
  tikOn = true; 
  Serial.println("CONNECTING WIFI");  
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
 }
}
void Click(Button3& btn) {
 button_2x1();
}
void button_2x1() { 
       booton_action = true;
       if ( btn[4].ms > 10 ) {
         if ( (btn[4].mem) == 1 ) { 
         CustomSupla.relayOff(4);
         Serial.println("Click Switsh to Man. monostable ");
         } else { 
         CustomSupla.relayOn(btn[4].channel, btn[4].ms);
         Serial.println("Click Switsh to Auto. on for: " + String(btn[4].ms / 1000) + " S");         
         }                              
       } else {
         if ( (btn[4].mem) == 1 ) { 
         CustomSupla.relayOff(btn[4].channel);
         Serial.println("Click Switsh to Man. ");
         } else {
         CustomSupla.relayOn(btn[4].channel, 0);
         Serial.println("Click Switsh to Auto.");
         }    
       } 
}
void doubleClick(Button3& btn) {
 button_2x2();
}
void button_2x2() {
       booton_action = true;
       if ( btn[1].ms > 10 ) {
         if ( (btn[1].mem) == 1 ) { 
         CustomSupla.relayOff(1);
         Serial.println("doubleClick Switsh off monostable relay: 2 ");
         } else { 
         CustomSupla.relayOn(btn[1].channel, btn[1].ms);
         Serial.println("doubleClick on relay 2 for: " + String(btn[1].ms / 1000) + " S");         
         }                              
       } else {
         if ( (btn[1].mem) == 1 ) { 
         CustomSupla.relayOff(btn[1].channel);
         Serial.println("doubleClick Switsh off relay: 2 ");
         } else {
         CustomSupla.relayOn(btn[1].channel, 0);
         Serial.println("doubleClick Switsh on relay: 2 ");
         }    
       }
}
Nie spełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1185
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

sob cze 20, 2020 7:52 pm

👏
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1196
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

sob cze 20, 2020 7:53 pm

Gratulacje :) . Bardzo ładnie zrobiony opis. Wszystko dokładnie wyjaśnione. Jednym słowem SUPER!
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 571
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:

sob cze 20, 2020 7:59 pm

Dzięki, starałem się aby osoby z po za forum Supla dały radę samodzielnie wykonać każdy krok.
Firmware był nijako robiony pod naciskiem użytkowników grupy "Baseny ogrodowe - dyskusja, porady, rozwiązania - największa grupa w Polsce" na Facebook. Gdzie pokazywałem możliwości swojego obecnego sterowania (viewtopic.php?f=24&t=4724).

Do końca nie rozwiązałem problemu szybkiego podpinania termometrów, myślałem nad czymś podobny do złączek jakie są w H801, ale nie znalazłem na rozstaw 2.54.
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2020 8:02 pm przez Lector, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie spełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1196
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

sob cze 20, 2020 8:01 pm

No to możemy się spodziewać następnych użytkowników Supli :D .
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 8732
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

sob cze 20, 2020 8:39 pm

Brawo :)
dannon
Posty: 5
Rejestracja: śr maja 01, 2019 7:58 pm

wt cze 23, 2020 1:55 pm

Woow, szacun za atrakcyjną stronę :) Aż zacząłem szukać cennika :D
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 571
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:

wt cze 23, 2020 2:46 pm

Aktualnie jest wersja pod oddzielną pompę do obiegu paneli solarnych.
Jak się uda to @elmaya napiszę również pod sterowanie pompą ciepła, zasilaną pompą filtracyjną.

ps
Strona - wykupiony szablon plus modernizacja w moim wykonaniu.
Nie spełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
danutadankiewicz
Posty: 3
Rejestracja: pn cze 15, 2020 8:37 pm

śr cze 24, 2020 5:22 pm

a po ile modernizacja wspomniana ?
______________
http://przetnijbeton.pl/ciecie-kucie-betonu/
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2020 5:38 pm przez danutadankiewicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 571
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:

śr cze 24, 2020 6:00 pm

danutadankiewicz pisze:
śr cze 24, 2020 5:22 pm
a po ile modernizacja wspomniana ?
Jaka modernizacją?
Nie spełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”