Page 1 of 1

Żarzenie się lampek

Posted: Wed Dec 06, 2017 6:48 pm
by pzygmunt
Jeżeli po wyłączeniu lampek nadal minimalnie się żarzą to trzeba odwrotnie podłączyć PNW do zasilania.
Jest to wynik tego, że PNW odłącza tylko jeden przewód i przy odwrotnym podłączeniu odłączone jest zero, a faza nadal jest dostępna na wyjściu.