Aktualizacja istniejącej instancji do najnowszej (Docker)

Moderator: fracz

Post Reply
User avatar
fracz
Posts: 1603
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Rybna

Wed Dec 20, 2017 9:00 pm

Code: Select all

cd supla-docker
git pull
./supla.sh upgrade
Post Reply