Page 1 of 1

Aktualizacja istniejącej instancji do najnowszej (Docker)

Posted: Wed Dec 20, 2017 9:00 pm
by fracz

Code: Select all

cd supla-docker
git pull
./supla.sh upgrade