Page 1 of 1

Wymagana aktualizacja konfiguracji po 13.01.2018

Posted: Sat Jan 13, 2018 10:12 pm
by fracz
Dodałem do konfiguracji dockerowej oficjalne wsparcie proxy.

Niesety wymagało to ode mnie takiej zmiany konfiguracji, która nie może zostać automatycznie zaaplikowana do już uruchomionych instancji (nawet tych nie-proxy).

Przy aktualizacji konfiguracji dockerowej należy pamiętać o konieczności dopisania dwóch linii do swojego pliku supla-docker/.env. Ich brak będzie skutkował niewystawieniem na zewnątrz portów 80 i 443 po restarcie (serwer będzie działać ale nie będzie się można do niego dostać).

Czyli:

Upgradujemy tak jak zawsze i po dopisaniu poniższych linii do supla-docker/.env restartujemy jeszcze raz kontenery:

Code: Select all

COMPOSE_PATH_SEPARATOR=;
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml;docker-compose.standalone.yml
Problem nie dotyczy nowo stawianych instancji.