Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)

Moderator: fracz

Post Reply
User avatar
lesny8
Posts: 801
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Wed Dec 05, 2018 11:21 pm

Ctrl+x już wcisnąłeś
natępnie enter
i potwierdzasz y

Powtarzam to jak mantrę, ale powinieneś tu mieć dwie domeny ;)

Następnie musisz te domeny wpisać do plików .env obu aplikacji.
Jedną do tego

Code: Select all

nano supla-docker/.env
a drugą do tego

Code: Select all

nano supla-scripts/docker/.env 
a na końcu restartujesz kontenery, żeby się przebudowały

Code: Select all

supla-docker/supla.sh restart
supla-scripts/docker/suplascripts.sh restart
Edit:
Widzę, że Supla-Cloud już Ci działa :D drugiej subdomeny nie podałeś to nie mam jak zobaczyć.
PuteR
Posts: 539
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am

Wed Dec 05, 2018 11:31 pm

Jeśli chodzi o zapisanie zmian w pliku rc.local to po kolei wygląda to tak jak na zrzutach 1-3:

zmian w pliku.env dokonałem zarówno w supla docker jak i supla scripts, reset też robiłem. Niuestety efekt ciągle jak powyżej. Cloud działa skrypty 502 Bad Gateway
Attachments
3.JPG
3.JPG (19.26 KiB) Viewed 741 times
2.JPG
2.JPG (19.71 KiB) Viewed 741 times
1.JPG
1.JPG (17.45 KiB) Viewed 741 times
PuteR
Posts: 539
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am

Wed Dec 05, 2018 11:33 pm

lesny8 wrote:
Wed Dec 05, 2018 11:21 pm

Widzę, że Supla-Cloud już Ci działa :D drugiej subdomeny nie podałeś to nie mam jak zobaczyć.
działa i tu jest wszystko dobrze, do skryptów wygląda tak suplascripts73.noip.pl, ale tu jest lipa i nie działa

gdzieś w między czasie dokonałem również zmian w pliku /home/pi/supla-scripts/var/config/docker-config.env może nie potrzebie i przyczyna tutaj leży??
User avatar
lesny8
Posts: 801
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Wed Dec 05, 2018 11:40 pm

Co do edycji /etc/rc.local to u żyj sudo

Code: Select all

sudo nano /etc/rc.local
Edit
pokaż wynik

Code: Select all

docker ps
PuteR
Posts: 539
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am

Wed Dec 05, 2018 11:44 pm

Ok, a masz jeszcze jakiś pomysł co do nie działających skryptów? Może można w jakiś sposób usunąć same skrypty i zainstalować je od nowa? Może to by jakoś pomogło.
PuteR
Posts: 539
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am

Wed Dec 05, 2018 11:49 pm

sudo przy zapisaniu pliku pomogło a to wynik ps
Attachments
4.JPG
4.JPG (57.15 KiB) Viewed 732 times
User avatar
lesny8
Posts: 801
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Wed Dec 05, 2018 11:56 pm

PuteR wrote:
Wed Dec 05, 2018 11:33 pm
/home/pi/supla-scripts/var/config/docker-config.env
ten plik to kopia tworzonego .env
PuteR wrote:
Wed Dec 05, 2018 11:44 pm
Może można w jakiś sposób usunąć same skrypty i zainstalować je od nowa?
Można

Daj jeszcze raz wynik docker ps i skopiuj do znacznika code zamiast screen, albo rozciągnij tak, żeby dało się odczytać.
User avatar
lesny8
Posts: 801
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Thu Dec 06, 2018 12:37 am

To u mnie daje

Code: Select all

docker ps

Code: Select all

CONTAINER ID    IMAGE                          COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                   NAMES
1471830f0dbd    suplascripts_suplascripts                "docker-php-entrypoi…"  3 days ago     Up 11 minutes    80/tcp                   suplascripts
c72e9ae68883    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  3 days ago     Up 11 minutes    3306/tcp                  suplascripts-db
e45ec53991b3    supla/supla-server:arm32v7               "/usr/bin/server-ent…"  3 days ago     Up 40 minutes    0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp      supla-server
dd3d6f236f54    supla/supla-cloud:arm32v7                "docker-php-entrypoi…"  3 days ago     Up 40 minutes    80/tcp                   supla-cloud
012b5420bff8    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  3 days ago     Up 40 minutes    3306/tcp                  supla-db
8e5ab5a7b797    nginx                          "nginx -g 'daemon of…"  3 days ago     Up 3 hours     0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp  nginx-web
ce6b4fb01773    wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  3 days ago     Up 3 hours                           nginx-letsencrypt
384ad13889f7    wouterds/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  3 days ago     Up 3 hours                           nginx-gen
Zatrzymaj oba kontenery suplascripts i suplascripts db

Code: Select all

docker stop suplascripts
docker stop suplascripts-db
Po zatrzymaniu zmieni się status

Code: Select all

docker ps -a

Code: Select all

CONTAINER ID    IMAGE                          COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS                   NAMES
1471830f0dbd    suplascripts_suplascripts                "docker-php-entrypoi…"  3 days ago     Exited (0) 38 seconds ago                       suplascripts
c72e9ae68883    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  3 days ago     Exited (0) 28 seconds ago                       suplascripts-db
e45ec53991b3    supla/supla-server:arm32v7               "/usr/bin/server-ent…"  3 days ago     Up 42 minutes        0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp      supla-server
dd3d6f236f54    supla/supla-cloud:arm32v7                "docker-php-entrypoi…"  3 days ago     Up 42 minutes        80/tcp                   supla-cloud
012b5420bff8    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  3 days ago     Up 42 minutes        3306/tcp                  supla-db
8e5ab5a7b797    nginx                          "nginx -g 'daemon of…"  3 days ago     Up 3 hours         0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp  nginx-web
ce6b4fb01773    wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  3 days ago     Up 3 hours                               nginx-letsencrypt
384ad13889f7    wouterds/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  3 days ago     Up 3 hours                               nginx-gen
Usuń kontenery

Code: Select all

docker rm suplascripts
docker rm suplascripts-db
Wylistuj obrazy

Code: Select all

docker image list

Code: Select all

REPOSITORY                       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
suplascripts_suplascripts                latest       dcb9f3edea50    3 days ago     469MB
nginx                          latest       93b2c82a61c2    7 days ago     88.1MB
wouterds/rpi-docker-gen                 latest       42c983294b84    4 months ago    16.6MB
wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  latest       d88cdb200a88    4 months ago    80.5MB
hypriot/rpi-mysql                    5.5         4f3cbdbc3bdb    5 months ago    209MB
supla/supla-server                   arm32v7       a6337948b5f5    6 months ago    353MB
supla/supla-cloud                    arm32v7       bd995f693525    6 months ago    559MB
php                           7.0.27-apache    4dbb41f6ed5b    9 months ago    304MB
usuń te dwa

Code: Select all

docker rmi suplascripts_suplascripts
docker rmi php
Na końcu demolki usuń katalog

Code: Select all

cd ~
sudo rm -r supla-scripts/ 
i przeskocz do #5
PuteR
Posts: 539
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am

Thu Dec 06, 2018 5:58 am

jeszcze raz wynik z docker ps

Code: Select all

pi@raspberrypi:~ $ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                          COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                   NAMES
de4e531c58d2    suplascripts_suplascripts                "docker-php-entrypoi…"  7 hours ago     Up 7 seconds    80/tcp                   suplascripts
b895045b0363    supla/supla-server:arm32v7               "/usr/bin/server-ent…"  8 hours ago     Up 7 hours     0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp      supla-server
3492ab167a52    supla/supla-cloud:arm32v7                "docker-php-entrypoi…"  8 hours ago     Up 7 hours     80/tcp                   supla-cloud
982f9b745a67    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  8 hours ago     Up 7 hours     3306/tcp                  supla-db
fb9c1ad6f4ab    wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  2 days ago     Up 7 hours                           nginx-letsencrypt
2e28b0b600d6    wouterds/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  2 days ago     Up 7 hours                           nginx-gen
d37daf13476d    nginx                          "nginx -g 'daemon of…"  5 days ago     Up 7 hours     0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp  nginx-web
7f73e69300b4    hypriot/rpi-mysql:5.5                  "/entrypoint.sh mysq…"  6 days ago     Up 7 hours     3306/tcp                  suplascripts-db
pi@raspberrypi:~ $
User avatar
lesny8
Posts: 801
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Thu Dec 06, 2018 9:07 am

Napisz jeszcze jakie masz wersje

Code: Select all

docker -v && docker-compose -v
Jeszcze jedno, jak Ci powyższa instrukcja nie utworzy sprawnych kontenerów to zamiast

Code: Select all

docker rmi suplascripts_suplascripts
docker rmi php
zastosuj przy usuwaniu obrazów

Code: Select all

docker image prune -a

Usuniesz wtedy wszystkie pobrane składowe kontenery. Może z którymś z nich jest problem, ale nie ma się co zagłębiać i tracić więcej czasu.
Sprawdź, napisz, już jesteś blisko mety.
Musi Ci to zadziałać ;)
Post Reply