Jak podłączyć do siłownika BFT Deimos ultra BT A 400, A 600

Post Reply
missim
Posts: 14
Joined: Fri Nov 30, 2018 11:08 pm

Wed Dec 05, 2018 5:36 pm

Zacisk A2 Zamela podłączamy do zacisku 51
Zacisk A1 do 50
Zacisk 14 do 60
Zacisk 11do 61
Pozostała jeszcze sprawa sygnalizacji położenia bramy.
Jeżeli w centrali nie jest wykorzystane wyjście AUX3 możemy z niego skorzystać.
Zacisk IN1 do 27, a 26 centrali do 51 lub A2 Zamela, jak kto woli :)
Pozostaje jeszcze zaprogramować wyjście AUX3 jako 8, ponieważ standardowo jest tam 0.
Na stronie naszej Supli w pozycji czujnika bramy wjazdowej o numerze kanału 1 ustawiamy "czujnik otwarcia bramy wjazdowej"
i w pozycji czujnik dla kanału wybieramy nasz moduł sterowania bramą.
W aplikacji będzie to wyglądać w ten sposób, że ikona otwartej bramy będzie widoczna podczas otwierania, zamykania
i otwarcia bramy, z ikona zamkniętej tylko jeżeli będzie zamknięta.

Jeżeli nie możemy skorzystać z wyjścia AUX centrali pozostaje podłączenie kontaktronów.
Możemy również podłączyć wyjście IN2 do wolnego wyjścia AUX, ale raczej to drugie jest zajęte przez sygnalizator otwierania bramy,
więc pozostaje podłączenie kontaktronu, wtedy czujnik podłączony do IN1, czyli ten który wskazuje zamkniętą bramę w jego funkcjach wybieramy "Czujnik bramy wjazdowej" i w pozycji "Czujnik dla kanału" wybieramy naszego Zamela. Teraz należ dodać czujnik podłączony do IN2. W jego funkcjach tak samo jak poprzednio wybieramy "Czujnik bramy wjazdowej" i tym razem w pozycji "Kanał dla czujnika pośredniego otwarcia" wybieramy naszą bramę. Dodatkowo w tym czujniku ustawiamy odwróconą logikę (ponieważ inaczej przy otwieraniu lub zamykaniu pokazana by była ikona otwarcia, o po całkowitym otwarciu bramy ikonka otwarcia połowicznego). Teraz wracamy do naszego sterownika bramowego i w jego funkcjach w pozycji "Czujnik otwarcia" wpisujemy nasz czujnik otwarcia bramy podłączony do IN1 a w pozycji "Czujnik pośredniego otwarcia" nasz czujnik podłączony do IN2. Efektem tego będą trzy ikonki pokazujące aktualny stan naszej bramy tzn. otwarcie, zamknięcie i stan pośredni wskazujący, że aktualnie brama się otwiera lub zamyka.
Post Reply