Page 1 of 1

Jak podłączyć do sterownika bramowego Nice RO 500

Posted: Mon Jun 10, 2019 7:23 pm
by pzygmunt
Zacisk 8,9 do A1 i A2 w SBW
Zacisk 9,12 do 11,14 w SBW