Esp-07 + OLED + Supla

Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1237
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

pt wrz 29, 2017 6:54 pm

Witam, udało mi się uruchomić eps-07 z oled'em w naszej Supli. Program w arduino , wyświetlacz wykorzystuje na bibliotekę Adafruit_SSD1306.h
Zamieszczony kod , dokonuje pomiaru temperatury, narazie :D

Kod: Zaznacz cały


/**
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * 
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
 */


#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_RESET 0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2


#define LOGO32_GLCD_HEIGHT 32 
#define LOGO32_GLCD_WIDTH 32 
static const unsigned char PROGMEM temp_glcd_bmp[] =
{ 
0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x30, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 
 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, 0xc3, 0xc3, 0x00, 0x01, 0x87, 0xe1, 0x80, 
 0x03, 0x0e, 0x70, 0xc0, 0x06, 0x0d, 0xb0, 0x60, 0x0c, 0x0d, 0xb0, 0x30, 0x18, 0x0d, 0xb0, 0x18, 
 0x30, 0x0d, 0xb0, 0x0c, 0x30, 0x0d, 0xb0, 0x0c, 0x30, 0x0d, 0xb0, 0x0c, 0x38, 0x0d, 0xb0, 0x1c, 
 0x1c, 0x0d, 0xb0, 0x38, 0x0c, 0x0d, 0xb0, 0x30, 0x0c, 0x0d, 0xb0, 0x30, 0x0c, 0x0d, 0xb0, 0x30, 
 0x0c, 0x1d, 0xb8, 0x30, 0x0c, 0x19, 0x98, 0x30, 0x0c, 0x19, 0x98, 0x30, 0x0c, 0x19, 0x98, 0x30, 
 0x0c, 0x18, 0x18, 0x30, 0x0c, 0x1c, 0x38, 0x30, 0x0c, 0x0f, 0xf0, 0x30, 0x0c, 0x07, 0xe0, 0x30, 
 0x0c, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x70, 0x07, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xc0, };

static const unsigned char PROGMEM logo32_glcd_bmp[] =
{ 
  // 'logo'
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 
0x0e, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 
0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x07, 0xfc, 0xe0, 0x00, 
0x03, 0xf8, 0x30, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0d, 0xe0, 0x00, 0x10, 0x07, 0x30, 0x00, 0x18, 0x02, 0x10, 
0x00, 0x18, 0x06, 0x18, 0x00, 0x08, 0x02, 0x10, 0x00, 0x08, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x07, 0xc0, 
0x00, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 
0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 
0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,};

#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "XXXX ";
const char* password = "XXXX"; // Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(2); // - Pin number

// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// DS18B20 Sensor read implementation
 double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
   if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
    sensors.requestTemperatures();
     
     switch(channelNumber)
     {
      case 0:
          
          t = sensors.getTempCByIndex(0);          
          display.clearDisplay();
          display.setTextSize(2);
          display.setTextColor(WHITE);
          display.setRotation(2);
          display.setCursor(45,30);
          display.print(t,1);         
          display.print((char)247);
          display.println("C");
          drawbitmap(temp_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
          display.display();          
          break;
     
      };    
   };
  Serial.println(t);
  return t; 
  
}

void setup() {
 // Init Serial port
 Serial.begin(115200);
 

 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
 // init done
 
 // Show image buffer on the display hardware.
 // Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
 // internally, this will display the splashscreen.
 //display.display();
 

 // Clear the buffer.
 display.clearDisplay();
 
 // text display tests
 display.setTextSize(3);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setRotation(2);
 display.setCursor(30,25);
 display.print("SUPLA");
 drawbitmap(logo32_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
 display.display();

 

 
// Init DS18B20 library 
 sensors.begin();

 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
 
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */
  
 
 // CHANNEL0 - RELAY
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "svr1.supla.org", // SUPLA server address
          0,         // Location ID 
          "");        // Location Password

}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();
}


void drawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
 uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
 
  display.drawBitmap(0,0, bitmap, w, h, WHITE);
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    //Serial.print("\nlocalIP: ");
    //Serial.println(WiFi.localIP());
    //Serial.print("subnetMask: ");
    //Serial.println(WiFi.subnetMask());
    //Serial.print("gatewayIP: ");
    //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}
A tu można zobaczyć efekty :https://www.youtube.com/watch?v=MvGhHT68G5o
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
Awatar użytkownika
Espablo
Posty: 1740
Rejestracja: śr cze 29, 2016 5:04 pm
Lokalizacja: Oświęcim
Kontaktowanie:

pt wrz 29, 2017 7:39 pm

No brawo! Ty już skończyłeś a ja nawet nie zacząłem :)
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
https://github.com/Espablo
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1237
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

sob wrz 30, 2017 8:19 am

Witam, aby było ciekawiej stworzyłem nową wersję czujnika temperatury z oled'em.
Tym razem pomiar dwóch temperatur - wewnątrz i na zewnątrz.
Zwiększyłem rozmiar cyferek , kosztem wyświetlanej dokładności co przy 0,9 cala niewiele zmienia ;) .
Dodatkowo pojawiły się również komunikaty o statusie komunikacji.
Filmik przedstawiający działanie : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=7AYckjJi9xY
W załączniku program i schemat
Załączniki
ESP_oled_2x_temp.zip
(25.15 KiB) Pobrany 371 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
Awatar użytkownika
Espablo
Posty: 1740
Rejestracja: śr cze 29, 2016 5:04 pm
Lokalizacja: Oświęcim
Kontaktowanie:

sob wrz 30, 2017 8:38 am

Mam jakiś problem z otwarciem tego filmu.
Ja idę inną drogą i chciałbym to dodać do supla-espressif-esp i tam to kompilować
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
https://github.com/Espablo
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 1880
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

sob wrz 30, 2017 8:42 am

Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1237
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

sob wrz 30, 2017 9:05 am

Espablo pisze:
sob wrz 30, 2017 8:38 am
Mam jakiś problem z otwarciem tego filmu.
Ja idę inną drogą i chciałbym to dodać do supla-espressif-esp i tam to kompilować
Ja bym tez tak spróbował , niestety nie moge u sie uruchomić wirtualnej maszyny z powodu procka .
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
Awatar użytkownika
Espablo
Posty: 1740
Rejestracja: śr cze 29, 2016 5:04 pm
Lokalizacja: Oświęcim
Kontaktowanie:

sob wrz 30, 2017 9:07 am

Ja mam to na ubuntu i tez nie korzystam z maszyny wirtualnej
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
https://github.com/Espablo
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2253
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

sob wrz 30, 2017 9:12 am

Masz 2 DS-y na jednym ESP?
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1237
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

sob wrz 30, 2017 10:01 am

slawek pisze:
sob wrz 30, 2017 9:12 am
Masz 2 DS-y na jednym ESP?
Dokładnie tak
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2253
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

sob wrz 30, 2017 10:18 am

A byłbyś w stanie zaimplementować to do supla-espressif-esp ?
Z góry piszę się na testy... nie mam pojęcia o arduino niestety... :(
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ogólna dyskusja”