Page 1 of 1

Supla scripts powiadomienia

Posted: Wed Jan 02, 2019 3:02 pm
by remontica
Mam tego typu problem.
Ustawiłem1 powiadomienie o załączonym ogrzewaniu i wszystko działa skrypt sprawdza stan urządzenia cyklicznie wg zadanego czasu sprawdzania i tworzy logi

Następnie utworzyłem kolejne powiadomienie o wyłączonym ogrzewaniu.powiadomienie to pokazuje godzinę o której następuje sprawdzenie stanu urządzenia, niestety nie tworzy żadnych logów czyli nie sprawdza stanu i nie wysyła powiadomienia

Nie wiem w czym tkwi problem

Re: Supla scripts powiadomienia

Posted: Sat Jan 05, 2019 7:23 pm
by remontica
Ogarnąłem temat.
Po stworzeniu kolejnego powiadomienia wystarczyło wykonać stop/start w supla nortification w Automate