Page 1 of 1

Porty RBPi a kanały SUPLA

Posted: Thu May 26, 2016 2:09 pm
by PLF10T
Gdzie znajdę mapowanie fizycznych numerów portów I/O Raspberry Pi 2B na numery kanałów platformy SUPLA?

Re: Porty RBPi a kanały SUPLA

Posted: Thu May 26, 2016 2:11 pm
by pzygmunt
/etc/supla-dev/supla.cfg