Firmware do rolet dla silniczka krokowego

User avatar
wojtas567
Posts: 1757
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Sun Jun 30, 2019 10:03 pm

Skoro masz zdjętą blokadę to potraktuj te serwo jak zwykły silnik.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
QLQ
Posts: 768
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Location: Koszalin

Sun Jun 30, 2019 10:20 pm

wojtas567 wrote:
Sun Jun 30, 2019 10:03 pm
Skoro masz zdjętą blokadę to potraktuj te serwo jak zwykły silnik.
Kuźwa takie proste a nie ja nie pomyślał
Rzeczy niemożliwe załatwiam "od ręki". Na cuda potrzebuje chwili...
User avatar
makrz
Posts: 238
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
Location: Opole

Fri Jul 05, 2019 8:28 am

wojtas567 wrote:
Tue Jun 25, 2019 3:30 pm
Jeżeli nie pozmieniałeś GPIO to wgraj tą binarkę i zobacz czy zadziała
192.168.4.1:81? Poproszę o login i hasło.
User avatar
wojtas567
Posts: 1757
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Fri Jul 05, 2019 8:33 am

12345678
admin, password
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
makrz
Posts: 238
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
Location: Opole

Fri Jul 05, 2019 8:53 am

wojtas567 wrote:
Fri Jul 05, 2019 8:33 am
12345678
admin, password
Nie mogę wejść na stronę konfiguracji z "12345678". Nie ten użytkownik albo hasło. Próbowałem na kompie i smartfonie.
User avatar
wojtas567
Posts: 1757
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Fri Jul 05, 2019 7:13 pm

wojtas567 wrote:
Tue Jun 25, 2019 3:30 pm
Jeżeli nie pozmieniałeś GPIO to wgraj tą binarkę i zobacz czy zadziała
Pomyliłem się do tego softu do wejścia po IP 192.168.4.181 nie ma hasła powinna pojawić się strona konfiguracyjna
potem do zalogowania się przez www admin i password
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
makrz
Posts: 238
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
Location: Opole

Fri Jul 05, 2019 8:15 pm

wojtas567 wrote:
Fri Jul 05, 2019 7:13 pm
wojtas567 wrote:
Tue Jun 25, 2019 3:30 pm
Jeżeli nie pozmieniałeś GPIO to wgraj tą binarkę i zobacz czy zadziała
Pomyliłem się do tego softu do wejścia po IP 192.168.4.181 nie ma hasła powinna pojawić się strona konfiguracyjna
potem do zalogowania się przez www admin i password
Logowanie do strony konfiguracyjnej - 192.168.4.1:81, użytkownik: admin, hasło: password. I teraz działa. Dzięki.
wrobel111
Posts: 50
Joined: Tue Jun 05, 2018 6:13 pm

Sat Sep 28, 2019 3:01 pm

Na podstawie kodu który udostępnił kolega wojtas567 udało mi się stworzyć soft dla dwóch rolet wykorzystujących silniczki krokowe i uln-y. Wyjścia IN1-IN4 są wspólne dla obu silników, wybór pomiędzy nimi jest po przez odcięcie im masy zasilającej z wykorzystaniem tranzystora npn.

Code: Select all

/**
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * 
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
 */


#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "Stepper_28BYJ_48.h"

extern "C" {
#include "user_interface.h"
}

WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);

int relay_1_pin = 1;           // Tx
int relay_2_pin = 3;           // Rx
int relay_3_pin = 2;           // D4
int relay_4_pin = 4;           // D2
int stepper_1_pin = 15;          // D8
int stepper_2_pin = 5;          // D1

Stepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);  // wyjście silnika (D7,D6,D5,D0)

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "abc";
const char* password = "123";


// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
  
   switch(channelNumber) {
    
    case 2:
        t = WiFi.RSSI();
        break;
    case 3: 
        t = ESP.getVcc() / 1000.0;
        break;
    };

  return t; 
}


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 
 pinMode(stepper_1_pin, OUTPUT);
 pinMode(stepper_2_pin, OUTPUT);
 
 SuplaDevice.setName("Roleta x2");            // zmiana nazwy mdułu w supla
// wifi_station_set_hostname("Roleta");         // lub tak jeżeli górna nie zadziała
 WiFi.softAPdisconnect(true);             // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
// WiFi.setOutputPower(10);               //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)


  // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10, 
                    mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], 
                    mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], 
                    mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], 
                    mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], 
                    mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                    mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                    0x02,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};

 // lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej

 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */
  

 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_1_pin ,     // 0 - roleta - dwa przekaźniki 
                   relay_2_pin , true); // 
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_3_pin ,     // 1 - roleta - dwa przekaźniki 
                   relay_4_pin , true); // 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();     // 2 - rssi
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();     // 3 - zasilanie


 SuplaDevice.begin(GUID,            // Global Unique Identifier
          mac,            // Ethernet MAC address
          "xxx",      // SUPLA server address
          123,            // Location ID
          "xyz");          // Location Password

 SuplaDevice.setName("rolety sypialnia");     // zmiana nazwy mdułu w supla

}


void loop() {
 SuplaDevice.iterate();
 Roletka();

}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    Serial.print("\nlocalIP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("gatewayIP: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void Roletka() {

   int roleta_1 = 0;
   int roleta_2 = 0;
 
   if ( digitalRead(relay_1_pin) == LOW ) {
        stepper.step(-1);
        roleta_1 = 1;
    }
   if ( digitalRead(relay_2_pin ) == LOW ) {
        stepper.step(1);
        roleta_1 = 1;        
    }
   if ( digitalRead(relay_3_pin) == LOW ) {
        stepper.step(-1);
        roleta_2 = 1;
    }
   if ( digitalRead(relay_4_pin ) == LOW ) {
        stepper.step(1);
        roleta_2 = 1;
    }
   if (roleta_1 && roleta_2) {          //Potrzebne by obie mogły się kręcić naraz
        digitalWrite(stepper_1_pin, HIGH);
        digitalWrite(stepper_2_pin, HIGH);
    }
   else if (roleta_1 && !(roleta_2)) {
        digitalWrite(stepper_1_pin, HIGH);
        digitalWrite(stepper_2_pin, LOW);
    }
   else if (roleta_2 && !(roleta_1)) {
        digitalWrite(stepper_1_pin, LOW);
        digitalWrite(stepper_2_pin, HIGH);
    }
 }
 
 
Post Reply