Błędne pomiary dht11

xzihen
Posty: 20
Rejestracja: sob lis 23, 2019 2:21 pm
Lokalizacja: Łódź

pn maja 18, 2020 7:13 am

Witajcie, używam softu multiboard w opcji inCan autorstwa @Espablo na wemos d1 mini. Wszytsko (przekaźniki, switche) śmiga z wyjątkiem pomiaru temperatury z dht11. Otrzymuję wartości kosmiczne ponad 500°C i wartości odczytane z wilgoci są też bardzo przekłamane. Wszystko pod wemosa podłączyłem według rozpiski z github'a autora, wykonałem również wymagane podciągnięcia na 4,7K ohm do 3.3V. Używam softu w wersji 2.7.2.

Jestem pewien, że czujnik dht11, który zastosowałem jest w 100% sprawny, ponieważ był stosowany do odczytów na sofcie Zybiego.
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
Xoggo
Posty: 135
Rejestracja: ndz mar 29, 2020 10:03 pm
Lokalizacja: Zbąszynek

pn maja 18, 2020 1:10 pm

Zmień soft lub przejdź na nową bibliotekę i w 30 sekund na Wemosie wgraj sobie obsługę poszczególnych GPIO w jakiej konfiguracji sobie tylko zechcesz.
xzihen
Posty: 20
Rejestracja: sob lis 23, 2019 2:21 pm
Lokalizacja: Łódź

śr maja 20, 2020 11:43 am

ok, czy jest kod źródłowy dla inCan do ardurino ide ?
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
Xoggo
Posty: 135
Rejestracja: ndz mar 29, 2020 10:03 pm
Lokalizacja: Zbąszynek

śr maja 20, 2020 12:31 pm

xzihen pisze:
śr maja 20, 2020 11:43 am
Tu masz kod do Wemosa z DHT22 i przekaźnikiem. Potrenuj sobie na nim.

Kod: Zaznacz cały

#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
}
// Include the libraries we need


#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
 
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 1
#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire); 


// Setup Supla connection
const char* ssid   = "Asus";
const char* password = "xxxxxx";


WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;

// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
}


// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
     switch(channelNumber)
     {

      case 1:
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
    Serial.println(t);
          break;
      case 2:
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
    Serial.println(t);
          break;
      case 3:
     t = WiFi.RSSI();
    Serial.println(t);
          break;
   
     }
     
  return t; 
}
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 wifi_station_set_hostname("Supla-Sypialnia"); //nazwa w sieci lokalnej
 WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP

 // Inicjalizacja DS18B20
 sensors.begin();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);


 // Init DHT library 
 dht.begin(); 
 // Set temperature/humidity callback
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 
 // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC1,0x1B,0x91,0x46,0x51,0xB0,0x7B,0xC0,0x82,0xF0,0x6E,0x6A,0x2E,0x70,0xC2,0x8C};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid // CHANNEL0 - DHT22
 SuplaDevice.addDHT22();        // DHT22 na GPIO02 (D4) 
 // CHANNEL1,2 DS
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();// DS na GPIO14 (D5)
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //wifi
 //CHANNEL3 - RELAY         
 SuplaDevice.addRelay(5); 


 
 


 SuplaDevice.setName("Sypialnia");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "192.168.1.10", // SUPLA server address
          1,         // Location ID 
          "0000");        // Location Password

 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 httpServer.handleClient();

}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }

    Serial.print("\nlocalIP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("gatewayIP: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }


SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
 cb.get_temperature = &get_temperature;
 cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
 return cb;
}
Zawsze też możesz pobawić się w Primary GUI https://github.com/krycha88/Primary_GUI
ODPOWIEDZ