Dotykowy panel sterowania basenem

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
jaku2k
Posty: 386
Rejestracja: ndz maja 24, 2020 8:40 pm
Kontaktowanie:

czw lip 15, 2021 4:35 pm

Witam,
poniżej przesyłam przetłumaczony projekt @elmaya.

Składa się z panelu 54cm x 40 cm i zdjęcia basenu z lotu ptaka.

Zamiar był taki, żeby zrobić prosty w obsłudze panel, na którym można bezproblemowo rozpoznać odrębne obiegi.
Zamiast wielu włączników na ścianie mamy zdjęcie, na którym możemy łatwo zidentyfikować obszar, który chcemy włączyć/wyłączyć.

Mamy 8 kanałów, które możemy skonfigurować w Cloudzie jako włącznik zasilania, włącznika światła albo automat schodowy. Domyślnie przekaźniki są ustawione jako automaty schodowe.

W przedstawionym przypadku zasilanie pochodzi z paneli słonecznych. Właśnie dlatego domyślnie kanały są ustawione jako automaty schodowe - umożliwia to skonfigurowanie czasu świecenia żarówek. Przykładowo oświetlenie ścieżki prowadzącej do basenu (lewy górny róg) jest ustawione na 10 minut, a dla pozostałych kanałów - po 2 godziny. Dzięki temu nie przytrafi się sytuacja, w której jakaś żarówka będzie świecić bez przerwy.

Obsługa zarówno przez sensory dotykowe, jak i aplikację SUPLA.
panel_54x40_B.jpg
panel_54x40_B.jpg (880.98 KiB) Przejrzano 299 razy
Połączenia:
przekaźnik 1 = D1 (GPIO 5)
przekaźnik 2 = D5 (GPIO 14)
przekaźnik 3 = RX (GPIO 3)
przekaźnik 4 = D8 (GPIO 15)
przekaźnik 5 = D7 (GPIO 13)
przekaźnik 6 = D6 (GPIO 12)
przekaźnik 7 = D0 (GPIO 16)
przekaźnik 8 = D2 (GPIO 4)

SDA = D4 (GPIO 2)
SCL = D3 (GPIO 0)

WiFiConfig = 2x RESET
Piscina8x_bb.png
Piscina8x_bb.png (615.72 KiB) Przejrzano 299 razy

Kod: Zaznacz cały

#define supla_lib_config_h_ // silences debug messages
#include "LittleFS.h"
#include <Wire.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Adafruit_MPR121.h>
#include <DoubleResetDetector.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/relay.h>
#include <supla/network/esp_wifi.h>
Supla::ESPWifi wifi("SSID", "PASS"); //------ Do not change----wifimanager takes care------
#define STORAGE_OFFSET 512
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset

int relay_0_pin = 5;  //------------------- set relay Gpio -----
int relay_1_pin = 14;
int relay_2_pin = 3;
int relay_3_pin = 15;
int relay_4_pin = 13;
int relay_5_pin = 12;
int relay_6_pin = 16;
int relay_7_pin = 4;

#define SDA_PIN 2
#define SCL_PIN 0

char Supla_server[81] = ("Set server address");
char Email[81] = ("set email address");
char Supla_name[81];
char Router_SSID[32];
char Router_Pass[64];
char Supla_status[51];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool starting = true;
int s;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16];
static const char logo[] PROGMEM = "<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>";
#define DRD_TIMEOUT 5
#define DRD_ADDRESS 0

DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
#ifndef _BV
#define _BV(bit) (1 << (bit))
#endif
uint16_t lasttouched = 0;
uint16_t currtouched = 0;

Supla::Control::Relay *relay_0 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay_1 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay_2 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay_3 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay_4 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay_5 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay_6 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay_7 = nullptr;

void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

void ondemandwifiCallback () {

 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81, "required");
 WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81, "required");
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 81, "required");
 WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State -  ");
 WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
 WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");

 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Email);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
 wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);

 wifiManager.setCustomHeadElement(logo);
 wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(300);

 if (!wifiManager.startConfigPortal("Pool8X")) {
  Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
 } else {
  Serial.println("connected...yeey :)");
 }
 strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
 strcpy(Email, custom_Email.getValue());
 strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
 wifiManager.getWiFiSSID().toCharArray(Router_SSID, 33);
 wifiManager.getWiFiPass().toCharArray(Router_Pass, 65);
 if (strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0) {
  Serial.println("new guid & authkey.");
  EEPROM.write(300, 0);
  EEPROM.commit();
  delay(100);
  ESP.reset();
 }
 if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
  Serial.println(" config...");
  DynamicJsonDocument json(1024);
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Email"] = Email;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["Router_SSID"] = Router_SSID;
  json["Router_Pass"] = Router_Pass;
  File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  serializeJsonPretty(json, Serial);
  serializeJson(json, configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("Config written successfully");
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  delay(5000);
  ESP.restart();
 }
 WiFi.softAPdisconnect(true);
 initialConfig = false;
}

void status_func(int status, const char *msg) {  //  ------------------------ Status --------------------------
 if (s != status) {
  s = status;
  if (s != 10) {
   strcpy(Supla_status, msg);
  }
 }
}

void guid_authkey(void) {
 if (EEPROM.read(300) != 60) {
  int eep_gui = 301;
  ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
  String uuidString = "";
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
   int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
   int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
   uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
   uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
  }
  int length_uuid = uuidString.length();
  for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
   EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
  }
  int eep_aut = 341;
  ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
  String uuidString2 = "";
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
   int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
   int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
   uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
   uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
  }
  int length_uuid2 = uuidString2.length();
  for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
   EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
  }
  EEPROM.write(300, 60);
  EEPROM.commit();
  delay(0);
 }
 read_guid();
 read_authkey();
 Serial.print("GUID : "); Serial.println(read_guid());
 Serial.print("AUTHKEY : "); Serial.println(read_authkey());
}

String read_guid(void) {
 String read_eeprom = "";
 int i, ii = 0;
 int eep_star = 301;
 int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
 String temp_read = "0x";
 for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
  temp_read += char(EEPROM.read(i));
  read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
  if ( (i % 2) == 0) {
   char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
   GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
   temp_read = "0x";
   ii++;
  }
 }
 return read_eeprom;
}

String read_authkey(void) {
 String read_eeprom = "";
 int i, ii = 0;
 int eep_star = 341;
 int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
 String temp_read = "0x";
 for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
  temp_read += char(EEPROM.read(i));
  read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
  if ( (i % 2) == 0) {
   char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
   AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
   temp_read = "0x";
   ii++;
  }
 }
 return read_eeprom;
}

void setup() {

 Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY, 1);
 Serial.println(" ");
 EEPROM.begin(1024);
 if (EEPROM.read(300) != 60) {
  initialConfig = true;
 }
 guid_authkey();

 if (WiFi.SSID() == "") {
  initialConfig = true;
 }

 if (LittleFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
  Serial.println("mounted file system");
  if (LittleFS.exists("/config.json")) {
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonDocument json(1024);
    DeserializationError deserializeError = deserializeJson(json, buf.get());
    serializeJsonPretty(json, Serial);
    if (!deserializeError) {
     Serial.println("\nparsed json");
     if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
     if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
     if (json.containsKey("Router_SSID")) strcpy(Router_SSID, json["Router_SSID"]);
     if (json.containsKey("Router_Pass")) strcpy(Router_Pass, json["Router_Pass"]);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
    configFile.close();
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 wifi_station_set_hostname(Supla_name);
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

 if (!cap.begin(0x5A)) {
  Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
 }
 Serial.println("MPR121 found!");

 if (drd.detectDoubleReset()) {
  Serial.println("Double Reset Detected");
  ondemandwifiCallback();
 }

 relay_0 = new Supla::Control::Relay(relay_0_pin, true, 224); // 224 = POWERSWITCH + LIGHTSWITCH + STAIRCASETIMER
 relay_0->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_0->keepTurnOnDuration();
 relay_0->disableChannelState();

 relay_1 = new Supla::Control::Relay(relay_1_pin, true, 224);
 relay_1->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_1->keepTurnOnDuration();
 relay_1->disableChannelState();

 relay_2 = new Supla::Control::Relay(relay_2_pin, true, 224);
 relay_2->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_2->keepTurnOnDuration();
 relay_2->disableChannelState();

 relay_3 = new Supla::Control::Relay(relay_3_pin, true, 224);
 relay_3->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_3->keepTurnOnDuration();
 relay_3->disableChannelState();

 relay_4 = new Supla::Control::Relay(relay_4_pin, true, 224);
 relay_4->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_4->keepTurnOnDuration();
 relay_4->disableChannelState();

 relay_5 = new Supla::Control::Relay(relay_5_pin, true, 224);
 relay_5->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_5->keepTurnOnDuration();
 relay_5->disableChannelState();

 relay_6 = new Supla::Control::Relay(relay_6_pin, true, 224);
 relay_6->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_6->keepTurnOnDuration();
 relay_6->disableChannelState();

 relay_7 = new Supla::Control::Relay(relay_7_pin, true, 224);
 relay_7->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_STAIRCASETIMER);
 relay_7->keepTurnOnDuration();
 //relay_7->disableChannelState();

 SuplaDevice.setName(Supla_name);
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
 wifi.enableSSL(false);
 wifi.setSsid(Router_SSID);
 wifi.setPassword(Router_Pass);
 SuplaDevice.begin(GUID, Supla_server, Email, AUTHKEY);

 if (initialConfig == true) {
  ondemandwifiCallback();
 }
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();
 delay(5);
 drd.loop();

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  if (starting) {
   httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
   httpServer.begin();
   starting = false;
  }
  httpServer.handleClient();
 }

 currtouched = cap.touched();
 for (uint8_t i = 0; i < 12; i++) {
  if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i)) ) {
   Serial.print(i); Serial.println(" touched");
   yield();
   if ((i) == 0 ) {
    relay_0->toggle();
   }
   if ((i) == 1 ) {
    relay_1->toggle();
   }
   if ((i) == 2 ) {
    relay_2->toggle();
   }
   if ((i) == 3 ) {
    relay_3->toggle();
   }
   if ((i) == 4 ) {
    relay_4->toggle();
   }
   if ((i) == 5 ) {
    relay_5->toggle();
   }
   if ((i) == 6 ) {
    relay_6->toggle();
   }
   if ((i) == 7 ) {
    relay_7->toggle();
   }
  }
  if (!(currtouched & _BV(i)) && (lasttouched & _BV(i)) ) {
   Serial.print(i); Serial.println(" released");
  }
 }
 lasttouched = currtouched;
}
Pool_x8.rar
firmware + ino
(1.05 MiB) Pobrany 7 razy
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 877
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

pt lip 16, 2021 4:09 am

Panele synoptyczne wracają do łask ;)
SBW-02, MEW-01, 9x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 15xDS18b20, 2x Sonoff S20
QLQ
Posty: 1628
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

pt lip 16, 2021 5:31 pm

A pinezka najlepszym włącznikiem do tego panelu!
Mam na tym zrobione sterowanie aqwa!! Działa bezbłędnie od 2019r. Może raz się zawiesiło ale nie pamiętam kiedy.
Im urządzenie jest prostsze tym dłużej i lepiej działa.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”