wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
Post Reply
elmaya
Posts: 194
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: Sevilla

Fri Jan 18, 2019 9:50 am

nowy rekord urządzenia jest aktywny?
Patryk
Posts: 281
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm

Fri Jan 18, 2019 10:05 am

Ok. Już wszystko działa.
Okazało się, że coś było nie tak z biblioteką SUPLADEVICE.
Ostatnio wgrywałem program Primary GUI i tam kolega proponował zmodyfikowany plik tej biblioteki.
Wykasowałem bibliotekę SUPLADEVICE i wgrałem na nowo, ale tą z oficjalnej strony SUPLI z działu arduino_ide.
Wgrałem program jeszcze raz i wszystko momentalnie ruszyło.

Jeszcze raz dziękuje, za ten program i pomoc.
NetAs
Posts: 60
Joined: Mon May 28, 2018 7:06 am
Location: Wrocław
Contact:

Fri Jan 18, 2019 4:13 pm

Patryk pokaż jak to wygląda na komórce/tablecie ?
elmaya
Posts: 194
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: Sevilla

Fri Jan 18, 2019 4:35 pm

wygląda jak miernik głębokości
w centymetrach i metrach głębokości wody
0 jest puste

Image
Patryk
Posts: 281
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm

Fri Jan 18, 2019 6:14 pm

Szanowny Panie elmays.
A czy mógłbym mieć jeszcze prośbę o dostosowanie programu Pana autorstwa:
"Direct Link remote display for temperature and humidity" do tego programu.
Był by to naprawdę fajny komplecik.
A jak był by jeszcze na OLED to było by coś pięknego.
elmaya
Posts: 194
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: Sevilla

Fri Jan 18, 2019 8:14 pm

Nie mam OLED.
Co chcesz zobaczyć na ekranie?
głębokość i co jeszcze?
Patryk
Posts: 281
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm

Fri Jan 18, 2019 8:27 pm

Tylko głębokość.
Może być dla jednego czujnika i dla dwóch.
Z góry dziękuję.
elmaya
Posts: 194
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: Sevilla

Fri Jan 18, 2019 9:34 pm

Direct Link remote display for Depth X2

Konfiguracja Wi-Fi w D3

Code: Select all

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>   //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h>   //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>   //for LED status
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
Ticker ticker;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const char* host = ".org";
const int httpsPort = 443;

const char* fingerprint = "CF 05 98 89 CA FF 8E D8 5E 5C E0 C2 E4 F7 E6 C3 C7 50 DD 5C";

char Supla_server[20];
char D_Link_1[40];
char D_Link_2[40];
byte mac[6];
String url = "/direct";

bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
#define onboard_led D4 
#define config_PIN D3   // triger config
int Temp_mtbs = 30000;        // update interval 30 seconds
unsigned long Temp_lasttime; 
unsigned long wifi_checkDelay = 20000; // wifi reconnect delay tray to reconnect every 20 seconds ------------ Wi-Fi podłącz tacę opóźniającą, aby ponownie połączyć się co 20 sekund
unsigned long wifimilis;  // 
int row = 0;
int timeout = 180; // seconds to run for

void tick()
{
 //toggle state
 int state = digitalRead(onboard_led); // get the current state of D4 pin
 digitalWrite(onboard_led, !state);   // set pin to the opposite state
}

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);

 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 20);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Link 1", "Direct Link1", D_Link_1, 40);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_2("Link 2", "Direct Link 2", D_Link_2, 40);
 
 WiFiManager wifiManager;

 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_2);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Remote_depth")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue()); 
  strcpy(D_Link_2, custom_D_Link_2.getValue());  
}

void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 Serial.begin(115200);
 //sensors.begin();

 pinMode(config_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);
 lcd.init(); 
 lcd.backlight(); // Turn on the backlight. 
 lcd.setCursor(0, 0);
 //    (x12345678901234567890x)
 lcd.print(" Supla Remote Depth "); 
 lcd.setCursor(0, 1);
 //    (x12345678901234567890x)
 lcd.print("  Conecting WiFi  "); 
 
 ticker.attach(0.8, tick);
 
 if (WiFi.SSID()==""){  
  initialConfig = true;
 }
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
     strcpy(D_Link_2, json["D_Link_2"]);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 } 
 host = Supla_server;
 WiFi.mode(WIFI_STA); 
}

void loop() { 

 if ( digitalRead(config_PIN) == LOW|| (initialConfig)) {
  lcd.setCursor(0, 1);
  //    (x12345678901234567890x)
  lcd.print("  Wifi config Ap  "); 
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }
   if (millis() > Temp_lasttime + Temp_mtbs) {  //-------------Temp_lasttime--------------------
   lcd.setCursor(0, 1);
   //    (x12345678901234567890x)
   lcd.print("poziom wody     ");
   url = D_Link_1; 
   row = 1;
   Depth_D_Link();

   lcd.setCursor(0, 2);
   //    (x12345678901234567890x)
   lcd.print("poziom wody     ");  
   url = D_Link_2; 
   row = 2;
   Depth_D_Link();
     
  Temp_lasttime = millis();
 }

 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  json["D_Link_2"] = D_Link_2;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  lcd.setCursor(0, 1);
  //    (x12345678901234567890x)
  lcd.print("  config saved  "); 
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  delay(3000);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
  }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
  {
  lcd.setCursor(0, 1);
  //    (x12345678901234567890x)
  lcd.print("  Conecting WiFi  ");
  ticker.attach(0.6, tick);
  WiFi_up();
  } 
}

void WiFi_up() { 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin(); 
 for (int x = 20; x > 0; x--) 
 {
  if (x == 1){
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ; 
  }      
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  { 
   lcd.setCursor(0, 1);
   //    (x12345678901234567890x)
   lcd.print("  WiFi Connected  ");
   ticker.detach();
   digitalWrite(onboard_led, HIGH);  
   break;          
  }
  else               
  {
   yield();
   delay(500);  
   Serial.print(".");                     
  }  
 }
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  lcd.setCursor(0, 1);
  //    (x12345678901234567890x)
  lcd.print("  WiFi Connected  ");
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  Serial.println("");
  Serial.println("Connected");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.print(WiFi.subnetMask());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("(RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("connection failed");
 }
 }
}

void Depth_D_Link() {

 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 Serial.println("reply was:");
 Serial.println("==========");
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");
 DynamicJsonBuffer jsonBuffer(200);
  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);

 if (!root.success()) {
  Serial.println("parseObject() failed");
  return;
 }
 double Depth = root["depth"];
 
 Serial.print("Depth ");
 Serial.println(Depth, 2);
 Serial.println("closing connection");
   lcd.setCursor(13,(row));
   lcd.print(Depth, 2);
   lcd.print(" m");
}
Patryk
Posts: 281
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm

Sat Jan 19, 2019 12:04 am

Bardzo Panu dziękuję !!!

Na już nie umiem przetestować tego programu, ponieważ nie mam już wolnego modułu esp. (w przeszłym tygodniu zamawiam.)

Znalazłem przyczynę dlaczego nie umiałem połączyć się z SUPLA CLOUD. ( to co pisałem kilka postów wyżej ).

Była to MOJA wina. Nie chodziło o bibliotekę SuplaDevice.

Podczas wpisywania (adresu serwera ) : svrXX.supla.org wpisywałem to samo czyli svrXX.supla.org i SPACJE.
I właśnie ta SPACJA ( ani nie zwróciłem na to uwagi ) powodowała, że nie mogłem połączyć się z Supla Cloud.
Ale mam nauczkę na przyszłość, że nie należy wszystkiego robić na zasadzie kopiuj - wklej.
Patryk
Posts: 281
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm

Sat Jan 19, 2019 6:50 pm

elmaya wrote:
Thu Jan 17, 2019 10:53 pm
zamówiłem MPX5100DP, na nim to zrobię.

Image

oprogramowanie testowe

dla MPX5010-MPX5050-MPX5100.
przycisk w konfiguracji Wifi Gpio 0 (D3).
przycisk do kalibracji (zero) Gpio 14 (D5).
zmienić linię 28 zgodnie z typem czujnika.


dla modułów z wejściem 1.1v
Image


dla modułów z wejściem 3.3v
Image

Code: Select all

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>   //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h>   //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h> 
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
WiFiClient client;
Ticker ticker;
#define onboard_led 2   //D4      status led
#define TRIGGER_PIN 0   // D3   wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi
#define Calibration_PIN 14 // D5  MPX zero calibration pin -------Pin kalibracji zerowej MPX
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
unsigned long wifimilis; 
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 5000;        // config delay 5 seconds      ----------    opóźnienie konfiguracji 5 sekund
int MPX_mtbs = 15000;        // mean time between MPX update 
double MPX_tipo = 200.0;       // --------------- MPX5100= 100.0 ----- MPX5050= 200.0 ----- MPX5010= 1000.0 ---------------
unsigned long MPX_lasttime;  
double MPX_Value = 0;
double distance = 0;
int MPX_Calibration = 0;
int timeout      = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

void get_MPX(){ 
 MPX_Value = (analogRead(A0)- MPX_Calibration); //Read analog value from A0 pin
 yield();
 MPX_Value = map(MPX_Value, 1, (980 - MPX_Calibration) , 1, 1024) / MPX_tipo; 
 Serial.print("depth: "); 
 Serial.print(MPX_Value,2);
 Serial.println(" m"); 
 yield();
 SuplaDevice.channelDoubleValueChanged(0, MPX_Value);
}

void tick(){
 int state = digitalRead(onboard_led); 
 digitalWrite(onboard_led, !state); 
}

void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 WiFiManager wifiManager;

 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaMPX")) {  //  ----wifi configuration ap name---
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
}

double get_distance(int channelNumber, double distance) {
  //return distance;   
  }

void setup() {  //  ------------------------ Setup --------------------------

  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 EEPROM.begin(128); 
 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Calibration_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 }
 ticker.attach(0.8, tick);
 
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 MPX_Calibration = EEPROM.read(1);
 Serial.print("Read MPX Calibration: ");
 Serial.println(MPX_Calibration);

 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
 
 SuplaDevice.addDistanceSensor();

 SuplaDevice.setName("supla Mpx");  // Supla device name

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
 WiFi.mode(WIFI_STA);
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();

 if ( digitalRead(Calibration_PIN) == LOW ) {
  MPX_Calibration = analogRead(A0);
  Serial.print("Write MPX Calibration: ");
  Serial.println(MPX_Calibration);
  delay (1000);
  EEPROM.write(1, MPX_Calibration); 
  EEPROM.commit();
 }

 
 int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {    
   
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;
    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }

 if (initialConfig) {   
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }

 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000);
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  ticker.attach(0.8, tick);
  WiFi_up();
 }
 
if (millis() > MPX_lasttime + MPX_mtbs) {  //--------------MPX callback--------------------
    get_MPX();

  MPX_lasttime = millis();
 } 
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_distance = &get_distance;
     return cb;
}

void WiFi_up() // conect to wifi
{ 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin(); 
 for (int x = 20; x > 0; x--) 
 {
  if (x == 1){
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ; 
  } 
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {  
   break;              
  }
  else               
  {
   yield();
   delay(500);  
   Serial.print(".");        
             
  }
  
 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" : ");
  Serial.print(WiFi.subnetMask());
  Serial.print(" : ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("not connected");
 }
 }
}
Jestem po pierwszych testach tego programu. Układ zmontowałem zgodnie z rysunkiem nr 2. W moim zestawieniu to Wemos d1 mini oraz MPX5050DP.

Program zachowuje się ŚWIETNIE.

Jedynie co zauważyłem to dziwne zachowywanie się diody LED.
Na początku podczas konfiguracji LED szybko miga - i to jest OK.
Przy pierwszym połączeniu się z WiFi LED gaśnie - i to też jest OK.

Ale po zaniku WiFi (wyłączeniu routera):
Jednym razem LED mignie ok 3 razy i gaśnie na chwile i tak w koło.
Innym razem LED świeci się cały czas, a jeszcze innym razem mignie parę razy, potem się zaświeca na dłuższy czas i tak w koło.

Natomiast po ponownym włączeniu WiFi LED nie gaśnie tak jak za pierwszym razem tylko równomiernie miga.

Ale to tylko tak dla informacji.
Z programu jestem Bardzo zadowolony - jeszcze raz dziękuje.
Post Reply