wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
Kaowiec
Posty: 76
Rejestracja: śr lip 26, 2017 8:15 am
Lokalizacja: Czernichów

czw lut 07, 2019 7:08 pm

Odgrzewam starszego posta bo mam problem z poniższym oprogramowaniem.
Kod wgrany dokładnie ten, który jest wklejony.
Wemos D1 mini i MPX5050 - zainstalowane przez Arduino. Wszystko podłącza sie do supla.org i jest widoczne w aplikacji, jednak wskazania są niepoprawne.
Po wyzerowaniu/kalibracji z wężykiem na zewnątrz: czasem jest odczyt 0.00m a czasem wskakuje -15mm lub 30mm (wartości różne ale bliskie zeru zmieniają się co 12s). Po włożeniu rurki do zbiornika (beczka z olejem, pełna, około 1m słupa cieczy- mam wskazanie miedzy 45-50cm... ale też potrafi wskoczyć 350mm... albo -110mm...w tej chwili mam -630mm:) )

Co robię źle?
Na co zwrócić uwagę?
elmaya pisze:
czw sty 17, 2019 10:53 pm

(...)
oprogramowanie testowe
(...)
MPX5050

dla modułów z wejściem 3.3v
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>   //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h>   //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h> 
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
WiFiClient client;
Ticker ticker;
#define onboard_led 2   //D4      status led
#define TRIGGER_PIN 0   // D3   wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi
#define Calibration_PIN 14 // D5  MPX zero calibration pin -------Pin kalibracji zerowej MPX
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
unsigned long wifimilis; 
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 5000;        // config delay 5 seconds      ----------    opóźnienie konfiguracji 5 sekund
int MPX_mtbs = 15000;        // mean time between MPX update 
double MPX_tipo = 200.0;       // --------------- MPX5100= 100.0 ----- MPX5050= 200.0 ----- MPX5010= 1000.0 ---------------
unsigned long MPX_lasttime;  
double MPX_Value = 0;
double distance = 0;
int MPX_Calibration = 0;
int timeout      = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

void get_MPX(){ 
 MPX_Value = (analogRead(A0)- MPX_Calibration); //Read analog value from A0 pin
 yield();
 MPX_Value = map(MPX_Value, 1, (980 - MPX_Calibration) , 1, 1024) / MPX_tipo; 
 Serial.print("depth: "); 
 Serial.print(MPX_Value,2);
 Serial.println(" m"); 
 yield();
 SuplaDevice.channelDoubleValueChanged(0, MPX_Value);
}

void tick(){
 int state = digitalRead(onboard_led); 
 digitalWrite(onboard_led, !state); 
}

void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 WiFiManager wifiManager;

 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaMPX")) {  //  ----wifi configuration ap name---
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
}

double get_distance(int channelNumber, double distance) {
  //return distance;   
  }

void setup() {  //  ------------------------ Setup --------------------------

  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 EEPROM.begin(128); 
 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Calibration_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 }
 ticker.attach(0.8, tick);
 
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 MPX_Calibration = EEPROM.read(1);
 Serial.print("Read MPX Calibration: ");
 Serial.println(MPX_Calibration);

 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
 
 SuplaDevice.addDistanceSensor();

 SuplaDevice.setName("supla Mpx");  // Supla device name

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
 WiFi.mode(WIFI_STA);
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();

 if ( digitalRead(Calibration_PIN) == LOW ) {
  MPX_Calibration = analogRead(A0);
  Serial.print("Write MPX Calibration: ");
  Serial.println(MPX_Calibration);
  delay (1000);
  EEPROM.write(1, MPX_Calibration); 
  EEPROM.commit();
 }

 
 int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {    
   
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;
    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }

 if (initialConfig) {   
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }

 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000);
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  ticker.attach(0.8, tick);
  WiFi_up();
 }
 
if (millis() > MPX_lasttime + MPX_mtbs) {  //--------------MPX callback--------------------
    get_MPX();

  MPX_lasttime = millis();
 } 
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_distance = &get_distance;
     return cb;
}

void WiFi_up() // conect to wifi
{ 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin(); 
 for (int x = 20; x > 0; x--) 
 {
  if (x == 1){
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ; 
  } 
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {  
   break;              
  }
  else               
  {
   yield();
   delay(500);  
   Serial.print(".");        
             
  }
  
 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" : ");
  Serial.print(WiFi.subnetMask());
  Serial.print(" : ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("not connected");
 }
 }
}
elmaya
Posty: 883
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

czw lut 07, 2019 7:35 pm

sprawdź zasilanie 5v
łączy bezpośredni MPX z 5v (nie w Wemos 4.3V)
Kaowiec
Posty: 76
Rejestracja: śr lip 26, 2017 8:15 am
Lokalizacja: Czernichów

czw lut 07, 2019 7:45 pm

elmaya pisze:
czw lut 07, 2019 7:35 pm
sprawdź zasilanie 5v
łączy bezpośredni MPX z 5v (nie w Wemos 4.3V)
Pierwotnie zasilałem wszystko taką przetwornicą: https://abc-rc.pl/product-pol-7664-Prze ... apiec.html (podłączone do czerwonej linii z rysunku oraz czarnej - gnd) ale myślałem, że błędy są właśnie przez to... wiec zasilałem potem z ładowarki USB bezpośrednio Wemoss. W obu przypadkach podobny efekt.
elmaya
Posty: 883
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

czw lut 07, 2019 8:08 pm

spróbuj tego
Załączniki
supla_MPX_2.rar
compiled firmware
(235.11 KiB) Pobrany 71 razy
Kaowiec
Posty: 76
Rejestracja: śr lip 26, 2017 8:15 am
Lokalizacja: Czernichów

czw lut 07, 2019 8:36 pm

Wgrane.
Idę do piwnicy :)
Zasilić z USB czy przetworniczki?
elmaya
Posty: 883
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

czw lut 07, 2019 8:40 pm

Zasilić z USB czy przetworniczki?
co wolisz
Kaowiec
Posty: 76
Rejestracja: śr lip 26, 2017 8:15 am
Lokalizacja: Czernichów

czw lut 07, 2019 9:14 pm

Jest stabilniej - odczyty co około 20s sygnalizowane mrugnięciem diody.
Mam kłopot z zerowaniem... albo coś robię źle albo się nie da. Jak trzymam krótko - nic sie nie dzieje, jak długo to moduł się zawiesza i pomaga tylko reset. Przy 6 sek nic.
Odczyty:
gdy rurka na zewnątrz - aplikacja pokazuje -20mm
gdy rurka w beczce (utopiona w oleju na około 85cm) - aplikacja pokazuje 45cm


EDIT:


jednak się zeruje. Krótkie naciśnięcie pokazuje na monitorze portu Arduino:

Kod: Zaznacz cały

23:12:11.661 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:14.010 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:15.225 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:19.888 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:24.988 -> depth: 0.00 m
23:12:24.988 -> Value changed
23:12:55.062 -> depth: -0.01 m
23:12:55.062 -> Value changed
23:13:25.157 -> depth: 0.00 m
23:13:25.157 -> Value changed
23:13:30.134 -> Write MPX Calibration: 33
23:13:33.916 -> Write MPX Calibration: 32
23:13:35.146 -> Write MPX Calibration: 33
23:13:38.630 -> Write MPX Calibration: 33
Ale daję głowę - jak było podłączone w piwnicy - nie zerowało :) albo zerowało niepoprawnie...
elmaya
Posty: 883
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pt lut 08, 2019 5:42 am

Tylko test Supla_MPX_2.bin!

Sprawdź, czy ArduinoIde spełnia warunek linii 1 kodu?
esp board manager 2.4.2 ?
iwip Variant V2 higher Bandwidth ?
Patryk
Posty: 801
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm

pt lut 08, 2019 10:04 am

Tak jak kolega elmaya napisał:

1. Zasilaj czujnik MPX prosto z zasilacza 5V.- Nie można go zasilać z płytki wemosa (z wyjścia 5V), bo tam jest na wyjściu tylko ok 4,5V , a to jest za mało dla czujnika MPX.

2. Ja u siebie dla czujnika MPX5050DP, żeby poprawnie pokazywał ( dla mnie od 0m do 1,8m) musiałem ustawić
double MPX_tipo = 150.0;

3. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami producenta zastosuj kondensatory zaraz przy czujniku na zasilaniu i na wyjściu.
Załączniki
MPX5050.pdf
(452.09 KiB) Pobrany 82 razy
Kaowiec
Posty: 76
Rejestracja: śr lip 26, 2017 8:15 am
Lokalizacja: Czernichów

sob lut 09, 2019 6:58 pm

Dzięki za sugestie.

Udało mi się dojśc do ładu w ten sposób, że zmieniłem MPX_tipo na 111 i teraz wskazania są OK
Przy wartości MPX_tipo = 100.0 oszukiwało tylko około 20cm.
Jest to o tyle ciekawe ze mój moduł ma na obudowie symbol 5050 (na pewno!!!) a wartość "100" stosuje się dla MPX5100...

Nie dołożyłem jeszcze kondensatorów bo nie mam. Sprawdzę jak przyjdą czy będzie lepiej.

Teraz wskazania mieszczą sie w granicy +5 -5 cm, sporadycznie nieco więcej.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”