ESP-1 16 wejść\wyjść

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
elmaya
Posty: 817
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz lis 25, 2018 6:45 pm

10 k Ntc = A0
Obrazek
Maniek913
Posty: 241
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

ndz lis 25, 2018 6:52 pm

Wielki szacun elmaya za twoją pracę. Świetny projekt.
Jeszcze raz dziękuję.
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 445
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

ndz lis 25, 2018 8:39 pm

U mnie od kilku dni działa ten soft sterując ogrzewaniem i wentylacją. Dht na stole działał stabilnie, na "żywo" na ok 4 m kablach gubi odczyt po 3 dniach. Zamienię jeszcze rezystor z 3.3 kom na 2.2 i zobaczę czy będzie poprawa, ale ogólnie soft jest ok
Maniek913
Posty: 241
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

ndz lis 25, 2018 9:45 pm

Jak podłączyłeś DHT ?
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 445
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

pn lis 26, 2018 1:26 pm

kolega elmaya zgodził się żebym umieścił Jego kod
tutaj jest biblioteka dht ktora jest w miarę stabilna, warto ja podmienić w arduino od kolegi wojtas567
viewtopic.php?p=28355#p28355

6 przycisków, 16 przekaźników 1 dht22 i 1 ds1820
6x16+dht+ds

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h> 
#include <ShiftRegister74HC595.h>  //https://github.com/Simsso/ShiftRegister74HC595
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
// create shift register object (number of shift registers, data pin 14 on 74595, clock pin 11 on 74595, latch pin 12 on 74595)
ShiftRegister74HC595 sr (2, 15, 16, 0); 
#include <math.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define DHTPIN 3 // GPIO 3-RX
#define DHTTYPE DHT22 

#define DRD_TIMEOUT 30 // Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);

bool eep = LOW;     //       ---------------- Eeprom ------------------
bool startEeprom = true; //       ---------------- Eeprom ------------------
int epr = 0;       //       ----------- Eepron read loops ------------
int s;          //       ---------------- Status ------------------
unsigned long svr_update = 1800000; //mean time between update 30 minutes
unsigned long svr_update_lasttime;  //last time update
unsigned long wifi_checkDelay = 60000; // wifi reconect delay
unsigned long wifimilis;
#define BEGIN_PIN 100

// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(01); // GPIO 01

// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);

unsigned int Rs = 100000;
double Vcc = 3.3;

#define BTN_COUNT 16

WiFiClient client;
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1 
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout      = 120; // seconds to run for wifi config

void saveConfigCallback () {         //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
 //defaults to 8%
 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla 595")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
  
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
   };
      Eeprom_save() ;  //    ------------------------------Eepron save callback -----------------------------
               //    ---- this happens every few seconds
  return t; 
}
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }

}
typedef struct { //------------------------------------------- BTN ----------------------------------------------------
 int pin;
 int relay_pin;
 int channel;
 char last_val;
 int ms;
 unsigned long last_time;
 bool mem;
} _btn_t;

_btn_t btn[BTN_COUNT];

void supla_timer() {
 char v;
 unsigned long now = millis();
 {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    v = digitalRead(btn[a].pin);
    if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
      btn[a].last_val = v;
      btn[a].last_time = now;
      if (v==0)
       {
       if ( btn[a].ms > 0 ) {
           SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
           Serial.println(" monostable");
         } else {
         if ( (btn[a].mem) == 1 ) {  //  ----------------- == 1 if channel is false... == 0 if channel is true -----------------------
         SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
         Serial.print("BTN Switsh off relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         } else {
         SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
         Serial.print("BTN Switsh on relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         }    
       }
       }}
   }
  }
  
}
void supla_btn_init() {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
    btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
    btn[a].last_time = millis();
  }
}
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
  
   if (channelNumber == 0){
    if (btn[0].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 1){
    if (btn[1].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 2){
    if (btn[2].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 3){
    if (btn[3].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 4){
    if (btn[4].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 5){
    if (btn[5].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 6){
    if (btn[6].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 7){
    if (btn[7].mem ==0) return 0;   
    else return 1;   
   }
   if (channelNumber == 8){
    if (btn[8].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 9){
    if (btn[9].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 10){
    if (btn[10].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 11){
    if (btn[11].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 12){
    if (btn[12].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 13){
    if (btn[13].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 14){
    if (btn[14].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 15){
    if (btn[15].mem ==0) return 0;   
    else return 1;   
   }
  
}
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) { //------------------------------------------------ Virtual ----------------------------
 
   if (channelNumber == 0){
    btn[0].mem =val;
    sr.set(0, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 1){
    btn[1].mem =val;
    sr.set(1, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 2){
    btn[2].mem =val;
    sr.set(2, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 3){
    btn[3].mem =val;
    sr.set(3, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 4){
    btn[4].mem =val;
    sr.set(4, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 5){
    btn[5].mem =val;
    sr.set(5, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 6){
    btn[6].mem =val;
    sr.set(6, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 7){
    btn[7].mem =val;
    sr.set(7, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 8){
    btn[8].mem =val;
    sr.set(8, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 9){
    btn[9].mem =val;
    sr.set(9, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 10){
    btn[10].mem =val;
    sr.set(10, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 11){
    btn[11].mem =val;
    sr.set(11, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 12){
    btn[12].mem =val;
    sr.set(12, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 13){
    btn[13].mem =val;
    sr.set(13, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 14){
    btn[14].mem =val;
    sr.set(14, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 15){
    btn[15].mem =val;
    sr.set(15, val); // set single pin 
   }
   
 return;
  
 
 
}
void Eeprom_save() {         //----------EEPROM write ---------------------- EEprom
  if (startEeprom == true){       // ----- don't change memorized state until connected and restored all the channels

   return;
   }            
   for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++) { // ---check relay except it have delay (staircase)
     if ( btn[i].ms > 0 ) {
           continue;
     } else {
    eep = (btn[i].mem);          // --- read relay state
    if (eep != EEPROM.read(i)){      // --- compare relay state with memorized state
     EEPROM.write(i,eep);         // --- if different write memory
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(i);
     Serial.print(" write.");
     Serial.println((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[i].channel));
     EEPROM.commit();
    }
   }
  }
}
void Eepron_read() {         //----------EEPROM read ---------------------- EEprom
                
  // for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){   // ---check relay except der have delay (staircase)
   //if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
        //   continue;
    // } else {
    eep = EEPROM.read(epr);        // ---read relay state
    
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(epr);
     Serial.print(" read.");
     Serial.println((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[epr].channel));
    
    if (eep == HIGH){          // --- if 1 send relay on
     SuplaDevice.relayOn(epr, 0);    // --- only one channel in each pass
     }
    
  if (epr == (BTN_COUNT-1)) {
   startEeprom = false;        // --- once finished we do not need more
   }   
}
void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 dht.begin(); // Init DHT library  
 sensors.begin();// Init DS18B20 library 
  
 EEPROM.begin(512);

  if (drd.detectDoubleReset()) {
  Serial.println("Double Reset Detected");
  ondemandwifiCallback ();
 } else {
  Serial.println("No Double Reset Detected");
 }
 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 } 
 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    //json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1]};
  
  
     
 SuplaDevice.addRelay(101, false);  
 SuplaDevice.addRelay(102, false); 
 SuplaDevice.addRelay(103, false); 
 SuplaDevice.addRelay(104, false);  
 SuplaDevice.addRelay(105, false); 
 SuplaDevice.addRelay(106, false); 
 SuplaDevice.addRelay(107, false);  
 SuplaDevice.addRelay(108, false);
 SuplaDevice.addRelay(109, false);  
 SuplaDevice.addRelay(110, false); 
 SuplaDevice.addRelay(111, false); 
 SuplaDevice.addRelay(112, false);  
 SuplaDevice.addRelay(113, false); 
 SuplaDevice.addRelay(114, false); 
 SuplaDevice.addRelay(115, false);  
 SuplaDevice.addRelay(116, false); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();// CHANNEL8 - Thermometer DS18B20
 SuplaDevice.addDHT22();       // CHANNEL9 - Thermometer DHT22

 memset(btn, 0, sizeof(btn));
 btn[0].pin =5;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[0].relay_pin =101; // pin gpio Relay
 btn[0].channel =0;   // channel
 btn[0].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[0].mem =0;
 btn[1].pin =4;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[1].relay_pin =102; // pin gpio Relay
 btn[1].channel =1;   // channel
 btn[1].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[1].mem =0;
 btn[2].pin =2;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[2].relay_pin =103; // pin gpio Relay
 btn[2].channel =2;   // channel
 btn[2].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[2].mem =0;
 btn[3].pin =14;     // pin gpio buton 0 = no buton 
 btn[3].relay_pin =104; // pin gpio Relay
 btn[3].channel =3;   // channel
 btn[3].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[3].mem =0;
 btn[4].pin =12;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[4].relay_pin =105; // pin gpio Relay
 btn[4].channel =4;   // channel
 btn[4].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[4].mem =0;
 btn[5].pin =13;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[5].relay_pin =106; // pin gpio Relay
 btn[5].channel =5;   // channel
 btn[5].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[5].mem =0;
 btn[6].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[6].relay_pin =107;  // pin gpio Relay
 btn[6].channel =6;   // channel
 btn[6].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[6].mem =0;
 btn[7].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[7].relay_pin =108; // pin gpio Relay
 btn[7].channel =7;   // channel
 btn[7].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[7].mem =0;
 btn[8].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[8].relay_pin =109; // pin gpio Relay
 btn[8].channel =8;   // channel
 btn[8].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[8].mem =0;
 btn[9].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[9].relay_pin =110; // pin gpio Relay
 btn[9].channel =9;   // channel
 btn[9].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[9].mem =0;
 btn[10].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[10].relay_pin =111; // pin gpio Relay
 btn[10].channel =10;   // channel
 btn[10].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[10].mem =0;
 btn[11].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton 
 btn[11].relay_pin =112; // pin gpio Relay
 btn[11].channel =11;   // channel
 btn[11].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[11].mem =0;
 btn[12].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[12].relay_pin =113; // pin gpio Relay
 btn[12].channel =12;   // channel
 btn[12].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[12].mem =0;
 btn[13].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[13].relay_pin =114; // pin gpio Relay
 btn[13].channel =13;   // channel
 btn[13].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[13].mem =0;
 btn[14].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[14].relay_pin =115;  // pin gpio Relay
 btn[14].channel =14;   // channel
 btn[14].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[14].mem =0;
 btn[15].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[15].relay_pin =116; // pin gpio Relay
 btn[15].channel =15;   // channel
 btn[15].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[15].mem =0;
 supla_btn_init();

 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);// Set temperature/humidity callback
 SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);  //      ------Send Value to server -------
 SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);  //    ------- Read Value from server  -------
 SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);  //  ----------------------------- Status -----------------------------
 SuplaDevice.setName("Supla 6x16+Dht+Ds");

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
// read_initial_relay_state();
  for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){   // ---check relay except der have delay (staircase)
   if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
           continue;
     } else {
    eep = EEPROM.read(i);        // ---read relay state
    
     Serial.print("Recover.");
     Serial.print(i);
     Serial.print(" read.");
     Serial.println((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[i].channel));
    
    // if (eep == HIGH){          // --- if 1 send relay on
     sr.set(btn[i].channel, eep); // set single pin 
     //SuplaDevice.relayOn(epr, 0);    // --- only one channel in each pass
     // }
     }
  }     
}

void loop() {

 // Call the double reset detector loop method every so often,
 // so that it can recognise when the timeout expires.
 // You can also call drd.stop() when you wish to no longer
 // consider the next reset as a double reset.
 drd.loop();

 
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  //end save
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
  } 
 
 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 switch (s) {  //  ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
 case 17:   // -----   STATUS_REGISTERED_AND_READY
 if (epr<BTN_COUNT){
 Serial.print("Eepron_read...");
 Serial.println(epr);
  Eepron_read() ;        // ------------------------------- Eeprom read callback -------------------------------
  epr = epr+1;          // -------- 1 loop for each output 8 in total ----------
  
 }
 if (millis() > svr_update_lasttime + svr_update) {
  epr = 0 ;
   startEeprom = true;
   Serial.println("svr update");
    svr_update = 1800000;
      svr_update_lasttime = millis(); 
  }
  break;
  case 9:   // --------------------- DISCONNECTED ----------------------
  svr_update = 5000;
  break;
  case 10:   // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS ----------------------
  svr_update = 5000;
  break;
 }
 
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // conect to wifi
{ 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin(); 
 for (int x = 10; x > 0; x--) 
 {
  if (x == 1){
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ; 
  }
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {  
   return; // break;              
  }
  else               
  {
   yield();
   delay(500);  
   Serial.print(".");        
             
  }
  
 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("not connected");
 }
 }
}

6x16+2xDht+Ntc
"nie testowane"
Tego kodu nie testowałem, ale to kwestia czasu :)

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h> 
#include <ShiftRegister74HC595.h>  //https://github.com/Simsso/ShiftRegister74HC595
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
// create shift register object (number of shift registers, data pin 14 on 74595, clock pin 11 on 74595, latch pin 12 on 74595)
ShiftRegister74HC595 sr (2, 15, 16, 0); 
#include <math.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define DHTPIN_in 3  
#define DHTPIN_out 1 
#define DHTTYPE DHT22 

#define DRD_TIMEOUT 30 // Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);

bool eep = LOW;     //       ---------------- Eeprom ------------------
bool startEeprom = true; //       ---------------- Eeprom ------------------
int epr = 0;       //       ----------- Eepron read loops ------------
int s;          //       ---------------- Status ------------------
unsigned long svr_update = 1800000; //mean time between update 30 minutes
unsigned long svr_update_lasttime;  //last time update
unsigned long wifi_checkDelay = 60000; // wifi reconect delay
unsigned long wifimilis;
#define BEGIN_PIN 100

// Setup a DHT instance
DHT dht_in(DHTPIN_in, DHTTYPE);
DHT dht_out(DHTPIN_out, DHTTYPE);

// Setup a oneWire instance
//OneWire oneWire(01); // GPIO 01

// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
//DallasTemperature sensors(&oneWire);

unsigned int Rs = 100000;
double Vcc = 3.3;

#define BTN_COUNT 16

WiFiClient client;
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1 
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout      = 120; // seconds to run for wifi config

void saveConfigCallback () {         //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
 //defaults to 8%
 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla 595")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { // 10k Ntc Adc to Gnd and 100k Resistor Adc to +3,3v
  
   int val = 0;
   for(int i = 0; i < 10; i++) {
   val += analogRead(A0);
   delay(1);
   }
   val = val / 10;
   double V_NTC = (double)val / 1023;
   double R_NTC = (Rs * V_NTC) / (Vcc - V_NTC);
   R_NTC = log(R_NTC);
   double t = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * R_NTC * R_NTC ))* R_NTC );
   t = t - 273.15;
   
      Eeprom_save() ;  //    ------------------------------Eepron save callback -----------------------------
               //    ---- this happens every few seconds

  
   return t; 
}
// DHT22 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

 switch(channelNumber) {
  case 17: {
  *temp = dht_in.readTemperature();
  *humidity = dht_in.readHumidity();

  Serial.print("DHT Temp wew : ");
  Serial.print(*temp);
  Serial.print("  Wilgotność wew : ");
  Serial.println(*humidity);

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
    }
  break;  
  } //end case 1
 
  case 18: {   
  *temp = dht_out.readTemperature();
  *humidity = dht_out.readHumidity();

  Serial.print("DHT Temp zew : ");
  Serial.print(*temp);
  Serial.print("  Wilgotność zew : ");
  Serial.println(*humidity);
  Serial.println("*******************");

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
  break;
  }  
 }
}
typedef struct { //------------------------------------------- BTN ----------------------------------------------------
 int pin;
 int relay_pin;
 int channel;
 char last_val;
 int ms;
 unsigned long last_time;
 bool mem;
} _btn_t;

_btn_t btn[BTN_COUNT];

void supla_timer() {
 char v;
 unsigned long now = millis();
 {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    v = digitalRead(btn[a].pin);
    if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
      btn[a].last_val = v;
      btn[a].last_time = now;
      if (v==0)
       {
       if ( btn[a].ms > 0 ) {
           SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
           Serial.println(" monostable");
         } else {
         if ( (btn[a].mem) == 1 ) {  //  ----------------- == 1 if channel is false... == 0 if channel is true -----------------------
         SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
         Serial.print("BTN Switsh off relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         } else {
         SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
         Serial.print("BTN Switsh on relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         }    
       }
       }}
   }
  }
  
}
void supla_btn_init() {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
    btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
    btn[a].last_time = millis();
  }
}
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
  
   if (channelNumber == 0){
    if (btn[0].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 1){
    if (btn[1].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 2){
    if (btn[2].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 3){
    if (btn[3].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 4){
    if (btn[4].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 5){
    if (btn[5].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 6){
    if (btn[6].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 7){
    if (btn[7].mem ==0) return 0;   
    else return 1;   
   }
   if (channelNumber == 8){
    if (btn[8].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 9){
    if (btn[9].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 10){
    if (btn[10].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 11){
    if (btn[11].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 12){
    if (btn[12].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 13){
    if (btn[13].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 14){
    if (btn[14].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 15){
    if (btn[15].mem ==0) return 0;   
    else return 1;   
   }
  
}
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) { //------------------------------------------------ Virtual ----------------------------
 
   if (channelNumber == 0){
    btn[0].mem =val;
    sr.set(0, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 1){
    btn[1].mem =val;
    sr.set(1, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 2){
    btn[2].mem =val;
    sr.set(2, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 3){
    btn[3].mem =val;
    sr.set(3, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 4){
    btn[4].mem =val;
    sr.set(4, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 5){
    btn[5].mem =val;
    sr.set(5, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 6){
    btn[6].mem =val;
    sr.set(6, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 7){
    btn[7].mem =val;
    sr.set(7, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 8){
    btn[8].mem =val;
    sr.set(8, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 9){
    btn[9].mem =val;
    sr.set(9, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 10){
    btn[10].mem =val;
    sr.set(10, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 11){
    btn[11].mem =val;
    sr.set(11, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 12){
    btn[12].mem =val;
    sr.set(12, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 13){
    btn[13].mem =val;
    sr.set(13, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 14){
    btn[14].mem =val;
    sr.set(14, val); // set single pin 
   }
   if (channelNumber == 15){
    btn[15].mem =val;
    sr.set(15, val); // set single pin 
   }
   
 return;
  
 
 
}
void Eeprom_save() {         //----------EEPROM write ---------------------- EEprom
  if (startEeprom == true){       // ----- don't change memorized state until connected and restored all the channels

   return;
   }            
   for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++) { // ---check relay except it have delay (staircase)
     if ( btn[i].ms > 0 ) {
           continue;
     } else {
    eep = (btn[i].mem);          // --- read relay state
    if (eep != EEPROM.read(i)){      // --- compare relay state with memorized state
     EEPROM.write(i,eep);         // --- if different write memory
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(i);
     Serial.print(" write.");
     Serial.println((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[i].channel));
     EEPROM.commit();
    }
   }
  }
}
void Eepron_read() {         //----------EEPROM read ---------------------- EEprom
                
  // for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){   // ---check relay except der have delay (staircase)
   //if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
        //   continue;
    // } else {
    eep = EEPROM.read(epr);        // ---read relay state
    
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(epr);
     Serial.print(" read.");
     Serial.println((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[epr].channel));
    
    if (eep == HIGH){          // --- if 1 send relay on
     SuplaDevice.relayOn(epr, 0);    // --- only one channel in each pass
     }
    
  if (epr == (BTN_COUNT-1)) {
   startEeprom = false;        // --- once finished we do not need more
   }   
}
void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 // Init DHT library 
 dht_in.begin();
 dht_out.begin(); 
  
 EEPROM.begin(512);

  if (drd.detectDoubleReset()) {
  Serial.println("Double Reset Detected");
  ondemandwifiCallback ();
 } else {
  Serial.println("No Double Reset Detected");
 }
 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 } 
 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    //json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1]};
  
  
     
 SuplaDevice.addRelay(101, false);  
 SuplaDevice.addRelay(102, false); 
 SuplaDevice.addRelay(103, false); 
 SuplaDevice.addRelay(104, false);  
 SuplaDevice.addRelay(105, false); 
 SuplaDevice.addRelay(106, false); 
 SuplaDevice.addRelay(107, false);  
 SuplaDevice.addRelay(108, false);
 SuplaDevice.addRelay(109, false);  
 SuplaDevice.addRelay(110, false); 
 SuplaDevice.addRelay(111, false); 
 SuplaDevice.addRelay(112, false);  
 SuplaDevice.addRelay(113, false); 
 SuplaDevice.addRelay(114, false); 
 SuplaDevice.addRelay(115, false);  
 SuplaDevice.addRelay(116, false); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();// CHANNEL16 - Thermometer DS18B20
 SuplaDevice.addDHT22();       // CHANNEL17 - Thermometer DHT22
 SuplaDevice.addDHT22();       // CHANNEL18 - Thermometer DHT22

 memset(btn, 0, sizeof(btn));
 btn[0].pin =5;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[0].relay_pin =101; // pin gpio Relay
 btn[0].channel =0;   // channel
 btn[0].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[0].mem =0;
 btn[1].pin =4;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[1].relay_pin =102; // pin gpio Relay
 btn[1].channel =1;   // channel
 btn[1].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[1].mem =0;
 btn[2].pin =2;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[2].relay_pin =103; // pin gpio Relay
 btn[2].channel =2;   // channel
 btn[2].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[2].mem =0;
 btn[3].pin =14;     // pin gpio buton 0 = no buton 
 btn[3].relay_pin =104; // pin gpio Relay
 btn[3].channel =3;   // channel
 btn[3].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[3].mem =0;
 btn[4].pin =12;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[4].relay_pin =105; // pin gpio Relay
 btn[4].channel =4;   // channel
 btn[4].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[4].mem =0;
 btn[5].pin =13;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[5].relay_pin =106; // pin gpio Relay
 btn[5].channel =5;   // channel
 btn[5].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[5].mem =0;
 btn[6].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[6].relay_pin =107;  // pin gpio Relay
 btn[6].channel =6;   // channel
 btn[6].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[6].mem =0;
 btn[7].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[7].relay_pin =108; // pin gpio Relay
 btn[7].channel =7;   // channel
 btn[7].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[7].mem =0;
 btn[8].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[8].relay_pin =109; // pin gpio Relay
 btn[8].channel =8;   // channel
 btn[8].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[8].mem =0;
 btn[9].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[9].relay_pin =110; // pin gpio Relay
 btn[9].channel =9;   // channel
 btn[9].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[9].mem =0;
 btn[10].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[10].relay_pin =111; // pin gpio Relay
 btn[10].channel =10;   // channel
 btn[10].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[10].mem =0;
 btn[11].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton 
 btn[11].relay_pin =112; // pin gpio Relay
 btn[11].channel =11;   // channel
 btn[11].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[11].mem =0;
 btn[12].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[12].relay_pin =113; // pin gpio Relay
 btn[12].channel =12;   // channel
 btn[12].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[12].mem =0;
 btn[13].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[13].relay_pin =114; // pin gpio Relay
 btn[13].channel =13;   // channel
 btn[13].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[13].mem =0;
 btn[14].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[14].relay_pin =115;  // pin gpio Relay
 btn[14].channel =14;   // channel
 btn[14].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[14].mem =0;
 btn[15].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[15].relay_pin =116; // pin gpio Relay
 btn[15].channel =15;   // channel
 btn[15].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[15].mem =0;
 supla_btn_init();

 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);// Set temperature/humidity callback
 SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);  //      ------Send Value to server -------
 SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);  //    ------- Read Value from server  -------
 SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);  //  ----------------------------- Status -----------------------------
 SuplaDevice.setName("Supla 6x16+2xDht+Ntc");

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
// read_initial_relay_state();
  for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){   // ---check relay except der have delay (staircase)
   if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
           continue;
     } else {
    eep = EEPROM.read(i);        // ---read relay state
    
     Serial.print("Recover.");
     Serial.print(i);
     Serial.print(" read.");
     Serial.println((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[i].channel));
    
    // if (eep == HIGH){          // --- if 1 send relay on
     sr.set(btn[i].channel, eep); // set single pin 
     //SuplaDevice.relayOn(epr, 0);    // --- only one channel in each pass
     // }
     }
  }     
}

void loop() {

 // Call the double reset detector loop method every so often,
 // so that it can recognise when the timeout expires.
 // You can also call drd.stop() when you wish to no longer
 // consider the next reset as a double reset.
 drd.loop();

 
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  //end save
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
  } 
 
 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 switch (s) {  //  ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
 case 17:   // -----   STATUS_REGISTERED_AND_READY
 if (epr<BTN_COUNT){
 Serial.print("Eepron_read...");
 Serial.println(epr);
  Eepron_read() ;        // ------------------------------- Eeprom read callback -------------------------------
  epr = epr+1;          // -------- 1 loop for each output 8 in total ----------
  
 }
 if (millis() > svr_update_lasttime + svr_update) {
  epr = 0 ;
   startEeprom = true;
   Serial.println("svr update");
    svr_update = 1800000;
      svr_update_lasttime = millis(); 
  }
  break;
  case 9:   // --------------------- DISCONNECTED ----------------------
  svr_update = 5000;
  break;
  case 10:   // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS ----------------------
  svr_update = 5000;
  break;
 }
 
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // conect to wifi
{ 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin(); 
 for (int x = 10; x > 0; x--) 
 {
  if (x == 1){
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ; 
  }
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {  
   return; // break;              
  }
  else               
  {
   yield();
   delay(500);  
   Serial.print(".");        
             
  }
  
 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("not connected");
 }
 }
}
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 445
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

pn lis 26, 2018 1:33 pm

tutaj jeszcze podpowiedz jak przerobić standardowe płytki z przekaźnikami sterowanych stanem niskim
download/file.php?id=3479
Maniek913
Posty: 241
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

pn lis 26, 2018 6:49 pm

Załącznika o przeróbce już nie ma , Możesz jeszcze podlinkować schemat podłączenia dwóch rejestrów aby uzyskać 16 wyjść?
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”