WS2812b + Wemos D1

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
LWww
Posty: 10
Rejestracja: ndz mar 17, 2019 4:49 pm

ndz mar 17, 2019 5:10 pm

Hej.
W zwiazku, ze nie znalazlem nigdzie kodu do diod WS2812b by sterowac nimi przy uzyciu Wemos D1 i NodeMCU, przy pomocy kodu Komar000 i niewielu zmianach udalo mi sie zmusic to polaczenie do dzialania.
Kolejny etap to dodanie obslugi konfiguracji z poziomu AP Wemosa identycznie jak w przy innych modulach.
Moze ktos z was bylby zainteresowany i mial chwile wolnego by wprowadzic odpowiednie zmiany?
*przy konfiguracji pomocnym bylaby opcja podania ilosci diod

Pozdr

Kod wklejam bo nie moge dodac pliku.

Kod: Zaznacz cały


/**
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
* Edited by L.Wika
* 
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
*/

#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <FastLED.h>

#define PIN D5
#define LICZBADIOD 120 //zmienic na ilosc diod ktora posiadamy, nie wymagane jesli mamy mniej niz 120 diod

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(LICZBADIOD, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
WiFiClient client;

const char* ssid   = "nazwa_wifi"; //(edytowac!)
const char* password = "haslo_wifi"; //(edytowac!)

unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 0;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;

int _rr = 0;
int _rg = 0;
int _rb = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int k = 0;
int l = 0;
int jj = 0;

void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red_r, unsigned char *green_r, unsigned char *blue_r, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
 *brightness = _brightness;
 *color_brightness= _color_brightness;
 *red_r = _red;
 *green_r = _green;
 *blue_r = _blue;
}

void set_rgbw() {
 _rr = map(_color_brightness, 0, 100, 0, 7);
 pixels.setBrightness(10);
}

void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red_r, unsigned char green_r, unsigned char blue_r, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
  Serial.println("brightness");
  Serial.println(brightness);
  _brightness = brightness;
  Serial.println("color_brightness");
  Serial.println(color_brightness);
  _color_brightness= color_brightness;
  Serial.println("red");
  Serial.println(red_r);
  _red = red_r;
  Serial.println("green");
  Serial.println(green_r);
  _green = green_r;
  Serial.println("blue");
  Serial.println(blue_r);
  _blue = blue_r; 
  
  set_rgbw(); 

}

void setup() {
 pixels.begin();
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 set_rgbw();
 SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {pobierz_nowy_guid_i_wpisz_tu}; //(edytowac!)
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x02, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x09};

 SuplaDevice.addRgbController(); 
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "nazwa_serwera", // SUPLA server address (edytowac!)
          nazwa_lokaliacji,        // Location ID (edytowac!)
          "haslo"); // Location Password (edytowac!)
}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();

  delay(10);

  for(int i=0; i<LICZBADIOD; i++)
   {
   pixels.setBrightness(_color_brightness*2);
   pixels.setPixelColor(i, _red, _green, _blue);
   }
 
  
  pixels.show();

}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    //Serial.print("\nlocalIP: ");
    //Serial.println(WiFi.localIP());
    //Serial.print("subnetMask: ");
    //Serial.println(WiFi.subnetMask());
    //Serial.print("gatewayIP: ");
    //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     return cb;
}

void showStrip() {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H 
  // NeoPixel
  pixels.show();
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // FastLED
  FastLED.show();
 #endif
}

void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H 
  // NeoPixel
  pixels.setPixelColor(Pixel, pixels.Color(red, green, blue));
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H 
  // FastLED
  leds[Pixel].r = red;
  leds[Pixel].g = green;
  leds[Pixel].b = blue;
 #endif
}

void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
 for(int i = 0; i < LICZBADIOD; i++ ) {
  setPixel(i, red, green, blue); 
 }
 showStrip();
}

ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”