Linki bezpośrednie sterowane gestami

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
elmaya
Posty: 813
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz kwie 07, 2019 6:15 pm

Witajcie.

Dotychczas moje projekty / kompilacje były dostępne tylko w anglojęzycznej części forum, gdyż nie znam języka polskiego. Jednak z pomocą translatora oraz uprzejmości kolegi z polski (@edm pomaga w tłumaczeniu), postaram się stopniowo przetłumaczyć wszystkie swoje projekty. Także w miarę możliwości, nowe projekty również będę publikował w polskiej wersji. W przypadku pytań, postaram się udzielić odpowiedzi, lecz proszę o wyrozumiałość. Translator różnie tłumaczy, a i kolega pewnie nie zawsze od razu będzie miał czas.

Tym razem firmware umożliwiające obsługę linków bezpośrednich za pomocą gestów.

- OLED wielkość 0,96 cala I2C
- 1 kanał do wyświetlania temperatury na OLED
- 1 kanał do wyświetlania temperatury i wilgotności na OLED
- Czujnik rozpoznawania gestów PAJ7620
- 6 kanałów, 12 linków (włączenie / wyłączenie)
- Przesuń w lewo lub w prawo i wybierz kanał
- Ruch w górę, wysyła link 1-6 (góra)
- Ruch w dół, wysyła link 1-6 (dół)
- Tryb konfiguracji WiFi, D3 (Gpio 0) 5 sekund

SCL = D1 (Gpio 5)
SDA = D2 (Gpio 4)

Schemat połączeń
Obrazek

Przykładowe wideo demonstrujące działanie https://www.youtube.com/watch?v=QPtxDJU ... e=youtu.be

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <Wire.h>
#include "paj7620.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>   //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h>   //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>   //for LED status
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
Ticker ticker;

const char* host = "org";
const int httpsPort = 443;
const char* fingerprint = "CF 05 98 89 CA FF 8E D8 5E 5C E0 C2 E4 F7 E6 C3 C7 50 DD 5C";
char Supla_server[20];
char linkn_1[11];
char D_Link_1[60];
char D_Link_2[60];
char linkn_2[11];
char D_Link_3[50];
char D_Link_4[60];
char linkn_3[11];
char D_Link_5[60];
char D_Link_6[60];
char linkn_4[11];
char D_Link_7[60];
char D_Link_8[60];
char linkn_5[11];
char D_Link_9[60];
char D_Link_10[60];
char linkn_6[11];
char D_Link_11[60];
char D_Link_12[60];
char Link_T[60];
char Link_T_H[60];
byte mac[6];
String url = "/direct";
bool shouldSaveConfig = false;
bool shouldSendLink = false;
bool initialConfig = false;
#define onboard_led 2 //D4 
#define Config_PIN 0 //D3   // triger config
#define GES_REACTION_TIME  300    // You can adjust the reaction time according to the actual circumstance.
#define GES_ENTRY_TIME   200    // When you want to recognize the Forward/Backward gestures, your gestures' reaction time must less than GES_ENTRY_TIME(0.8s). 
#define GES_QUIT_TIME   200
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET   -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
int Temp_mtbs = 60000;        //Temperature update interval 60 seconds
unsigned long Temp_lasttime; 
int TempDisp = 1;
double Temp = 0.0;
double Temp2 = 0.0;
int Humi = 0;
int TempDisp_mtbs = 3500;        //Temperature display interval 3.5 seconds
unsigned long TempDisp_lasttime; 
int isr_flag = 0;
int LinkN = 1;
int C_W_state = HIGH;      
int last_C_W_state = HIGH;    
unsigned long time_last_C_W_change = 0;  
long C_W_delay = 5000;        // config delay 5 seconds ------------ opóźnienie konfiguracji 5 sekund
int timeout      = 120; // seconds to run for

void tick(){
 //toggle state
 int state = digitalRead(onboard_led); // get the current state of D4 pin
 digitalWrite(onboard_led, !state);   // set pin to the opposite state
}
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);
     display.clearDisplay();
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);     
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println("wifi config connect"); 
     display.setCursor(0,24);
     display.println(" to wifi hotspot"); 
     display.setCursor(0,32);
     display.println(""); 
     display.setCursor(0,44);
     display.println(" GestureLink12t"); 
     display.display();
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 20);
 WiFiManagerParameter custom_linkn_1("linkn_1", "location 1", linkn_1, 11);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Link 1", "D Link 1 UP", D_Link_1, 60);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_2("Link 2", "D Link 1 DOWN", D_Link_2, 60);
 WiFiManagerParameter custom_linkn_2("linkn_2", "location 2", linkn_2, 11);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_3("Link 3", "D Link 2 UP", D_Link_3, 60);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_4("Link 4", "D Link 2 DOWN", D_Link_4, 60);
 WiFiManagerParameter custom_linkn_3("linkn_3", "location 3", linkn_3, 11);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_5("Link 5", "D Link 3 UP", D_Link_5, 60);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_6("Link 6", "D Link 3 DOWN", D_Link_6, 60);
 WiFiManagerParameter custom_linkn_4("linkn_4", "location 4", linkn_4, 11);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_7("Link 7", "D Link 4 UP", D_Link_7, 60);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_8("Link 8", "D Link 4 DOWN", D_Link_8, 60);
 WiFiManagerParameter custom_linkn_5("linkn_5", "location 5", linkn_5, 11);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_9("Link 9", "D Link 5 UP", D_Link_9, 60);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_10("Link 10", "D Link 5 DOWN", D_Link_10, 60);
 WiFiManagerParameter custom_linkn_6("linkn_6", "location 6", linkn_6, 11);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_11("Link 11", "D Link 6 UP", D_Link_11, 60);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_12("Link 12", "D Link 6 DOWN", D_Link_12, 60);
 WiFiManagerParameter custom_Link_T("Link T", "Direct Link T", Link_T, 60);
 WiFiManagerParameter custom_Link_T_H("Link T H", "Direct Link T+H", Link_T_H, 60);

 WiFiManager wifiManager;

 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_linkn_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_2);
 wifiManager.addParameter(&custom_linkn_2);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_3);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_4);
 wifiManager.addParameter(&custom_linkn_3);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_5);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_6);
 wifiManager.addParameter(&custom_linkn_4);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_7);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_8);
 wifiManager.addParameter(&custom_linkn_5);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_9);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_10);
 wifiManager.addParameter(&custom_linkn_6);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_11);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_12);
 wifiManager.addParameter(&custom_Link_T);
 wifiManager.addParameter(&custom_Link_T_H);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality(10);

  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("GestureLink12t")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(linkn_1, custom_linkn_1.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
  strcpy(D_Link_2, custom_D_Link_2.getValue());
  strcpy(linkn_2, custom_linkn_2.getValue());
  strcpy(D_Link_3, custom_D_Link_3.getValue());
  strcpy(D_Link_4, custom_D_Link_4.getValue());
  strcpy(linkn_3, custom_linkn_3.getValue());
  strcpy(D_Link_5, custom_D_Link_5.getValue());
  strcpy(D_Link_6, custom_D_Link_6.getValue());
  strcpy(linkn_4, custom_linkn_4.getValue());
  strcpy(D_Link_7, custom_D_Link_7.getValue());
  strcpy(D_Link_8, custom_D_Link_8.getValue()); 
  strcpy(linkn_5, custom_linkn_5.getValue());
  strcpy(D_Link_9, custom_D_Link_9.getValue());
  strcpy(D_Link_10, custom_D_Link_10.getValue());
  strcpy(linkn_6, custom_linkn_6.getValue());
  strcpy(D_Link_11, custom_D_Link_11.getValue());
  strcpy(D_Link_12, custom_D_Link_12.getValue()); 
  strcpy(Link_T, custom_Link_T.getValue()); 
  strcpy(Link_T_H, custom_Link_T_H.getValue());
}

void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
 
 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);

 pinMode(Config_PIN, INPUT);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);
 
 ticker.attach(0.8, tick);
  
 uint8_t error = 0;
 error = paj7620Init();   // initialize Paj7620 registers
 if (error) 
 {
  Serial.print("paj7620 INIT ERROR,CODE:");
  Serial.println(error);
 }
 
 // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C, false)) { 
  Serial.println("SSD1306 allocation failed");
  for(;;); // Don't proceed, loop forever
 }
 // Clear the buffer
 display.clearDisplay();
 display.setFont();       //Fuente por defecto -si no la hemos cambiado no es necesario seleccionarla
  
 if (WiFi.SSID()==""){  
  initialConfig = true;
 }
 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 display.setTextColor(1,0);
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,16);
 display.println("mounting FS...");
 display.display();
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(linkn_1, json["linkn_1"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
     strcpy(D_Link_2, json["D_Link_2"]);
     strcpy(linkn_2, json["linkn_2"]);
     strcpy(D_Link_3, json["D_Link_3"]);
     strcpy(D_Link_4, json["D_Link_4"]);
     strcpy(linkn_3, json["linkn_3"]);
     strcpy(D_Link_5, json["D_Link_5"]);
     strcpy(D_Link_6, json["D_Link_6"]);
     strcpy(linkn_4, json["linkn_4"]);
     strcpy(D_Link_7, json["D_Link_7"]);
     strcpy(D_Link_8, json["D_Link_8"]);
     strcpy(linkn_5, json["linkn_5"]);
     strcpy(D_Link_9, json["D_Link_9"]);
     strcpy(D_Link_10, json["D_Link_10"]);
     strcpy(linkn_6, json["linkn_6"]);
     strcpy(D_Link_11, json["D_Link_11"]);
     strcpy(D_Link_12, json["D_Link_12"]);
     strcpy(Link_T, json["Link_T"]);
     strcpy(Link_T_H, json["Link_T_H"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,16);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println("failed to load config");
     display.display();     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,16);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println("failed to mount FS");
     display.display();   
 } 
 host = Supla_server;
 WiFi.mode(WIFI_STA); 
 Serial.println (linkn_1);
 disp1(); 

}

void loop() { 

 if (initialConfig) {
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }

 yield(); 
 
  int C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{  
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }
  
  if (millis() > Temp_lasttime + Temp_mtbs) {  //-------------Temp_lasttime--------------------

   update_temp();
     
  Temp_lasttime = millis();
 }
 if (millis() > TempDisp_lasttime + TempDisp_mtbs) {  //-------------Temp_lasttime--------------------

   Disp_temp();
     
  TempDisp_lasttime = millis();
 }
  
  uint8_t data = 0, data1 = 0, error;
 
 error = paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);    // Read Bank_0_Reg_0x43/0x44 for gesture result.
 if (!error) 
 {
  switch (data)          // When different gestures be detected, the variable 'data' will be set to different values by paj7620ReadReg(0x43, 1, &data).
  {
   case GES_RIGHT_FLAG:
    delay(GES_ENTRY_TIME);
    paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
    if(data == GES_FORWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Forward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else if(data == GES_BACKWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Backward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else
    {
     Serial.print("RIGHT ");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.println("  >>>>>>>>>>>>>>"); 
     display.display();
     TempDisp_lasttime = millis();
    if (LinkN < 7) {
     LinkN = LinkN +1;
    }
    if (LinkN == 7) {
     LinkN = 1;
    }
    if (LinkN == 1){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_1); 
     disp1(); 
    }
    if (LinkN == 2){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_2);
     disp2();  
    }
    if (LinkN == 3){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_3);
     disp3();  
    }
    if (LinkN == 4){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_4);
     disp4();  
    }
    if (LinkN == 5){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_5);
     disp5();  
    }
    if (LinkN == 6){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_6);
     disp6();  
    }
    }
    yield();      
    break;
   case GES_LEFT_FLAG: 
    delay(GES_ENTRY_TIME);
    paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
    if(data == GES_FORWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Forward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else if(data == GES_BACKWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Backward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else
    {
     Serial.print("LEFT ");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.println("  <<<<<<<<<<<<<<"); 
     display.display();
     TempDisp_lasttime = millis();
    if (LinkN > 0) {
     LinkN = LinkN -1;
    }
    if (LinkN == 0) {
     LinkN = 6;
    }
    if (LinkN == 1){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_1); 
     disp1(); 
    }
    if (LinkN == 2){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_2); 
     disp2(); 
    }
    if (LinkN == 3){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_3); 
     disp3(); 
    }
    if (LinkN == 4){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_4); 
     disp4(); 
    }
    if (LinkN == 5){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_5);
     disp5();  
    }
    if (LinkN == 6){
     Serial.println(LinkN);
     Serial.println (linkn_6);
     disp6();  
    }
    } 
    yield();     
    break;
   case GES_UP_FLAG:
    delay(GES_ENTRY_TIME);
    paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
    if(data == GES_FORWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Forward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else if(data == GES_BACKWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Backward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else
    {
     Serial.println("UP");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.println("  ^^^^^^^^^^^^^^"); 
     display.display();
     TempDisp_lasttime = millis();
    if (LinkN == 1){
    Serial.println("send Link 1 "); 
    url = D_Link_1;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 2){
    Serial.println("send Link 3 ");
    url = D_Link_3;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 3){
    Serial.println("send Link 5 ");
    url = D_Link_5;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 4){
    Serial.println("send Link 7 ");
    url = D_Link_7;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 5){
    Serial.println("send Link 9 ");
    url = D_Link_9;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 6){
    Serial.println("send Link 11 ");
    url = D_Link_11;
    direct_Link() ; 
    }
    }
    yield();      
    break;
   case GES_DOWN_FLAG:
    delay(GES_ENTRY_TIME);
    paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
    if(data == GES_FORWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Forward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else if(data == GES_BACKWARD_FLAG) 
    {
     Serial.println("Backward");
     delay(GES_QUIT_TIME);
    }
    else
    {
     Serial.println("DOWN");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.println("  vvvvvvvvvvvvvv");  
     display.display();
     TempDisp_lasttime = millis();
    if (LinkN == 1){
    Serial.println("send Link 2 ");
    url = D_Link_2;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 2){
    Serial.println("send Link 4 ");
    url = D_Link_4;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 3){
    Serial.println("send Link 6 ");
    url = D_Link_6;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 4){
    Serial.println("send Link 8 ");
    url = D_Link_8;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 5){
    Serial.println("send Link 10 ");
    url = D_Link_10;
    direct_Link() ; 
    }
    if (LinkN == 6){
    Serial.println("send Link 12 ");
    url = D_Link_12;
    direct_Link() ; 
    }
    }
    yield();      
    break;
   case GES_FORWARD_FLAG:
    Serial.println("Forward");
    delay(GES_QUIT_TIME);
    yield(); 
    break;
   case GES_BACKWARD_FLAG:   
    Serial.println("Backward");
    delay(GES_QUIT_TIME);
    yield(); 
    break;
   case GES_CLOCKWISE_FLAG:
    Serial.println("Clockwise");  
    break;
   case GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG:
    Serial.println("anti-clockwise");
    break; 
    default:
    paj7620ReadReg(0x44, 1, &data1);
    if (data1 == GES_WAVE_FLAG) 
    {
     Serial.println("wave");
    }
    break;
  }
 }
 delay(100);
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,16);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println("  saving config"); 
     display.display();  
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["linkn_1"] = linkn_1;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  json["D_Link_2"] = D_Link_2;
  json["linkn_2"] = linkn_2;
  json["D_Link_3"] = D_Link_3;
  json["D_Link_4"] = D_Link_4;
  json["linkn_3"] = linkn_3;
  json["D_Link_5"] = D_Link_5;
  json["D_Link_6"] = D_Link_6;
  json["linkn_4"] = linkn_4;
  json["D_Link_7"] = D_Link_7;
  json["D_Link_8"] = D_Link_8;
  json["linkn_5"] = linkn_5;
  json["D_Link_9"] = D_Link_9;
  json["D_Link_10"] = D_Link_10;
  json["linkn_6"] = linkn_6;
  json["D_Link_11"] = D_Link_11;
  json["D_Link_12"] = D_Link_12;
  json["Link_T"] = Link_T;
  json["Link_T_H"] = Link_T_H;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,16);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println("  config saved"); 
     display.display();  
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000); 
  }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
  {
  ticker.attach(0.8, tick);
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,16);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println(" conecting wifi"); 
     display.display();  
  WiFi_up();
  }
}

void WiFi_up() 
{
 WiFi.begin(); 
 for (int x = 60; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }
 }
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  ticker.detach();
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,16);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println("  WIFI Connected"); 
     display.display();
    update_temp();
    Disp_temp();  
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  Serial.println("");
  Serial.println("Connected");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.print(WiFi.subnetMask());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("(RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("connection failed");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,16);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,16);
     display.println(" connection failed"); 
     display.display();  
 }
}
void direct_Link() {
 
 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to "); 
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.println(" connection failed"); 
     display.display();
     TempDisp_lasttime = millis(); 
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 if (line.indexOf("true") >0) {
  display.invertDisplay(true);
  delay(300);
  display.invertDisplay(false); 
  Serial.println("successfull!");
  Disp_temp();  
 } else {
  Serial.println("failed");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.println("   failed!"); 
     display.display(); 
     TempDisp_lasttime = millis();
 }
 Serial.println("reply was:");
 Serial.println("==========");
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");
 Serial.println("closing connection");
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display();    
 }
void Temp_Hum_D_Link() {

 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 Serial.println("reply was:");
 Serial.println("==========");
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");
 DynamicJsonBuffer jsonBuffer(200);
  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);

 if (!root.success()) {
  Serial.println("parseObject() failed");
  return;
 }
 Humi = root["humidity"];
 Temp2 = root["temperature"];
 
 Serial.print("temperature ");
 Serial.println(Temp2, 2);
 Serial.print("humidity ");
 Serial.println(Humi);
 Serial.println("closing connection");
}
void Temp_D_Link() {

 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 Serial.println("reply was:");
 Serial.println("==========");
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");
 DynamicJsonBuffer jsonBuffer(200);
  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);

 if (!root.success()) {
  Serial.println("parseObject() failed");
  return;
 }
 Temp = root["temperature"];
 
 Serial.print("temperature ");
 Serial.println(Temp, 2);
 Serial.println("closing connection");
}
void disp1(){
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,0);
 display.setTextSize(2);
 display.print("     ");
 display.display();
 display.setCursor(0,0);
 display.print(linkn_1);
 display.setTextSize(3);
 display.setTextColor(0,1);   //Color invertido
 display.setCursor(0,32);
 display.print("1");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(20,32);
 display.print("2");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(40,32);
 display.print("3");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(60,32);
 display.print("4");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(80,32);
 display.print("5");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(100,32);
 display.print("6");
 display.display(); 
}
void disp2(){
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,0);
 display.setTextSize(2);
 display.print("     ");
 display.display();
 display.setCursor(0,0);
 display.print(linkn_2);
 display.setTextSize(3);
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,32);
 display.print("1");
 display.setTextColor(0,1);   //Color invertido
 display.setCursor(20,32);
 display.print("2");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(40,32);
 display.print("3");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(60,32);
 display.print("4");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(80,32);
 display.print("5");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(100,32);
 display.print("6");
 display.display(); 
}
void disp3(){
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,0);
 display.setTextSize(2);
 display.print("     ");
 display.display();
 display.setCursor(0,0);
 display.print(linkn_3);
 display.setTextSize(3);
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,32);
 display.print("1");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(20,32);
 display.print("2");
 display.setTextColor(0,1);   //Color invertido
 display.setCursor(40,32);
 display.print("3");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(60,32);
 display.print("4");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(80,32);
 display.print("5");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(100,32);
 display.print("6");
 display.display(); 
}
void disp4(){
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,0);
 display.setTextSize(2);
 display.print("     ");
 display.display();
 display.setCursor(0,0);
 display.print(linkn_4);
 display.setTextSize(3);
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,32);
 display.print("1");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(20,32);
 display.print("2");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(40,32);
 display.print("3");
 display.setTextColor(0,1);   //Color invertido
 display.setCursor(60,32);
 display.print("4");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(80,32);
 display.print("5");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(100,32);
 display.print("6");
 display.display(); 
}
void disp5(){
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,0);
 display.setTextSize(2);
 display.print("     ");
 display.display();
 display.setCursor(0,0);
 display.print(linkn_5);
 display.setTextSize(3);
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,32);
 display.print("1");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(20,32);
 display.print("2");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(40,32);
 display.print("3");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(60,32);
 display.print("4");
 display.setTextColor(0,1);   //Color invertido
 display.setCursor(80,32);
 display.print("5");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(100,32);
 display.print("6");
 display.display(); 
}
void disp6(){
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,0);
 display.setTextSize(2);
 display.print("     ");
 display.display();
 display.setCursor(0,0);
 display.print(linkn_6);
 display.setTextSize(3);
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(0,32);
 display.print("1");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(20,32);
 display.print("2");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(40,32);
 display.print("3");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(60,32);
 display.print("4");
 display.setTextColor(1,0); 
 display.setCursor(80,32);
 display.print("5");
 display.setTextColor(0,1);   //Color invertido
 display.setCursor(100,32);
 display.print("6");
 display.display(); 
}
void Disp_temp(){
 if (TempDisp == 4){
  TempDisp = 1;
 }
 if (TempDisp == 1){
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.print("Temp.interior ");
     display.print(Temp, 2);
     display.print(" C"); 
     display.display(); 
  
 }
 if (TempDisp == 2){
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.print("Temp.exterior ");
     display.print(Temp2, 2);
     display.print(" C"); 
     display.display(); 
  
  
 }
 if (TempDisp == 3){
     display.setTextColor(1,0);
     display.setTextSize(1);
     display.setCursor(0,24);
     display.println("           ");
     display.display(); 
     display.setCursor(0,24);
     display.print("  Hunidity ");
     display.print(Humi); 
     display.print(" %"); 
     display.display(); 
  
  
 }
 TempDisp = TempDisp + 1;
}
void update_temp(){
   url = Link_T; 
   Temp_D_Link();

   url = Link_T_H; 
   Temp_Hum_D_Link();
}
// TRYB KONFIGURACJI
Aby przełączyć urządzenie w tryb konfiguracji, w tym przypadku przytrzymaj Gpio0 (D3) przez 5 sekund
W trybie konfiguracji urządzenie przechodzi w tryb punktu dostępu (AP).
- Połącz się z WiFi o nazwie „GestureLink12t” z dowolnego komputera, smartphone, bezprzewodowo używając przeglądarki internetowej.
- Otwórz stronę dostępu: http://192.168.4.1
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do WiFi, za pomocą którego urządzenie uzyska dostęp do Internetu.
- Wpisz swój serwer supla (svrXX.supla.org) lub IP dla prywatnego serwera.
- Wprowadź własną nazwę lokalizacji w pola 1-6 (maksymalnie 10 znaków).
- Wprowadź linki bezpośrednie do odpowiedniej lokalizacji.

Parametry wgrywania
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 230400
FLASH SIZE 16Mbit (2MByte)

Obrazek
D_Link_x12_Ges7620_oled_temp2_DOUT_16Mbit.rar
compiled firmware
(456.09 KiB) Pobrany 46 razy
Nie robię tego dla zarobku. Przekazana darowizna pozwoli mi na zakup kolejnych urządzeń, modułów i opracowaniu nowych projektów, którymi będę się dzielił.
cino111
Posty: 710
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

ndz kwie 07, 2019 7:44 pm

elmaya robisz kawał dobrej roboty. Super sprawa.
Czy jest możliwość połączyć linki bezpośrednie z kodem supla?
Potrzebuję DS18B20, relay i link bezpośredni uruchamiany przyciskiem bistabilnym.
Jest taka możliwość?
elmaya
Posty: 813
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz kwie 07, 2019 7:50 pm

Nie wiem
muszę spróbować
Odpowiadam ci za kilka dni

I do not know
I have to try
I answer you in a couple of days
edm
Posty: 153
Rejestracja: pn sty 15, 2018 6:18 pm

ndz kwie 07, 2019 7:53 pm

cino111 pisze:
ndz kwie 07, 2019 7:44 pm
elmaya robisz kawał dobrej roboty. Super sprawa.
Czy jest możliwość połączyć linki bezpośrednie z kodem supla?
Potrzebuję DS18B20, relay i link bezpośredni uruchamiany przyciskiem bistabilnym.
Jest taka możliwość?
Jest kilka wersji firmware linków bezpośrednich, zobacz tutaj czy któraś wersja Ci odpowiada search.php?keywords=&terms=all&author=e ... mit=Szukaj
cino111
Posty: 710
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

ndz kwie 07, 2019 7:57 pm

Super
Dzięki
edm pisze:
ndz kwie 07, 2019 7:53 pm
Jest kilka wersji firmware linków bezpośrednich, zobacz tutaj czy któraś wersja Ci odpowiada search.php?keywords=&terms=all&author=e ... mit=Szukaj
Softy są naprawdę super, ale żaden nie jest połączony z kodem SUPLA, a zastanawiam się ,czy jest to możliwe. Mam jeszcze wolne GPIO w Wemosie, a potrzebuję tylko jeden link bezpośredni do uruchomienia pompy recyrkulacji ciepłej wody. Przycisk mam zamontowany bistabilny.


Np jak do tego kodu dodać link bezpośredni? Może być bez configu, lub w configu tylko dane serwera supla i linki. Resztę można na stałe wpisać w kod.

Kod: Zaznacz cały#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
}
// Include the libraries we need

#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
 
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);// lub tu już wprowadzone

DeviceAddress solar = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 };    // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3 
DeviceAddress na_dworze = { 0x28, 0xFF, 0xEA, 0x16, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xDE };   //Odczytany adres 28FFEA16C21701DE // Setup Supla connection
const char* ssid   = "xxxxxx";
const char* password = "yyyyyy";

WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;


// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
}


// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
     switch(channelNumber)
     {

      case 0:
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempC(solar);
       Serial.println(t);
          break;
      case 1:
     t = sensors.getTempC(na_dworze);
    Serial.print("na_dworze : ");
    Serial.println(t);
          break;
    
      case 2:
     t = WiFi.RSSI();
    Serial.print("RSSI : ");
    Serial.println(t);
          break;
     }
     
  return t; 
}
                 

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 wifi_station_set_hostname("Supla-lazienka"); //nazwa w sieci lokalnej
 WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP

 // Inicjalizacja DS18B20
 sensors.begin();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);

 // zgłosić zapotrzebowanie na moc pasożytniczą
 Serial.print("Zasilanie pasożytnicze jest: ");
 if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
 else Serial.println("OFF");

 // ustaw rozdzielczość na 9 bitów na urządzeniach
 sensors.setResolution(solar, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(na_dworze, TEMPERATURE_PRECISION);


 Serial.print("Rozdzielczość urządzeń: ");
 Serial.print(sensors.getResolution(), DEC);
 Serial.println();

 // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x18,0x10,0x30, 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                0x04,0x12,0x34,0x56,0x78,0x91};
 
 //char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xDB,0x24,0x19,0x4F,0x53,0x66,0xA2,0x9A,0x4D,0x8D,0x07,0xFE,0x09,0x2D,0x39,0x87};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid


 // CHANNEL0 - DHT22
 SuplaDevice.addDHT22();  // GPIO4 - D2
 // CHANNEL0,1,2,3 - DS
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO02 - D4
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //Wifi

 // CHANNEL4,5 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(5);    // grzalka solar D1  
 SuplaDevice.addRelay(12);    // grzejnik lazienka D6 
 SuplaDevice.addRelay(13);    // elektrozawor cieplej wody solar D7 

 SuplaDevice.setName("supla_lazienka");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "192.168.1.108",   // SUPLA server address
          111,    // Location ID 
          "0000");  // Location Password

 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 httpServer.handleClient();

}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }

    Serial.print("\nlocalIP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("gatewayIP: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }


SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
 cb.get_temperature = &get_temperature;

 return cb;
}
elmaya
Posty: 813
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pn kwie 08, 2019 9:00 am

spróbuj tego

Kod: Zaznacz cały


#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
}
// Include the libraries we need

#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
 
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// lub tu już wprowadzone

DeviceAddress solar = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 };    // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3 
DeviceAddress na_dworze = { 0x28, 0xFF, 0xEA, 0x16, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xDE };   //Odczytany adres 28FFEA16C21701DE 

#define Link_1_PIN 14 //D5         bistable switch in Gpio14 (D5) ---- przełącznik bistabilny w Gpio14 (D5)
const char* host2 = "svrXX.supla.org"; // the url of your server or the IP --- adres URL twojego serwera lub IP
String url = "/direct/xx/xxxxxxxxx/toggle";// ----- Direct Link 
const int httpsPort = 443; //       https port modify if necessary
bool last_1 = false;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "xxxxxx";
const char* password = "yyyyyy";

WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;

// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
}


// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
     switch(channelNumber)
     {

      case 0:
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempC(solar);
       Serial.println(t);
          break;
      case 1:
     t = sensors.getTempC(na_dworze);
    Serial.print("na_dworze : ");
    Serial.println(t);
          break;
    
      case 2:
     t = WiFi.RSSI();
    Serial.print("RSSI : ");
    Serial.println(t);
          break;
     }
     
  return t; 
}
                 

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 pinMode(Link_1_PIN, INPUT_PULLUP);
 last_1 = digitalRead(Link_1_PIN);

 wifi_station_set_hostname("Supla-lazienka"); //nazwa w sieci lokalnej
 WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP

 // Inicjalizacja DS18B20
 sensors.begin();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);

 // zgłosić zapotrzebowanie na moc pasożytniczą
 Serial.print("Zasilanie pasożytnicze jest: ");
 if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
 else Serial.println("OFF");

 // ustaw rozdzielczość na 9 bitów na urządzeniach
 sensors.setResolution(solar, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(na_dworze, TEMPERATURE_PRECISION);


 Serial.print("Rozdzielczość urządzeń: ");
 Serial.print(sensors.getResolution(), DEC);
 Serial.println();

 // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x18,0x10,0x30, 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                0x04,0x12,0x34,0x56,0x78,0x91};
 
 //char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xDB,0x24,0x19,0x4F,0x53,0x66,0xA2,0x9A,0x4D,0x8D,0x07,0xFE,0x09,0x2D,0x39,0x87};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid


 // CHANNEL0 - DHT22
 SuplaDevice.addDHT22();  // GPIO4 - D2
 // CHANNEL0,1,2,3 - DS
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO02 - D4
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //Wifi

 // CHANNEL4,5 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(5);    // grzalka solar D1  
 SuplaDevice.addRelay(12);    // grzejnik lazienka D6 
 SuplaDevice.addRelay(13);    // elektrozawor cieplej wody solar D7 

 SuplaDevice.setName("supla_lazienka");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "192.168.1.108",   // SUPLA server address
          111,    // Location ID 
          "0000");  // Location Password

 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 httpServer.handleClient();
 if ( digitalRead(Link_1_PIN) != last_1 ) {
  direct_Link() ;
  last_1 = digitalRead(Link_1_PIN); 
 }
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }

    Serial.print("\nlocalIP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("gatewayIP: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }


SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
 cb.get_temperature = &get_temperature;

 return cb;
}
void direct_Link() {
 
 WiFiClientSecure client2;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host2);
 if (!client2.connect(host2, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed"); 
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client2.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host2 + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client2.connected()) {
  String line = client2.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client2.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 if (line.indexOf("true") >0) {  
  Serial.println("successfull!");
 } else {
  Serial.println("failed"); 
 }
 Serial.println("reply was:");
 Serial.println("==========");
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");
 Serial.println("closing connection");
}
cino111
Posty: 710
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

śr kwie 10, 2019 6:41 am

Bardzo dziękuję. Działa rewelacyjnie :D
edm
Posty: 153
Rejestracja: pn sty 15, 2018 6:18 pm

śr kwie 10, 2019 1:29 pm

cino111 pisze:
śr kwie 10, 2019 6:41 am
Bardzo dziękuję. Działa rewelacyjnie :D
@cino111 jeżeli to nie problem, opisz w wolnej chwili najlepiej w nowym temacie, do czego jest to firmware, z jakich elementów (urządzeń) się składa, jakiś schemat połączeń też by się przydał. Chętnie bym podpatrzył, skorzystał i pewnie inni też.
tomkowski
Posty: 109
Rejestracja: wt paź 09, 2018 7:16 pm
Lokalizacja: Orzesze

śr kwie 10, 2019 2:01 pm

@cino111 jeżeli to nie problem, opisz w wolnej chwili najlepiej w nowym temacie, do czego jest to firmware, z jakich elementów (urządzeń) się składa, jakiś schemat połączeń też by się przydał. Chętnie bym podpatrzył, skorzystał i pewnie inni też.
Przecież dokładnie to o co prosisz jest w pierwszym poście tego wątku.
edm
Posty: 153
Rejestracja: pn sty 15, 2018 6:18 pm

śr kwie 10, 2019 3:20 pm

tomkowski pisze:
śr kwie 10, 2019 2:01 pm
Przecież dokładnie to o co prosisz jest w pierwszym poście tego wątku.
Myślisz się. To co otrzymał @cino111 i temat z pierwszego posta to różne projekty.
ODPOWIEDZ