Linki bezpośrednie sterowane gestami

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
cino111
Posty: 710
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

śr kwie 10, 2019 3:41 pm

Ja tylko poprosiłem Elmaya, żeby link bezpośredni dodał mi do standardowego kodu Supli.
Tu jest poprawiony kod, bo w powyższym coś miałem nie tak. Wpisujesz swój SSID i Hasło do wifi, podajesz swoje namiary do serwera Supli (ja mam nr IP, bo mam swoją instancję) i wgrywasz. Ja wgrywam do Wemos D1. Jak mozesz wyczytać z kodu na GPIO02 mam podłaczony termometr DS18B20, gdzie na drugim termometrze w cloud pokazany jest zasięg WIFI, na GPIO04 czujnik wilgotności i temperatury DHT22, na GPIO05,12,13 przekaźniki, no i Elmay dołożył mi jeszcze pod GPIO14 link bezpośredni pod przycisk bistabilny. Tym przyciskiem uruchamiam pompę obiegową ciepłej wody która jest podłączona do innego modułu i zeby nie ciągnąć kabla 15m uruchamiam ją na 30s linkiem bezpośrednim. Aaaa program wgrywasz poprzez Arduino Ide.
Coś pięknego :D Jeszcze raz Elamy dziękuje za pomoc. Taki pomieszany program daje dużo więcej możliwości, niż tylko same linki. Musiał bym upchać w puszce 2 moduły - jeden do sterowania suplą a drugi do jednego linka bezpośredniego. Teraz mam dużo więcej miejsca.
Jak ktoś ma chwilę (może Elmay) to fajnie by było zrobić jeszcze config do wprowadzenia danych serwera supli :mrgreen:

Kod: Zaznacz cały#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
}
// Include the libraries we need


#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
 
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);


#define Link_1_PIN 14 //D5         bistable switch in Gpio14 (D5) ---- przełącznik bistabilny w Gpio14 (D5)
const char* host2 = "192.168.1.1"; // the url of your server or the IP --- adres URL twojego serwera lub IP
String url = "/direct/6/GNBxxxxxZmVDZ/turn-on";// ----- Direct Link https://moduly.ddns.net/direct/6/GNBjYMiGZmVDZ/turn-on
const int httpsPort = 443; //       https port modify if necessary
bool last_1 = false;
 


// Setup Supla connection
const char* ssid   = "Marcin_S8";
const char* password = "haslo";


WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;

// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
}


// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
     switch(channelNumber)
     {

      case 1:
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
    Serial.println(t);
          break;
  
      case 2:
     t = WiFi.RSSI();
    Serial.println(t);
          break;
   
     }
     
  return t; 
}
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 
 pinMode(Link_1_PIN, INPUT_PULLUP);
 last_1 = digitalRead(Link_1_PIN);

 wifi_station_set_hostname("Link"); //nazwa w sieci lokalnej
 WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP

 // Inicjalizacja DS18B20
 sensors.begin();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);


 // Init DHT library 
 dht.begin(); 
 // Set temperature/humidity callback
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 
 // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);

 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x18,0x10,0x30,
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                0x06,0x01,0x23,0x45,0x67,0x89};

  
 // char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x10,0x45,0xE1,0x4A,0xA8,0x5C,0x11,0x58,0x8A,0xF1,0x38,0x5C,0x84,0x9F,0xFB,0xF3};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid // CHANNEL0 - DHT22
 SuplaDevice.addDHT22();        // DHT22 na GPIO04 (D2) 
 // CHANNEL1,2 DS
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();// DS na GPIO2 (D4)
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //wifi
 //CHANNEL3 - RELAY         
 SuplaDevice.addRelay(5);    // grzalka solar D1  
 SuplaDevice.addRelay(12);    // grzejnik lazienka D6 
 SuplaDevice.addRelay(13);    // elektrozawor cieplej wody solar D7 


 
 


 SuplaDevice.setName("Link");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "192.168.1.108", // SUPLA server address
          1,         // Location ID 
          "0000");        // Location Password

 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 httpServer.handleClient();
 
 if ( digitalRead(Link_1_PIN) != last_1 ) {
  direct_Link() ;
  last_1 = digitalRead(Link_1_PIN); 
 }
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }

    Serial.print("\nlocalIP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("gatewayIP: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }


SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
 cb.get_temperature = &get_temperature;
 cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
 return cb;
}
void direct_Link() {
 
 WiFiClientSecure client2;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host2);
 if (!client2.connect(host2, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed"); 
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client2.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host2 + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client2.connected()) {
  String line = client2.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client2.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 if (line.indexOf("true") >0) {  
  Serial.println("successfull!");
 } else {
  Serial.println("failed"); 
 }
 Serial.println("reply was:");
 Serial.println("==========");
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");
 Serial.println("closing connection");
}
tomkowski
Posty: 109
Rejestracja: wt paź 09, 2018 7:16 pm
Lokalizacja: Orzesze

śr kwie 10, 2019 5:50 pm

edm pisze:
śr kwie 10, 2019 3:20 pm
tomkowski pisze:
śr kwie 10, 2019 2:01 pm
Przecież dokładnie to o co prosisz jest w pierwszym poście tego wątku.
Myślisz się. To co otrzymał @cino111 i temat z pierwszego posta to różne projekty.
Ok.. Mój błąd.
Tak na marginesie - to doskonały przykład tego co już było na forum poruszane. Mamy temat...i w tym temacie dyskusję o kilku różnych projektach choć temat na to nie wskazuje.

Dla nowych użytkowników znalezieniu tu potem czegoś to istna masakra;/
adamdd1
Posty: 3
Rejestracja: ndz cze 02, 2019 8:11 pm

pn cze 03, 2019 4:14 pm

wgrałem program wstawiłem swoje dane

#define Link_1_PIN 14 //D5 bistable switch in Gpio14 (D5) ---- przełącznik bistabilny w Gpio14 (D5)
const char* host2 = "svr16.supla.org"; // the url of your server or the IP --- adres URL twojego serwera lub IP
String url = "/direct/544/MTExxxxxxyQT2/turn-on"; // ----- Direct Link https://moduly.ddns.net/direct/6/GNBjYMiGZmVDZ/turn-on
const int httpsPort = 443; // https port modify if necessary
bool last_1 = false;

wszystko działa poza przyciskiem
otrzymuje taki komunikat
18:09:09.296 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:09.466 -> connection failed
18:09:09.534 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:09.670 -> connection failed
18:09:13.370 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:13.539 -> connection failed
18:09:13.573 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:13.743 -> connection failed
ODPOWIEDZ