Strona 1 z 4

Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 3:39 pm
autor: Zibi
Witam
W związku z tym, że narodziły się nowe pomysły szukałem softu na esp8266 do servo. Po wgraniu jednego softu z forum bardzo nie precyzyjnie zachowywało się servo, nie można było nim stabilnie i płynnie sterować.
Wielkie podziękowania dla elmaya, który zrobił soft dzięki któremu można płynnie sterować serwem.
Wrzucam filmik kolegi Waldka, który przedstawia pracę serva, ja również potestowalem u siebie i chodzi super
Elmaya dziękujemy Tobie za wspaniałe softy, które tworzysz i caly czas nas zaskakujesz :)
https://youtu.be/QYt3TBirDJk

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 5:09 pm
autor: Elektryk Szczecin
Dokładnie tak jak kolega Zibi pisze

code elmaya

Kod: Zaznacz cały

/*
Copyright (C) AC SOFTWARE SP. Z O.O.

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
*/
#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.5.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h> //------- https://github.com/SUPLA/arduino/tree/develop
#include <Servo.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <supla/network/esp_wifi.h>
Supla::ESPWifi wifi("", ""); //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

#define PUYA_SUPPORT 1 //PUYASUPPORT
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16]; // UUIDs in binary form are 16 bytes long
Servo myservo; // create servo object to control a servo
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
int wificonfig_pin = 0; // D3
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 10000;           // config delay 10 seconds              
char Supla_server[81];
char Email[81];
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];;
//byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int s = 0;
bool starting = true;

 unsigned char _red = 0;
 unsigned char _green = 255;
 unsigned char _blue = 0;
 unsigned char _color_brightness = 0;
 unsigned char _brightness = 0;

 
void saveConfigCallback () {     
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
  WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
  WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");

  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Email);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);

  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
  //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
  //wifiManager.setShowDnsFields(true);  // force show dns field always
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Servo")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}        
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Email, custom_Email.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue()); 
  if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
   Serial.println("new guid & authkey.");
   EEPROM.write(300, 0);
   EEPROM.commit();
   ESP.reset(); 
  }
  WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
void status_func(int status, const char *msg) {  //  ------------------------ Status --------------------------
 if (s != status){
  s = status; 
   if (s != 10){
    strcpy(Supla_status, msg); 
 } }      
}
void guid_authkey(void) {
 if (EEPROM.read(300) != 60){
  int eep_gui = 301;

  ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);

  String uuidString = "";
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
   int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
   int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
   uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
   uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
  }
  int length_uuid = uuidString.length();
  for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
   EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
  }

  int eep_aut = 321;

  ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);

  String uuidString2 = "";
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
   int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
   int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
   uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
   uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
  }
  int length_uuid2 = uuidString2.length();
  for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
   EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
  }
  EEPROM.write(300, 60);
  EEPROM.commit();
 }
 read_guid();
 read_authkey();
 Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid()); 
 Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey()); 
}

String read_guid(void) {
 String read_eeprom = "";
 int i, ii = 0;
 int eep_star = 301;
 int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
 String temp_read = "0x";
 for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
  temp_read += char(EEPROM.read(i));
  read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
  if ( (i % 2) == 0) {
   char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
   GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
   temp_read = "0x";
   ii++;
  }
 }
 return read_eeprom;
}
String read_authkey(void) {
 String read_eeprom = "";
 int i, ii = 0;
 int eep_star = 321;
 int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
 String temp_read = "0x";
 for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
  temp_read += char(EEPROM.read(i));
  read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
  if ( (i % 2) == 0) {
   char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
   AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
   temp_read = "0x";
   ii++;
  }
 }
 return read_eeprom;
}
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {

 *brightness = _brightness;
 *color_brightness= _color_brightness;

 *red = _red;
 *green = _green;
 *blue = _blue;

}

void set_rgbw() {
  int pos = map(_brightness, 0, 100, 0,180);
   Serial.print("Pos: "); Serial.println(pos); 
   myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  
}

void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {

  _brightness = brightness;
  _color_brightness= color_brightness;
 
  _red = red;
  _green = green;
  _blue = blue; 
  
  set_rgbw();
 
}


void setup() {
 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP); 
 EEPROM.begin(1024);
 myservo.attach(2); // attaches the servo on GIO2 to the servo object
 guid_authkey();

 if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;} 

 if (SPIFFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/neo.json")) {
   Serial.println("reading config file");
    File configFile = SPIFFS.open("/neo.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
     size_t size = configFile.size();
     std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
     configFile.readBytes(buf.get(), size);
     DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
     JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
     json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {Serial.println("\nparsed json");     
     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
      strcpy(Email, json["Email"]);
      strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
      initialConfig = true;
    }
    configFile.close(); 
   }
  }
  } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
  wifi_station_set_hostname(Supla_name);
 
  set_rgbw();
 
  // Set RGBW callbacks
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
  
  SuplaDevice.addDimmer(); 

  SuplaDevice.setName(Supla_name);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
 
  SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
}

void loop() {
  if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}

  int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
 }
 
 if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Email"] = Email;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  File configFile = SPIFFS.open("/neo.json", "w");
  if (!configFile) {Serial.println("failed to open config file for writing"); }  
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");  
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  WiFi.mode(WIFI_STA);  
  delay(5000);
  ESP.restart(); 
 }
   
  SuplaDevice.iterate();

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  if (starting){
   httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
   httpServer.begin(); 
   starting = false;     
   }
  httpServer.handleClient();
  }
}

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 5:56 pm
autor: piomar2
Odpaliłem...Działa SUPER!. Jak zawsze elmaya jest the best :D

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 7:18 pm
autor: Elektryk Szczecin
circuit ESP8266 servo i ikonki

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 9:48 pm
autor: Duch__
Wgrałem do nodemcu, wprowadziłem adres email i serwer, napisało "Device Initialized", jednak w Cloudzie nie widzę urządzenia :!: :?: :!: :?:

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 10:03 pm
autor: elmaya
access wificonfig and check your data,

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 10:07 pm
autor: elmaya
A small improvement to smoothen the movement of the servo. ;)

Kod: Zaznacz cały

/*
Copyright (C) AC SOFTWARE SP. Z O.O.

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
*/
#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.5.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h> //------- https://github.com/SUPLA/arduino/tree/develop
#include <Servo.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <supla/network/esp_wifi.h>
Supla::ESPWifi wifi("", ""); //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

#define PUYA_SUPPORT 1 //PUYASUPPORT
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16]; // UUIDs in binary form are 16 bytes long
Servo myservo; // create servo object to control a servo
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
int wificonfig_pin = 0; // D3
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 10000;           // config delay 10 seconds              
char Supla_server[81];
char Email[81];
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int s = 0;
bool starting = true;

 unsigned char _red = 0;
 unsigned char _green = 255;
 unsigned char _blue = 0;
 unsigned char _color_brightness = 0;
 unsigned char _brightness = 0;
 unsigned char _bright = 0;

 
void saveConfigCallback () {     
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
  WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
  WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");

  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Email);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);

  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
  //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
  //wifiManager.setShowDnsFields(true);  // force show dns field always
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Servo")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}        
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Email, custom_Email.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue()); 
  if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
   Serial.println("new guid & authkey.");
   EEPROM.write(300, 0);
   EEPROM.commit();
   ESP.reset(); 
  }
  WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
void status_func(int status, const char *msg) {  //  ------------------------ Status --------------------------
 if (s != status){
  s = status; 
   if (s != 10){
    strcpy(Supla_status, msg); 
 } }      
}
void guid_authkey(void) {
 if (EEPROM.read(300) != 60){
  int eep_gui = 301;

  ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);

  String uuidString = "";
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
   int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
   int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
   uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
   uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
  }
  int length_uuid = uuidString.length();
  for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
   EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
  }

  int eep_aut = 321;

  ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);

  String uuidString2 = "";
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
   int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
   int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
   uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
   uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
  }
  int length_uuid2 = uuidString2.length();
  for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
   EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
  }
  EEPROM.write(300, 60);
  EEPROM.commit();
 }
 read_guid();
 read_authkey();
 Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid()); 
 Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey()); 
}

String read_guid(void) {
 String read_eeprom = "";
 int i, ii = 0;
 int eep_star = 301;
 int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
 String temp_read = "0x";
 for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
  temp_read += char(EEPROM.read(i));
  read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
  if ( (i % 2) == 0) {
   char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
   GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
   temp_read = "0x";
   ii++;
  }
 }
 return read_eeprom;
}
String read_authkey(void) {
 String read_eeprom = "";
 int i, ii = 0;
 int eep_star = 321;
 int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
 String temp_read = "0x";
 for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
  temp_read += char(EEPROM.read(i));
  read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
  if ( (i % 2) == 0) {
   char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
   AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
   temp_read = "0x";
   ii++;
  }
 }
 return read_eeprom;
}
void supla_timer() {

 if (_brightness > _bright){
  _bright = _bright + 1;
  set_rgbw();
 }else if (_brightness < _bright){
  _bright = _bright - 1;
  set_rgbw();
 } 
}
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {

 *brightness = _brightness;
 *color_brightness= _color_brightness;

 *red = _red;
 *green = _green;
 *blue = _blue;

}

void set_rgbw() {
  int pos = map(_bright, 0, 100, 0,180);
   Serial.print("Pos: "); Serial.println(pos); 
   myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  
}

void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {

  _brightness = brightness;
  _color_brightness= color_brightness;
 
  _red = red;
  _green = green;
  _blue = blue; 
  
  //set_rgbw();
 
}


void setup() {
 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP); 
 EEPROM.begin(1024);
 myservo.attach(2); // attaches the servo on GIO2 to the servo object
 if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;} 
 guid_authkey();

 if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;} 

 if (SPIFFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/servo.json")) {
   Serial.println("reading config file");
    File configFile = SPIFFS.open("/servo.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
     size_t size = configFile.size();
     std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
     configFile.readBytes(buf.get(), size);
     DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
     JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
     json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {Serial.println("\nparsed json");     
     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
      strcpy(Email, json["Email"]);
      strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
      initialConfig = true;
    }
    configFile.close(); 
   }
  }
  } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
  wifi_station_set_hostname(Supla_name);
 
  set_rgbw();
 
  // Set RGBW callbacks
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
  
  SuplaDevice.addDimmer(); 

  SuplaDevice.setName(Supla_name);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
 
  SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
}

void loop() {
  if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}

  int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
 }
 
 if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Email"] = Email;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  File configFile = SPIFFS.open("/servo.json", "w");
  if (!configFile) {Serial.println("failed to open config file for writing"); }  
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");  
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  WiFi.mode(WIFI_STA);  
  delay(5000);
  ESP.restart(); 
 }
   
  SuplaDevice.iterate();
  delay(75);

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  if (starting){
   httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
   httpServer.begin(); 
   starting = false;     
   }
  httpServer.handleClient();
  }
}
Supla_Servo_Smooth_DOUT_8Mbit.rar
compiled firmware
(292.41 KiB) Pobrany 136 razy

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 10:09 pm
autor: piomar2
Witaj.

Tak powinno być po rs. Oczywiście z Twoimi danymi
serwo1.jpg

Witaj elmaya !

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 10:22 pm
autor: Duch__
Ruszyło dopiero jak na sztywno wpisałem ustawienia wifi. Coś nie działa mi prawidłowo WIFI manager

Re: Servo sterowanie Esp8266

: wt sty 14, 2020 10:28 pm
autor: elmaya
I suppose you select the wifi by clicking on it in the list that appears at the top.
Do not write the name.
If the Wi-Fi connection is not successful (bad credentials, etc.) it will not be stored.
I use: WiFiManager / development
https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/development