RGBW + DHT22 na Nodemcu / Wemos mini

Post Reply
Hugo1415
Posts: 6
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:20 am

Wed Feb 06, 2019 7:41 am

Hej, kompletuje sobie softy na swoje potrzeby (o ile łączenie przewodów ujdzie o tyle pisanie softów średnio mi idzie) to chciałem się zorientować czy ma ktoś może soft pod sterownik RGBW razem z czujnikiem DHT22 ? Nie chciałbym dawać dwóch ESP w dokładnie to samo miejsce a nie jestem w stanie tego ogarnąć. Obecnie mam w tym miejscu Nodemcu z odczytem DHT22 a sterownik RGBW Milight ale chciałem żeby to już grało pod jednym systemem.

I przy okazji, ESP jest zasilane z zasilacza ledów 24V przez przetwornice więc kiedy wyłącze ledy włącznikiem ściennym (sonoff touch na supli) to oczywiście nie mam odczytów temperatury. W tym celu chciałem tam wrzucić ogniwo zasilające ESP a doładowujące się wieczorami kiedy światło jest włączone. Znalazłem nakładke Wemos Mini Battery Shield, wydaje się idealna ale wole się upewnić. Czy ta nakładka może być sobie podłączona w ten sposób ? I czy ogarnie współpracę z Nodemcu? Chociaż myślę że pobór prądu raczej jest zbliżony albo taki sam jak wemosa. Przez chwilę miałem to rozwiązane osobno przetwornica 3,7>5V i osobno obok ładowarka ogniw ale było to mega nieestetyczne i raczej prowizoryczne rozwiązanie ;).
Hugo1415
Posts: 6
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:20 am

Sat Feb 09, 2019 5:09 pm

Skleiłem z przykładów takie coś i chciałbym podpytać o pare rzeczy :/ RGBW narazie testuje na diodach podłączonych bezpośrednio pod Nocemcu (diody podłączone pod kanały RGB) i zauważyłem że regularnie co 10-15s następuje wyłączenie diód na ułamek sekundy a następnie najczęściej sporo jaśniejszy rozbłysk ale to akurat nie zawsze. Pewnie coś spieprzyłem w kodzie ale nie jestem pewny wolę podpytać. A przy jakimkolwiek ruszeniu ściemniania wbudowana dioda ESP zapala się ciągłym światłem i już tak zostaje.

DHT wydaje mi się że powinien być ok zdefiniowany ale niestety nie widać w cloudzie żadnych danych z niego.


Chciałem też spytać za co odpowiada ta linijka? Jakieś dopasowanie odczytów ?

Code: Select all

   *temp = -275;
   *humidity = -1;

Code: Select all

/**
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * 
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
 */


#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <OneWire.h>


WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "****";
const char* password = "*****";


#define RED_PIN  16
#define GREEN_PIN 5
#define BLUE_PIN  4
#define BRIGHTNESS_PIN    0
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 2
#define DHTPIN 10

#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

 unsigned char _red = 0;
 unsigned char _green = 255;
 unsigned char _blue = 0;
 unsigned char _color_brightness = 0;
 unsigned char _brightness = 0;

void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {

 *brightness = _brightness;
 *color_brightness= _color_brightness;
 *red = _red;
 *green = _green;
 *blue = _blue;

}

void set_rgbw() {
  
  analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 255) / 100);
  analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 255) / 100);
  analogWrite(RED_PIN, _red);
  analogWrite(GREEN_PIN, _green);
  analogWrite(BLUE_PIN, _blue);
}

void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {

  _brightness = brightness;
  _color_brightness= color_brightness;
 
  _red = red;
  _green = green;
  _blue = blue; 
  
  set_rgbw();
 
}

void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }

}
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 dht.begin(); 
 set_rgbw();
 

 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {*******};
 // pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; // adres mac wpisujemy dowolny
 
 // CHANNEL0 - DHT22 
 SuplaDevice.addDHT22();

 // CHANNEL1 - RGB controller and dimmer (RGBW)
 SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer();  
 
SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "*****", // SUPLA server address
          *****,         // Location ID 
          "****");        // Location Password
}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();

}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    //Serial.print("\nlocalIP: ");
    //Serial.println(WiFi.localIP());
    //Serial.print("subnetMask: ");
    //Serial.println(WiFi.subnetMask());
    //Serial.print("gatewayIP: ");
    //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
     cb.get_rgbw_value = &get_rgbw_value;
     cb.set_rgbw_value = &set_rgbw_value;
      
     return cb;
}

Podłączyłem się pod serial monitor i kicha, wykazuje że wartość pwm sztywno siedzi na 255 a dioda sobie migocze co pare sekund :/ Przy wywaleniu całego kodu dotyczącego DHT dioda pracuje ok no ale nie o to mi chodzi. Ale skoro monitor pokazuje 255 to skąd te mrugnięcia!

Btw ... DHT zakodowane pod GPIO9 a pracuje pod 10 .... wtf


Zmierzyłem napięcia PWM wychodzące z nodemcu, dokładnie 0,821V coś strasznie mało chyba co ? nie powinno być bliżej 3.3 ? I faktycznie są skoki w granicach 0,7V-1,1V.

Im dalej jadę tym mniej czaje ;) niskie napięcie bierze się z linijki kodu

Code: Select all

(_color_brightness * 255) / 100)
co wyrzuca nam wartość 0-255, ok ale dlaczego taką skoro pwm esp przyjmuje 0-1023 i przy takiej wartości maksymalnej napięcię jest "normalne" tj 3.3v.
Post Reply