XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32

Bartoni
Posts: 115
Joined: Sun Jul 18, 2021 6:48 pm

Post

veeroos wrote: Tue Jun 04, 2024 6:27 pm mam tą samą płytkę, mam takie ustawienia:zdj.jpg
ja nie mam problemów z urządzeniem
Miałem wgrany kod Adamus10. Teraz wgrałem Twój kod i działa, tzn dodało urządzenie, wyświetla się w cloud ale nie mam wskazań temperatury i wilgotności tylko - - -.

MAC czujnika w kodzie zmieniłem, liczbę urządzeń również.
User avatar
veeroos
Posts: 385
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów

Post

Pojawią się wyniki jak odczyta czujnik
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4

https://github.com/v33r005
Bartoni
Posts: 115
Joined: Sun Jul 18, 2021 6:48 pm

Post

veeroos wrote: Tue Jun 04, 2024 7:49 pm Pojawią się wyniki jak odczyta czujnik
Po jakim czasie?Wskazania dalej się nie pojawiły. Sprawdziłem czas pracy, czas połączenia w aplikacji i po 2min urządzenie się resetuje. Po 2 minutach powinien następować reset urządzenia, czy skanowanie?

LAST STATE: Software reset (87), Config mode (47), Registered and ready, Register in progress, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Bartoni
Posts: 115
Joined: Sun Jul 18, 2021 6:48 pm

Post

Logi z ponad 2 minuty pracy urządzenia:

Code: Select all

ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0x1 (POWERON),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3818,len:0x508
load:0x403c9700,len:0x4
load:0x403c9704,len:0xad0
load:0x403cc700,len:0x29e4
entry 0x403c9880
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 300
Supla - starting initialization
Main storage not configured
LittleFsConfig: config file size 506
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Security level: 0
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000001
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(0) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
GUID: 3962B42E27FCE11F0D9CCBB49F32353A
Device name: Supla Xiaomi
Device software version: SDK 24.06-dev
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-XIAOMI-000000000000
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "Internet dom"
E (669) wifi:sta is connecting, return error
Connected BSSID: CC:32:E5:D6:46:98
local IP: 192.168.1.109
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -67 dBm
Establishing encrypted connection with: svr**.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.1.109
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 6B 02 00 00 62 61 72 74 65 6B 31 32 31 33 31 38 40 69 6E 74 65 72 69 61 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 53 9A A9 8F D5 43 20 03 62 36 90 A2 0A C5 48 39 62 B4 2E 27 FC E1 1F 0D 9C CB B4 9F 32 35 3A 53 75 70 6C 61 20 58 69 61 6F 6D 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [00 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 18 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 24, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BB 3E 00 00 04 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BB 3E 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BC 40 00 00 0C 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B8 38 00 00 10 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BC 40 00 00 14 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B8 38 00 00 18 00 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B9 3A 00 00 1D 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B8 38 00 00 21 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B9 3A 00 00 26 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 52 F2 07 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E4 7B 60 66 00 00 00 00 CD E2 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 24 FE 07 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 FD 7B 60 66 00 00 00 00 CE EC 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 71 00 00 00 00 00 00 00 57 0A 08 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 16 7C 60 66 00 00 00 00 74 FE 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
skanuje bluetooth 
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Unhandled debug exception). 
Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (ipc0) 
Core 0 register dump:
PC   : 0x4038333e PS   : 0x00060036 A0   : 0x803817f4 A1   : 0x3fcf0c90 
A2   : 0x3fc9836c A3   : 0xffffffff A4   : 0x00060023 A5   : 0x00060023 
A6   : 0xb33fffff A7   : 0xb33fffff A8   : 0x803834d1 A9   : 0x3fc9ac30 
A10   : 0x00060023 A11   : 0x00000001 A12   : 0x00060021 A13   : 0x00000001 
A14   : 0x03c98268 A15   : 0x3fc98268 SAR   : 0x00000004 EXCCAUSE: 0x00000001 
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x40056f5c LEND  : 0x40056f72 LCOUNT : 0xffffffff 


Backtrace: 0x4038333b:0x3fcf0c90 0x403817f1:0x3fcf0cc0 0x403836c8:0x3fcf0cf0 0x403836be:0xa5a5a5a5 |<-CORRUPTED
ELF file SHA256: a0ef35995fe5b2a0

Rebooting...
ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40377869
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3818,len:0x508
load:0x403c9700,len:0x4
load:0x403c9704,len:0xad0
load:0x403cc700,len:0x29e4
entry 0x403c9880
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 300
Supla - starting initialization
Main storage not configured
LittleFsConfig: config file size 506
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Security level: 0
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000001
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(0) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
GUID: 3962B42E27FCE11F0D9CCBB49F32353A
Device name: Supla Xiaomi
Device software version: SDK 24.06-dev
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-XIAOMI-000000000000
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "Internet dom"
E (653) wifi:sta is connecting, return error
Connected BSSID: CC:32:E5:D6:46:98
local IP: 192.168.1.109
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -67 dBm
Establishing encrypted connection with: svr**.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.1.109
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 6B 02 00 00 62 61 72 74 65 6B 31 32 31 33 31 38 40 69 6E 74 65 72 69 61 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 53 9A A9 8F D5 43 20 03 62 36 90 A2 0A C5 48 39 62 B4 2E 27 FC E1 1F 0D 9C CB B4 9F 32 35 3A 53 75 70 6C 61 20 58 69 61 6F 6D 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [00 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 18 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 24, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B7 36 00 00 09 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B7 36 00 00 0D 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B9 3A 00 00 12 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B8 38 00 00 16 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BD 42 00 00 1A 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BA 3C 00 00 1E 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BC 40 00 00 22 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BA 3C 00 00 27 00 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BB 3E 00 00 2C 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B7 36 00 00 43 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BC 40 00 00 5A 00 00 00 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B7 36 00 00 66 00 00 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
skanuje bluetooth 
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Unhandled debug exception). 
Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (ipc0) 
Core 0 register dump:
PC   : 0x4038333e PS   : 0x00060036 A0   : 0x803817f4 A1   : 0x3fcf0c90 
A2   : 0x3fc9836c A3   : 0xffffffff A4   : 0x00060023 A5   : 0x00060023 
A6   : 0xb33fffff A7   : 0xb33fffff A8   : 0x803834d1 A9   : 0x3fc9ac30 
A10   : 0x00060023 A11   : 0x00000001 A12   : 0x00060021 A13   : 0x00000001 
A14   : 0x03c98268 A15   : 0x3fc98268 SAR   : 0x00000004 EXCCAUSE: 0x00000001 
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x40056f5c LEND  : 0x40056f72 LCOUNT : 0xffffffff 


Backtrace: 0x4038333b:0x3fcf0c90 0x403817f1:0x3fcf0cc0 0x403836c8:0x3fcf0cf0 0x403836be:0xa5a5a5a5 |<-CORRUPTED
ELF file SHA256: a0ef35995fe5b2a0

Rebooting...
ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40377869
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3818,len:0x508
load:0x403c9700,len:0x4
load:0x403c9704,len:0xad0
load:0x403cc700,len:0x29e4
entry 0x403c9880
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 300
Supla - starting initialization
Main storage not configured
LittleFsConfig: config file size 506
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Security level: 0
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000001
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(0) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
GUID: 3962B42E27FCE11F0D9CCBB49F32353A
Device name: Supla Xiaomi
Device software version: SDK 24.06-dev
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-XIAOMI-000000000000
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "Internet dom"
E (651) wifi:sta is connecting, return error
Connected BSSID: CC:32:E5:D6:46:98
local IP: 192.168.1.109
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -75 dBm
Establishing encrypted connection with: svr**.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.1.109
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 6B 02 00 00 62 61 72 74 65 6B 31 32 31 33 31 38 40 69 6E 74 65 72 69 61 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 53 9A A9 8F D5 43 20 03 62 36 90 A2 0A C5 48 39 62 B4 2E 27 FC E1 1F 0D 9C CB B4 9F 32 35 3A 53 75 70 6C 61 20 58 69 61 6F 6D 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [00 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 18 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 24, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B5 32 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B6 34 00 00 04 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
User avatar
klew
Posts: 8769
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Ten błąd "Stack canary watchpoint triggered" oznacza że jakiś task zużywa więcej stosu niż ma dostępne i wykroczył poza zakres.
Może gdzieś jest za dużo zmiennych lokalnych, albo task ma ustawiony za mały stos
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Bartoni
Posts: 115
Joined: Sun Jul 18, 2021 6:48 pm

Post

klew wrote: Wed Jun 05, 2024 4:01 pm Ten błąd "Stack canary watchpoint triggered" oznacza że jakiś task zużywa więcej stosu niż ma dostępne i wykroczył poza zakres.
Może gdzieś jest za dużo zmiennych lokalnych, albo task ma ustawiony za mały stos
Jak to rozwiązać? Nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić
User avatar
klew
Posts: 8769
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Bartoni wrote: Wed Jun 05, 2024 8:18 pm
klew wrote: Wed Jun 05, 2024 4:01 pm Ten błąd "Stack canary watchpoint triggered" oznacza że jakiś task zużywa więcej stosu niż ma dostępne i wykroczył poza zakres.
Może gdzieś jest za dużo zmiennych lokalnych, albo task ma ustawiony za mały stos
Jak to rozwiązać? Nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić
Nie mam na to złotej rady.
Z takich najprostszych rzeczy to może być wgranie binarki od kogoś komu to działa (byleby ten sam wariant ESP był).
Ewentualnie można spróbować inną wersję boardow (rozmiar stosu tam na pewno jest określony i może się zmienił w międzyczasie)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Bartoni
Posts: 115
Joined: Sun Jul 18, 2021 6:48 pm

Post

klew wrote: Wed Jun 05, 2024 8:32 pm
Bartoni wrote: Wed Jun 05, 2024 8:18 pm
klew wrote: Wed Jun 05, 2024 4:01 pm Ten błąd "Stack canary watchpoint triggered" oznacza że jakiś task zużywa więcej stosu niż ma dostępne i wykroczył poza zakres.
Może gdzieś jest za dużo zmiennych lokalnych, albo task ma ustawiony za mały stos
Jak to rozwiązać? Nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić
Nie mam na to złotej rady.
Z takich najprostszych rzeczy to może być wgranie binarki od kogoś komu to działa (byleby ten sam wariant ESP był).
Ewentualnie można spróbować inną wersję boardow (rozmiar stosu tam na pewno jest określony i może się zmienił w międzyczasie)

Zainstalowałem boardy 2.0.17. Wskazań temperatury dalej nie mam. Urządzenie wcześniej resetowało się co 2 min, teraz pracuje już ponad 10 bez resetu, co 2 min skanuje bluetooth. Tego błędu co wcześniej nie widzę. Poniżej logi z ponad 4 min pracy:

Code: Select all

ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0x1 (POWERON),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3808,len:0x4bc
load:0x403c9700,len:0xbd8
load:0x403cc700,len:0x2a0c
entry 0x403c98d0
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 300
Supla - starting initialization
Main storage not configured
LittleFsConfig: config file size 506
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Security level: 0
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000001
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(0) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
GUID: 3962B42E27FCE11F0D9CCBB49F32353A
Device name: Supla Xiaomi
Device software version: SDK 24.06-dev
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-XIAOMI-64E83357B4B4
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "Internet dom"
E (635) wifi:sta is connecting, return error
Connected BSSID: CC:32:E5:D6:46:98
local IP: 192.168.1.109
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -63 dBm
Establishing encrypted connection with: svr**.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.1.109
SSL error: 48, PADLOCK - Input data should be aligned
LAST STATE ADDED: PADLOCK - Input data should be aligned
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 6B 02 00 00 62 61 72 74 65 6B 31 32 31 33 31 38 40 69 6E 74 65 72 69 61 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 53 9A A9 8F D5 43 20 03 62 36 90 A2 0A C5 48 39 62 B4 2E 27 FC E1 1F 0D 9C CB B4 9F 32 35 3A 53 75 70 6C 61 20 58 69 61 6F 6D 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [00 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 18 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 24, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 12 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 17 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 1B 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B9 3A 00 00 1F 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B9 3A 00 00 24 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 00 F2 ED 06 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 83 D9 60 66 00 00 00 00 63 D0 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 52 00 00 00 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B7 36 00 00 57 00 00 00 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B6 34 00 00 5C 00 00 00 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 74 00 00 00 00 00 00 00 FE 75 0B 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 BA D9 60 66 00 00 00 00 51 57 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BF 46 00 00 77 00 00 00 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
skanuje bluetooth 
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BE 44 00 00 7D 00 00 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 B8 38 00 00 81 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 85 00 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 89 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BE 44 00 00 8D 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BE 44 00 00 8F 00 00 00 8E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BD 42 00 00 93 00 00 00 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BD 42 00 00 98 00 00 00 97 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BE 44 00 00 9C 00 00 00 9B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BE 44 00 00 A0 00 00 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 A7 00 00 00 A6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BF 46 00 00 AB 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 B0 00 00 00 AF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 B4 00 00 00 B3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 B8 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 BC 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 C1 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BF 46 00 00 C9 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C1 4A 00 00 CD 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BF 46 00 00 D2 00 00 00 D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 D6 00 00 00 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C1 4A 00 00 DA 00 00 00 D9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C1 4A 00 00 DE 00 00 00 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C1 4A 00 00 E3 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BF 46 00 00 E7 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BF 46 00 00 EB 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2B 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2B 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 BE 44 00 00 EF 00 00 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
skanuje bluetooth 
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2C 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2C 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C3 4E 00 00 F4 00 00 00 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2D 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2D 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C0 48 00 00 F8 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2E 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C2 4C 00 00 FC 00 00 00 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 07 0D 00 00 00 46 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 07 0D 00 00 00 00 00 00 BF 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 6D 64 E8 33 57 B4 B4 00 01 C2 4C 00 00 02 01 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Bartoni
Posts: 115
Joined: Sun Jul 18, 2021 6:48 pm

Post

Jaka jest teraz przyczyna braku wskazań, skoro tamten błąd się już nie pojawia?
User avatar
klew
Posts: 8769
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Bartoni wrote: Thu Jun 06, 2024 5:55 pm Jaka jest teraz przyczyna braku wskazań, skoro tamten błąd się już nie pojawia?
Nie widać aby ESP odbierało cokolwiek na ble.
Może zainstaluj sobie na telefonie jakiś ble scanner I sprawdź czy Twoje czujniki coś wysyłają
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:

Return to “Zagadnienia ogólne”