Termostat DIY do testowania :)

User avatar
klew
Posts: 8763
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

vajera wrote: Sun Jun 02, 2024 9:58 am
zzrr wrote: Sun Jun 02, 2024 9:43 am temperaturę to do double
int16_t currentHeatSetpoint = hvac->getTemperatureSetpointHeat();
double liczba_double = (double)currentHeatSetpoint;
Wartość zwaracaną przez funkcję getTemperatureSetpointHeat() trzeba jeszcze podzielić przez 10 bo ona zwraca np. 2150 -> 21,5°C.
Przez 100 ;)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
nikusv13
Posts: 13
Joined: Fri Apr 14, 2023 7:51 pm

Post

Nie wiem czemu ale cały czas zwraca 0x0, nawet kopiuj wklej nie pomaga. Podpowiecie co robię źle?
kod:

Code: Select all

/*
  Copyright (C) AC SOFTWARE SP. Z O.O

  This program is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU General Public License
  as published by the Free Software Foundation; either version 2
  of the License, or (at your option) any later version.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  */

#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
#error "This example is not supported on Arduino AVR"
#endif
#include <SPI.h>
#include "EasyNextionLibrary.h"
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/storage/eeprom.h>
#include <supla/network/esp_wifi.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/control/hvac_base.h>
#include <supla/clock/clock.h>
#include <supla/network/html/time_parameters.h>
#include <supla/network/html/hvac_parameters.h>
#include <supla/control/internal_pin_output.h>
#include <supla/events.h>
#include <supla/actions.h>
#include <supla/sensor/virtual_thermometer.h>
#include <supla/control/button.h>
#include <supla/control/relay.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>

#define ONE_WIRE_BUS 14
#define TEMP_SIZE 7
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);

char temperatureCString[TEMP_SIZE];
char previousTemp[TEMP_SIZE] = "init";
// Add include to DS sensor
#include <supla/sensor/DS18B20.h>

#define CFG_BUTTON_GPIO 0
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define LED_RED_GPIO 13
#define LED_BLUE_GPIO 12
#define OUTPUT_GPIO 15
#define DS18B20_GPIO 14Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;

EasyNex myNex(Serial);
Supla::Control::Relay *filtr = nullptr;
double set ;
void setup() {
 // WARNING: using default Clock class. It works only when there is connection
 // with Supla server. In real thermostat application, use RTC HW clock,
 // which will keep time after ESP power reset
 new Supla::Clock;

 // HTML www component (they appear in sections according to creation
 // sequence)
 new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
 new Supla::Html::WifiParameters;
 new Supla::Html::ProtocolParameters;
 new Supla::Html::StatusLedParameters;
 new Supla::Html::TimeParameters(&SuplaDevice);

 new Supla::Device::StatusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
 eeprom.setStateSavePeriod(5000);

 auto output = new Supla::Control::InternalPinOutput(OUTPUT_GPIO);
 auto redStatusLed = new Supla::Control::InternalPinOutput(LED_RED_GPIO,
   false);
 auto blueStatusLed = new Supla::Control::InternalPinOutput(LED_BLUE_GPIO,
   false);

 // Channel 0
 auto hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
 // Html page for HVAC
 new Supla::Html::HvacParameters(hvac);

 // Channel 1-2 - Thermometer DS18B20
 // 2 DS18B20 thermometers. DS address can be omitted when there is
 // only one device at a pin
 DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0x7C, 0x02, 0x43, 0xD4, 0xE1, 0x3C, 0x3B};
 //DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};

 new Supla::Sensor::DS18B20(DS18B20_GPIO, ds1addr);
 //new Supla::Sensor::DS18B20(DS18B20_GPIO, ds2addr);
 filtr = new Supla::Control::Relay(4);

 hvac->addAction(Supla::TURN_OFF, redStatusLed, Supla::ON_HVAC_STANDBY, true);
 hvac->addAction(Supla::TURN_OFF, blueStatusLed, Supla::ON_HVAC_STANDBY, true);
 hvac->addAction(Supla::TURN_OFF, redStatusLed, Supla::ON_HVAC_COOLING, true);
 hvac->addAction(Supla::TURN_OFF, blueStatusLed, Supla::ON_HVAC_HEATING, true);
 hvac->addAction(Supla::TURN_ON, redStatusLed, Supla::ON_HVAC_HEATING, true);
 hvac->addAction(Supla::TURN_ON, blueStatusLed, Supla::ON_HVAC_COOLING, true);

 // Configure thermostat parameters
 hvac->setMainThermometerChannelNo(1);   // Main Thermometer DS1
 hvac->setAuxThermometerChannelNo(2);   // Aux Thermometer DS2
 hvac->setAuxThermometerType(SUPLA_HVAC_AUX_THERMOMETER_TYPE_FLOOR);
 hvac->setTemperatureHisteresisMin(20); // 0.2 degree
 hvac->setTemperatureHisteresisMax(1000); // 10 degree
 hvac->setTemperatureAuxMin(500); // 5 degrees
 hvac->setTemperatureAuxMax(7500); // 75 degrees

 hvac->setTemperatureHisteresis(40);

// To change default function to "cooling", uncomment below line. This setting
// will be applied only on first startup. On following startups, it is restored
// from flash memory
// hvac->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_COOL);

 Supla::Channel::reg_dev.Flags |= SUPLA_DEVICE_FLAG_DEVICE_CONFIG_SUPPORTED;

 auto cfgButton = new Supla::Control::Button(CFG_BUTTON_GPIO, true, true);
 cfgButton->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);

 // configure defualt Supla CA certificate
 SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
 SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);

 SuplaDevice.setName("Pompa ciepla");
 SuplaDevice.begin(21); // Thermostat requires proto version >= 21
 myNex.begin(9600); // Begin the object with a baud rate of 9600
 
 int16_t currentHeatSetpoint = hvac->getTemperatureSetpointHeat();
 double liczba_double = (double)currentHeatSetpoint;
 set = liczba_double;
}


void getTemperature() {

 int tempC;
 do {
  DS18B20.requestTemperatures();
  tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0);
  dtostrf(tempC, 3, 1, temperatureCString);
  if (tempC == (-127)) {
   delay(100);
  }
 } while (tempC == (-127.0));
}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();
  int act = DS18B20.getTempCByIndex(0);
 getTemperature();
 
 myNex.writeNum("x1.val", act);
 Serial.println("set");
 Serial.print(set);
  set = set/10;
 myNex.writeNum("x0.val", set);
 

 if(digitalRead(OUTPUT_GPIO)== HIGH){
    myNex.writeNum("sleep",0);
    myNex.writeNum("t5.pco", 2016); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
 }else{  
    myNex.writeNum("sleep",1);  
    myNex.writeNum("t5.pco", 0); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
}

 if(digitalRead(4)== HIGH){
  
    myNex.writeNum("t4.pco", 2016); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
 }else{    
    myNex.writeNum("t4.pco", 0); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
}
 
}
User avatar
klew
Posts: 8763
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

W tym kodzie tylko raz odczujesz ustawioną temperaturę na początku programu.
Potem w pętli stałe dzielisz ją przez 10 I wynik dzielenia przypisujesz do tej zmiennej.

Co właściwie chciałbyś zrobić?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
nikusv13
Posts: 13
Joined: Fri Apr 14, 2023 7:51 pm

Post

Chcę wyświetlić temperaturę ustawioną na wyświetlaczu, wyświetlacz to nextion.
zzrr
Posts: 429
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm

Post

wydaje mi się że koledze @nikusv13 po prostu chodzi o to co nie jeden z nas tu przerabiał ;)
ten sposób odczytu musi być loop nie w setup jesli chcesz mieć odczyt cały czas a nie tylko jednorazowo przy starcie urządzenia. Ale żeby w lop był widoczny obiekt hvac to trzeba go wyrzucić z setup na zewnątrz.

Zamiast tak w pętli setup.
new Supla::Html::HvacParameters(hvac);
to tak przed..
Supla::Control::HvacBase *hvac = nullptr;
a w pętli setup
hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
wtedy ten odczyt będzie Ci się realizował również w Loop
vajera
Posts: 448
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am

Post

klew wrote: Sun Jun 02, 2024 10:41 am W tym kodzie tylko raz odczujesz ustawioną temperaturę na początku programu.
Potem w pętli stałe dzielisz ją przez 10 I wynik dzielenia przypisujesz do tej zmiennej.

Co właściwie chciałbyś zrobić?
A nie przez 100? :D
vajera
Posts: 448
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am

Post

zzrr wrote: Sun Jun 02, 2024 11:11 am wydaje mi się że koledze @nikusv13 po prostu chodzi o to co nie jeden z nas tu przerabiał ;)
ten sposób odczytu musi być loop nie w setup jesli chcesz mieć odczyt cały czas a nie tylko jednorazowo przy starcie urządzenia. Ale żeby w lop był widoczny obiekt hvac to trzeba go wyrzucić z setup na zewnątrz.

Zamiast tak w pętli setup.
new Supla::Html::HvacParameters(hvac);
to tak przed..
Supla::Control::HvacBase *hvac = nullptr;
a w pętli setup
hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
wtedy ten odczyt będzie Ci się realizował również w Loop
Pod warunkiem, że sam odczyt będzie następował w pętli loop.
User avatar
klew
Posts: 8763
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

vajera wrote: Sun Jun 02, 2024 11:35 am
klew wrote: Sun Jun 02, 2024 10:41 am W tym kodzie tylko raz odczujesz ustawioną temperaturę na początku programu.
Potem w pętli stałe dzielisz ją przez 10 I wynik dzielenia przypisujesz do tej zmiennej.

Co właściwie chciałbyś zrobić?
A nie przez 100? :D
Ja tylko napisałem co robi wklejony wyżej kod
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
nikusv13
Posts: 13
Joined: Fri Apr 14, 2023 7:51 pm

Post

zzrr wrote: Sun Jun 02, 2024 11:11 am wydaje mi się że koledze @nikusv13 po prostu chodzi o to co nie jeden z nas tu przerabiał ;)
ten sposób odczytu musi być loop nie w setup jesli chcesz mieć odczyt cały czas a nie tylko jednorazowo przy starcie urządzenia. Ale żeby w lop był widoczny obiekt hvac to trzeba go wyrzucić z setup na zewnątrz.

Zamiast tak w pętli setup.
new Supla::Html::HvacParameters(hvac);
to tak przed..
Supla::Control::HvacBase *hvac = nullptr;
a w pętli setup
hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
wtedy ten odczyt będzie Ci się realizował również w Loop

Czy możesz przytoczyć to w kodzie który przesłałem, czego bym nie robił cały czas wychodzi mi 0.
zzrr
Posts: 429
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm

Post

nikusv13 wrote: Sun Jun 02, 2024 12:13 pm
zzrr wrote: Sun Jun 02, 2024 11:11 am wydaje mi się że koledze @nikusv13 po prostu chodzi o to co nie jeden z nas tu przerabiał ;)
ten sposób odczytu musi być loop nie w setup jesli chcesz mieć odczyt cały czas a nie tylko jednorazowo przy starcie urządzenia. Ale żeby w lop był widoczny obiekt hvac to trzeba go wyrzucić z setup na zewnątrz.

Zamiast tak w pętli setup.
new Supla::Html::HvacParameters(hvac);
to tak przed..
Supla::Control::HvacBase *hvac = nullptr;
a w pętli setup
hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
wtedy ten odczyt będzie Ci się realizował również w Loop

Czy możesz przytoczyć to w kodzie który przesłałem, czego bym nie robił cały czas wychodzi mi 0.
to dopisac przed pętlą setup

Code: Select all

Supla::Control::HvacBase *hvac = nullptr;
void setup()
{
 // WARNING: using default Clock class. It works only when there is connection
 // with Supla server. In real thermostat application, use RTC HW clock,
to zmień w setup

Code: Select all

 // auto hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
 hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
a to do loop nie w setup

Code: Select all

 int16_t currentHeatSetpoint = hvac->getTemperatureSetpointHeat();
 double liczba_double = (double)currentHeatSetpoint;
 set = liczba_double / 100;
i to jeszcze zmień, ale taka kosmetyka i pewnie na czas testów...

Code: Select all

Serial.println("set");
 Serial.print(set);
powinno być raczej

Code: Select all

Serial.print("set");
 Serial.println(set);
a to usuń

Code: Select all

set = set / 10;

Return to “Nowości”