SUPLA i SUPLA Scripts na jednej maszynie (docker proxy)

Moderator: fracz

Seba5120
Posts: 318
Joined: Mon Oct 31, 2016 1:33 pm

Post

Log:

Code: Select all

supla@supla:/var/www/supla$ sudo docker logs --tail=50 suplascripts
using config file ./backend/database/phinx-config.php
using config parser php
using migration paths
- /var/www/backend/database/migrations
using seed paths
warning no environment specified, defaulting to: db
using adapter mysql
using database suplascripts
[InvalidArgumentException]
There was a problem connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [1045] Acce
ss denied for user 'suplascripts'@'172.19.0.3' (using password: YES)
migrate [-c|--configuration CONFIGURATION] [-p|--parser PARSER] [-e|--environment
ENVIRONMENT] [-t|--target TARGET] [-d|--date DATE]
___ _ _ ___ _ _
/ __| | | | _ \ | /_\
\__ \ |_| | _/ |__ / _ \
|___/\___/|_| |____/_/ \_\
/ __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
\__ \/ _| '_| | '_ \ _(_-<
|___/\__|_| |_| .__/\__/__/
|_| by @fracz
v2.7.6
The encryption key already exists. No changes made.
Cache has been cleared successfully
mysqldump: Got error: 1045: Access denied for user 'suplascripts'@'172.19.0.3' (using password: YES)
when trying to connect
Could not make the database backup.
Phinx by Rob Morgan - https://phinx.org. 0.8.1
using config file ./backend/database/phinx-config.php
using config parser php
using migration paths
- /var/www/backend/database/migrations
using seed paths
warning no environment specified, defaulting to: db
using adapter mysql
using database suplascripts
[InvalidArgumentException]
There was a problem connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [1045] Acce
ss denied for user 'suplascripts'@'172.19.0.3' (using password: YES)
migrate [-c|--configuration CONFIGURATION] [-p|--parser PARSER] [-e|--environment
ENVIRONMENT] [-t|--target TARGET] [-d|--date DATE]
Seba5120
Posts: 318
Joined: Mon Oct 31, 2016 1:33 pm

Post

Wojtku masz jakiś pomysł?
Dlaczego takim IP pluje...?
User avatar
fracz
Posts: 2262
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków

Post

Zobacz jakie masz hasło do bazy danych w pliku .env i zobacz czy używając tego hasła możesz podpiąć się z konsoli do bazy danych:

Code: Select all

docker exec -it suplascripts-db mysql -u root -p suplascripts
Podejrzewam że tu gdzieś jest problem z konfiguracją.

Adres IP jest ok. Docker wewnątrz kontenerów tworzy sobie swoją sieć pomiędzy nimi.
Seba5120
Posts: 318
Joined: Mon Oct 31, 2016 1:33 pm

Post

Code: Select all

docker exec -it suplascripts-db mysql -u root -p suplascripts
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.35/containers/suplascripts-db/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
A jakie jest standardowe hasło bazy danych? supla?
Serwer instalowałem z instalacji dockerowej: https://github.com/SUPLA/supla-docker#installation
User avatar
fracz
Posts: 2262
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków

Post

Nie ma standardowego hasła. Hasło się generuje przy inicjalizacji nowej instancji. Natomiast to co wkleiłeś to w ogóle błąd z komunikacją z dockerem - spróbuj to samo z sudo.
Seba5120
Posts: 318
Joined: Mon Oct 31, 2016 1:33 pm

Post

Code: Select all

error 1045 (28000): access denied for user 'root'@'localhost' (using password: yes)
Hasło w pliku .env dla suplascripts ustawiam nowe czy takie samo jak do bazy danych clouda podczas instalacji?

Dobra, udało mi się.
Supla Scripts działa na serwerze.
User avatar
fracz
Posts: 2262
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków

Post

Możesz napisać co było nie tak... ;)
Seba5120
Posts: 318
Joined: Mon Oct 31, 2016 1:33 pm

Post

Ustawiłem hasło do bazy takie jak w cloudzie

Code: Select all

nano supla-scripts/docker/.env
i na nowo uruchomiłem

Code: Select all

supla-scripts/docker/suplascripts.sh start
Teraz mam supla scripts:

Code: Select all

https://localhost:port_https
Seba5120
Posts: 318
Joined: Mon Oct 31, 2016 1:33 pm

Post

Wojtku mam problem z powiadomieniem.
Występuje taki błąd gdy chce w nie wejść: Impossible cron expression

Prawdopodobnie dlatego że utworzyłem powiadomienie a później usunąłem urządzenie...

Jak mogę je usunąć?
maniek
Posts: 19
Joined: Sun Oct 15, 2017 7:21 pm

Post

Witam
Zainstalowałem supla i supla scripts na rpi3. i mam problem taki;

Code: Select all

ERROR: for suplascripts  Cannot start service suplascripts: driver failed programming external connectivity on endpoint suplascripts (84a828166530d4589a594f36e70ff15d39c1e1d258299931be20c12642987be6): Bind for 0.0.0.0:443 failed: port is already allocated
zmieniłem porty w pliku .env supla na 81 i 444. To teraz kontenery supla i supla scripts startują, wpisując adres ip do przeglądarki wyskakuje supla scripts/login. -ok jak wejść do supla cloud?. Zatrzymałem kontener supla scripts lecz nie mogę wejść do supli, dopiero po zmianie portów na 80 443 mogę się zalogować do supla. Co dalej :?: aha nie moge nic zmienić w pliku .env supla scirpts - odmowa uprawnień.

Return to “supla-docker”