Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)

Moderator: fracz

radasx
Posts: 5
Joined: Sat Dec 08, 2018 11:11 pm

Post

Stworzenie i uruchomienie serwera nie jest problemem. Port zajety 80 443 3306. Po starcie serwer nie uruchamia sie i krzyczy o supla@172.x.x.x o braku dostepu i braku mozliwosci utworzenia baz.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18604
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Sprawdzałeś logi ?
effendi
Posts: 165
Joined: Wed Apr 26, 2017 9:36 am

Post

Cześć mam problem z konfiguracją SSL na RBPi3B+
Domena na NoIP
Po odpaleniu skryptu otrzymuje taki komunikat błędu:

Code: Select all

pi@raspberrypi:~/supla-docker/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh
Error response from daemon: network with name webproxy already exists
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 17177 100 17177  0   0 30783   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 30728
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Pomoże ktoś???
Pogodynka >>
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4116
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Musisz przepuścić ruch na portach 443 i 80 do swojego RPi.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
effendi
Posts: 165
Joined: Wed Apr 26, 2017 9:36 am

Post

@Robert Błaszczak - mam przekierowane porty 80 i 443 na Rpi
Pogodynka >>
User avatar
lesny8
Posts: 2851
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

effendi wrote: Mon Mar 23, 2020 10:14 am Cześć mam problem z konfiguracją SSL na RBPi3B+
Domena na NoIP
Po odpaleniu skryptu otrzymuje taki komunikat błędu:

Code: Select all

pi@raspberrypi:~/supla-docker/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh
Error response from daemon: network with name webproxy already exists
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 17177 100 17177  0   0 30783   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 30728
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Pomoże ktoś???
Jakie masz uruchomione/utworzone kontenery?
Jakie utworzone sieci?

Code: Select all

docker ps -a
docker network ls
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
effendi
Posts: 165
Joined: Wed Apr 26, 2017 9:36 am

Post

Code: Select all

CONTAINER ID    IMAGE                  COMMAND         CREATED       STATUS          PORTS                         NAMES
007f25161f93    httpd:alpine               "httpd-foreground"    3 hours ago     Up 3 hours        80/tcp                         my_app
5f41c25f4a71    supla/supla-server:arm32v7        "/usr/bin/server-ent…"  3 hours ago     Up 20 minutes      0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp            supla-server
3551228adfb4    supla/supla-cloud:arm32v7        "docker-php-entrypoi…"  3 hours ago     Up 20 minutes      80/tcp                         supla-cloud
ce75fffd8f09    hypriot/rpi-mysql:5.5          "/entrypoint.sh mysq…"  3 hours ago     Up 20 minutes      3306/tcp                        supla-db
af3eb6804abb    sameersbn/bind:latest          "/sbin/entrypoint.sh…"  19 hours ago    Up 4 hours        53/tcp, 0.0.0.0:53->53/udp, 0.0.0.0:10000->10000/tcp  bind
578961aeb1c9    jwilder/docker-gen            "/usr/local/bin/dock…"  22 hours ago    Exited (1) 4 hours ago                             nginx-gen
e76d513eb654    nginx                  "nginx -g 'daemon of…"  22 hours ago    Created                                     e76d513eb654_nginx-web
8e0f7e364417    jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  22 hours ago    Up 4 hours

Code: Select all

NETWORK ID     NAME        DRIVER       SCOPE
089f668a50be    bridge       bridge       local
9e02d2802027    host        host        local
22b92e194cd7    none        null        local
375f6fd65a9f    supla_default    bridge       local
ba8d7cd14584    webproxy      bridge       local
Pogodynka >>
User avatar
lesny8
Posts: 2851
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

Przepnij się na moje repo i będzie śmigać ;)
viewtopic.php?p=53347#p53347
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
effendi
Posts: 165
Joined: Wed Apr 26, 2017 9:36 am

Post

Dzięki @lesny8, ale...

Code: Select all

pi@raspberrypi:~/supla-docker/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh
Error response from daemon: network with name webproxy already exists
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 17177 100 17177  0   0 61128   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 61128
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Pogodynka >>
User avatar
lesny8
Posts: 2851
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

Teraz dopiero zauważyłem, że masz w katalogu ~/supla-docker/ katalog docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion
Jeśli wyżej masz to samo to dlatego te błędy.

Zatrzymaj wszystkie kontenery związane z nginx i usuń, usuń też sieć

Code: Select all

docker stop 578961aeb1c9 e76d513eb654 8e0f7e364417
docker rm 578961aeb1c9 e76d513eb654 8e0f7e364417
docker network rm webproxy
Potem przejdź do właściwej lokalizacji i sprawdź czy masz w odpowiedzi to samo

Code: Select all

cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
git remote -v
origin	https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git (fetch)
origin	https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git (push)
Jeśli tak to

Code: Select all

./start.sh
Jeśli nie to
viewtopic.php?p=53347#p53347
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍

Return to “supla-docker”