Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)

Moderator: fracz

marik_te
Posts: 31
Joined: Thu May 13, 2021 2:50 pm

Post

Dziękuję za pomoc. Wszystko już działa. Operacje wykonałem wszystkie, tylko w złej kolejności. Bo zmieniłem hasło do bazy w pliku konfiguracyjnym, lecz po pierwszym uruchomieniu. I tu był błąd.
edm
Posts: 451
Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm

Post

Witam serdecznie.

Jest problem z generowaniem certyfikatów ssl na nowszych software dla Raspberry.
Raspberry pi 3B+ zainstalowany system 2022-01-28-raspios-bullseye-armhf-lite https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... 022-01-28/
Supla cloud zainstalowana wg poradnika lesny8 viewtopic.php?t=4081

Jedyne, konieczne zmiany które wprowadziłem w stosunku do w/w poradnika to:

Code: Select all

sudo apt -y install python3-pip && pip
sudo apt install python3-setuptools
sudo pip3 install docker-compose
Proces instalacji wszystkiego przebiega bezbłędnie lecz pomimo tego nie generują się certyfikaty ssl.
Przez co moje domeny xxx i yyy dla supla cloud i supla scripts nie działają.
Moje wyniki
pi@raspberrypi:~ $ docker -v && docker-compose -v

Code: Select all

Docker version 20.10.14, build a224086
docker-compose version 1.29.2, build unknown
pi@raspberrypi:~ $ docker ps

Code: Select all

CONTAINER ID  IMAGE                         COMMAND         CREATED    STATUS             PORTS                              NAMES
159a5854fa95  supla/supla-server:arm32v7              "/usr/bin/server-ent…"  38 hours ago  Up 37 hours           0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, :::2015-2016->2015-2016/tcp  supla-server
ed705c243713  supla/supla-cloud:arm32v7               "docker-php-entrypoi…"  38 hours ago  Up 37 hours           80/tcp                             supla-cloud
f2dd60a6c3c8  hypriot/rpi-mysql:5.5                 "/entrypoint.sh mysq…"  38 hours ago  Up 37 hours           3306/tcp                            supla-db
5f8239dbc1a1  suplascripts_suplascripts               "docker-php-entrypoi…"  39 hours ago  Up 37 hours           80/tcp                             suplascripts
ad4ccf3c9a47  hypriot/rpi-mysql:5.5                 "/entrypoint.sh mysq…"  39 hours ago  Up 37 hours           3306/tcp                            suplascripts-db
37ce2910a4aa  lesny8/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  39 hours ago  Up 37 hours                                           nginx-gen
6f2a095e2c37  lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  39 hours ago  Up 37 hours                                           nginx-letsencrypt
09c89e77cb79  nginx:1.21.3 
Problem występuje tylko na nowszych software. Na próbę zainstalowałem starsze software 2021-05-07-raspios-buster-armhf-lite i nie ma żadnego problemu. Wszystko działa.
Może ktoś bardziej doświadczony rozkmini z czym jest problem.
Pozdrawiam.

Edycja 1.
Zainstalowałem na próbę najnowszy obraz Debian version: 11 (bullseye) https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... 022-04-07/ i jest dokładnie ten sam problem co opisałem wyżej.
Wygląda na to że problem jest po stronie nginx-proxy ponieważ kiedy wymuszam aktualizację certyfikatów

Code: Select all

docker exec nginx-letsencrypt /app/force_renew
Otrzymuję
2022/04/09 16:49:28 Error: nginx-proxy container c9a3f1838d1fe3b8c85126950f284caad8811ff349bf8b083a41ac6a92483905 isn't running.

Pomimo że to jest włączone.
Włączałem również ręcznie oraz restart wszystkich container (włączają się poprawnie) lecz to nie pomaga.
Restarting a single container

Code: Select all

docker restart c9a3f1838d1fe3b8c85126950f284caad8811ff349bf8b083a41ac6a92483905
Restarting all containers

Code: Select all

docker restart $(docker ps -a -q)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D

Return to “supla-docker”