[tutorial] Raspberry Pi – Docker, Proxy, Let’s Encrypt, SUPLA, SUPLA-Scripts...

effendi_pl
Posts: 9
Joined: Tue Jun 19, 2018 7:50 am

Post

Cześć, po padzie lokalnego serwera supla - stawiam go na nowo na RPI (aarch64) IP serwera tożsame z poprzednią instalacją.
Kontenery startują prawidłowo:

Code: Select all


Docker version 26.0.0, build 2ae903e
Docker Compose version v2.25.0

CONTAINER ID  IMAGE                         COMMAND         CREATED   STATUS         PORTS                              NAMES
d6491186de52  supla/supla-server:arm32v7              "/usr/bin/server-ent…"  4 days ago  Up 2 hours (healthy)  0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, :::2015-2016->2015-2016/tcp  supla-server
6828c30baad8  supla/supla-cloud:arm32v7               "docker-php-entrypoi…"  4 days ago  Up 2 hours (healthy)  80/tcp                             supla-cloud
b331a17fa579  hypriot/rpi-mysql:5.5                 "/entrypoint.sh mysq…"  4 days ago  Up 2 hours       3306/tcp                            supla-db
93a63a106aa0  nginx:1.21.3                     "/docker-entrypoint.…"  4 days ago  Up Less than a second  0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp            nginx-web
f662d1955feb  lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  4 days ago  Up 2 hours                                       nginx-letsencrypt
be804cebf44a  lesny8/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  4 days ago  Up 2 hours                                       nginx-gen
pi@suplarpi:~ $
Niestety, próba połączenia się z serwerem (www) kończy się komunikatem:
Ta witryna jest nieosiągalna
Serwer xxx.xxx.org odrzucił połączenie.
Problemem wydaje się ciągłe resetowanie nginx - jak sobie z tym poradzić?

PS:
Ponownie odpaliłem suplę - kontener nie odpalił się

Code: Select all

pi@suplarpi:~/supla-docker $ sudo ./supla.sh start
sudo: unable to resolve host suplarpi: Name or service not known
Starting SUPLA containers
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.proxy.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.arm32v7.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] networks.proxy: external.name is deprecated. Please set name and external: true
[+] Running 0/1
 ⠧ supla-db Pulling                                                                                                                1.7s
no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries
Nginx - działa

Code: Select all

pi@suplarpi:~/supla-docker $ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE                         COMMAND         CREATED   STATUS     PORTS                   NAMES
93a63a106aa0  nginx:1.21.3                     "/docker-entrypoint.…"  4 days ago  Up 22 minutes  0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp  nginx-web
f662d1955feb  lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion  "/bin/bash /app/entr…"  4 days ago  Up 39 minutes                       nginx-letsencrypt
be804cebf44a  lesny8/rpi-docker-gen                 "/usr/local/bin/dock…"  4 days ago  Up 39 minutes                       nginx-gen
User avatar
lesny8
Posts: 2841
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

To jest bardzo stary wątek i te obrazy mogą nie działać prawidłowo na nowych OS.

Zgaś te moje kontenery nginx i pousuwa.
Zamiast tego proxy postaw sobie NginxProxyManager.
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
effendi_pl
Posts: 9
Joined: Tue Jun 19, 2018 7:50 am

Post

Dzieki @lesny8, zainstalowałem.
Przy próbie postawienia stacka supli dostaję komunikat:

Code: Select all

Deployment error
failed to deploy a stack: supla-db Pulling no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries

Code: Select all

pi@suplarpi:~ $ ./supla-docker/supla.sh start
Starting SUPLA containers
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.proxy.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.arm32v7.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] networks.proxy: external.name is deprecated. Please set name and external: true
[+] Running 0/1
 ⠇ supla-db Pulling                                                                                                                1.7s
no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries
pi@suplarpi:~ $ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE               COMMAND    CREATED       STATUS       PORTS                                              NAMES
672f6a10d778  jc21/nginx-proxy-manager:latest  "/init"    About an hour ago  Up About an hour  0.0.0.0:80-81->80-81/tcp, :::80-81->80-81/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp       nginx-proxy-manager
e3c94b659b47  portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"  About an hour ago  Up About an hour  0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, :::9443->9443/tcp, 9000/tcp  portainer
pi@suplarpi:~ $
PS:
Stan na chwilę obecną >

Code: Select all

pi@suplarpi:~ $ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE               COMMAND         CREATED     STATUS           PORTS                                              NAMES
bfd0aaabea6d  supla/supla-server:arm32v7    "/usr/bin/server-ent…"  3 minutes ago  Up 3 minutes (unhealthy)  0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, :::2015-2016->2015-2016/tcp                  supla-server
021d7dde8015  supla/supla-cloud:arm32v7     "docker-php-entrypoi…"  3 minutes ago  Up 3 minutes (healthy)   80/tcp                                              supla-cloud
7908961ac758  hypriot/rpi-mysql:5.5       "/entrypoint.sh mysq…"  3 minutes ago  Up 3 minutes        3306/tcp                                             supla-db
16cec609b318  portainer/portainer-ce:2.20.1   "/portainer"       28 minutes ago  Up 28 minutes       0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, :::9443->9443/tcp, 9000/tcp  portainer
672f6a10d778  jc21/nginx-proxy-manager:latest  "/init"         2 hours ago   Up 44 minutes       0.0.0.0:80-81->80-81/tcp, :::80-81->80-81/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp       nginx-proxy-manager

Code: Select all

Container health
Status	[b]unhealthy[/b]
Failure count	7
Last output	http://supla-cloud/api/server-status: Remote file does not exist -- broken link!!!

Code: Select all

./supla-docker/supla.sh start
Starting SUPLA containers
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.proxy.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] /home/pi/supla-docker/docker-compose.arm32v7.yml: `version` is obsolete
WARN[0000] networks.proxy: external.name is deprecated. Please set name and external: true
[+] Running 0/1
[+] Running 1/2a_default Created                               0.2s
 ⠹ Network supla_default                                                                 Created0.3s
 ⠙ Container supla-db                                                                  Created0.1s
[+] Running 1/4 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠸ Network supla_default                                                                 Created0.4s                   ⠹ Container supla-db                                                                  Created0.2s
[+] Running 1/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠼ Network supla_default                                                                 Created0.5s                   ⠸ Container supla-db                                                                  Starting0.3s                  [+] Running 1/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠴ Network supla_default                                                                 Created0.6s                   ⠼ Container supla-db                                                                  Starting0.4s                  [+] Running 1/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠦ Network supla_default                                                                 Created0.7s                   ⠴ Container supla-db                                                                  Starting0.5s                  [+] Running 2/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠧ Network supla_default                                                                 Created0.8s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 2/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠇ Network supla_default                                                                 Created0.9s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 2/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠏ Network supla_default                                                                 Created1.0s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 2/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠋ Network supla_default                                                                 Created1.1s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 2/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠙ Network supla_default                                                                 Created1.2s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 3/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠹ Network supla_default                                                                 Created1.3s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 3/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠸ Network supla_default                                                                 Created1.4s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 3/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠼ Network supla_default                                                                 Created1.5s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 3/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠴ Network supla_default                                                                 Created1.6s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 3/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠦ Network supla_default                                                                 Created1.7s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                  [+] Running 4/5 requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform ( ⠧ Network supla_default                                                                 Created1.7s                   ✔ Container supla-db                                                                  Started0.5s                   ! supla-db The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm/v8) and no specific platform was requested 0.0s
 ✔ Container supla-cloud                                                                 Started1.0s
 ✔ Container supla-server                                                                Started1.4s
SUPLA containers has been started.
Zmieniłem konfigurację na arm32v6, odpaliłem kontenery i wszystko w Portainerze na zielono... :)
Ale nadal nie widzę strony logowania do supli :(

Code: Select all

ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT
PS.:
Wygenerowałem klucze w Nginx Proxy Manager... kolejny problem

Code: Select all

502 Bad Gateway
Stawiam na konfigurację Nginx-managera... ratujcie!!
User avatar
lesny8
Posts: 2841
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

Instalując system 64 bitowy trzeba liczyć się z tym, że nie wszystko będzie tak samo proste w zainstalowaniu jak na 32 bitowym OS.
To że masz system 64 bitowy, nie znaczy, że nie możesz korzystać z aplikacji 32 bitowych, ale wymaga to, że tak to nazwę, 'gimnastyki' ;)
Trzeba odpowiednio wskazać obrazy zbudowane dla ARMv7 tam gdzie dla ARMv8 nie istnieją, albo samemu sobie je zbudować, ale to już inny level.

Zanim coś zaczniesz robić przeczytaj post do końca.

Uruchom sobie najpierw na tym OS instancję Supli w trbie standalone na portach 443 i 80.
Jak Ci zadziała, to zatrzymaj i usuń kontenery, żeby zwolnić zajmowane porty 443 i 80
Uruchom NPM na portach 80 i 443, a 81 do zarządzania proxy.
Zmień konfiguracje w pliku .env w supla-docker z standalone na proxy i uruchom kontenery.
Dodaj w NPM wpis w Proxy Hosts dla supla-cloud. Na razie bez konfigurowania SSL dla domeny, powinno już wtedy działać Ci przekierowanie dla Twojej domeny.
Na końcu w sekcji SSL Certyfikates w NPM utwórz request dla certyfikatu od Let's Encrypt dla domeny, a po jego wystawieniu w sekcji Proxy Hosts, wybierz go dla wpisu kierującego do kontenera supla-cloud.
Zakładam, że sieć masz odpowiednio skonfigurowaną, przekierowania portów itp.

Tu masz docker-compose.yml dla NPM i zadziała na pewno na ARMv7 i ARMv8

Code: Select all

version: "3"
services:
 npm:
  container_name: npm
  image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
  restart: unless-stopped
  ports:
   - '80:80' # Public HTTP Port
   - '443:443' # Public HTTPS Port
   - '81:81' # Admin Web Port
  environment:
   DB_MYSQL_HOST: "db"
   DB_MYSQL_PORT: 3306
   DB_MYSQL_USER: "npm"
   DB_MYSQL_PASSWORD: "npm"
   DB_MYSQL_NAME: "npm"
  volumes:
   - ./data:/data
   - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
  depends_on:
   - db

 db:
  container_name: npm-db
  image: 'jc21/mariadb-aria:latest'
  restart: unless-stopped
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'npm'
   MYSQL_DATABASE: 'npm'
   MYSQL_USER: 'npm'
   MYSQL_PASSWORD: 'npm'
   MARIADB_AUTO_UPGRADE: '1'
  volumes:
   - ./mariadb:/var/lib/mysql

networks:
 default:
  name: webproxy
  external: true
W .env w supla-docker wymuś obrazy jak dla ARMv7

Code: Select all

...
COMPOSE_PROJECT_NAME=supla
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.proxy.yml:docker-compose.arm32v7.yml

dodatkowo w docker-compose.proxy.yml popraw wcięcia dla name i dodaj true przy external, żeby docker nie pluł ostrzeżeniem

Code: Select all

...
networks:
 proxy:
  external: true
  name: webproxy
i to tyle :mrgreen:
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
effendi_pl
Posts: 9
Joined: Tue Jun 19, 2018 7:50 am

Post

Wielki dzięki za odpowiedź @lesny8

Uruchomiłem kontenery supli wg. Twojego opisu - wszystko w Portainerze na zielono!!
Image
Natomiast nadal dręczy mnie komunikat Bad gateway :(

PS.:
Wydaje mi się, że coś mieszam w npm :( mam:
Proxy hosts: scheme: https; Forward IP: 192.168.xxx.xxx (supla); forward port: 443
Block Common Exploits: ON; Websockets Support: ON
W sekcji SSL:
SSL Cert: xxx
Force SSL: ON, HTTP/2 Support: ON; HSTS Enabled: ON

Czy tak to powinno wyglądać?
Czy należy wskazać Custom locations?
effendi_pl
Posts: 9
Joined: Tue Jun 19, 2018 7:50 am

Post

@lesny8 - w Tobie nadzieja!!
User avatar
lesny8
Posts: 2841
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

Ustaw najpierw tak, bez grzebania w pozostałych SSL
npm.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
effendi_pl
Posts: 9
Joined: Tue Jun 19, 2018 7:50 am

Post

Klik >>> i działa :o :shock: !!! Rewelacja !!! Dzięki!!
karnasw
Posts: 188
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

Czyli jednak można mieć status healthy dla server i cloud. Ciekawe od czego to zależy. Ja co bym nie robił to cały czas mam unhealthy. Chociaż ja mam instalację ze stacka.
Jkogut
Posts: 7
Joined: Tue May 21, 2024 1:31 pm

Post

Witajcie.
Właśnie kupiliśmy do szkoły RPI 5 z planami przeznaczenia na testowanie lokalnego serwera Supli w ramach pracowni automatyki budynkowej. Poprzednio lokalny serwer postawiłem na debianie 12. Instalacja działała zarówno w wersji standalone (opis z githuba) jak i proxy (by klimasstudio). Pierwsze próby instalacji z githuba ze zmianami w plikach opisanych w wątku
viewtopic.php?t=4081&start=730#top
zakończyły się niepowodzeniem.

Czy ktoś z Was uruchomił serwer Supli na RPI 5? Na jakim OS? Wg jakiego opisu?
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki
-----------------------------------------------------------------
ZSTI w Mszanie Dolnej
Pracownia automatyki budynkowej i IoT

Return to “FAQ / Jak to zrobić”