Czas, zegar, clock w SuplaDevice

winek1986
Posts: 80
Joined: Mon Dec 11, 2017 5:07 pm
Location: Kaszuby

Post

pzygmunt wrote: Sun Oct 25, 2020 1:31 pm Złą.

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql

Code: Select all

root@debian-wyse:~# SELECT @date := IFNULL(CONVERT_TZ(UTC_TIMESTAMP, 'UTC', timezone), UTC_TIMESTAMP) t, CASE CONVERT_TZ(UTC_TIMESTAMP, 'UTC', timezone) WHEN NULL THEN 'UTC' ELSE timezone END tz, YEAR(@date) y, MONTH(@date) m, DAY(@date) d, DAYOFWEEK(@date) w, HOUR(@date) h, MINUTE(@date) n, SECOND(@date) s FROM `supla_user` WHERE id = 1
bash: błąd składni przy nieoczekiwanym znaczniku `('

Code: Select all

root@debian-wyse:~# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
bash: mysql_tzinfo_to_sql: nie znaleziono polecenia
bash: mysql: nie znaleziono polecenia
Proszę o podpowiedz jak powinna wyglądać ta komenda dla własnej instancji postawionej na Debian 12 . Obecnie zwraca nieznane polecenie .

Return to “Arduino IDE”