Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.

cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

czw maja 09, 2019 7:18 pm

Witam,
Wiem, że sezon grzewczy się kończy, ale kilka dni temu kolega z forumowiczów @banan0100 poprosił o ten program to pomyślałem, że może jeszcze się komuś przyda.
Na wstępie dziękuję koledze @Elmaya za program viewtopic.php?f=9&t=4695 którym się posiłkowałem, oraz koledze @milion81 za ikonkę pieca z zasobnikiem.
Jest to czujnik odległości HC-SR04 wykorzystany do pomiaru poziomu opału w podajniku pieca. Montujemy go pod pokrywą podajnika.
Config programu oczywiście z możliwością aktualizacji online.
W polu update path wpisujemy również „/” czyli np. „/supla” dzięki czemu podając nr IP modułu:81/supla wchodzimy na stronę config online.
Jest to czujnik odległości HC-SR04 wykorzystany do pomiaru poziomu opału w podajniku pieca. Montujemy go pod pokrywą podajnika.
W configu oprócz danych serwera podajemy jeszcze głębokość zasobnika, żeby w aplikacji widniał faktyczny stan opału , a nie odległość od pokrywy podajnika do opału (Box depth in cm).
Czujnik odległości podłączamy pod:
GPIO 12 (D6) Trig
GPIO 13 (D7) Echo
Dodatkowo dołożyłem buzzer na GPIO 14 (D5) sterowany masą, który przy poziomie opału =< 20cm zaczyna wydawać swój przyjemny dla ucha dźwięk :D , oraz czujnik temperatury DS18B20 na GPIO 4 (D2)
W tryb config wchodzimy zwierając GPIO 0 (D3) do masy na 5s.
Po otwarciu pokrywy zasobnika, żeby odległość nie pokazywała się z minusem (zawiesza się Apka) zawsze pokazuje stan 2cm.
To chyba na tyle.

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>   //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials 
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#define ONE_WIRE 4

// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(ONE_WIRE); // Deklaracja pinu 2 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury

// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);

extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
#define onboard_led 2   //D4      status led
#define TRIGGER_PIN 0   // D3   wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi

//********czujnik odleglosci******
int Trig = 12; //D6 Numer pinu wyzwolenia dla czujnika odległości HC-SR04
int Echo = 13; //D7 Numer pinu odpowiedzi dla czujnika odległości HC-SR04
int Buzzer = 14; //D5 Numer pinu do podłązenia buzera, który wlaczy sie przy poziomie mizszym niz 20cm
long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO
int odleglosc;
int glebokosc;

WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* host = "supla";
Ticker ticker;
unsigned long wifi_checkDelay = 30000;
unsigned long wifimilis; 
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 5000;        // config delay 5 seconds      ----------    opóźnienie konfiguracji 5 sekund
//int glebokosc_podajnika =0;
double rssi = 0;
double rssi_last = 0;


int s;          //       ---------------- Status ------------------
int timeout      = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char glebokosc_podajnika[5];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];
bool pr_wifi = true;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;


void tick(){
 int state = digitalRead(onboard_led); 
 digitalWrite(onboard_led, !state); 
}
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 34 );
 WiFiManagerParameter custom_glebokosc_podajnika("Box_depth", "Box depth in cm", glebokosc_podajnika, 5);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");


 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_glebokosc_podajnika);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaCino")) {  //  ----wifi configuration ap name---
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(glebokosc_podajnika, custom_glebokosc_podajnika.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
}

 /*double get_temperature(int channelNumber, double rssi_last) {  //  --------------------------- New -----------------------------
     
     rssi = WiFi.RSSI(); // ---------------------Twój kod daje 
    delay(10);
     if (rssi != rssi_last){ 
     rssi_last = rssi;
     return rssi_last;
     }     
  }
  */

  // Obsługa czujnika DS18B20 i odczyt parametrów modułu ESP
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
  double t = -275;

     switch(channelNumber)
     {
   case 0: {
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
     Serial.print("DS Temp 1 : ");
     Serial.println(t);
//     Serial.println("*******************");
    break; }

    case 1:
     t = WiFi.RSSI();
    break;
   };

  return t; 
}


//******************czujnik odległości HC-SR04 *********************************
double get_distance(int channelNumber, double distance) {

// Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);

// Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);

// Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
digitalWrite(Trig, LOW);

// Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
glebokosc = String(glebokosc_podajnika).toInt();

// Obliczamy odległość
distance = glebokosc - EchoTime / 58; // Odległość w metrach
distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
if (distance <= 0 ) {
 distance = 2;
}

if ((distance > 0) && (distance < 0.2)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer
 digitalWrite(Buzzer, LOW); //wlacza buzzer przy dystansie mniejszym niz 20cm
} else {
 digitalWrite(Buzzer, HIGH); //wylacz buzzer przy dystansie większym niż 20cm
} 

Serial.println(distance); 

return distance;
}


void setup() {  //  ------------------------ Setup --------------------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 EEPROM.begin(128); 
 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);

 pinMode(onboard_led, OUTPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 }
 ticker.attach(0.8, tick);
 
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(glebokosc_podajnika, json["glebokosc_podajnika"]);
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     strcpy(update_path, json["update_path"]);
     strcpy(update_username, json["update_username"]);
     strcpy(update_password, json["update_password"]);
   
 }

 // Init DS18B20 library 
 sensors.begin();
 
 // Set temperature callback
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);

 // Set Distance callback
 pinMode(Trig, OUTPUT);
 pinMode(Echo, INPUT);
 pinMode(Buzzer, OUTPUT);
 digitalWrite(Buzzer, HIGH);
 SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance);

 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
 
 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // DS na GPIO4 D2
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  

 SuplaDevice.addDistanceSensor();

 SuplaDevice.addRelay(5); // D1
 
 SuplaDevice.setName(Supla_name);  // Supla device name
 wifi_station_set_hostname(Supla_name); //nazwa w sieci lokalnej
 

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
 WiFi.mode(WIFI_STA);
}
  }
 }
}
void loop() {
 
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
 {  
  httpServer.handleClient();
 }
 
 


 
 int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {    
   
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;
    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }

 if (initialConfig) {   
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }

 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["glebokosc_podajnika"] = glebokosc_podajnika;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["update_path"] = update_path;
  json["update_username"] = update_username;
  json["update_password"] = update_password;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000);
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  ticker.attach(0.8, tick);
  WiFi_up();
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  ticker.attach(0.8, tick);
  WiFi_up();
  pr_wifi = true;
 }
 else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (pr_wifi)){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH); 
  pr_wifi = false;
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);   
  }
 SuplaDevice.iterate();
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature; // --------------------------- New ------------------------
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_distance = &get_distance;
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin();
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 }
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
}
W załączniku skompilowany plik *.bin, oraz ikonka
Załączniki
Czujnik podajnika.7z
ikonka
(234.06 KiB) Pobrany 343 razy
piec_eko_groszek.png
piec_eko_groszek.png (7.85 KiB) Przejrzano 5424 razy
Ostatnio zmieniony wt maja 21, 2019 6:32 pm przez cino111, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 453
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

czw maja 09, 2019 7:29 pm

Super, przydatny kod
Czy wartość wyniku jest jakoś uśredniania? Mam takie coś od ok roku na tym samym czujniku i ogólnie działa dobrze, ale zdarza się że raz pokazuje np 20 zaraz 50 później znów 20.
Kolejna rzecz - warto by dołożyć 1 przekaźnik do sterowani pompa CO
Lepszym od zaproponowanego czujnika byłby JSN-SR04T, jest kompatybilny z HC-SR04 wiec w programie nic nie trzeba by zmieniać. Sam go już dawno nabyłem, ale jak pisałem od roku działa ten najzwyklejszy i puki działa to nie chce mi się go zmieniać
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 09, 2019 7:49 pm przez dawidd, łącznie zmieniany 1 raz.
procekms89
Posty: 80
Rejestracja: czw cze 28, 2018 4:21 am

czw maja 09, 2019 7:47 pm

już wcześniej pisałem do kolegi @banan0100 bo też mam ten sam problem.

Dlatego mam kilka pytań:

A jak długo już używasz tego czujnika?
Nie masz problemu z wilgocią w pojemniku?

U mnie ekogroszek nie jest idealnie suchy i zawsze jak wsypię pełen zbiornik to po godzinie widać na pokrywie, że groszek wysycha. U mnie po jakimś czasie pracy czujnik zaczął pokazywać sobie różne pomiary, 10 pomiarów jest ok, 2 pomiary są zupełnie nie poprawne.
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 453
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

czw maja 09, 2019 7:51 pm

daj JSN-SR04T i problem zniknie. U mnie jest suchy groszek, na pokrywie nie skrapla sie woda wiec i czujnik dłuższy czas działa bez zarzutu
Awatar użytkownika
byniom
Posty: 472
Rejestracja: sob sty 07, 2017 1:17 pm

czw maja 09, 2019 8:41 pm

taki błąd mam przy kompilacji ESPEFC.h: No such file or directory
cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

czw maja 09, 2019 8:46 pm

dawidd pisze:
czw maja 09, 2019 7:29 pm
Super, przydatny kod
Czy wartość wyniku jest jakoś uśredniania? Mam takie coś od ok roku na tym samym czujniku i ogólnie działa dobrze, ale zdarza się że raz pokazuje np 20 zaraz 50 później znów 20.
Kolejna rzecz - warto by dołożyć 1 przekaźnik do sterowani pompa CO
Lepszym od zaproponowanego czujnika byłby JSN-SR04T, jest kompatybilny z HC-SR04 wiec w programie nic nie trzeba by zmieniać. Sam go już dawno nabyłem, ale jak pisałem od roku działa ten najzwyklejszy i puki działa to nie chce mi się go zmieniać
pozdrawiam
Wartości są rzeczywiste, a przekłamania od czasu do czasu faktycznie się pokazują, ale tłumaczyłem to sobie, że ekogroszek ma nieregularny kształt i może źle odbijać fale. Jakoś mi to nie przeszkadza i zdarza się rzadko.
Przekaźnik mam dołożony, ale usunąłem, bo biblioteka na arduino nie przesyła stanu przekaźnika w przypadku rozłączenia modułu (np. zmieniasz coś na cloudzie i na chwilę zrywa połączenie) w aplikacji pokazuje ze pompa jest wyłączona a w rzeczywistości może być inaczej. Czekam, aż@Espablo dopracuje bibliotekę i program to będzie można pokombinować.
Muszę zamówić sobie ten JSN-SR04T - zobaczę czy lepiej działa, ale pewnie też nie będzie mi się chciało go zmieniać dopóki obecny działa :D
cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

czw maja 09, 2019 8:49 pm

procekms89 pisze:
czw maja 09, 2019 7:47 pm
już wcześniej pisałem do kolegi @banan0100 bo też mam ten sam problem.

Dlatego mam kilka pytań:

A jak długo już używasz tego czujnika?
Nie masz problemu z wilgocią w pojemniku?

U mnie ekogroszek nie jest idealnie suchy i zawsze jak wsypię pełen zbiornik to po godzinie widać na pokrywie, że groszek wysycha. U mnie po jakimś czasie pracy czujnik zaczął pokazywać sobie różne pomiary, 10 pomiarów jest ok, 2 pomiary są zupełnie nie poprawne.
Czujnika używam od początku sezonu, czyli jakoś od października 2018.
Nie mam problemu z wilgotnością, choć ekogroszek kupuję zawsze w lipcu, sierpniu więc jest suchy.
Z tymi różnymi pomiarami to tak jak napisałem wyżej, ale może spróbuj na górę położyć jakaś płytę (płaski element) i zobacz czy też masz błędy.
cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

czw maja 09, 2019 8:53 pm

byniom pisze:
czw maja 09, 2019 8:41 pm
taki błąd mam przy kompilacji ESPEFC.h: No such file or directory
dokładam biblioteki
Załączniki
biblioteki.7z
(93.83 KiB) Pobrany 256 razy
procekms89
Posty: 80
Rejestracja: czw cze 28, 2018 4:21 am

pt maja 10, 2019 5:30 am

dawidd pisze:
czw maja 09, 2019 7:51 pm
daj JSN-SR04T i problem zniknie. U mnie jest suchy groszek, na pokrywie nie skrapla sie woda wiec i czujnik dłuższy czas działa bez zarzutu
Na pewno JSN-SR04T wygląda lepiej.

Ale według danych technicznych JSN-SR04T ma dystans od 20cm, a HC-SR04 dystans od 2cm.
U mnie w zbiorniku groszek jest w zakresie od około 2-88cm więc 1/4 zasięgu by nie była mierzona lub mierzona źle.
Jak to jest w rzeczywistości?
Można normalnie podłączyć JSN-SR04T do ESP czy trzeba stosować dzielnik sygnałów 3,3V do 5V?
Simono
Posty: 343
Rejestracja: pn wrz 17, 2018 5:26 pm

pt maja 10, 2019 5:47 pm

Koledzy mam kilkanaście urządzeń ale są to Za ele i Sonoffy w których sam zmieniałem oprogramowanie. Z Arduino nie miałem styczności. Tak więc jako, że posiadam kocioł na eko byłbym bardzo zainteresowany tym rozwiązaniem.
1. Jaki dokładnie hardware jest potrzebny?
2. W jaki najprostszy sposób wrzucić do niego ten software?
3. Jak mocujecie czujnik odległości do klapy?
4. Gdzie i jak mocujecie resztę z racji, że klapa jest ruchoma?
ODPOWIEDZ

Wróć do „Nowości”