Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
elmaya
Posty: 975
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

śr kwie 17, 2019 9:59 am

Witajcie.

Dotychczas moje projekty / kompilacje były dostępne tylko w anglojęzycznej części forum, gdyż nie znam języka polskiego. Jednak z pomocą translatora oraz uprzejmości kolegi z polski (@edm pomaga w tłumaczeniu), postaram się stopniowo przetłumaczyć wszystkie swoje projekty. Także w miarę możliwości, nowe projekty również będę publikował w polskiej wersji. W przypadku pytań, postaram się udzielić odpowiedzi, lecz proszę o wyrozumiałość. Translator różnie tłumaczy, a i kolega pewnie nie zawsze od razu będzie miał czas.

Tym razem firmware umożliwiające pomiar głębokości cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień.

Ponadto w firmware zastosowano:
- zaawansowane menu config (tryb konfiguracji),
- kanał RSSI, umożliwia sprawdzenie siły sygnału wifi,
- funkcja aktualizacji oprogramowania OTA (bez konieczności podłączania konwertera USB), w celu podniesienia bezpieczeństwa zastosowano autoryzowany dostęp do aktualizacji,
- możliwość zmiany nazwy modułu na własną z poziomu menu config.


Obrazek

Dla Mpx5010 maksymalnie 1 metr głębokości.
Dla Mpx5050 maksymalnie 5 metrów głębokości.
Dla Mpx5100 maksymalnie 10 metrów głębokości.
Rodzaj czujnika do ustawienia w trybie konfiguracji.

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>   //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials 
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
#define onboard_led 2   //D4      status led
#define TRIGGER_PIN 0   // D3   wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi
#define zeroCal_PIN 14 // D5  MPX zero Calibration pin -------Pin kalibracji zerowej MPX
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* host = "supla";
Ticker ticker;
unsigned long wifi_checkDelay = 30000;
unsigned long wifimilis; 
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 5000;        // config delay 5 seconds      ----------    opóźnienie konfiguracji 5 sekund
int MPX_mtbs = 15000;        // mean time between MPX update 
double MPX_tipo = 100.0;  
int mpx_zeroCal ;
int mpx_Tipo ;
unsigned long MPX_lasttime;  
double MPX_Value = 0;
double MPV_Send = -1;
double distance = 0;
double rssi = 0;
double rssi_last = 0;
int MPX_zero_offset = 0;
int mpx_Compensation =0;
int s;          //       ---------------- Status ------------------
int timeout      = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char MPX_Compensation[5];
char MPX_Tipo[5];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];
bool pr_wifi = true;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

void get_MPX(){
 int val = 0;
   for(int i = 0; i < 10; i++) {
   val += analogRead(A0);
   delay(1);
   }
   val = val / 10; 
 yield();
 MPX_Value = map(val,MPX_zero_offset,(mpx_Compensation+MPX_zero_offset),0,1000) / MPX_tipo;
 yield(); 
 Serial.print("depth: "); 
 Serial.print(MPX_Value,2);
 Serial.println(" m"); 
 yield();
 if (MPX_Value != MPV_Send){ 
  MPV_Send = MPX_Value;
  SuplaDevice.channelDoubleValueChanged(0, MPV_Send);    
 }
  digitalWrite(onboard_led, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
}
void tick(){
 int state = digitalRead(onboard_led); 
 digitalWrite(onboard_led, !state); 
}
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 34 );
 WiFiManagerParameter custom_MPX_Compensation("MPX_Compensation", "Compensation 500-1000", MPX_Compensation, 5);
 WiFiManagerParameter custom_MPX_Tipo("MPX_Tipo", "MPX Tipo 5010-5050-5100", MPX_Tipo, 5);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");


 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_MPX_Compensation);
 wifiManager.addParameter(&custom_MPX_Tipo);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaMPX")) {  //  ----wifi configuration ap name---
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(MPX_Compensation, custom_MPX_Compensation.getValue());
  strcpy(MPX_Tipo, custom_MPX_Tipo.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
}
double get_temperature(int channelNumber, double rssi_last) {  //  --------------------------- New -----------------------------
     
     rssi = WiFi.RSSI(); // ---------------------Twój kod daje 
    delay(10);
     if (rssi != rssi_last){ 
     rssi_last = rssi;
     return rssi_last;
     }     
  }
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
  delay(10);
  return MPV_Send;
  }
void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready 
}
void setup() {  //  ------------------------ Setup --------------------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 EEPROM.begin(128); 
 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(zeroCal_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 }
 ticker.attach(0.8, tick);
 
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(MPX_Compensation, json["MPX_Compensation"]);
     strcpy(MPX_Tipo, json["MPX_Tipo"]);
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     strcpy(update_path, json["update_path"]);
     strcpy(update_username, json["update_username"]);
     strcpy(update_password, json["update_password"]);
     mpx_Tipo = String(MPX_Tipo).toInt();
     if (mpx_Tipo == 5010){
      MPX_tipo = 1000.0; 
     }
     else if (mpx_Tipo == 5050){
      MPX_tipo = 200.0; 
     }
     else{
      MPX_tipo = 100.0; 
     }
     Serial.print("Mpx Tipo: ");
     Serial.println(MPX_tipo);
     mpx_Compensation = String(MPX_Compensation).toInt();
     Serial.print("Mpx Compensation: ");
     Serial.println(mpx_Compensation);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 MPX_zero_offset = EEPROM.read(1);
 Serial.print("Read MPX zero offset: ");
 Serial.println(MPX_zero_offset);

 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
 
 SuplaDevice.addDistanceSensor();
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // wyświetla wifi 
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);  //  ----------------------------- Status -----------------------------
 
 SuplaDevice.setName(Supla_name);  // Supla device name

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
 WiFi.mode(WIFI_STA);
}

void loop() {
 
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
 {  
  httpServer.handleClient();
 }
 
 
  switch (s) {  //  ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 9:   // --------------------- DISCONNECTED ----------------------   
   break;
    
  case 17:   // -----   STATUS_REGISTERED_AND_READY
     
   if (millis() > MPX_lasttime + MPX_mtbs) {  //--------------MPX callback--------------------
     get_MPX();
     MPX_lasttime = millis();
     } 
  break;    
 }

 if ( digitalRead(zeroCal_PIN) == LOW ) {
  int val = 0;
   for(int i = 0; i < 10; i++) {
   val += analogRead(A0);
   delay(1);
   }
   val = val / 10;
   MPX_zero_offset = val; 
  Serial.print("Write MPX zero offset: ");
  Serial.println(MPX_zero_offset);
  delay (1000);
  EEPROM.write(1, MPX_zero_offset); 
  EEPROM.commit();
 }

 
 int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {    
   
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;
    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }

 if (initialConfig) {   
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }

 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["MPX_Compensation"] = MPX_Compensation;
  json["MPX_Tipo"] = MPX_Tipo;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["update_path"] = update_path;
  json["update_username"] = update_username;
  json["update_password"] = update_password;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000);
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  ticker.attach(0.8, tick);
  WiFi_up();
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  ticker.attach(0.8, tick);
  WiFi_up();
  pr_wifi = true;
 }
 else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (pr_wifi)){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH); 
  pr_wifi = false;
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);   
  }
 SuplaDevice.iterate();
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature; // --------------------------- New ------------------------
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_distance = &get_distance;
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin();
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 }
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
}
Obrazek

Kompensacja Mpx również do ustawienia w trybie konfiguracji, wartości od 500 do 1000 (normalna dla wody około 750).
W celu skompensowania różnych gęstości cieczy, niższa wartość wyświetla wyższą wartość w aplikacji, wyższa wartość wyświetla niższą wartość w aplikacji.

Gpio 0 (D3) = tryb konfiguracji, przytrzymaj przez 5 sekund
Gpio 2 (D4) = status Led
Gpio 14 (D5) = MPX kalibracja zerowa

Obrazek
Obrazek
supla_MPX_DOUT_16Mbit.rar
Compiled firmware & Arduino librarys
(880.64 KiB) Pobrany 187 razy
Remi
Posty: 75
Rejestracja: wt maja 22, 2018 4:03 pm

sob kwie 20, 2019 3:38 pm

Bardzo ciekawy soft, czegoś takiego brakowało :)
cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

sob kwie 20, 2019 9:00 pm

Super soft. Rozumiem, że update path czyści również eprom?
Czy jest możliwość zrobienia takiego softu z config GUI na Arduino Mega?


Super soft. I understand that update path also cleans eprom?
Is it possible to make such a software from the Arduino Mega config GUI?
elmaya
Posty: 975
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz kwie 21, 2019 1:37 pm

cino111 pisze:
sob kwie 20, 2019 9:00 pm
Super soft. Rozumiem, że update path czyści również eprom?
Czy jest możliwość zrobienia takiego softu z config GUI na Arduino Mega?


Super soft. I understand that update path also cleans eprom?
Is it possible to make such a software from the Arduino Mega config GUI?
wyczyść Flash (użyj FS.h) i wifi poświadczenia nie eeprom.
jest dla esp8266, nie mam mega arduino.
Czy masz jakieś przykłady arduino mega Webupdate?

clean Flash (use FS.h) and wifi credentials not the eeprom.
is for esp8266, I do not have mega arduino.
Do you have any examples of arduino mega Webupdate?
cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

pn kwie 22, 2019 7:06 am

Niestety nie mam żadnego przykładu na arduino mega. Głównie chodzi o zdalną aktualizację.

Swoją drogą to co mam wpisać w pole /xxx update path?
Bez tego nie zapisuje się config.
Załączniki
Screenshot_20190422-085554_Samsung Internet.jpg
Screenshot_20190422-085554_Samsung Internet.jpg (319.4 KiB) Przejrzano 4899 razy
elmaya
Posty: 975
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pn kwie 22, 2019 7:51 am

jest częścią adresu do aktualizacji.
jeśli napiszesz (/oiltank) będzie (http://supla.local:81/oiltank)

is part of the address to update.
if you write(/oiltank)it will be(http://supla.local:81/oiltank)
cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

pn kwie 22, 2019 5:40 pm

elmaya pisze:
pn kwie 22, 2019 7:51 am
jest częścią adresu do aktualizacji.
jeśli napiszesz (/oiltank) będzie (http://supla.local:81/oiltank)

is part of the address to update.
if you write(/oiltank)it will be(http://supla.local:81/oiltank)
Super.
Dołożyłem linię, żeby łatwiej moduł można było znaleźć na routerze

I added a line to make it easier for the module to be found on the router

Kod: Zaznacz cały

wifi_station_set_hostname(Supla_name); //nazwa w sieci lokalnej
adamwro25
Posty: 41
Rejestracja: ndz mar 04, 2018 1:25 pm

sob maja 04, 2019 7:07 pm

Czy ktoś z Was robił może taka sonde dla Mpx jak w tym linku?zastanawiam sie czy dać długą rurę fi50 otwartą na dole szamba, czy jak w linku podobne rozwiązanie, póki co w warunkach domowych na końcu rurki która była zatopiona w butelce 1,5l założyłem szczelnie mały balonik i odczyt jest taki sam jak bez balonika, więc powinno zadziałać i w szambie

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=559124.0
elmaya
Posty: 975
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

sob maja 04, 2019 8:45 pm

adamwro25 pisze:
sob maja 04, 2019 7:07 pm
Czy ktoś z Was robił może taka sonde dla Mpx jak w tym linku?zastanawiam sie czy dać długą rurę fi50 otwartą na dole szamba, czy jak w linku podobne rozwiązanie, póki co w warunkach domowych na końcu rurki która była zatopiona w butelce 1,5l założyłem szczelnie mały balonik i odczyt jest taki sam jak bez balonika, więc powinno zadziałać i w szambie

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=559124.0
zmiany ciśnienia atmosferycznego wpływają na odczyt
mafialoso
Posty: 33
Rejestracja: pn lip 03, 2017 7:44 pm

ndz maja 05, 2019 7:01 pm

Ten soft od Ciebie jest do wgrania tylko na wemos czy na inne urzadzenia sie też da? Jak to wyglada jak bym chciał korzystac tylko z czujnika głębokości?
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”