Gosund SW9 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX

djack2017
Posts: 691
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

GOSUND SW9 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX

Podwójny wyłącznik oświetlenia z quasi-pomiarem mocy i energii.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! UWAGA: nie podłączać interfejsu RS232 przy zasilaniu 230V. Tylko przy napięciu 3.3V !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UWAGA:
Wyłącznik nie jest urządzeniem autonomicznym i do pełnej, poprawnej pracy wymaga dostępu do Internetu i do serwera SUPLA.
Przy braku dostępu do Internetu przełącznik też działa aczkolwiek diody LED się nie przełączają.

WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA:
- Constant Power Output (W) (pomiar mocy i energii przy stałej wartości obciążenia)
- Switch OFF delay (5-999 sec) (wyłączanie oświetlenia po ustalonym czasie, 0-wyłączone)
- Zero Initial Energy (zerowanie licznika pobranej energii)
- LED Green (wyłączenie świecenia zielonych diod LED, gdy żaden kanał nie jest aktywny)

- załączony plik TEMPLATE gosund_sw9.yaml dla systemu Zabbix w wersji 5


Wgranie alternatywnego oprogramowania:
1. Po podłączeniu przewodów RxD, TxD, GND i VCC (3.3V) należy wcisnąć przycisk L1 i podłączyć zasilanie 3.3V.
.
Gosund_SW9L2.png
.
2. Układ przechodzi w tryb programowania
3. Puścić przycisk L1
4. Wgrać moduły oprogramowania zgodnie z poniższymi parametrami

Parametry konfiguracyjne sterownika:

BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT

blank_1MB.bin -------------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ---------------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin ---------->0x3FC000
gosund_sw9.bin ------------------------>0x01000

Po wgraniu oprogramowania i restarcie urządzenia, wystawia ono sieć Wifi, do której należy się podłączyć i otworzyć stronę konfiguracji - 192.168.4.1 :
.
Gosund_SW9.png
.
Podczas normalnej eksploatacji, gdy chcemy przejść do trybu konfiguracji (192.168.4.1) należy przytrzymać wciśnięty przycisk L1 ok. 10 sekund, aż zaczną migać obydwie zielone diody LED. Urządzenie ponownie wystawia sieć Wifi. Po zapisaniu zmienionej konfiguracji należy nacisnąć przycisk L1, co zrestartuje urządzenie.

Parametry dotyczące serwera Zabbix są opcjonalne.


Firmware do pobrania dla urządzenia Gosund SW9:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=346

Firmware do innych urządzeń:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54

Return to “Gosund”