INSTALACJA SERWERA ZABBIX 6.2 DO WSPÓŁPRACY Z SUPLA

djack2017
Posts: 691
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

INSTALACJA SERWERA ZABBIX 6.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DO CZEGO SŁUŻY ZABBIX:
Zabbix jest otwartym (open source) rozwiązaniem klasy Enterprise, służącym do monitorowania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych i dowolnych urządzeń sieciowych, których parametry dają się zmierzyć elektrycznie. Aplikacja webowa umożliwia podgląd danych w czasie rzeczywistym za pomocą dowolnie zdefiniowanych ekranów.
Użycie serwera Zabbix zapewnia:
- zbieranie i archiwizację danych (w określonym przez nas okresie czasu) z dowolnych sterowników
- tworzenie dowolnych raportów, wykresów i ekranów na podstawie zapisanych danych
- tworzenie wyzwalaczy według dowolnie skomplikowanych warunków, na podstawie danych otrzymywanych w czasie (prawie)rzeczywistym
- tworzenie różnych akcji (wysyłanie push-y, maili, wykonywanie skryptów i linków bezpośrednich), wykonywanych w czasie (prawie)rzeczywistym, według zdefiniowanych wyzwalaczy
Poniższa instalacja została przygotowana tak, aby w maksymalnym stopniu ją uprościć. Do współpracy z systemem SUPLA zostały predefiniowane szablony sterowników i mierników. Zawiera również skonfigurowane przykładowe hosty wraz z wyzwalaczami i akcjami (mew01, sonoff pow-R2 i pochodne).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTALACJA ŚRODOWISKA DOCKER:
Jako system bazowy dla serwera Zabbix najlepiej jest użyć Debiana w wersji 9 lub 10 (bez środowiska graficznego). Aby zainstalować środowisko docker należy wykonać następujące polecenia:

Code: Select all

apt -y install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
apt-get update
apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
apt install -y curl wget
curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | grep browser_download_url  | grep docker-compose-linux-x86_64 | cut -d '"' -f 4 | wget -qi -
chmod +x docker-compose-linux-x86_64
mv docker-compose-linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTALACJA SERWERA ZABBIX 6.2:
W katalogu /home należy utworzyć katalog zabbix62.
Do utworzonego katalogu (/home/zabbix62) należy skopiować plik Zabbix62PL_Docker.tar.gz , pobrany z linku:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=352
Następnie trzeba go rozpakować poleceniem:

Code: Select all

tar -zxvf Zabbix62PL_Docker.tar.gz
i uruchomić

Code: Select all

./zabbix.sh start
Polecenie to spowoduje pobranie odpowiednich obrazów oraz utworzenie i uruchomienie kontenerów:
zabbix-zabbix-web-nginx-pgsql-1
zabbix-zabbix-server-1
zabbix-postgres-server-1

Działające kontenery powinny zostać wyświetlone po wpisaniu polecenia:
docker ps

Po zainstalowaniu serwera Zabbix należy w oknie przeglądarki wpisać link:
https://adres-naszego-serwera:52443

Jeśli instalacja przebiegła poprawnie powinno pojawić się okno logowania:
login.png
Parametry logowania:
Username: Admin
Password: zabbix

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREDEFINIOWANE SZABLONY DLA STEROWNIKÓW:
W pakiecie instalacyjnym serwera Zabbix zawarte zostały, już skonfigurowane, szablony następujących sterowników i mierników:

Template GOSUND SP111
Template GOSUND SW9
Template MEW-01
Template MEW-01 PL
Template Shelly1PM
Template Shelly25
Template Sonoff-pow
Template Sonoff-pow-R2
Template Sonoff-th


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONFIGUROWANIE AKCJI PUSHOVER:
Zainstalowany serwer Zabbix ma już skonfigurowaną akcję wysyłania powiadomień typu push.
Należy jedynie zarejestrować konto na:
https://pushover.net
Następnie należy utworzyć nową integrację z Zabbix na stronie:
https://pushover.net/apps/clone/zabbix
W tym momencie otrzymamy Application API Token (token) oraz Pushover User Key.

Token wpisujemy jak podano na rysunku poniżej (Menu: Administracja/Typy mediów/Pushover):
.
pushover.png
.
Następnie należy przejść do Menu: Administracja/Użytkownicy/Admin i wybrać zakładkę Media.
Dla pozycji Pushover kliknąć link Edycja:
media_user.png
pushover2.png
W polu „Wyślij do” należy wpisać pobrany wyżej parametr Pushover User Key.

W ten sposób mamy gotową do użycia akcję wysyłania powiadomień typu push.
Na smartfonie należy zainstalować aplikację „Pushover”.

Należy pamiętać aby wszystkie tworzone nowe akcje były dopisywane do użytkownika, dla którego będą one wykonywane (np. Admin). Wykonuje się to w Menu:
Administracja/Użytkownicy/Admin/ Media/Dodaj

Każdą utworzoną akcję można przetestować klikając w link „Test” (z prawej strony na liście mediów).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONFIGUROWANIE AKCJI WYKONANIA LINKU BEZPOŚREDNIEGO:
Jak wejdziemy do Menu: Administracja/Typy mediów to otrzymamy listę zdefiniowanych akcji:
media.png
Są tutaj dwie przykładowe akcje dotyczące wykonania linku bezpośredniego:
SWITCH_OFF i SWITCH_ON
media1.png
Wzorując się na tym typie akcji (przycisk Powiel) można zdefiniować dowolną liczbę akcji tego typu.
W polu Parametry skryptu należy wpisać pełny adres linku bezpośredniego np.
https://supla.org/direct/19/xce2345MZW/turn-on
W polu Nazwa należy wpisać nazwę akcji, a pole Nazwa skryptu pozostaje bez zmian (directlink.sh).
Należy pamiętać aby wpisać treść wiadomości w zakładce „Szkice wiadomości”.
W ten sposób można włączać lub wyłączać dowolne kanały sterowników, zarejestrowanych na serwerze SUPLA, w zależności od wystąpienia określonych warunków.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZYKŁADOWY HOST mew01:
W zainstalowanym serwerze Zabbix jest przykładowo zdefiniowany host mew01, z szablonem Template MEW-01 PL.
host1.png

Do zbierania danych z posiadanego miernika MEW-01 oraz wykonywania dowolnych akcji można użyć gateway’a, opisanego w:
viewtopic.php?f=46&t=9642

Wzorując się na tym hoście można tworzyć kolejne (klawisz Powiel , lub Pełne powielenie) hosty i zmieniać przypisane im szablony.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZYKŁADOWY HOST czajnik:
W zainstalowanym serwerze Zabbix jest przykładowo zdefiniowany host czajnik, z szablonem Template SONOFF-pow-R2, oraz wyzwalaczem akcji „Czajnik został włączony”.
Host ten może być użyty dla sterowników: Sonoff POW-R2, Blitzwolf BW-SHP6, Blitzwolf BW-SHP8, DSG-W162, Gosund SP111 i innych podobnych.
Dane mogą być wpisywane do serwera Zabbix bezpośrednio (jeśli używany jest firmware ze strony):
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
lub za pomocą gateway’a opisanego w następnym poście.
Przykładowy pulpit dla predefiniowanego urządzenia czajnik:
.
Czajnik wyłączony:
czajnik_0.png
.
Grzanie wody:
czajnik_1.png
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZYDATNE LINKI:
1. https://www.zabbix.com/documentation/6.2/en/manual
2. https://sekurak.pl/czym-jest-zabbix-pod ... figuracji/
3. https://sekurak.pl/ladne-wykresy-w-zabb ... y-grafane/
4. https://sekurak.pl/ulatwianie-pracy-w-z ... wamy-makr/
5. https://blog.zabbix.com/environmental-m ... bbix/2220/
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
User avatar
klimasstudio
Posts: 1131
Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
Location: localhost

Post

Instalacja w Portainerze bezproblemowa lecz widze ze musiał bym zmieniać Firmware w wszystkim co mam na to z Twojej strony, Szkoda... Nie da się jakoś przez API SUPLI pobierać danych ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
djack2017
Posts: 691
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

klimasstudio wrote: Wed Sep 14, 2022 10:33 am Instalacja w Portainerze bezproblemowa lecz widze ze musiał bym zmieniać Firmware w wszystkim co mam na to z Twojej strony, Szkoda... Nie da się jakoś przez API SUPLI pobierać danych ?
Na tej stronie masz gateway'e korzystające z linków bezpośrednich:
viewforum.php?f=92
Praktycznie możesz zapisywać dane na serwerze Zabbix z dowolnego sterownika, zarejestrowanego w SUPLI, używając linków bezpośrednich READ w formacie json.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
User avatar
klimasstudio
Posts: 1131
Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
Location: localhost

Post

Czy Zabbix pozwal wyeksportować pojedyńczą stronę tylko do odczytu tak aby nie trzeba się logować aby zobaczyć dane ?

Code: Select all

Np. http://stronazabbix.pl/liczniki
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
djack2017
Posts: 691
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

klimasstudio wrote: Mon Sep 19, 2022 7:44 am Czy Zabbix pozwal wyeksportować pojedyńczą stronę tylko do odczytu tak aby nie trzeba się logować aby zobaczyć dane ?

Code: Select all

Np. http://stronazabbix.pl/liczniki
Pozwala. Jest to kwestia uprawnień do strony lub pulpitu.
https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54

Return to “Zabbix”