UPGRADE SERWERA ZABBIX Z WERSJI 5.0 i 5.2 DO WERSJI 6.2 W ŚRODOWISKU DOCKERA

djack2017
Posts: 691
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

Upgrade serwera Zabbix z wersji 5.0 i 5.2 do wersji 6.2 w środowisku dockera

Aktualizacja serwera Zabbix była testowana w środowisku:
Debian 10.13
Zabbix z serwerem baz danych: mysql
Docker version 20.10.22, build 3a2c30b
Docker Compose version v2.15.1

Wszystkie wymienione działania wykonywane są z poziomu konsoli serwera, na którym pracuje Zabbix jako zespół kontenerów dockera.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Należy nadać odpowiednie uprawnienia użytkownikowi zabbix:

docker exec -i zabbix-mysql-server-1 mysql -uroot -ppassword <<< "UPDATE mysql.user SET Super_Priv='Y' WHERE user='zabbix' AND host='%';"

gdzie password jest hasłem użytkownika root, zapisanym w pliku .env_db_mysql
MYSQL_ROOT_PASSWORD=xxxxxxxxx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zatrzymać działanie kontenerów i zrobić backup aktualnej konfiguracji, aby można było powrócić
do działającej wersji, gdyby coś poszło nie tak.

Należy przejśc do katalogu, w którym jest środowisko serwera Zabbix, np.
cd /home/zabbix

Zatrzymać kontenery:
./zabbix.sh stop

Wykonać backup całego serwera Zabbix (kropka na końcu linii, po spacji, jest ważna):
tar -zcvf backup_zabbix52.tar.gz .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wykonać upgrade serwera Zabbix do wersji 5.4

W pliku docker-compose.yaml należy zmienić w liniach

zabbix-server:
image: zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-5.2-latest
......
zabbix-web-apache-mysql:
image: zabbix/zabbix-web-apache-mysql:ubuntu-5.2-latest
......
zabbix-agent:
image: zabbix/zabbix-agent:ubuntu-5.2-latest

tekst: ubuntu-5.2-latest na ubuntu-5.4-latest

Po zmianie:

zabbix-server:
image: zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-5.4-latest
......
zabbix-web-apache-mysql:
image: zabbix/zabbix-web-apache-mysql:ubuntu-5.4-latest
......
zabbix-agent:
image: zabbix/zabbix-agent:ubuntu-5.4-latest

Następnie uruchomić kontenery poleceniem:
./zabbix.sh start

Po automatycznym uaktualnieniu struktury bazy danych do właściwej wersji serwer Zabbix powinien się uruchomić.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Jeśli serwer Zabbix pracował w oparciu o bazę mysql w wersji 5.7 należy zrobić update do wersji 8.0:

Zatrzymać kontenery:
./zabbix.sh stop

W pliku docker-compose.yaml należy zmienić w linii

mysql-server:
image: mysql:5.7

tekst: mysql:5.7 na mysql:8.0

Następnie uruchomić kontenery poleceniem:
./zabbix.sh start

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Po sprawdzeniu, że serwer dalej funkcjonuje poprawnie można przejść do aktualizacji do wersji 6.2:

Zatrzymać kontenery:
./zabbix.sh stop

W pliku docker-compose.yaml należy zmienić w liniach
zabbix-server:
image: zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-5.4-latest
......
zabbix-web-apache-mysql:
image: zabbix/zabbix-web-apache-mysql:ubuntu-5.4-latest
......
zabbix-agent:
image: zabbix/zabbix-agent:ubuntu-5.4-latest

tekst: ubuntu-5.4-latest na ubuntu-6.2-latest

Następnie uruchomić kontenery poleceniem:
./zabbix.sh start

Po automatycznym uaktualnieniu struktury bazy danych serwer powinien się uruchomić w wersji 6.2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po każdorazowej zmianie wersji serwera dokonuje on automatycznej aktualizacji bazy danych. Można to sprawdzić w logu
wykonując polecenie:

docker logs zabbix-zabbix-server-1

Powinniśmy widzieć następujący wynik:
server_log.png
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analogicznie można kontrolować log serwera mysql, poleceniem:

docker logs zabbix-mysql-server-1

Powinniśmy widzieć następujący wynik:
mysql_log.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54

Return to “Zabbix”