GATEWAY DO SERWERA ZABBIX DLA MIERNIKA ZAMEL LIW-01

djack2017
Posts: 691
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

GATEWAY DO SERWERA ZABBIX DLA MIERNIKA ZAMEL LIW-01

GATEWAY LIW-01 do SERWERA ZABBIX
Gateway ma za zadanie przekazywać dane z serwera SUPLA do systemu ZABBIX poprzez odpytywanie serwera SUPLA co jedną minutę i zapisywanie tych danych na serwerze ZABBIX. Dodatkowo rejestrowane jest zużycie energii w cyklu dziennym oraz w cyklu godzinowym i minutowym - opcjonalnie.

GATEWAY – INSTALACJA:
Gateway można uruchomić na dowolnym komputerze z systemem Linux. Może to być ten sam komputer, na którym jest uruchomiona własna instancja serwera SUPLA, najtańszy VPS lub dowolna wersja mikrokomputera z rodziny Raspberry (nawet nanoPi). Testy były przeprowadzone na VPS-ie z systemem Debian 9, na którym pracują serwery SUPLA, ZABBIX, GRAFANA oraz na mikrokomputerze NanoPi.

1. Aby skrypt działał poprawnie należy wykonać poniższe instrukcje:

Code: Select all

sudo apt-get update
sudo apt-get install bc
apt install jq -y
2. Pobieramy plik liw01gateway.zip z adresu:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=356

3. Po rozpakowaniu kopiujemy pliki liw01_gateway.sh oraz zabbix_sender do katalogu /usr/bin
W przypadku komputera z rodziny Raspberry zabbix_sender instalujemy wykonując polecenia:

Code: Select all

sudo apt-get update
sudo apt-get install zabbix-agent
4. Nadajemy im odpowiednie atrybuty:

Code: Select all

sudo  chmod  a+rwx  /usr/bin/liw01_gateway.sh
sudo  chmod  a+rx   /usr/bin/zabbix_sender
KONFIGURACJA GATEWAY’A:
1. Na serwerze SUPLA, dla sterownka LIW-01, należy utworzyć link bezpośredni („do odczytu”). Link ten należy wpisać w skrypcie liw01_gateway.sh, jak opisano w pkt.2

2. Otwieramy skrypt liw01_gateway.sh w zwykłym edytorze (vi, nano).
Na początku skryptu są linie, w które należy wpisać opisane parametry:

#== Adres IP serwera Zabbix =====================
ZABBIX_SERVER="xxx.xxx.xxx.xxx"
#== Nazwa hosta na serwerze Zabbix ====================
HOST="liw01"
# == Link bezpośredni z serwera SUPLA (json) ==========
SUPLA_LINK_LIW="https://.........=json"
# == Rozliczanie minutowe =============================
# >> rminute=1 - aktywne
rminute=0
# == Rozliczanie godzinowe ============================
# >> rhour=1 - aktywne
rhour=0
#===========================================================================

  • Nazwa hosta może być dowolna (zgodna z nazwą określoną na serwerze Zabbix). W powyższym przykładzie jest „liw01”.
3. Wykonujemy polecenie:

Code: Select all

crontab  –e
i wpisujemy linię:

*/1 * * * * liw01_gateway.sh > /dev/null 2>&1

Skrypt wykonywany jest co jedną minutę.

DANE REJESTROWANE NA SERWERZE ZABBIX
Gateway raportuje dane w czasie rzeczywistym (co 1 minutę).
Pierwsze dzienne zużycie energii pojawi się w wykazie danych na trzeci dzień po pierwszym uruchomieniu skryptu.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54

Return to “Zabbix”