Google Home

darius
Posts: 55
Joined: Mon Oct 24, 2016 7:35 pm

Post

Dzięki wsparciu pzygmunt udało się rozwiązać problem rejestracji.
Jeśli przy niedokończonej/nieudanej rejestracji dostajecie błąd:

Code: Select all

Your instance seems to be registered already. If you have any problems integrating some of the apps, feel free to contact us.
Pomaga:
wejście w kontener z bazą danych:

Code: Select all

docker exec -it supla-db /bin/bash
połączenie do mysql z hasłem jakie użyliście w pliku .env

Code: Select all

mysql -u root -p
wybranie bazy danych supla i uruchomienie sqla:

Code: Select all

mysql> use supla;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> DELETE FROM `supla_settings_string` WHERE name = 'target_token';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> exit
Po tym udało się na nowo zarejestrować instancję.

Return to “Google Home”