Obsługa przekaźników za pomocą Supla oraz przycisków zewnętrznych

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
elmaya
Posty: 834
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz kwie 14, 2019 8:21 am

Witajcie.

Dotychczas moje projekty / kompilacje były dostępne tylko w anglojęzycznej części forum, gdyż nie znam języka polskiego. Jednak z pomocą translatora oraz uprzejmości kolegi z polski (@edm pomaga w tłumaczeniu), postaram się stopniowo przetłumaczyć wszystkie swoje projekty. Także w miarę możliwości, nowe projekty również będę publikował w polskiej wersji. W przypadku pytań, postaram się udzielić odpowiedzi, lecz proszę o wyrozumiałość. Translator różnie tłumaczy, a i kolega pewnie nie zawsze od razu będzie miał czas.

Przedstawiam firmware umożliwiające obsługę do 16 przekaźników, także za pomocą przycisków zewnętrznych.

Ponadto w firmware zastosowano:
- zaawansowane Menu config,
- funkcja aktualizacji oprogramowania OTA (bez konieczności podłączania konwertera USB), w celu podniesienia bezpieczeństwa zastosowano autoryzowany dostęp do aktualizacji,
- możliwość zmiany nazwy modułu na własną z poziomu Menu config.


Ustawienia portów:
GPIO5 /D1 Przycisk przełączania przekaźnika kanał 1- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

GPIO4 /D2 Przycisk przełączania przekaźnika kanał 2- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

GPIO2 /D4 Przycisk przełączania przekaźnika kanał 3- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

GPI14 /D5 Przycisk przełączania przekaźnika kanał 4- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

GPIO12/D6 Przycisk przełączania przekaźnika kanał 5- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

GPIO13/D7 Przycisk przełączania przekaźnika kanał 6- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

GPIO3 /RX Przycisk przełączania przekaźnika kanał 7- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

GPIO1 /TX Przycisk przełączania przekaźnika kanał 8- Konieczny pull-up, podłącz do GND. (Active - connect to GND)

Kanał 9 do 16 A0 użyj rezystora 8 x 1kohm

GPIO15/D8 rejestry zmianowe (shift registers), pin dane 14 do 74595

GPIO16/D0 rejestry zmianowe (shift registers), pin zegar 11 do 74595

GPIO0 /D3 rejestry zmianowe (shift registers), zwora pin 12 do 74595

Pierwszy rejestr zmianowy Q7'pin 9, drugi rejestr zmianowy, dane pin 14

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ShiftRegister74HC595.h>  //https://github.com/Simsso/ShiftRegister74HC595
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
// create shift register object (number of shift registers, data pin 14 on 74595, clock pin 11 on 74595, latch pin 12 on 74595)
ShiftRegister74HC595 sr (2, 15, 16, 0); 
#include <math.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h> 
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
#define DRD_TIMEOUT 30 // Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
int uno = 1;
bool pr_wifi = true;
bool start = true;
bool eep = LOW;     //       ---------------- Eeprom ------------------
int epr = 0;       //       ----------- Eepron read loops ------------
int s;          //       ---------------- Status ------------------
int an;
int buttonValue = 0;
unsigned long wifi_checkDelay = 60000; // wifi reconect delay
unsigned long wifimilis;
unsigned long eep_milis;
#define BEGIN_PIN 100
unsigned int Rs = 100000;
double Vcc = 3.3;

#define BTN_COUNT 16

WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* host = "supla";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout      = 180; // seconds to run for wifi config

void saveConfigCallback () {         //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {

 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");


 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla 16x16")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}

typedef struct { //------------------------------------------- BTN ----------------------------------------------------
 int pin;
 int relay_pin;
 int channel;
 char last_val;
 int ms;
 unsigned long last_time;
 bool mem;
} _btn_t;

_btn_t btn[BTN_COUNT];

void supla_timer() {
 char v;
 unsigned long now = millis();
 {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    v = digitalRead(btn[a].pin);
    if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
      btn[a].last_val = v;
      btn[a].last_time = now;
      delay(75);
      v = digitalRead(btn[a].pin);
      if (v==0)
       {
       if ( btn[a].ms > 0 ) {
           SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
           Serial.println(" monostable");
         } else {
         if ( (btn[a].mem) == 1 ) {  //  ----------------- == 1 if channel is false... == 0 if channel is true -----------------------
         SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
         Serial.print("BTN Switsh off relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         } else {
         SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
         Serial.print("BTN Switsh on relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         }    
       }
       }}
   }
  }
}
void supla_btn_init() {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
    btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
    btn[a].last_time = millis();
  }
}
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
  
   if (channelNumber == 0){
    if (btn[0].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 1){
    if (btn[1].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 2){
    if (btn[2].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 3){
    if (btn[3].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 4){
    if (btn[4].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 5){
    if (btn[5].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 6){
    if (btn[6].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 7){
    if (btn[7].mem ==0) return 0;   
    else return 1;   
   }
   if (channelNumber == 8){
    if (btn[8].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 9){
    if (btn[9].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 10){
    if (btn[10].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 11){
    if (btn[11].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 12){
    if (btn[12].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 13){
    if (btn[13].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 14){
    if (btn[14].mem ==0) return 0;   
    else return 1;
   }
   if (channelNumber == 15){
    if (btn[15].mem ==0) return 0;   
    else return 1;   
   } 
}
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) { //------------------------------------------------ Virtual ----------------------------
     
   if (channelNumber == 0){
    btn[0].mem =val;
    sr.set(0, btn[0].mem); // set single pin 
    eep_milis = millis() + 2000 ;
   }
   if (channelNumber == 1){
    btn[1].mem =val;
    sr.set(1, btn[1].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 2){
    btn[2].mem =val;
    sr.set(2, btn[2].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 3){
    btn[3].mem =val;
    sr.set(3, btn[3].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 4){
    btn[4].mem =val;
    sr.set(4, btn[4].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 5){
    btn[5].mem =val;
    sr.set(5, btn[5].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 6){
    btn[6].mem =val;
    sr.set(6, btn[6].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 7){
    btn[7].mem =val;
    sr.set(7, btn[7].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 8){
    btn[8].mem =val;
    sr.set(8, btn[8].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 9){
    btn[9].mem =val;
    sr.set(9, btn[9].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 10){
    btn[10].mem =val;
    sr.set(10, btn[10].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 11){
    btn[11].mem =val;
    delay(50);
    sr.set(11, btn[11].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 12){
    btn[12].mem =val;
    sr.set(12, btn[12].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 13){
    btn[13].mem =val;
    sr.set(13, btn[13].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 14){
    btn[14].mem =val;
    sr.set(14, btn[14].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }
   if (channelNumber == 15){
    btn[15].mem =val;
    sr.set(15, btn[15].mem); // set single pin
    eep_milis = millis() + 2000 ; 
   }   
 return; 
}

void Eeprom_save() {         //----------EEPROM write ---------------------- EEprom

    if (start){
     return;
    }
   for(int e=0;e<BTN_COUNT;e++) { // ---check relay except it have delay (staircase)
     if ( btn[e].ms > 0 ) {
           continue;
     } else {
    eep = (btn[e].mem);          // --- read relay state
    if (eep != EEPROM.read(e)){      // --- compare relay state with memorized state     
     EEPROM.write(e,eep);         // --- if different write memory
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(e);
     Serial.print(" write.");
     Serial.print((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[e].channel));
     EEPROM.commit();     
    }
   }
  }
}
void Eepron_read() {         //----------EEPROM read ---------------------- EEprom                

     eep = EEPROM.read(epr);        // ---read relay state    
     Serial.print("EEPROM.");
     Serial.print(epr);
     Serial.print(" read.");
     Serial.print((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[epr].channel));
    
    if (eep == HIGH){          // --- if 1 send relay on
     SuplaDevice.relayOn(epr, 0);    // --- only one channel in each pass
     } 
}
void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 
 EEPROM.begin(512);

 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 } 
 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config1.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config1.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    //json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     strcpy(update_path, json["update_path"]);
     strcpy(update_username, json["update_username"]);
     strcpy(update_password, json["update_password"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 
 if (drd.detectDoubleReset()) {
  Serial.println("Double Reset Detected");
  ondemandwifiCallback ();
 } else {
  Serial.println("No Double Reset Detected");
 }
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     
 SuplaDevice.addRelay(101, false);  
 SuplaDevice.addRelay(102, false); 
 SuplaDevice.addRelay(103, false); 
 SuplaDevice.addRelay(104, false);  
 SuplaDevice.addRelay(105, false); 
 SuplaDevice.addRelay(106, false); 
 SuplaDevice.addRelay(107, false);  
 SuplaDevice.addRelay(108, false);
 SuplaDevice.addRelay(109, false);  
 SuplaDevice.addRelay(110, false); 
 SuplaDevice.addRelay(111, false); 
 SuplaDevice.addRelay(112, false);  
 SuplaDevice.addRelay(113, false); 
 SuplaDevice.addRelay(114, false); 
 SuplaDevice.addRelay(115, false);  
 SuplaDevice.addRelay(116, false);
   

 memset(btn, 0, sizeof(btn));
 btn[0].pin =5;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[0].relay_pin =101; // pin gpio Relay
 btn[0].channel =0;   // channel
 btn[0].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[0].mem =0;
 btn[1].pin =4;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[1].relay_pin =102; // pin gpio Relay
 btn[1].channel =1;   // channel
 btn[1].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[1].mem =0;
 btn[2].pin =2;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[2].relay_pin =103; // pin gpio Relay
 btn[2].channel =2;   // channel
 btn[2].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[2].mem =0;
 btn[3].pin =14;     // pin gpio buton 0 = no buton 
 btn[3].relay_pin =104; // pin gpio Relay
 btn[3].channel =3;   // channel
 btn[3].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[3].mem =0;
 btn[4].pin =12;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[4].relay_pin =105; // pin gpio Relay
 btn[4].channel =4;   // channel
 btn[4].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[4].mem =0;
 btn[5].pin =13;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[5].relay_pin =106; // pin gpio Relay
 btn[5].channel =5;   // channel
 btn[5].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[5].mem =0;
 btn[6].pin =3;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[6].relay_pin =107;  // pin gpio Relay
 btn[6].channel =6;   // channel
 btn[6].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[6].mem =0;
 btn[7].pin =1;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[7].relay_pin =108; // pin gpio Relay
 btn[7].channel =7;   // channel
 btn[7].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[7].mem =0;
 btn[8].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[8].relay_pin =109; // pin gpio Relay
 btn[8].channel =8;   // channel
 btn[8].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[8].mem =0;
 btn[9].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[9].relay_pin =110; // pin gpio Relay
 btn[9].channel =9;   // channel
 btn[9].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[9].mem =0;
 btn[10].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[10].relay_pin =111; // pin gpio Relay
 btn[10].channel =10;   // channel
 btn[10].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[10].mem =0;
 btn[11].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton 
 btn[11].relay_pin =112; // pin gpio Relay
 btn[11].channel =11;   // channel
 btn[11].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[11].mem =0;
 btn[12].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[12].relay_pin =113; // pin gpio Relay
 btn[12].channel =12;   // channel
 btn[12].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[12].mem =0;
 btn[13].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[13].relay_pin =114; // pin gpio Relay
 btn[13].channel =13;   // channel
 btn[13].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[13].mem =0;
 btn[14].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[14].relay_pin =115;  // pin gpio Relay
 btn[14].channel =14;   // channel
 btn[14].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[14].mem =0;
 btn[15].pin =22;     // pin gpio buton 0 = no buton
 btn[15].relay_pin =116; // pin gpio Relay
 btn[15].channel =15;   // channel
 btn[15].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[15].mem =0;
 supla_btn_init();

 SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);  //      ------Send Value to server -------
 SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);  //    ------- Read Value from server  -------
 SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);  //  ----------------------------- Status -----------------------------
 SuplaDevice.setName(Supla_name);

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
              
}

void loop() {

 drd.loop();

 if (start){
  // read_initial_relay_state
  for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){   // ---check relay except der have delay (staircase)
   if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
           continue;
     } else {
    eep = EEPROM.read(i);        // ---read relay state
    if (eep >= 2 ){
     EEPROM.write(i,0);         
     Serial.println("epp correct");
     EEPROM.commit();
    }
     Serial.print("Recover.");
     Serial.print(i);
     Serial.print(" read.");
     Serial.print((eep));
     Serial.print(" channel ");
     Serial.println((btn[i].channel));
     btn[i].mem =eep;
       
     sr.set(btn[i].channel, eep); // set single pin   
     }
  }
  start = false;
 }
 
 if (initialConfig){
  for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){ 
   if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
           continue;
   } else {
    EEPROM.write(i,0); 
   }
  } 
  ondemandwifiCallback () ;
 }

 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["update_path"] = update_path;
  json["update_username"] = update_username;
  json["update_password"] = update_password;

  File configFile = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
  pr_wifi = true;
 }
 else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (pr_wifi)){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm"); 
  pr_wifi = false;   
 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
 }
 
 SuplaDevice.iterate();
 analog_switch();
 httpServer.handleClient();
 
 if (millis() > eep_milis){
   Eeprom_save() ;  //    ------------------------------Eepron save callback -----------------------------  
   eep_milis = millis() + 5000 ;
   }   
 
 switch (s) {  //  ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
 case 17:   // -----   STATUS_REGISTERED_AND_READY
 if (epr<BTN_COUNT){
  Eepron_read() ;        // ------------------------------- Eeprom read callback -------------------------------
  epr = epr+1;          // -------- 1 loop for each output 8 in total ----------
  
 }
  break;
  
  case 10:   // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS ----------------------
  epr = 0 ;
  break;
 }
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin();
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 }
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
}
void analog_switch(){
  
 buttonValue = analogRead(A0); //Read analog value from A0 pin
 
 if (buttonValue<=50){  //For no button:
 delay (50);
 return;
 }
 else
 {
  delay (50);
  buttonValue = analogRead(A0);
  Serial.print ("analog read: ");
  Serial.println(buttonValue);
  
 if (buttonValue>=113 && buttonValue<=153){ //For 1st button:
  Serial.println("read: 9 ");
  an = 8;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 } 
 else if (buttonValue>=256 && buttonValue<=296){//For 2nd button:
  Serial.println("read: 10 ");
  an = 9;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 } 
 else if (buttonValue>=389 && buttonValue<=429){//For 3rd button:
  Serial.println("read: 11 ");
  an = 10;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 } 
 else if (buttonValue>=525 && buttonValue<=565){//For 4th button:
  Serial.println("read: 12 ");
  an = 11;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 }  
 else if (buttonValue>=654 && buttonValue<=694){//For 5rd button:
  Serial.println("read: 13 ");
  an = 12;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 } 
 else if (buttonValue>=796 && buttonValue<=836){//For 6th button:
  Serial.println("read: 14 ");
  an = 13;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 } 
 else if (buttonValue>=930 && buttonValue<=970){//For 7rd button:
  Serial.println("read: 15 ");
  an = 14;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 } 
 else if (buttonValue>=1000 ){//For 8th button:
  Serial.println("read: 16 ");
  an = 15;
  analogRelay() ;
  delay (500);
  return;
 } 
 } 
}
void analogRelay(){
 
  if ( btn[an].ms > 0 ) {
           SuplaDevice.relayOn(btn[an].channel, btn[an].ms);
           Serial.println(" monostable");
         } else {
         if ( (btn[an].mem) == 1 ) {  //  ----------------- == 1 if channel is false... == 0 if channel is true -----------------------
         SuplaDevice.relayOff(btn[an].channel);
         Serial.print("BTN Switsh off relay ");
         Serial.println(btn[an].relay_pin);
         } else {
         SuplaDevice.relayOn(btn[an].channel, 0);
         Serial.print("BTN Switsh on relay ");
         Serial.println(btn[an].relay_pin);
         }    
       } 
       delay (500);
}
arduino_files_and_libraries.rar
arduino_files_and_libraries
(126.97 KiB) Pobrany 64 razy

Obrazek

Parametry wgrywania dla "ESP Falsh Download Tool":
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 11520
FLASH SIZE 16Mbit (2MByte)

supla_595_reset_to_Config16x16_V2_DOUT_16Mbit.bin ------------> 0x00000

Obrazek

// TRYB KONFIGURACJI
Aby przełączyć urządzenie w tryb konfiguracji, naciśnij w tym przypadku Reset_Button 2 razy.
W trybie konfiguracji urządzenie przechodzi w tryb punktu dostępu (AP).
Aby wprowadzić lub zmienić ustawienia, musisz:
- Zaloguj się na https://cloud.supla.org (rejestracja jest bezpłatna)
- Połącz się z WiFi o nazwie (Supla16x16) z dowolnego komputera z kartą sieci bezprzewodowej i przeglądarką internetową.
- Otwórz stronę dostępu: http://192.168.4.1
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do WiFi, za pomocą którego urządzenie uzyska dostęp do Internetu.
- Wpisz adres serwera, identyfikator lokalizacji i hasło lokalizacji, które zostaną dostarczone po zalogowaniu się na cloud.supla.org


supla_595_reset_to_Config16x16_V3_DOUT_16Mbit.rar
compiled firmware
(260.33 KiB) Pobrany 52 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”