DS18B20 arduino esp8266

Awatar użytkownika
klew
Posty: 1558
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

pt lis 29, 2019 8:03 am

alvaroboven pisze:
pt lis 29, 2019 12:38 am
Odkryłem, że jeśli przypiszę stałą do zmiennych globalnych, problem DS18B20 zostanie rozwiązany. Ale jeśli wstawię tę wartość do void loop (); problem pojawi się ponownie, tymczasem otrzymuję obie wartości dht w pętli void ();
Myślę, że najłatwiej będzie pomóc, jak udostępnisz kod. Może być tutaj, albo na prywatną wiadomość. Wrzuć proszę kod pod arduino i pod esp.
Daj też znać jakiej wersji biblioteki używasz (możesz ją w zip wpakować i też do mnie przesłać)
alvaroboven
Posty: 12
Rejestracja: śr lis 06, 2019 8:33 am

pt lis 29, 2019 10:22 am

Dziękuję bardzo. Wszelkie pytania, napisz do mnie.
Korzystam z tej biblioteki: https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... lLcWc/view

Kod: Zaznacz cały

ESP

#include <Wire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>

WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "...";
const char* password = "...";

String T = "";
String H = "";
String Ht = "";
String NA = "";
String string1 = "";
String string2 = "";

int n=1;
float A1;
int l_r=1, l_a=1, ven=1, rad=1, hum=1;
String l_r_s, l_a_s, vent_s, rad_s, hum_s, s_arduino;

void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) { //1
   *temp=T.toFloat();
   *humidity=H.toFloat();

}

double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //1
  double t=Ht;
  return t;
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin(5, 4); /* join i2c bus with SDA=D1 and SCL=D2 of NodeMCU */
 delay(100);

 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);


 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity); //2
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 
 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {...};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};

 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */

  SuplaDevice.addDHT22(); //3
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();


  
 //CHANNEL2 - L_r
 SuplaDevice.addRelay(13); //Normally return 0   
 

 // CHANNEL3 - L-a
 SuplaDevice.addRelay(12); 

 //CHANNEL4 - Vent
 SuplaDevice.addRelay(10);
 
 //CHANNEL5 - Rad
 SuplaDevice.addRelay(9);

 //CHANNEL6 - Hum
 SuplaDevice.addRelay(2);
 
 
 // CHANNEL8 - NA (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(NA.toFloat()); // 1.00->Full, 0.00->Empty
  

 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "...", // SUPLA server address
          ...,         // Location ID 
          "...");        // Location Password

}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();

 //esp->Arduino
 
 Wire.beginTransmission(8); 
 Wire.write(string_arduino.c_str());
 Wire.endTransmission();
 
 //Arduino->esp
 
 Wire.requestFrom(8, 21); 

 string1=comunication(10);  
 string2=comunication(10);

 
 if (string1.endsWith("&")==true){
  H=string1.substring(1,8);
 }
 else if (string1.endsWith("&")==false){
  NA=string1;
 }
 if (string2.endsWith("&")==true){
  T=string2.substring(1,8);
 }
  else if (string2.endsWith("&")==false){
  H_t=string2;
 }
 
 //Relay
/*
 if (digitalRead(13)==true){
  l_r=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  l_r=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(12)==true){
  l_a=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  l_a=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(10)==true){
  vent=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  ventr=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(9)==true){
  rad=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  rad=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(2)==true){
  hum=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  hum=0;
  Serial.println("Turn off");
 }
*/
 l_r_s=String(l_r);
 l_a_s=String(l_a);
 vent_s=String(vent);
 rad_s=String(rad);
 hum_s=String(hum);
 
 string_arduino=concat_info( l_r_s, l_a_s, vent_s, radr_s, hum_s);
}

 String comunication(int size){
 char difference='/';
 int i=0;
 String variable ="";
 while(i<size){
  i++;
  char c=Wire.read();
  if (c != difference){
   variable.concat(c);
  } 
 }
 return variable;
}

String concat_info( String string1, String string2, String string3, String string4, String string5){
 string1.concat(string2);
 string1.concat(string3);
 string1.concat(string4);
 string1.concat(string5);
 return string1;
}// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    //Serial.print("\nlocalIP: ");
    //Serial.println(WiFi.localIP());
    //Serial.print("subnetMask: ");
    //Serial.println(WiFi.subnetMask());
    //Serial.print("gatewayIP: ");
    //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity; //4
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}ARDUINO MEGA

#include <Wire.h>


String T_I2C, H_I2C,NA_I2C,H_t_I2C,string_1, string_2;
int n=1;
char c,d,e,f,g;


void setup() {
 Wire.begin(8);        // join i2c bus with address #8
 Wire.onReceive(receiveEvent); // register receive event
 Wire.onRequest(requestEvent); // register request event
 Serial.begin(9600);      // start serial for debug
}

void loop() {

 
 float t=1.0;
 float h=2.0;
 float NA=1.0;
 float h_t=3.3;

 
 T_I2C = floatToString_I2C_1(t, 8, 2, true);
 H_I2C = floatToString_I2C_1(h, 8, 2, true);
 string_1=concat_info(H_I2C,T_I2C);
 
 H_t_I2C=floatToString_I2C_2(h_t, 9, 2, true);
 NA_I2C=floatToString_I2C_2(NA, 9, 2, true);
 string_2=concat_info(NA_I2C,H_t_I2C);
 delay(100);

}

// function that executes whenever data is received from master
void receiveEvent(int howMany) {
 int i=0;
  c = Wire.read();
  test=c;
  d = Wire.read();
  e = Wire.read();
  f = Wire.read();
  g = Wire.read();
}


//In two times because of the 32bytes buffer limit
void requestEvent() {
 if(n==1){
 Wire.write(string_1.c_str());
 n++;
 }
 else{
  Wire.write(string_2.c_str());
  n--;
 }

}

// n -> number to convert.
// l -> lenght, default 8.
// d -> decimals, default 2.
// z ->to fill with 0 in the left , default true.

String floatToString_I2C_1( float n, int l, int d, boolean z){
 char c[l+1];
 char s[6];
 String f;

 dtostrf(n,l,d,c);
 f=String(c);

 if(z){
  f.replace(" ","0");
 }
 f.concat("&");  //To differenciate from floatToString_I2C_2  
 f.concat("/");  //To separate the variables
 
 return f;
}

String floatToString_I2C_2( float n, int l, int d, boolean z){
 char c[l+1];
 char s[6];
 String f;

 dtostrf(n,l,d,c);
 f=String(c);

 if(z){
  f.replace(" ","0");
 }

 f.concat("/");  //To separate the variables
 
 return f;
}


String concat_info( String string1, String string2){
 string1.concat(string2);
 return string1;
}


Awatar użytkownika
klew
Posty: 1558
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

pt lis 29, 2019 12:52 pm

alvaroboven pisze:
pt lis 29, 2019 10:22 am
Dziękuję bardzo. Wszelkie pytania, napisz do mnie.
Korzystam z tej biblioteki: https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... lLcWc/view
To na pewno nie jest kompetny kod, ale chyba zaczynam czuć w czym jest problem :).

Do odczytu temperatury po stronie "supla device" używasz metody toFloat() na stringu odczytanym z i2c z Arduino Mega. Metoda toFloat() zwraca "0" gdy w czytanym stringu nie natrafi na pierwszym bajcie na cyfrę.
Jedną przyczyną może być to, że u Ciebie przestaje się tam pojawiać wartość liczbowa w tym stringu i stąd biorą się późniejsze zera.
Dodałbym trochę printów, aby zobaczyć dokładnie jakie wartości lecą po i2c i co jest parsowane przez "get_temperature" i "get_temperature_and_humiditiy"

Napisałeś też coś o przeniesieniu zmiennych z zakresu lokalnego do globalnego. Nie napisałeś o które zmienne chodzi, ale zasada jest taka, że jeśli zmienną deklarujesz w ciele funkcji (np. w loop() ), to ta zmienna "żyje" tylko w obrębie tej funkcji. Jeśli chcesz coś przechować pomiędzy wywołaniami funkcji loop(), to nie można tego deklarować w ciele tej funkcji. Ewentualnie można ją zdeklarować jako statyczną - wtedy nie będzie gubić wartości

Kolejna sprawa jest taka, że w metodzie get_temperature() próbujesz przypisać String Ht do zmiennej typu float. Tam powinno też być:

Kod: Zaznacz cały

double t = Ht.toFloat(); 
Poza tym, zmienna "Ht" nie jest używana w tym programie, który wkleiłeś.
alvaroboven
Posty: 12
Rejestracja: śr lis 06, 2019 8:33 am

pt lis 29, 2019 2:50 pm

klew pisze:
pt lis 29, 2019 12:52 pm
alvaroboven pisze:
pt lis 29, 2019 10:22 am
Dziękuję bardzo. Wszelkie pytania, napisz do mnie.
Korzystam z tej biblioteki: https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... lLcWc/view
To na pewno nie jest kompetny kod, ale chyba zaczynam czuć w czym jest problem :).

Do odczytu temperatury po stronie "supla device" używasz metody toFloat() na stringu odczytanym z i2c z Arduino Mega. Metoda toFloat() zwraca "0" gdy w czytanym stringu nie natrafi na pierwszym bajcie na cyfrę.
Jedną przyczyną może być to, że u Ciebie przestaje się tam pojawiać wartość liczbowa w tym stringu i stąd biorą się późniejsze zera.
Dodałbym trochę printów, aby zobaczyć dokładnie jakie wartości lecą po i2c i co jest parsowane przez "get_temperature" i "get_temperature_and_humiditiy"

Napisałeś też coś o przeniesieniu zmiennych z zakresu lokalnego do globalnego. Nie napisałeś o które zmienne chodzi, ale zasada jest taka, że jeśli zmienną deklarujesz w ciele funkcji (np. w loop() ), to ta zmienna "żyje" tylko w obrębie tej funkcji. Jeśli chcesz coś przechować pomiędzy wywołaniami funkcji loop(), to nie można tego deklarować w ciele tej funkcji. Ewentualnie można ją zdeklarować jako statyczną - wtedy nie będzie gubić wartości

Kolejna sprawa jest taka, że w metodzie get_temperature() próbujesz przypisać String Ht do zmiennej typu float. Tam powinno też być:

Kod: Zaznacz cały

double t = Ht.toFloat(); 
Poza tym, zmienna "Ht" nie jest używana w tym programie, który wkleiłeś.
Tak przepraszam Przesyłając go na forum zapomniałem umieścić Ht.toFloat (). I to samo, zapomniałem zmienić H_t na Ht.

Podczas drukowania szeregowego temperatura jest ustawiona na zero, gdy drukuje się „value changed”.

Drukuję *temp, *humidity it t samych funkcjach. Jeśli chodzi o zmienne lokalne i globalne, rozumiem, że w „void loop” każda zmienna jest typowa dla iteracji, ale jeśli „Supla” jest w tej samej iteracji, nie powinno być problemu.

Kod: Zaznacz cały


ESP

#include <Wire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>

WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "...";
const char* password = "...";

String T = "";
String H = "";
String Ht = "";
String NA = "";
String string1 = "";
String string2 = "";

int n=1;
float A1;
int l_r=1, l_a=1, ven=1, rad=1, hum=1;
String l_r_s, l_a_s, vent_s, rad_s, hum_s, s_arduino;

void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) { //1
   *temp=T.toFloat();
   *humidity=H.toFloat();
   Serial.println(*temp);
   Serial.println(*humidity);
}

double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //1
  double t=Ht.toFloat;
  Serial.println(t);
  return t;
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin(5, 4); /* join i2c bus with SDA=D1 and SCL=D2 of NodeMCU */
 delay(100);

 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);


 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity); //2
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 
 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {...};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};

 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */

  SuplaDevice.addDHT22(); //3
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();


  
 //CHANNEL2 - L_r
 SuplaDevice.addRelay(13); //Normally return 0   
 

 // CHANNEL3 - L-a
 SuplaDevice.addRelay(12); 

 //CHANNEL4 - Vent
 SuplaDevice.addRelay(10);
 
 //CHANNEL5 - Rad
 SuplaDevice.addRelay(9);

 //CHANNEL6 - Hum
 SuplaDevice.addRelay(2);
 
 
 // CHANNEL8 - NA (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(NA.toFloat()); // 1.00->Full, 0.00->Empty
  

 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "...", // SUPLA server address
          ...,         // Location ID 
          "...");        // Location Password

}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();

 //esp->Arduino
 
 Wire.beginTransmission(8); 
 Wire.write(string_arduino.c_str());
 Wire.endTransmission();
 
 //Arduino->esp
 
 Wire.requestFrom(8, 21); 

 string1=comunication(10);  
 string2=comunication(10);

 
 if (string1.endsWith("&")==true){
  H=string1.substring(1,8);
 }
 else if (string1.endsWith("&")==false){
  NA=string1;
 }
 if (string2.endsWith("&")==true){
  T=string2.substring(1,8);
 }
  else if (string2.endsWith("&")==false){
  Ht=string2;
 }
 
 //Relay
/*
 if (digitalRead(13)==true){
  l_r=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  l_r=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(12)==true){
  l_a=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  l_a=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(10)==true){
  vent=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  ventr=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(9)==true){
  rad=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  rad=0;
  Serial.println("Turn off");
 }

  if (digitalRead(2)==true){
  hum=1;
  Serial.println("Turn on");
 }
 else{
  hum=0;
  Serial.println("Turn off");
 }
*/
 l_r_s=String(l_r);
 l_a_s=String(l_a);
 vent_s=String(vent);
 rad_s=String(rad);
 hum_s=String(hum);
 
 string_arduino=concat_info( l_r_s, l_a_s, vent_s, radr_s, hum_s);
}

 String comunication(int size){
 char difference='/';
 int i=0;
 String variable ="";
 while(i<size){
  i++;
  char c=Wire.read();
  if (c != difference){
   variable.concat(c);
  } 
 }
 return variable;
}

String concat_info( String string1, String string2, String string3, String string4, String string5){
 string1.concat(string2);
 string1.concat(string3);
 string1.concat(string4);
 string1.concat(string5);
 return string1;
}// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    // Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
    //  Serial.print(".");
    }

    //Serial.print("\nlocalIP: ");
    //Serial.println(WiFi.localIP());
    //Serial.print("subnetMask: ");
    //Serial.println(WiFi.subnetMask());
    //Serial.print("gatewayIP: ");
    //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity; //4
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}ARDUINO MEGA

#include <Wire.h>


String T_I2C, H_I2C,NA_I2C,H_t_I2C,string_1, string_2;
int n=1;
char c,d,e,f,g;


void setup() {
 Wire.begin(8);        // join i2c bus with address #8
 Wire.onReceive(receiveEvent); // register receive event
 Wire.onRequest(requestEvent); // register request event
 Serial.begin(9600);      // start serial for debug
}

void loop() {

 
 float t=1.0;
 float h=2.0;
 float NA=1.0;
 float h_t=3.3;

 
 T_I2C = floatToString_I2C_1(t, 8, 2, true);
 H_I2C = floatToString_I2C_1(h, 8, 2, true);
 string_1=concat_info(H_I2C,T_I2C);
 
 H_t_I2C=floatToString_I2C_2(h_t, 9, 2, true);
 NA_I2C=floatToString_I2C_2(NA, 9, 2, true);
 string_2=concat_info(NA_I2C,h_t_I2C);
 delay(100);

}

// function that executes whenever data is received from master
void receiveEvent(int howMany) {
 int i=0;
  c = Wire.read();
  test=c;
  d = Wire.read();
  e = Wire.read();
  f = Wire.read();
  g = Wire.read();
}


//In two times because of the 32bytes buffer limit
void requestEvent() {
 if(n==1){
 Wire.write(string_1.c_str());
 n++;
 }
 else{
  Wire.write(string_2.c_str());
  n--;
 }

}

// n -> number to convert.
// l -> lenght, default 8.
// d -> decimals, default 2.
// z ->to fill with 0 in the left , default true.

String floatToString_I2C_1( float n, int l, int d, boolean z){
 char c[l+1];
 char s[6];
 String f;

 dtostrf(n,l,d,c);
 f=String(c);

 if(z){
  f.replace(" ","0");
 }
 f.concat("&");  //To differenciate from floatToString_I2C_2  
 f.concat("/");  //To separate the variables
 
 return f;
}

String floatToString_I2C_2( float n, int l, int d, boolean z){
 char c[l+1];
 char s[6];
 String f;

 dtostrf(n,l,d,c);
 f=String(c);

 if(z){
  f.replace(" ","0");
 }

 f.concat("/");  //To separate the variables
 
 return f;
}


String concat_info( String string1, String string2){
 string1.concat(string2);
 return string1;
}

Ostatnio zmieniony pt lis 29, 2019 4:58 pm przez alvaroboven, łącznie zmieniany 1 raz.
alvaroboven
Posty: 12
Rejestracja: śr lis 06, 2019 8:33 am

pt lis 29, 2019 4:29 pm

Patryk pisze:
czw lis 28, 2019 10:42 pm
klew pisze:
czw lis 28, 2019 9:41 pm
U mnie na Wemos D1 odczyt jest cały czas i nie znika przy tych operacjach.
Rozumiem, że u Ciebie pojawia się wartość "0" na kanale czujnika DS18B20. Ta wartość jest dość nietypowa, bo z tego co pamiętam, DS przy błędzie zwraca -127, a kod przykładów pod Arduino ma ustawione -275 na inne błędne sytuacje.

Wkleisz kod swojej apliakacji? Co aplikacja wysyła na Serial?
Nie wiem, czy o to chodziło @alvaroboven,
ale taki problem występuje na "oryginalnej" bibliotece SuplaDevice 1.6.1, jeżeli jest podpięte więcej  niż 2 ds-y do jednego esp.
Problem rozwiązuje:
viewtopic.php?p=33218#p33218

Natomiast w softach pisanych pod linuxem  (IOT SDK), dodanie w piku build.sh ostatniej linijki ( z cyfrą 4 lub 8, w zależności od ilości ds-ów):

Kod: Zaznacz cały

FLASH_SIZE="2048" 
FOTA=1 
EXTRA_CCFLAGS="-DSRPC_QUEUE_SIZE=8 -DSRPC_QUEUE_MIN_ALLOC_COUNT=8
Chociaż, tak jak już nie raz pisałem, nie jestem informatykiem i MOGĘ się mylić.
Za co z góry przepraszam.
nie działa
Awatar użytkownika
klew
Posty: 1558
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

ndz gru 01, 2019 10:21 pm

Podsumowując i zamykając ten temat:
W SuplaDevice jest błąd, polegający na tym, że dla termometru DS18B20 odczytana wartość nie jest zapisywana do struktury danych, która jest używana do rejestracji urządzenia na serwerze.
W rezultacie, po utracie wifi, gdy urządzenie łączy się ponownie z serwerem, wysyła temperaturę o wartości 0. Wartość 0 będzie widoczna aż do momentu, gdy zmieni się odczyt temperatury i urządzenie wyśle nową wartość na serwer. Gdy ktoś ma stabilny odczyt przez dłuższy czas, to będize widoczne zero.
Błąd nie dotyczy termometrów z odczytem wilgotności.
Problem wystąpi natomiast w różnych sensorach: wiatru, ciśnienia, deszczu itd.

Szybka korekta polega na dodaniu tej linijki kodu:
https://github.com/klew/arduino/blob/fc ... .cpp#L1505

Poprawka wkrótce będzie też dostępna na wersji "develop" na Arduino.
krycha88
Posty: 922
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am

pn gru 02, 2019 2:42 pm

klew pisze:
ndz gru 01, 2019 10:21 pm
Podsumowując i zamykając ten temat:
W SuplaDevice jest błąd, polegający na tym, że dla termometru DS18B20 odczytana wartość nie jest zapisywana do struktury danych, która jest używana do rejestracji urządzenia na serwerze.
W rezultacie, po utracie wifi, gdy urządzenie łączy się ponownie z serwerem, wysyła temperaturę o wartości 0. Wartość 0 będzie widoczna aż do momentu, gdy zmieni się odczyt temperatury i urządzenie wyśle nową wartość na serwer. Gdy ktoś ma stabilny odczyt przez dłuższy czas, to będize widoczne zero.
Błąd nie dotyczy termometrów z odczytem wilgotności.
Problem wystąpi natomiast w różnych sensorach: wiatru, ciśnienia, deszczu itd.

Szybka korekta polega na dodaniu tej linijki kodu:
https://github.com/klew/arduino/blob/fc ... .cpp#L1505

Poprawka wkrótce będzie też dostępna na wersji "develop" na Arduino.
A czy czasami problem nie jest jeszcze bardziej ogólny i tyczy się również sensorów otwarcia oraz przekaźników? Oczywiście mówię o wersji oficjalnej.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 1558
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

pn gru 02, 2019 3:02 pm

krycha88 pisze:
pn gru 02, 2019 2:42 pm
A czy czasami problem nie jest jeszcze bardziej ogólny i tyczy się również sensorów otwarcia oraz przekaźników? Oczywiście mówię o wersji oficjalnej.
Zerkałem też na inne sensory, ale bez bardzo dogłębnej analizy. Kojarzę, że niektóre typy kanałów mają aktualizację tych wartości wysyłanych przy rejestracji w innym miejscu w kodzie.
Nie zagłębiałem się tutaj dalej, bo i tak planuję to wszystko wkrótce przepisać ;).
lukfud
Posty: 670
Rejestracja: czw lis 23, 2017 11:33 pm
Lokalizacja: Warszawa

sob gru 14, 2019 11:32 pm

klew pisze:
ndz gru 01, 2019 10:21 pm
Podsumowując i zamykając ten temat:
W SuplaDevice jest błąd, polegający na tym, że dla termometru DS18B20 odczytana wartość nie jest zapisywana do struktury danych, która jest używana do rejestracji urządzenia na serwerze.
W rezultacie, po utracie wifi, gdy urządzenie łączy się ponownie z serwerem, wysyła temperaturę o wartości 0. Wartość 0 będzie widoczna aż do momentu, gdy zmieni się odczyt temperatury i urządzenie wyśle nową wartość na serwer. Gdy ktoś ma stabilny odczyt przez dłuższy czas, to będize widoczne zero.
Błąd nie dotyczy termometrów z odczytem wilgotności.
Problem wystąpi natomiast w różnych sensorach: wiatru, ciśnienia, deszczu itd.

Szybka korekta polega na dodaniu tej linijki kodu:
https://github.com/klew/arduino/blob/fc ... .cpp#L1505

Poprawka wkrótce będzie też dostępna na wersji "develop" na Arduino.
Czy to może mieć związek z moimi odczytami?
Obrazek

Jak widać, często spada na -1,56. Zerwań wifi nie było, jedynie zerwania serwera po modyfikacji urządzeń.
ds18b20 + sonoff basic + SuplaDevice (master)
Awatar użytkownika
klew
Posty: 1558
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

sob gru 14, 2019 11:56 pm

lukfud pisze:
sob gru 14, 2019 11:32 pm
Czy to może mieć związek z moimi odczytami?
Obrazek

Jak widać, często spada na -1,56. Zerwań wifi nie było, jedynie zerwania serwera po modyfikacji urządzeń.
ds18b20 + sonoff basic + SuplaDevice (master)
Nie, to był inny problem.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”