Obcina liczbę kanałów ARDUINO MEGA

alankedzior
Posty: 109
Rejestracja: pn cze 18, 2018 5:38 pm

pn sty 20, 2020 2:35 pm

Pojawił się problem wcześniej wszystko działało, w programie mam 27 kanałów licząć od zera (0-26) z czego 7 to DS18B20
oraz 20 zdefiniowanych przycisków memset(btn,19, sizeof(btn));

po wgraniu obcina mi liczbę kanałów na serwerze do liczby zdefiniowanych przycisków, nie pomaga ustawienie termometrów na końcu, wcześcniej działało wszystko ok.

Podejrzewam, że winna leży po stronie zmiany biblioteki, w której linijce i co należy edytować, żeby zwiększyć przypisaną liczbę kanałów :P ?

Kod: Zaznacz cały

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define BTN_COUNT 20
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
#define SUPLADEVICE_CPP

OneWire oneWire(41);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

DeviceAddress DS18B20_1 = { 0x28, 0xFF, 0xE6, 0x45, 0x60, 0x17, 0x4, 0x29 };    // termometr szafa ok 
DeviceAddress DS18B20_2 = {0x28, 0x2, 0x0, 0x7, 0x5E, 0x6B, 0x1, 0x5E};    // termometr kotłownia ok
DeviceAddress DS18B20_3 = { 0x28, 0xAA, 0xB2, 0xAE, 0x11, 0x13, 0x2, 0x19 };    // termometr garaż
DeviceAddress DS18B20_4 = { 0x28, 0x28, 0xA9, 0x79, 0x97, 0x19, 0x3, 0x1C };    // termometr korytarz
DeviceAddress DS18B20_5 = { 0x28, 0xFF, 0xB3, 0x27, 0xB4, 0x16, 0x5, 0xE4 };    // termometr Front ok
DeviceAddress DS18B20_6 = { 0x28, 0xFF, 0xEB, 0xA8, 0xB4, 0x16, 0x3, 0xD1 };    // termometr TARAS ok
DeviceAddress DS18B20_7 = { 0x28, 0x5F, 0xCA, 0x79, 0x97, 0x18, 0x3, 0x9A };    // termometr salon// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
  
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
     sensors.requestTemperatures();
     switch(channelNumber)

     {
      case 0:
          // t = sensors.getTempCByIndex(DS18B20_1); 
          t = sensors.getTempC(DS18B20_1); 
          break;
      case 1:
          t = sensors.getTempC(DS18B20_2);
          break;
      
      case 2:
          t = sensors.getTempC(DS18B20_3);
          break;
          
      case 3:
      
          t = sensors.getTempC(DS18B20_4);
          break;

      case 4:
          t = sensors.getTempC(DS18B20_5);
          break;     
       
      case 5:
          t = sensors.getTempC(DS18B20_6);
          break;       
      case 6:
          t = sensors.getTempC(DS18B20_7);
          break; 
       
       };
   };

  return t; 
}

typedef struct {
 int pin;
 int relay_pin;
 int channel;
 char last_val;
 unsigned long last_time;
} _btn_t;

_btn_t btn[BTN_COUNT];

void supla_timer() {
 char v;
 unsigned long now = millis();
 
 
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    v = digitalRead(btn[a].pin);
    if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
      btn[a].last_val = v;
      btn[a].last_time = now;
      if (v==0)
       {
         if ( digitalRead(btn[a].relay_pin) > 0 ) {
         SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
         } else {
         SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
         }    
       }
    }
 
  }
}

void supla_btn_init() {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP); 
    btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
    btn[a].last_time = millis();
  }
}void setup() {

 Serial.begin(9600);
 

 // Init DS18B20 library 
 sensors.begin();
 
 // Set temperature callback
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 
 
 
 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxx};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid


 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};

 


SuplaDevice.addRelay(2);                   // kanal 7  lampa front k12 
SuplaDevice.addRelay(3);                   // kanal 8  lampa taras k11 
SuplaDevice.addRelay(4);                   // kanal 9  lampa kotłownia k14
SuplaDevice.addRelay(5);                   // kanal 10  kinkiety salon k15
SuplaDevice.addRelay(6);                   // kanal 11  lampa piwnica k16
SuplaDevice.addRelay(7,true);                // kanal 12  lampa płot k01
SuplaDevice.addRelay(8);                   // kanal 13  kuchnia Led k17
SuplaDevice.addRelay(21);                  // kanal 14  salon led k21
SuplaDevice.addRelay(11,true);                // kanal 15  girlanda k02
SuplaDevice.addRelay(12);                  // kanal 16  brama wjazd otworz kdc11
SuplaDevice.addRelay(13);                  // kanal 17  brama wjazd zamknij kdc12 
SuplaDevice.addRelay(14);                  // kanal 18  akwarium k22
SuplaDevice.addRelay(15);                  // kanal 19  brama wjazd 2 otworz 
SuplaDevice.addRelay(16);                  // kanal 20  brama wjazd 2 zamknij kdc14
SuplaDevice.addRelay(17);                  // kanal 21  gniazdo salon 1 (lampa)
SuplaDevice.addRelay(18);                  // kanal 22  gniazdo salon 2 (choinka ) k24
SuplaDevice.addRelay(42);                  // kanal 23  taras led k25
SuplaDevice.addRelay(28);                  // kanal 24  brama garaz kdc22
SuplaDevice.addRelay(39);                  // kanal 25  furtka kdc21
SuplaDevice.addRelay(40,true);                // kanal 26  lampy zewnetrzne k03SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();            // kanał 0 termometr 
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();            // kanał 1 termometr 
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();            // kanał 2 termometr 
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();            // kanał 3 termometr 
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();            // kanał 4 termometr 
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();            // kanał 5 termometr 
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();            // kanał 6 termometr 


              
  
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "svr10.supla.org", // SUPLA server address
          xxxx,        // Location ID 
          "xxxx");      // Location Password 


 
 memset(btn,19, sizeof(btn));
 
 btn[0].pin = 20;            // przycisk front s2
 btn[0].relay_pin = 2;         // przekaznik front k12  
 btn[0].channel = 8;          // numer kanału
// btn[0].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
// btn[0].mem =0;

 btn[1].pin = 19;            // przycisk lampa taras s1
 btn[1].relay_pin = 3;         // przekaznik lampa taras k11 
 btn[1].channel = 9;          // numer kanału

 btn[2].pin = 43 ;            // przycisk lampa kotłownia s18
 btn[2].relay_pin = 4;         // przekaznik lampa kotłownia k14 
 btn[2].channel = 10;          // numer kanału

  btn[3].pin = 22 ;            // przycisk kinkiety salon s7
 btn[3].relay_pin = 5;         // przekaznik kinkiety salon k15 
 btn[3].channel = 11;          // numer kanału

 btn[4].pin = 44 ;            // przycisk piwnica s17
 btn[4].relay_pin = 6;         // przekaznik lampa piwnica k16 
 btn[4].channel = 12;          // numer kanału

 btn[5].pin =9 ;            // przycisk lampa płot s4
 btn[5].relay_pin = 7;         // przekaznik lampa plot k01 
 btn[5].channel = 13;          // numer kanału

  btn[6].pin =23 ;            // przycisk kuchnia led s8
 btn[6].relay_pin = 8;         // przekaznik kuchnia led k17 
 btn[6].channel = 14;          // numer kanału

btn[7].pin =24 ;            // przycisk salon led s9
 btn[7].relay_pin = 21;         // przekaznik salon led k21 
 btn[7].channel = 15;          // numer kanału

 btn[8].pin =46 ;            // przycisk girlanda s6
 btn[8].relay_pin = 11;         // przekaznik girlanda k02
 btn[8].channel = 16;          // numer kanału


  btn[9].pin =0 ;            // przycisk brama 
 btn[9].relay_pin = 0;         // przekaznik brama wirtualny
 btn[9].channel =17 ;          // numer kanału


 btn[10].pin =0 ;            // przycisk brama
 btn[10].relay_pin = 0;         // przekaznik brama wirtualny
 btn[10].channel = 18;          // numer kanału

btn[11].pin =29 ;            // przycisk akwarium s11
 btn[11].relay_pin =14 ;         // przekaznik akwarium k22
 btn[11].channel = 19;          // numer kanału

  btn[12].pin =0 ;            // przycisk brama 
 btn[12].relay_pin = 0;         // przekaznik brama wirtualny
 btn[12].channel =20 ;          // numer kanału


 btn[13].pin =0 ;            // przycisk brama
 btn[13].relay_pin = 0;         // przekaznik brama wirtualny
 btn[13].channel = 21;          // numer kanału

  btn[14].pin =48 ;            // przycisk gniazdo salon 1 (lampa)s12
 btn[14].relay_pin = 17;         // przekaznik gniazdo salon 1(lampa) k23
 btn[14].channel = 22;          // numer kanału

 btn[15].pin =47 ;            // przycisk gniazdo salon 2 (choinka )s13
 btn[15].relay_pin = 18;         // przekaznik gniazdo salon 2( choinka) k24
 btn[15].channel = 23;          // numer kanału

  btn[16].pin =49 ;            // przycisk taras led s14
 btn[16].relay_pin = 42;         // przekaznik taras led k25
 btn[16].channel = 24;          // numer kanału

 
  btn[17].pin =0 ;            // przycisk brama garaz wirtualny
 btn[17].relay_pin = 0;         // przekaznik brama garaz wirtualny
 btn[17].channel = 25;          // numer kanału

btn[18].pin =45 ;            // przycisk furtki 
 btn[18].relay_pin = 39;         // przekaznik furtka kdc21
 btn[18].channel = 26;          // numer kanału

 
btn[19].pin =25 ;            // przycisk lampy zewnatrz s10 
 btn[19].relay_pin = 40;         // przekaznik lampy zewnetrzne k03
 btn[19].channel = 27;          // numer kanału 
 SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
    supla_btn_init();
 
 
  
}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();
 

}
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”