utrata danych

sitek.jacek
Posts: 1
Joined: Tue Sep 13, 2022 7:31 am

Post

LIW-01 w MOJEJ SUPLI zginęła historia pomiarów, stan licznika jest zgodny ze stanem faktycznym , czyli nie było resetu.
LIW-01 współpracuje z licznikiem ciepła a wykresy służą do analizy pracy pompy ciepła.
Czy jest jakiś sposób na odzyskanie danych archiwalnych?
User avatar
pzygmunt
Posts: 18604
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Sama nie zginęła. Najwyraźniej kliknąłeś na cloud.supla.org "Usuń historię". Wyślij na priva adres email konta do którego podłączony jest LIW.

Return to “ZAMEL LIW-01”